Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahəsinin işçiləri peşə bayramını qeyd etmişlər

 

Dekabrın 6-da ölkəmizin rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin işçiləri peşə bayramını qeyd etmişlər.
Əlamətdar gün münasibətilə nazirlikdə audio-video konfrans keçirilmişdir. Konfrans birbaşa respublikamızın 11 bölgəsinə internet vasitəsilə yayımlanmışdır.
Rabitə informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasov konfransı açaraq demişdir ki, ölkəmizdə rabitənin qədim tarixi kökləri, özünəməxsus ənənələri vardır. Qədimdə məlumatların ötürülməsi üçün yüksəkliklərdə tonqal yandırır, sonralar xüsusi öyrədilmiş göyərçinlərdən, habelə qasidlərdən (çaparlar) istifadə edirdilər. Hülakü hökmdarı Qazan xan 1303-cü ildə poçt sahəsində islahatlar həyata keçirmişdir. XVI əsrdə Şah İsmayıl Xətai Səfəvilər dövlətində poçt rabitəsinin dövlət səviyyəsində təşkilinin təməlini qoymuşdur. O, ölkəni yadellilərdən qorumaq, möhkəm idarəetmə sistemi yaratmaq məqsədi ilə ucqar əyalətlərdən xarici ölkələrdən məlumatlar toplamaq üçün öz dövrünə görə müntəzəm fəaliyyət göstərən poçt rabitəsi yaratmışdı. Müasir informasiya texnologiyalarının başlanğıcı olan teleqraf rabitəsinin isə bu il ölkəmizdə 125 yaşı tamam olur.
Bakıda neft sənayesinin inkişafı bu sahədə mövcud olan qabaqcıl dünya texnologiyalarının Azərbaycana da gəlib çatmasına imkan yaratmışdı. Dünyada ilk sualtı rabitə kabellərindən biri 1879-cu ildə Xəzər dənizində Bakı (Türkan qəsəbəsi) ilə Krasnovodsk (indiki Türkmənbaşı) arasında çəkilmişdi.
Nazir vurğulamışdır ki, XX əsr XXI əsrin əvvəli dünyada rabitə informasiya texnologiyalarının dinamik inkişaf dövrü kimi xarakterizə edilir. Azərbaycanda da bu dövr ərzində rabitə yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdır. Xüsusilə, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyi zamanı bir çox sahələrlə yanaşı, rabitə sürətlə inkişaf etmişdir. Azərbaycanda rabitənin ən sürətli inkişaf dövrü məhz ötən əsrin 70-ci illərinə təsadüf edir. Heydər Əliyevin birbaşa tapşırığı ilə 1974-cü il avqustun 30-da "Bakı şəhərində telefon rabitəsinin vəziyyəti onu sürətlə inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında" qərar qəbul edilmişdi. Qərarda 1980-ci ilin axırınadək Bakıda əhalinin hər 100 nəfərinə düşən telefonların sayını azı 15-ə çatdırmaq, 1974-80-ci illərdə 164.000 nömrəlik avtomat telefon stansiyaları tikmək barədə tapşırıqlar verilmişdi. 1982-ci ildə verilmiş tapşırıqda isə kənd rayonlarında 83,2 min telefon nömrəsi istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu tapşırıqlar yerinə yetirilmişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda rabitənin, elektron avadanlıqları telekommunikasiya texnologiyaları sahəsinin inkişafı geniş vüsət almışdır. Bunun nəticəsidir ki, hazırda regionun lider dövləti olan Azərbaycan informasiya kommunikasiya texnologiyaları sektorunun inkişafı üçün böyük imkanlara malikdir. Heydər Əliyevin 2003-cü il fevralın 17- imzaladığı "Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)" 10 il ərzində görüləcək işlərin ümumi xəttini müəyyənləşdirmişdir. Azərbaycan Cənubi Qafqazda bu sahə üzrə milli strategiya qəbul edən ilk ölkə olmuşdur.
Hazırda telekommunikasiya sahəsində ən dinamik inkişaf edən sahə mobil rabitədir. 2005-ci ildə mobil telefon istifadəçilərinin sayı əsas telefon istifadəçilərinin sayını iki dəfəyə qədər üstələmişdir.
Ə.Abbasov daha sonra demişdir ki, ulu öndər Heydər Əliyev siyasi xəttinin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə rabitə İKT-nin inkişafına da xüsusi diqqət yetirir. Sürətlə inkişaf edən yüksək texnologiyaların daha geniş tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə geniş imkanlara malik Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin təşkili ölkə vətəndaşlarına müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından bəhrələnmək imkanları yaradılması baxımından əhəmiyyətli olmuşdur. Azərbaycan İKT üzrə beynəlxalq tədbirlərin fəal iştirakçısına təşkilatçısına çevrilmişdir. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi respublikamızda dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Bunun nəticəsidir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektoru potensial imkanlarına görə Azərbaycanda energetika sektorundan sonra ikinci sahədir.
Nazir daha sonra "Azərbaycan Respublikasında rabitə informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramının (Elektron Azərbaycan)", regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının ümumtəhsil məktəblərinin informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı proqramının uğurla icra edildiyini konkret faktlarla diqqətə çatdırmışdır.
Ə.Abbasov demişdir ki, dövlətimizin başçısının 2006- il dekabrın 2- imzaladığı sərəncamla hər il dekabr ayının 6-nın rabitə informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunması rabitəçiləri yeni-yeni uğurlar qazanmağa ruhlandırmışdır.
Sonra rabitə informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin təltif edilməsi, onlara fəxri adlar Prezidentin fərdi təqaüdlərinin verilməsi barədə dövlətimizin başçısının sərəncamları oxunmuşdur.
Bir qrup işçi nazirin əmri ilə "Fədakar rabitəçi", "Rabitə ustası" adlarına, Fəxri fərmanlara, pul mükafatlarına layiq görülmüşdür.
Əsil qış havası yaşayan, hər yeri qarla örtülü Xınalıqda olan Nazirlik Aparatının rəhbəri Vidadi Zeynalovla birbaşa bağlantı maraqla qarşılanm
ışdır. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu il oktyabrın 7- həmin ucqar dağ kəndinə çəkilən yolun açılış mərasimində verdiyi tapşırıqların tam icra olunduğunu, təkcə Xınalığa deyil, bütün ətraf kəndlərin elektron telefon rabitəsi ilə təmin edildiyini, sakinlərin öz evlərindən dünyanın bütün guşələri ilə rabitə əlaqəsi yaratmaq imkanı qazandığını bildirmişdir.
Kənd məktəbinin direktoru Ənvər Əhmədov xınalıqlıların ən xoş arzularını, sonsuz minnətdarlığını dövlətimizin başçısına çatdırmağı xahiş etmişdir.
Naxçıvan, Gəncə, Əli Bayramlı digər bölgələrdən gələn səslər, aydın görüntülər sahə işçilərinin ilk dəfə olaraq öz peşə bayramlarını qeyd etməkdən qürur sevinc hissləri keçirdiyini göstərirdi. Onlar dövlətimizin başçısının qayğı diqqətinə əməli işlərlə cavab verəcəklərini bildirirdilər. Konfrans həm respublikamızda informasiya texnologiyalarının həqiqətən yüksək səviyyədə olduğunu nümayiş etdirmişdir.
Bayram tədbirinin iştirakçıları adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət qəbul olunmuşdur.

 

Azərbaycan.- 2006.- 7 dekabr.- S.2.