Ələsgərli K.

Ürək mahnıları bəstəkarı...

 

 

Azarbaycan Milli Konscrvatoriyasi nəzdindəki Musiqi Kollecində Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə bənzərsiz töhfələr vermiş bastəkarımız Tofiq Quliyevin yaradıcılıq gecəsi keçirilib.

Tofiq Quliyev Üzeyir bəy Hacıbayov məktəbinin layiqli davamçısı kimi xalq musiqi sənətinə möhkəm bağlı olduğunu əsərlərində parlaq şəkildə nümayiş etdirən sənətkarlarımızdandır. Böyük bəstəkar öz yaradıcılığında milli musiqi folkloru ilə klassik musiqi ənənələrinə arxalanaraq müxtəlif janrlarda qiymətli əsərlər bəstəlmişdir. Ustad bəstəkarın əsərlərinin musiqi dili səlis və sadə forması aydın, harmoniyası ürəyəyatımlı melodiyaları zəngin və təravətlidir.

Musiqi dilinin rəngarəngliyi obrazların poetikliyi, lirikliyi, hisslərə təsir etmək bacarığı T.Quliyevin bəstakarlıq təxəyyülünü səciyyələndirən başlıca xüsusiyyətlərdir. Yaradıcılığının əsas janrı olan lirik mahnı jann isə bəstəkara əsl söhrət qazandırmışdır. Mahnı janrında mahsuldar çalışan Tofiq Quliyevin mövzu dairəsi geniş va əhəmiyyətlidir.

Öz məşhur mahnıları ila Azərbaycan vokal sənətinin qızıl fondunu taşkil eden bu görkəmli sənət ustasının nəğmələri sözün həqiqi mənasında Ürək mahnılarıdır. T.Quliyevin milli koloritli mahnılarında vacib xüsusiyyət odur ki onun mahnıları istər orta, istərsə də yaşlı nəsil musiqisevərlər tərəfindən eyni dərəcədə rəğbətlə qarşılanır.

Tofiq Quliyev mahnılarının xalq arasında sevilməsinin səbəblərindən biri də onların incə lirika, obraz-emosional xarakterizə olmasıdır. Bəstəkarın "Sənə qalmaz", "Qızıl üzük", "Darıxma", "ilk ba har", "Kipriklərin kölgəsi", "San mənim, mən sənin" kimi mahnıları bu səpkidədir.

Böyük bəstəkarın 200-dən artıq mahnısı bu günkü nəsil musiqiçiləri tərəfindən də sevilə-sevilə ifa olunur. Musiqi Kollecindaki tədbirdə də Tofiq Quliyevin bir-birindan gözəl mahnıları kollecin taləbə heyəti tərəfindən böyük məharətlə ifa olunur.

Musiqi kollecindəki tədbirdə də Tofiq Quliyevin biri birindən gözəl mahnıları kollecin taləbə heyəti tərəfindən böyük maharətlə ifa olundu.

Kollecin Xalq Çalğı Alətləri fakültəsinin IV kurs tələbələri - Əziz Kərimov, Aynur Əzizova, Rəmayə Şıxəliyeva, Emil Məmmədov, Valeh Cavadov, Ədalət Behbudov, Malik Həsənov, Kənan Əsədov, Yalçın Məmişov, Gülşən Eyvazova, İsa İmanov və digərləri öz ifaları ilə Tofiq Quliyev musiqisindəki həyatsevər, nikbin, ganclik təravəti, səmimi və emosional aləmi çox böyük dəqiqliklə ifada etdilər.

Bəstəkarın yaradıcılıq gecəsində onun bir ictimai xadim kimi respublikamızın mədəni hayatında böyük rol oynamasından, onun idarasi altında bəstəkarlıq plenumları, musiqi festivalları, müxtəlif səpkili tədbirlərin keçirilməsindən də danışıldı.

Kollecin təlebələri gecədə bəstəkarın ən yaddaqalan mahnılarından bir çoxunu - "Görüş" kinofilmindən "Vals", "Axşam mahnısı", "ilk bahar", "Sevinc mahnısı", "Sən mənim, man sənin", "Qəmgin mahnı", "Tez gəl" va digərlərini ifa etdilər.

Konsert Musiqi Kollecinin müəllim və tələbə heyəti tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı. Kollecin müdir müavini Gülzar xanım Hatemzada, nəzəriyyə şöbəsinin müdiri Elvira xanım Teymurova yaradıcı gənclərin hazırladığı konsert proqramını yüksək qiymətləndirərək onlara yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzuladılar.

Gözəl mahnı ustası Tofiq Quliyevin keçdiyi mənalı yaradıcılıq yolu hər bir gənc musiqiçi üçün gözəl örnəkdir. Bastəkarın yaradıcılıq gecəsində çixiş edən kollecin gənc, istedadlı tələbələri öz yaddaqalan çıxışları ilə bu gün bastəkarın musiqi ideyalarını yaşatmaqdadırlar.

Yaradıcılıq zəhmətə qatlaşmaq, arayıb-axtarmaq deməkdir. Biz gənc musiqiçilərimizə sevimli bəstəkarın yaradıcılığından ilhamlanıb yorulmadan axtarış-tapıntılı yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

 

Ekspress.- 2006.- 2-4 dekabr.- S. 19.