Sirli  "Misir gecələri"...

 

Yaxud üç əsər bir tamaşada

 

Bazar günü Akademik Milli Dram Teatrında iki hissəli məhəbbət faciəsi "Misir gecələri"nin növbəti tamaşası oldu. İki ilə yaxın bir müddətdə teatrın repertuarında müvəffəqiyyətlə qalan tamaşaya baxmaq üçün xeyli adam gəlmişdi. Tamaşada Məmməd Səid Ordubadinin "Sevgililər", Nazim Hikmətin "Yusif Züleyxa" Vilyam Şekspirin "Antoni Kleopatra" əsərlərindən istifadə olunub. Tamaşanın quruluşçu rejissoru səhnə redaksiyasının müəllifi xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyov, rəssamı xalq rəssamı Rafis İsmayılov, modelçi rəssam Zemfira Qurbanova, rejissor assisenti Əli Nurdur.

Birinci hissədə "Sevgililər" "Yusif Züleyxa"nın rejissor görümündə ümumi məzmunu ifadə edilib. Rolları xalq artisti Məleykə Əsədova (Züleyxa), Füzuli Hüseynov (Yusif), əməkdar artist Əli Nur (Potifar), əməkdar artist Sevinc Əliyeva (Todexina), əməkdar artist Elxan Quliyev (Zindaşbaşı), Ziba Ramazanova (Tutamazisi) ifa edirdilər.

Səhnə hər iki tərəfdən tamaşaçını ilk baxışdan ovsunlayan əfsanəvi, rəmzi göz obrazı ilə diqqəti cəlb edirdi. Qara rəng tamaşa boyunca səhnədə aparıcıdır. Qara ipək pərdənin üzərini qara tor örtüb. Pərdə açılır; hələ tor yerindədir. Səhnənin mərkəzində - səmada sayrışan ulduzlu gecə təsvir olunub. Bəli, bura Misirdir. Burada əfsanəvi bir hadisənin təcəssümü ifadəsini tapır. Azərbaycan oxucusuna "Yusif Züleyxa" mövzusu müxtəlif variasiyalarda, yəni həm din tarixindən, həm ədəbiyyat tarixindən bu ya digər şəkildə ona aydındır. Səhnədə şahanə libaslı Züleyxa görünür. O, hədsiz işvəli, ehtiraslıdır. "Eşqsiz həyat heç nədir"- deyən Züleyxa çaşqın, az qala başını itirmiş vəziyyətdə olan Yusifə dəlisov eşqini bəyan edərək cavab gözləyir. Lakin Yusif ona müsbət cavab vermək iqtidarında deyil. O, ağasına sadiqdir. Züleyxa Yusifi onun dəli sevgisinə cavab verməməsi səbəbindən şərləyib zindana saldırır. Tamaşanın başlanğıcından ayrı-ayrı məqamları ifadə edən musiqi həm coşğun, həm həzindir. Yusif zindan- quyudadır. Züleyxa öz hökmünü yeritmək istəyir, həm Yusifin eşqindən dəli-divanədir. Zindanbaşı gəlir, Yusifi ürəyi yana-yana zindandan çıxarır. O, Züleyxanı "şəhvətdən gözləri kor olmuş qadın" kimi tanıyır. Tamaşaçı isə Züleyxanı deyildiyi kimi tanıya bilmir. Düzdür, o, Yusifə qarşı çox acıqlıdır. Lakin məlum olur ki, Züleyxanın məqsədi Yusif tərəfindən dəlicəsinə sevilməkdir. O, Yusifin bircə "sevirəm" sözünə bütün Misiri qurban verməyə hazırdır. Züleyxa Yusifi döydürməyə məcburdur ki, səsini eşitsin; o zaman bəlkə atəşlə yanan qəlbini Yusifin əzablı səsi ovuda bilər. Züleyxa tam əmindir ki, bu, Yusifə nifrətdən yox, sevgidəndir. Çünki Yusifin timsalında Allahın ona qeyri-adi bir sevgi göndərdiyinə əmindir. O, bir qadın olaraq bakirəliyini məhz Yusif üçün qoruyub. Budur, Yusif döyülür, zindan saraya yaxın olduğundan səsi aydınca eşidilir. Lakin bir neçə qamçıdan sonra onun döyülməsinə Züleyxanın ürəyi dözmür.

