Müasir İncəsənət Muzeyimn yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

 

Müasir Azərbaycan rəngkarlıq, heykaltəraşlıq tətbiqi sənətinin ən parlaq nümunələrinin daimi ekspozisiyalarda layiqincə təmsil olunmasə nümayiş etdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Bakı Şəhərində Müasir İncəsənət Muzeyi yaradılsın.

2.  Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı ilə birlikdə Bakı Şəhərində Müasir İncəsənət Muzeyinin yeri layihələşdirilməsi barədə təkliflərini üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

3.  Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Bakı Şəhəri, 19 dekabr 2006-ci il.

 

Respublika.- 2006.- 20 dekabr.- S. 1.