Mehdixanlı T.

 

Pərdələrin sehri

 

İlk dəfə səsləndiyi çağlardan tar dil açıb danışıb, eşidənləri valeh edib. Bu musiqi alətini yaşadanların, məlahətli ifaları ilə tanıdanların - Sadıqcanın, Mirzə Mansurun, Qurban Pirimovun, Əhməd Bakıxanovun, Bəhram Mansurovun, Əhsən Dadaşovun başqalarının adları, xidmətləri daim ehtiramla xatırlanır. 55 ildir onu sevənlərdən, sevdirənlərdən biri də xalq artisti, hazırda "Xatirə" xalq çalğı alətləri ansamblın bədii rəhbəri, tarzən Adil Bağırovdur. Ömrünün 70 illik yubileyini qeyd edən məşhur ifaçı deyir:
- 1937-ci ildə dünyaya göz açmışam. Uşaqlığımda bir dəfə olsun ürəkdən gülməmişəm. Atam bir tikə çörək qazanmaq üçün sübh tezdən evdən çıxar, axşam qaranlığında qayıdardı. Günlərin birində daha qayıtmadı. Onu hara apardılar, bilmədik. O zamanlar qohum-qonşuların eyni açılmazdı. Qaşları düyünlü olardı. Baxışlarından qəzəb, çarəsizlik oxunardı. Küçəyə çıxmaq belə qorxuluydu. Adamlar səksəkə içində yaşayırdılar. Hər saat bəd xəbər eşidilirdi: kimisə öldürüblər, sürgün ediblər... Anaları, bacıları ağlar, qamətli kişilərin, cavanların bellərini əyilmiş görmüşəm. Dəhşətli repressiya bizləri yaman günə qoymuşdu.
Dost-tanışlarım, həmkarlarım mənə irad tuturlar ki, səhnədə, kamera önündə gülümsəmirsən, qaraqabaq olursan. Təbəssüm, sevinc mənə uşaqlığımdan yaddır. Qonşumuzda yaşayan adaxlı oğlanı müharibəyə apardılar. Az keçmiş ondan "qara kağız" gəldi. 65 il əvvəl gördüyüm mənzərə hələ gözlərim önündən çəkilmir. Həmin oğlanın anası bəd xəbərə dözməyib həyatını dəyişdi.
Müharibə qələbə ilə başa çatan ili 13 saylı məktəbə getdim. Oranı bitirib A.Zeynallı adına Musiqi Texnikumunun tar sinfinə qəbul oldum. Bu sənət ocağı demək olar mənə ikinci ömür verdi. İlk dəfə Seyid Şuşinskini, Xan əmini, Əhsən Dadaşovu, Nəriman Əliyevi, Əlibaba Məmmədovu, İslam Rzayevi orada gördüm. Tara məndə qədərsiz həvəs yarandı. Məşqlərə getməyi, çalmağı hər şeydən üstün tutardım. Ürəyimdən keçənləri mizraba, simlərə danışardım. Barmaqlarım pərdələr üstündə gəzdikcə - bəmdən zilə qalxanda könlüm açılardı. Tar mənim "ilk məhəbbətim" olub. Onun sayəsində tanınmışam, fəxri adlar, mükafatlar almışam, dünyanın çox ölkəsini gəzmişəm.
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, sonra İncəsənət İnstitutunda oxudum. Tələbəlik illərində Filarmoniyada əmək fəaliyyətinə başladım. Unudulmaz bəstəkar Tofiq Quliyev hər dəfə məni görəndə zarafatla deyərdi: "Budur, Məcnun Leylisi ilə gəldi". Rəhmətliyin bənzətməsi canıma yağ kimi yayılardı. 1964-cü ildə Filarmoniyada özünəməxsus səs tembri, ifa qabiliyyəti olan Ağabala Abdullayevin solo konserti planlaşdırılmışdı. O, "Rast" muğamını oxuyacaqdı. Müğənnini tarda müşayiət etməyi mənə tapşırdılar. Əvvəl tərəddüd etdim. Ancaq Əhməd Bakıxanov məni ürəkləndirdi: "Oğul, unutma, tarzən müğənninin bələdçisidir. Onu çaşdıra da bilər, yaxud da əksinə. Sən imtahan qarşısındasan. Həyəcanlanma, diqqətli ol".