Misir fironu kahinlərdən öyrənir ki, onun sirli yuxusunu yalnız Yusif yoza bilər. Yusif onun yuxusunu yozur Misir fironundan sonra ölkənin ikinci səlahiyyətli şəxsi olur. O, beş ildən sonra hər adamın bəxtinə düşməyən hakimiyyətə çatıb. Artıq Yusif kölə deyil. Bu müddətdə Züleyxa ona "bir salxım belə üzüm göndərməyib". Artıq Yusif əvvəlki deyil. Budur, fironun baş vəziri Potefar fironun hökmünü Yusifə çatdırır. Hökmdən sonra sifəti bir anda hakimiyyətçilik ehtirası ilə coşub-daşan Yusifin obrazını F.Hüseynov məharətlə canlandıra bilib. Artıq o, Yusif deyil, Safenat Raneahdır. İndi Yusifin bir sözü ilə minlərlə insanın taleyi həll olunur. O, Misirdə istədiyini etməyə qadirdir. Lakin Yusif Züleyxanın ilahi sevgisindən məhrumdur. İndi əvvəlki sirli-sehrli "Yusif-Züleyxa" dastanı yoxdur. Züleyxa artıq yaşlaşıb. Onun üçün atlı-arabalı Yusif yoxdur. O, xəyalındakı Yusifi firondan sonra Misirdə ikinci adam olmuş şəxsin sifətində axtarmaq istəyir, amma tapa bilmir. Züleyxa üçün Yusifin bu halı heç demir. Çünki Yusif əslində fironun köləsidir. Yusifi danışdıran, Züleyxanın yanına gətirən onun ilahi eşqi deyil, hakimiyyətidir. Yusif Züleyxanı heç ilə heyrətləndirə bilmir. Züleyxa heç vəchlə "fironun köləsinə" tabe olmaq fikrində deyil. Hətta Yusif Züleyxanı özünə arvad etmək üçün fironun möcüzəvi, sirli yuxusunu da ona açmağa hazırdır. Lakin Züleyxa qəflətən şərtini geri götürür. Artıq sehr-sirr itib. Tamaşaçı Yusifin qısqanclığını hökmranlığını açıq-aydın görür. Yusif əvvəl onu qul kimi alan ağasına, indi isə firona sədaqətlidir. Tamaşanın bu hissəsinin sonunda Züleyxanın özünü öldürməsinin şahidi oluruq. Yusiflə Züleyxanın mənəvi vəhdəti alınmır. Faciəvilik burada bütün çalarları ilə aydın görünür.

Tamaşanın ikinci hissəsi Şekspirin "Antoni Kleopatra" faciəsi əsasında qurulub. Kleopatranı Məleykə Əsədova, Mark Antonini F.Hüseynov, Oktavi Sezarı Əli Nur, Xarmiyananı Sevinc Əliyeva, Enobarbı Elxan Quliyev, Demetrini Rövşən Kərimduxt, Aleksası Kazım Abdullayev, İradanı Ziba Ramazanova ifa edirlər.

Qədim dövrün sirli, əfsunlu, cazibədar obrazlarından biri kimi incəsənətdə, xüsusən ədəbiyyatda ifadəsini tapmış Kleopatra füsunkar obrazı ilə səhnədə görünür. Səhnə dəyişməyib, yalnız hadisələrin baş vermə vaxtı obrazlar dəyişib. Həm əvvəlki hadisələrlə indiki hadisələr arasında bu ya digər dərəcədə oxşarlıqlar var. İnsan özünün qeyri-adi, insani imkanlarını aşkarlaya bilməməsi səbəbindən daim təzadlı yaşayır. Hakimiyyət, qəsbkarlıq, tamahkarlıq meylləri adamların yenə hakimidir. Tamaşanın bu hissəsinin başlanğıcında Misir gecəsi kimi tünd qara saçlı Kleopatra gəlir. Onun Antoni ilə eşq səhnəsi təsvir olunur. Kleopatra Antonini tək səadəti sayır, eşqində yalan danışmadığını deyir. Şöhrətli sərkərdə Antoni növbəti səhnədə sərxoşdur. Onun gözlərini şöhrət qarışıq şəhvət meyi tutub, məstdir. Antoni günlərini əyləncə ilə keçirir. Yaxın adamları Demetri Enobarb onun Sezarla münasibətlərinin gərginləşməsindən narahatdırlar. Kleopatranın daim Antonini öz əlində saxlamaq cəhdləri ara vermir. O, hədsiz məharətlidir: insan psixologiyasını, münasibətləri gözəl bilir. Tamaşanın bu hissəsində musiqi daha coşğundur. Ümumiyyətlə, "Misir gecələri"nin "Antoni Kleopatra" hissəsi daha coşğun, yaradıcı təsir bağışlayır.

Qəfil qasid xəbər gətirir ki, Antoninin arvadı Fulviya ölüb. Dünya Antoninin başına dar olur. Kleopatra onun bu halına inanmaq istəmir. Əsər boyunca Antoninin faciəviliyi bütün çalarları ilə üzə çıxır. Şanlı-şövkətli sərkərdə həyatı, Kleopatra kimi məşuqə belə ona xoşbəxtlik gətirmir. Əslində Antoni yolsuzdur, bu səbəbdən faciəvidir. Sezarla danışıqdan sonra onun bacısını almağa razı olur. Lakin bu izdivac da ona xoşbəxtlik gətirmir. Bir tərəfdən Kleopatra əlindən gələni edir ki, Antonini itirməsin. Müxtəlif intriqalı məqamlar baş alıb gedir, biri-birinə zidd siyasi istəklər alışıb-yanır, son nəticədə sönür.

Möhtəşəm Antoni Kleopatradan ayrı dura bilmir. O, Misirə geri qayıtmağı qərara alıb. Lakin Kleopatra başqa xəbər alıb. Ona elə gəlir ki, Antoni Sezarın bacısına möhkəm vurulub. Sonda aydınlaşdırır ki, Antoni ona vurula bilməz. Onun təhriki ilə göndərdiyi şəxs Antoniyə Kleopatranın özünü öldürdüyünü xəbər verir. Bu, artıq Antoninin ölümünü reallaşdırır. Artıq hadisələr kluminasiya həddindədir. Kleopatra dəlisov eşqi ucbatından Antonini itirib. Tamaşanın sonunda Antonio həmişəlik uyuyur. Kleopatra onsuz yaşaya bilmədiyini dərk edir, zəhər içərək ölür. Hər ikisinin ölüm səhnəsi çox obrazlı alınıb: qara səhnə daha da qatılaşır, qırmızı libaslı Antoni qızılı libaslı Kleopatra ruhən birləşirlər...

 

Xalq cəhbəsi.-2006.-12 dekabr.-S.15.