Pərvanə

80 yaşlı Habil Əliyev möcüzəsi

 

Bugünlərdə korifey sənətkarımız, görkəmli kamança ustası Habil Əliyevin 80 yaşı tamam olub. Ömrünün 70 ilindən çoxunu sənətə həsr edən Habil müəllimin qəlbinin səsi, əllərinin istisi ilə dilə gətirdiyi kamançasının möcüzəsi, sirri-sehri bütün dünyanı dolaşıb, yer üzünü heyrətdə qoyub.
   Yubileyi münasibətilə həmsöhbət olduğumuz görkəmli sənətkarımız ötən illərə boylananda ancaq qürur hissləri yaşadığını bildirir. Bu da əbəs yerə deyil. "Mən bu kamançadan süzülən ölməz Azərbaycan musiqilərini səsləndirərkən dünyanın istənilən yerində bütün zaldakı insanlar ayağa qalxıb. Onlar məni ayaq üstə alqışlayıblar. Bu yalnız mənim deyil, bütün Azərbaycanın uğuru idi". Əslində, Habil Əliyevin həyat yolu kamançası ilə birlikdə olan sənət dünyası bir-biri ilə vəhdət təşkil edir.
   Habil müəllim ilk dəfə 9 yaşında əlinə kamança alıb, Ağdaş rayonunda oxuduğu musiqi məktəbinin səhnəsinə ? tamaşaçılar qarşısına çıxdığı günü indi olduğu kimi xatırlayır. "O vaxt iki il idi ki, həmin musiqi məktəbində təhsil alırdım. Həyəcandan ayaqlarım titrəyirdi. Musiqi məktəbinin səhnəsi onda mənim üçün dünyanın ən böyük səhnəsi idi".
   İfasından sonrakı alqışların səsi bu gün qulaqlarındadır, xatirələrində yaşayır. Həmin alqışlar 9 yaşlı Habilə inam güc verdi. Ağdaş musiqi məktəbinin səhnəsindən başlanan ilk alqışlar Habilin gələcək uğurlarına yol açdı, işıq saldı. "Həmin çıxışdan sonra başa düşdüm ki, mən bu sənəti qədər sevirəm ondan ayrıla bilməyəcəyəm",
   Kamançanı özünün tale payı hesab edən Habil müəllimi musiqimizin bugünkü vəziyyəti narahat edir. Deyir ki, daha bu barədə sözü qurtarıb: "Ona görə , mətbuata, televiziyaya çıxmıram. Çünki indi səslənənlər mənim başa düşdüyüm musiqi deyil. Yaşımın bu vaxtında kiminsə qəlbinə dəymək istəmirəm. Ancaq görürəm ki, çoxları bu sənəti yalnız çörək ağacı hesab edir. Sənət xatirinə deyil, çörək qazanmaq xatirinə gəlirlər bu sənətə. Belə olmaz. Sənət xalqa məxsusdur. Onu bu kökə salmağa heç kimin haqqı yoxdur. Bu, çox çətin, ağır, eyni zamanda çox şərəfli sənətdir. Gərək bu sənətin peşəkarı olasan, ona bütün həyatınla, canınla bağlanasan ki, sənəti, özünü hörmətsiz edəsən. Sənət deyəndə, söhbət ümumən musiqidən gedir, təkcə bir alətdən yox".
   Kamança ustası bizimlə söhbətində onu da bildirdi ki, milli musiqimizə, muğamlarımıza heç vaxt indiki kimi diqqət qayğı göstərilməyib. "Təbii ki, bütün bunlar Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın yüksək fəaliyyətinin nəticəsidir. Məhz onun misilsiz qayğısı sayəsində, əsl azərbaycançılıq qeyrəti ilə göstərdiyi fədakarlıq nəticəsində dünya görür ki, muğamın beşiyi, vətəni Azərbaycandır. Mehriban xanımın apardığı ardıcıl işlərin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanda YUNESKO-nun dəstəyi ilə Muğam Mərkəzi tikilir. Bu təkcə biz sənətkarlara deyil, bütün Azərbaycan xalqına hədiyyədir".
   Habil müəllim bu gün korifey sənətkarlara dövlət səviyyəsində göstərilən qayğıdan da razıdır. "Əgər dövlət öz sənətkarına qiymət verirsə, bu, bir millətin bu gününün gələcəyinin uğurlu olmasını göstərir. Çünki əsl sənətkarlar dövlətin adını bütün dünyada ucaldır, xalqın mədəniyyətini, adət-ənənələrini, milli dəyərlərini tanıdır".
   Məhz Habil kamançasının yaratdığı möcüzə ilə bütün dünya gördü ki, bu ecazkar musiqi aləti-kamança Azərbaycan xalqına məxsus bir musiqi alətidir. O, kamançasının səsi ilə Azərbaycanın varlığını bütün dünyaya tanıtdırdı, musiqimizi, mədəniyyətimizi sevdirdi. Milli mədəni sərvətlərimizi, yeməklərimizi, musiqimizi zaman-zaman özününküləşdirmək istəyən nankor ermənilər kamançanı, qədər cəhd göstərsələr , mənimsəyə bilmədilər. Min fitnə-fəsad işlətsələr belə, buna nail olmadılar. Ən azı ona görə ki, kamançanın ən gözəl ifaçısı kimi Habil Əliyev bu sahədə Azərbaycanın musiqisini bütün dünyada təmsil edib. O, öz kamançası ilə Azərbaycan adından bütün dünyanı gəzib-dolaşıb, bu milləti, bu xalqı əsl azərbaycanlı kimi tanıdıb. "Heç vaxt kamançanı utandırmamışam. Dünyanın harasında olursa-olsun, kamançam alqışların, sevgilərin şahidi olub" ? deyir korifey sənətkarımız.
   Onu da qeyd edək ki, təxminən altı ay əvvəl Habil Əliyev səhnə ilə vidalaşıb. Bu, çoxları üçün gözlənilməz xəbər olsa da, Habil müəllim deyir ki, sənətdən vaxtında getmək daha şərəflidir. "Kamança həyatımın bir parçası olub . İndi yaşımla əlaqədar olaraq onu çalarkən əlimin titrəməsindən ehtiyat edirəm". Bu məqam da Habil müəllimin sənətə ehtiramının şəxsiyyətinin böyüklüyünü göstərir. "Arabir evdə özüm üçün kamançanı dilləndirirəm. Çünki kamançadan həmişəlik ayrılmaq mümkün deyil".
   Bilavasitə dərs dediyi ifaçıların olmadığını desə , əslində onun davamçıları az deyil. Böyük sənətdə şöhrət qazanmağın yolu da məhz buradan keçir: Əgər kimlərsə doğrudan da qarşısına ciddi məqsəd qoyub bu ağır şərəfli sənətin peşəkarı olmaq, Azərbaycan adlı məmləkəti bütün dünyada ləyaqətlə təmsil etmək istəyirsə, onda mütləq mütləq korifeylərimizdən, o cümlədən Habil Əliyevdən öyrənməli, onların yolunu davam etdirməlidir.
   

525-ci qəzet.-2007.-9 iyun.-S.24.