Mükərrəmoğlu Mehdi

 

Dahilik zirvəsi

 

Səttar Bəhlulzadənin xatirəsinə
Bu gün dahi rəssam Səttar Bəhlulzadəni xatırlayarkən onun adının əbədiləşdirildiyi muzey sərgi salonu ilkin olaraq yada düşür. Muzey barədə artıq biz dəfələrlə söhbət açmışıq. Sərgi salonu isə Azərbaycan rəssamlıq sənətinin əsl məbədgahına çevrilib.
Bu günlərdə salona gələnlər burada Azərbaycanımızın rəssamlıq dünyası ilə qarşılaşırlar . Çünki burada Rəssamlar İttifaqının 65 illiyinə həsr olunmuş yubiley sərgisi açılmışdır. Müxtəlif nəsil rəssamlarımızın ən gözəl əsərlərindən ibarət olan bu sərgidə böyük sənət fədaisi Səttar Bəhlulzadənin əsərləri xüsusi yer tutur.
Öz üslubu, yaradıcılıq manerası ilə seçilən Səttar Bəhlulzadənin
əsərlərində dünyamızın müxtəlif rakurslardan işlənmiş reallıqları var. Bu əsərlər indi dünyanın məşhur muzeylərinin ən qiymətli eksponatları arasında layiqli yer tutur.
Səttar Bəhlulzadəni xatırlayarkən ilk növbədə Azərbaycanın özünəməxsus gözəllikləri gözlərimiz qarşısında canlanır. Bu əsərlərə tamaşa edən hər kəs onun müəllifinin istedadına heyran qalır. O, hansı mövzuda əsər yaradırdısa, onu özününküləşdirməyi bacarırdı. Elə bil bu qəribə insanın fırçasında möcüzə var idi. Hər dəfə Azərbaycana səyahətə çıxanda onlarla qiymətli əsərlər yaranırdı. Astara, Lənkəran, Xaçmaz, Göygöl, Abşeron, Xınalıq s. yerlərin rəssam fırçasından çıxmış gözəllikləri elə təbiətin özü kimi gözəl əvəzolunmazdır. Səttar Bəhlulzadə dünya miqyaslı sənətkar idi. O, yüksək təhsil almış sənətin sirlərini mükəmməl bilirdi. Onun istedadının həddi-hüdudu yox idi.
Onun öz dünyası var idi. Bu dünya rənglərin sehrli gözəlliyindən yaranmışdı. O hər şeyi özünün gördüyü dərk etdiyi kimi çəkirdi bu rənglərin qarışığından elə qiymətli əsərlər yaranırdı ki, onlara heyran qalmamaq mümkün olmurdu.
Səttar Bəhlulzadəni xatırlayarkən Abşeronun sərt təbiəti gözlərimiz qarşısında canlanır. O, bu torpaqda doğulmuşdu deyirdi ki, bu torpağın hər daşı, hər qayası mənə doğma əzizdir. Ona görə Abşeron lövhələri, Xəzərin mavi sularının gözəlliyi onun əsərlərinin ana xəttini təşkil edir. Abşeron peyzajı, Abşeronda axşam, Novxanı bağlarında, Bilgəh, Abşeronun tacı, Abşeron ritmləri onlarca bu mövzudan olan əsərləri Səttarın rənglər dünyasının çox uğurlu işlərindəndir.
Səttar Bəhlulzadə Azərbaycanın əvəzsiz rəssamlarından idi.
Bu böyük sənətkar haqqında kitablar, tədqiqat əsərləri, monoqrafiyalar yazılmış, onun irsi bu gün sənətşünas alimlərimiz tərəfindən öyrənilməkdə təbliğ edilməkdədir Rəssamlar İttifaqının 65 illik yubileyinin keçirildiyi günlərdə Səttar sənətinin ucalığı, bəşəriliyi bir daha diqqəti çəkir.


Xalq qəzeti.-2006.-17 dekabr.-S.6.