Nəzakət

 

Sənətinin Məcnunu dünyasını dəyişdi

 

Baba Mahmudoğlu musiqisevərləri səsinin sehrində yandıraraq yaşatmışdır

 

Azərbaycan musiqi ictimaiyyətinə ağır itki üz vermişdir. Tanınmış müğənni, muğam ifaçısı, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Baba Mahmud oğlu Mirzəyev (Ba­ba Mahmudoğlu) ömrünün 66-cı ilində vəfat etmişdir. Azərbaycan milli musiqisinin özünəməxsus səsi ilə təbliğatçılarından birina çevrilən Baba Mahmudoğlu uzun bir yaradıcılıq yolu keçərək, sənət fədailəri kimi bu aləmda yaşayıb, musiqisevərləri səsinin sehrindan yandıraraq yaşatmışdır. Həqiqətən , Baba Mahmudoğlu səsinin sehrindən saysız insanları cəmləşdirə bilmişdir. Onun avazı, səs tembri, daxili dünyasının əks-sədası idi. Bu aləmdə sənətinin Məcnununa çevrilən Baba Mahmu­doğlu fəlsəfi fikirləri ilə dünya klassiklərinin qəzəllərinə varıb, onların bədii mahiyyətini üzə şıxarmağa çalışmışdır.

Onun səsi kimi sənət aləmi ilə bağlı fikir görüşləri maraqlı təkrarsız idi. Baba Mahmudoğlunun kiçik yaşlarından sənətə olan vurğunluğu onun böyük bir ali məqsədinə qovuşdurmuş, müğənni kimi xalq arasında tanınmasına səbəb olmuşdur. Gənclik dövrünün ilk illərində qeyri bir ixtisasa sahib olsa da, uzun illər qəlbinin dərinliyində yaşatdığı amal onu bir qədər gec olsa musiqi düyası ilə birləşdirmiş, bu aləmdə Baba Mah­mudoğlu cisminin ruhu ilə birləşdirməyə müvəffəq olmuşdur. Onun ifası da, adı danışığı da real bir aləmdən uzaqda yaşayan şəxsin ifadələri idi. Məhz bu keyfiyyətlərinə görə Baba Mahmudoğlu səsinin yanğısında yaşayıb, bu aləmdə özünəməxsus olan bir sənət məktəbinin bünövrəsini qoya bildi.

Xatırladaq ki, Baba Mah­mudoğlu 1940-cı il noyabrın 7-də Ağstafa rayonunun Muğanlı kəndində anadan olmuşdur. O,

1956-1961-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Kimya institutunda təhsil almış, bir müddət öz ixtisası üzrə mühəndis kimi çalışmış, əmək fəaliyyətini bu istiqamətdə davam etdirmişdir. Baba Mahmudoğlunun muğama, musiqi sənətinə olan böyük sevgisi onu təhsil almaq həvəsi ilə Mirzə Ağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət incəsənət institutuna gətirir. Bu adi təhsil ocağında müğənni musiqinin sirlərinə yiyələnib, ixtisaslı bir kadr kimi sənət ocaqlarında fəaliyyətə başlayır.

1967-ci ildə bu instituta daxil olan Baba Mahmudoğ­lunun geniş səs imkanlarını görən qiymətləndirən sənətkarlar Bədii Şuranın təklifi ilə onu 1969-cu ildə Azərbay­can Dövlət Akademik Opera Balet Teatrına dəvət edirlər. 2005-ci ilə kimi fasiləsiz olaraq muğam bölməsinin aparıcı solisti kimi bir çox operalarda baş rollarda çıxış edən xanəndə, Üzeyir Hacıbəyovun "Leyli Məcnun" operasında Məcnun, "Əsli Kərəm"də Kərəm, Müslüm Maqomayevin "Şah İsmayıl" operasında şah İsmayil, Zülfüqar Hacıbəyovun "Aşıq Qərib" operasında Aşıq Qərib, Cahangir Cahangirovun "Xanəndənin taleyi" opera­sında Mirseyid, Şəfiqə Axundovanın "Gəlin qayası" əsərində Camal rolunda çıxış edərək, parlaq, yaddaqalan səhna obrazları yaratmışdır. Hər operada dəfələrlə çıxış edən Baba Mahmudoğlu partiyaların təkrarən oynamasına baxmayaraq, səhnəyə sanki qəhrəmanını ilk dəfə tamaşaçıya təqdim edirmiş kimi çıxırdı. Bu da onun professionallığından, sənət prinsiplərindən, məsuliyyətindən irəli gələn keyfiyyət idi. Hər partiyada öz nəfəsini ifadə edən Baba Mahmu­doğlu opera teatrının, həm Məcnunu, həm Aşıq Qəribi, həm Camalı, həm Mirseyidi idi. Bu obrazların opera teatrındakı tarixindən Baba Mahmudoğlunun imzası əbədi olaraq həkk olunmuşdur. Teatrın salnaməsinə ilə yazılacaq səhifələrdə, sözsüz ki, Baba Mahmudoğlunun öz imzası, adı olacaqdır. Azərbaycan muğamlarının, xalq mahnılarının mahir ifaçısı olan müğənni uzun il­lər geniş konsert fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, məlahətli səsi, özünəməxsus ifa tərzi ilə musiqisevərlərin bö­yük məhəbbətini qazanmışdır. O, Azərbaycan milli mu­siqi sənətini dünyanın onlarca ölkəsindaTürkiyə, Ne­pal, Banqladeş, Hindistan, Əlcəzair, Tunis, Zambiya, Norveç, Avstriya, Belçika, Lüksemburq, Almaniya İranda ləyaqətlə təmsil etmişdir.

Azərbaycan milli musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Baba Mah­mudoğlu 1982-ci ildə Azər­baycan Respublikasının əməkdar artisti, 1993-cü ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüş, Azərbaycan Respublikası prezidentinin fəxri təqaüdçüsü olmuşdur.

Azərbaycan musiqi sə­nətinin tanınmış nümayəndəsi, gözəl insan, unudulmaz sənatkar Baba Mahmu­doğlunun əziz xatirəsi bütün sənət dostlarının onu se­vən insanların, qədirbilən xalqımızın qəlbində daim yaşayacaqdır. Allah rəhmət eləsin!

 

   Səs.- 2006.- 8 dekabr.- S.12.