Bəstəkarlar İttifaqının Vasif Adıgözəlovun xatirəsinə həsr olunmuş plenumu

 

AzərTAc xəbər verir ki, dekabrın 26-da Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının plenumu işini başa çatdırmışdır. Plenum xalq artisti, bəstəkar Vasif Adıgözəlovun xatirəsinə həsr olunmuşdur.
Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin katibi, əməkdar incəsənət xadimi, professor Ramiz Zöhrabov plenumun Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri üçün yazılmış əsərlərə həsr olunduğunu və iki gün ərzində Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin səsləndirildiyini bildirmişdir.
Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri (bədii rəhbər və baş dirijor, əməkdar incəsənət xadimi professor Ağaverdi Paşayev) konsertdə Üzeyir Hacıbəyovun "Koroğlu" operasından "Uvertüra"nı, Vasif Adıgözəlovun fortepiano və orkestr üçün "Konsert"ini (II-III hissələr), "Qərənfil" mahnısını, Şəfiqə Axundovanın "Tapmayacaqsan", Tofiq Bakıxanovun "Qızlar rəqsi", "Mürği səhər", Ramiz Mirişlinin "Gənclik süitası", Dadaş Dadaşovun "4 saylı süita", Ədviyyə Rəhmətovanın tar ilə orkestr üçün "Konsert" (3 hissədə) əsərlərini ifa etmişdir. Solo hissələri xalq artisti tarzən Ramiz Quliyev, solistlər Oksana Aslanova, Svetlana Əhmədova, beynəlxalq və respublika müsabiqələrinin laureatı Sahib Paşazadə ifa etmişlər.

 

Azərbaycan.-2006.-27 dekabr.-S.6.