Rabitə informasiya texnologiyaları işçiləri respublika konfransı iştirakçılarının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciəti

 

 

Möhtərəm cənab Prezident!
Sizin 2 dekabr 2006- il tarixli sərəncamınızla hər il dekabr ayının 6- Rabitə İnformasiya Texnologiyaları sahəsi işçilərinin reşə bayramı günü kimi qeyd olunması barədə qərarınız olkə rabitəçilərinin hədsiz sevincinə ruh yüksəkliyinə səbəb olmuşdur.
Bu münasibətlə olkə rabitəçiləri adından Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk!
Məlum olduğu kimi, 1881-ci il noyabr ayının 23- (yeni tarixlə dekabrın 6-da) Bakıda "Nobel qardaşları cəmiyyəti" tərəfindən ilk telefon xətti istismara verildikdən sonra Azərbaycanda telefon rabitəsinin inkişaf tarixi başlanmışdır.
Azərbaycanda rabitənin inkişafında ən mühüm dövr ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdir.
"Müstəqil respublikanın müstəqil rabitəsi olmalıdır" - deyən ulu öndərimiz rabitənin inkişafına xüsusi önəm verir daim qayğı göstərirdi.
Hörmətli cənab Prezident!
Sizin 20 fevral 2004-cü il tarixli fərmanınızla Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yaranmasından sonra ölkəmizdə müasir informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi üçün daha böyük imkanlar yarandı bu istiqamətdə Sizin rəhbərliyinizlə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər genişlənməkdədir.
Sizin İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Ümumdünya Sammitinin Cenevrə mərhələsindəki bəyanatlarınız dünyanın İKT ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycana yönəltdi. Azərbaycanda İKT-nin inkişafının dövlət siyasətinin prioritet sahələrindən biri olduğunu görən dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin müvafiq strukturlarının, nəhəng İKT şirkətlərinin ölkəmizə olan marağı get-gedə artır genişlənir.
Sizin "Bakutel-2006" beynəlxalq sərgi konfransın açılış mərasimindəki çıxışınızda son 3 il ərzində rabitə informasiya texnologiyaları sektorunda gorülən işlərə verdiyiniz yüksək qiymət bizim hamımızda sonsuz ruh yüksəkliyi yaradır.
Hörmətli cənab Prezident!
Sizin tarixi qərarınızla 6 dekabr gününü peşə bayramı günü kimi qeyd edən respublikanın rabitə informasiya texnologiyaları işçiləri Sizin rəhbərliyinizlə ölkəmizin İKT sahəsində nəinki regionda lider ölkəyə çevrilməsi, hətta dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxması üçün bütün potensial imkanlardan maksimum istifadə edəcəklər.

Müraciət Rabitə İnformasiya Texnologiyaları İşçilərinin
6 dekabr 2006- il tarixində keçirilmiş resrublika konfransında qəbul edilmidir

 

Azərbaycan.-2006.-7 dekabr.- S.2.