Həmidova Z

 

Bərpa edilən abidələrimiz mədəniyyətimizə xidmət edəcək

 

Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin mədəni irs şöbəsinin bərpa layihələndirmə ekspertiza sektorunun müdiri Telman Kərimovla görüşüb son vaxtlar nazirliyin prezidentin müvafiq sərəncamı ilə bağlı gördüyü işlərlə maraqlandıq.

- Hazırda sektorunuz hansı işlə məşğuldur?

- Mədəmyyət Turizm Nazirliyinitı sifarişi ilə hazırda Balakən rayonunda Minarəli məscidin bərpası abadlıq layihəsi, Zaqataladakı Qala divarlarında, Quba rayonundakı Rustov kənd məscidində,Nardaran qəsəbəsindəki "Xan bağı" abidəsinin ətrafinda, Qax rayonunun İlisu kəndindəki Sitnuqqala abidəsi ətrafinda əhalinin seldən mühafizəsi, Astara rayonunun Ərçivan kəndindəki həm , ümumilikdə 8-9 tarixi abidədə bərpa işləri apanlır.

- Layihə-smeta sənədlərini sektor özü hazırlayır?

- Bəli, özümüz hazırlayınq. Belə demək mümkündürsə, işimiz iki

istiqamətdə apanlır. Həm layihələşdiririk, həm layihəyə uyğun olaraq smeta dəyərini hazırlayıb dəqiqləşdinrik.

- Xərclənən vəsait dövlət büdcəsindən ayırır, yoxsa qrant hesabma? - Qrant da olur, amma əsasən dövlət büdcəsi hesabına.

Xalqımızın öz milli-mədəni irsini özünə qaytarırıq. Onu da qeyd

edim ki, abidələrin bərpası üçün siyahı hazırlayanda tarixi dəyərlərimizi qorumağa çalışırıq.Aydındır ki, abidə tamam uçulub dağılmaq təhlükəsində olanda daha çox vəsait tələb olunur.

Yəni texniki vəziyyətdən çox şey asılıdır. - Lənkəranda bu istiqamətdə işlər necə gedir?

- Lənkəranda Dairəvi Qala(Zindan) abidəsinin (X\7ni əsr)

bərpası Turizm informasiya xalq sənətkarlığı nümunələri mərkəzinin yaradılması layihəsi üzərində işlərimizi davam etdiririk. Hazırda burada bərpa işləri görülür. Bundan başqa Balakən rayonundakı Minarəli məscidin bərpası abadlaşdınlması prosesi davam edir. Qeyd edim ki, təkcə bu il İsmayıllı rayonundakı Basqal kəndındə XVII əsrə aid olan hamamın bərpa istifadə layihəsi hazırlanıb. Elə bu il işimizin davamı olaraq bərpa işlerinə başlayacağıq.Hacıqabuldakı "Pir Hüseyn"xanəgahı tarixi-memarlıq qoruğu üçün inzibati binanın tikıntisi qoruq ərazisindəki türbənin konservasiya layihəsi belələrindəndir.

Bilirsiniz, tarixi abidələrimiz,onların bərpa edilib əvvəlki vəziyyətinə qaytarıllması bu günümüz üçün çox önəmlidir.Əvvəlki müsahibələrimdə demişəm, indi deyirəm: biz bu abidələrin hər biri barədə məlumatlı olmalı təbliğ etməliyik. Yeri gəlmişkən, deyim ki, Şamaxıda olduğum 4 gün ərzində bu ərazidəki bütün tarixi abidələrə baş çəkib, hansı dövrə, hansı əsrə aid olduğu ilə maraqlanıb fotoşəkillərini"çəkmişəm.

- Bundan sonra hansı işləri görməyi planlaşdırırsınız?

- Dəvəçi rayonunun Pirəbədil kəndində Q.Musabəyovun ev muzeyinin bərpa istifadə layilıəsi hazırlanıb işə başlanacaq.Şabran taıix-mədəniyyət qoruğunun inzibati binasının tikintisi, Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğunun muzey inzibati binasınm ətraf sahənin abadlaşdırılması layihələri hazırlanır. Şamaxı rayonu Kələxana kəndindəki türbə ətrafinda, Qax rayonu "Kürmük" məbədi ətrafinda abadlıq layihələri, Bakı şəhəri Əzizbəyov rayonu Qala tarix-etnoqrafiya qoruğunun ərazisindəki məscid qala kompleksinin bərpası konservasiyası Şamaxı rayonunun"Yeddi Günbəz" kompleksinin bərpası abidə ətrafında abadlıq işləri, Salyan rayonu Cümə məscidi"nin bərpası abidə ətrafinda drenaj sisteminin qurulması, Gəncə şəhəri "Şah Abbas" karvansarayının bərpası Quba rayonu, I Nügədi kəndindəki məscid minarənin bərpa layihələrinin hazırlanması nəzərdə tutulur. İndiyə qədər az adam bilir ki, Gədəbəy rayonunda çoxlu sayda tarixi qədim abidələrimiz var. Böyük Qaramuradlı kəndindəki məbəd kompleksi s.belələrindəndir. Xalqımızın milli-mənəvi irsini qorumaq üçün abidəlerimizə bundan sonra da diqqətlə yanaşacağıq.

 

Yaddaş.- 2007.- 21 iyun.- S. 4.