Mahaçqalanın mərkəzində Əziz Əliyevin xatirə lövhəsi açılmışdır

 

İyunun 7-də Mahaçqalada Azərbaycanın və Dağıstanın görkəmli dövlət və ictimai xadimi Əziz Əliyevin 1942-1948-ci illərdə yaşadığı binada xatirə lövhəsinin açılmasına həsr olunmuş təntənəli mitinq keçirilmişdir.
Dağıstan parlamentinin sədri Məhəmməd Süleymanov mitinqi açaraq dedi ki, Əziz Əliyevin anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə keçirilən təntənələrdə Azərbaycanın Baş naziri Artur Rasizadənin rəhbərliyi ilə mötəbər nümayəndə heyətinin iştirakı bayramın vüsətini, əhəmiyyətini hədsiz dərəcədə artırır ona daha böyük səmimiyyət verir. İki qardaş xalqın sevimli oğlunun xatirəsinə ehtiram birliyimizin, qarşılıqlı hörmətimizin daha bir nümunəsidir.
M.Süleymanov bildirdi ki, 1942-ci ildən Dağıstana rəhbərlik edən Əziz Əliyev faşizm üzərində qələbəyə, iqtisadiyyatın, mədəniyyətin elmin inkişafına böyük töhfə vermişdir. Cəbhənin ehtiyaclarının təmin edilməsi ilə bağlı çox çətin iqtisadi məsələlərin həlli ilə gündəlik məşğul olan Ə.Əliyev mədəniyyətin, təhsilin inkişafına diqqət yetirməyə vaxt tapırdı.
Mədəniyyət turizm naziri Zümrüd Süleymanova isə xatırlatdı ki, 1943-cü ilin fevralında Vilayət Partiya Komitəsinin Bürosu v
ə Dağıstan Xalq Komissarları Şurası respublikada incəsənətin inkişafına dair tədbirlər haqqında qərar qəbul etmişdi. Respublikanın rəhbərinin belə çətin bir dövrdə incəsənət xadimlərinin problemlərinin həlli, teatrların maddi-texniki bazası ilə bağlı məsələlərə necə vaxt tapa bilməsi təəccüb heyranlıq doğurur. Z.Süleymanova dedi ki, Əziz Əliyevin Dağıstanda təhsilin inkişafı sahəsində müstəsna xidmətləri olmuşdur. Dağlı qızların orta təhsil ixtisas təhsili alması üçün şərait yaradılmışdı. Onun bilavasitə iştirakı ilə qadın müəllimlər institutu qadın pedaqoji məktəbi, tibb kənd təsərrüfatı institutları, habelə Elmi Tədqiqat Tarix, Dil Ədəbiyyat İnstitutu təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Milli Məclisi Sədrinin müavini Bahar Muradova da Əziz Əliyev fenomenindən danışaraq dedi ki, xalqlarımız bəşəriyyətə öz ölkələrinin tərəqqisi inkişafı işinə misilsiz töhfələr vermiş görkəmli şəxsiyyətlər bəxş etmişlər. Prinsipiallıq, ciddilik humanistlik kimi keyfiyyətlərə malik istedadlı təşkilatçı Əziz Əliyev belə parlaq ictimai-siyasi xadimlərdən biridir. Onun həyat yolu çoxşaxəliliyi ilə fərqlənir, xalqlarımızın rifahı naminə fəaliyyəti gələcək nəsillərə nümunədir.
 

Azərbaycan.-2007.-9 iyun.-S.2.