Vaxt necə ötüb keçdi, bilmədim. Ağabala Abdullayevin şirin avazı, şaqraq zəngulələri məni xəyaldan ayırmırdı. Muğamın son akkordları eşidiləndə alqışlardan qürur hissi duydum.
Rəhmətlik Əhsən Dadaşovdan gördüyüm yaxşılığı, xeyirxahlığı ömrümün sonuna qədər unutmaram. On iki il onunla birgə, rəhbəri olduğu xalq çalğı alətləri ansamblında işlədim. O, kollektivin hər birinin xatirini istəyirdi. Ötən əsrin 70-ci illəri xalqımız üçün əsl intibah dövrü olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyev mütəmadi olaraq respublikamızın müxtəlif bölgələrinə səfər edər, sakinlərin gün-güzaranı ilə maraqlanar, kənd təsərrüfatının inkişafına çalışardı. Həmin tədbirlərin əksəriyyətində rəsmi görüşlər, söhbətlər başa çatandan sonra ansamblımız rəngarəng konsert proqramları ilə tamaşaçıları sevindirərdi: 1975-ci ilin payız fəslində Heydər Əliyev Sabirabad rayonuna səfər etmişdi. Yığıncaqdan sonra konsert oldu. Sonda respublika rəhbəri Əhsən müəllimə demişdi: "Çox sağ olun. Təşəkkürümü kollektivin hər bir üzvünə çatdır".
Əhsən müəllimin rəhbəri olduğu ansamblın sənətə yeni gələn müğənnilərin tanınmasında xidmətləri çox olub. Qədir Rüstəmovun ifa etdiyi "Sona bülbüllər" mahnısı 1971-ci ildə ilk dəfə bizim ansamblın müşayiəti ilə lentə alınıb. Həmin mahnının ilk dəfə televiziya ekranında səslənməsi hadisə kimi qarşılandı. Kollektivimizin müşayiəti ilə Arif Babayevin, İslam Rzayevin, Süleyman Abdullayevin, Şövkət Ələkbərovanın, Rübabə Muradovanın, Elmira Rəhimovanın, Nəzakət Məmmədovanın, Əbülfət Əliyevin, Qulu Əsgərovun və başqalarının ifaları hazırda Azərbaycan radiosunun fonotekasında saxlanılır.
1976- ildə əməkdar artist Əhsən Dadaşov dünyasını dəyişdi. Kollektivimizin birgə razılığı ilə ansambla "Xatirə" adı verdik. 31 ildir ki, Əhsən Dadaşovun tövsiyələrinə əməl edirik. Yaqut Abdullayeva, Səkinə İsmayılova, Süleyman Abdullayev, Canəli Ələkbərov başqa müğənnilərlə işləyirik. Müxtəlif bəstəkarlarla yaradıcılıq əlaqəsi saxlayırıq. Tədbirlərdə maraqlı proqramla iştirak edirik. Azərbaycan Televiziya Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində son vaxtlar musiqiyə münasibət müsbət mənada dəyişib. Sənətə, sənətkara qiymət verilir. Yeni yaranan ansamblların sayı çox olsa da, biz ənənəni layiqincə yaşadırıq. Gənc ifaçılara daim qayğı göstəririk.
Adil Bağırovun müşayiəti ilə 92 müğənninin ifa etdiyi təsniflər, muğamlar Azərbaycan radiosunun qızıl fondunda saxlanılır. O, 45 ildən çoxdur ki, Televiziya Radio verilişləri qurumunun Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin solistidir. Dəfələrlə xarici ölkələrə qastrol səfərlərinə gedib. Çəkdiyi zəhmət, yaradıcılıq əziyyətləri vaxtaşırı qiymətləndirilib. Əməkdar artist, xalq artisti fəxri adları alıb, bir çox respublika beynəlxalq mükafatlara, təltiflərə layiq görülüb. Hazırda ömrünün ixtiyar çağını-70-ci ilini yaşayır. Ona uzun ömür, yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

Azərbaycan.-2007.-6 iyun.-S.8.