Ömrün hesabat çağı

 

Üç əsrin müxtəlif dövrlərində yaranmış, yaşamış yaşayan milli teatrımızın inkişafına, tanınmasına can yandıranlar çox olub. Onlar hər əzaba, əziyyətə, hətta təqiblərə belə məruz qalıblar. Lakin amallarından, məqsədlərindən dönməyiblər. Sevib-seçdikləri sənətin fədailəri olduqlarından bu gün ehtiramla xatırlanırlar. Belələrindən biri uzun illər Gənc Tamaşaçılar Teatrında fəaliyyət göstərmiş, yüzdən artıq tamaşaya quruluş vermiş, ad-san qazanmış rejissor Zəfər Nemətovdur. Tanınan rejissor, xalq artisti, Teatr Xadimləri İttifaqı İdarə Heyətinin sədri Azər Paşa Nemət onun ailəsində dünyaya göz açıb.
Uşaq çağlarında Azər Paşanın musiqiyə güclü duyumu, marağı olub. Valideynləri onu Bülbül adına orta musiqi məktəbinə aparıblar. Sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, dünya şöhrətli bəstəkar Qara Qarayevin sinfində təhsil alıb. Tələbəlik illərində mahnılar da bəstələyib, amma gözlənilmədən qənaətini dəyişib. Sənədlərini Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsinə verib. Məşhur rejissor Mehdi Məmmədovun kursunda oxuyub. Sevimli müəllimindən sənətin sirlərini öyrənib. Gənclərə, xüsusən tələbələrinə daim qayğı göstərən professor Mehdi Məmmədovun təşəbbüsü ilə onu institutda assistent-müəllim saxlayıblar. Diplom işi - "Qardaşım klarnet çalır" əsəri Gənc Tamaşaçılar Teatrının rus bölməsində göstərilib. M.Məmmədov həmin gün iftixar hissi ilə demişdi: "Oğul, istedadının bir daha şahidi oldum. Sənətə sevgi səni bütün sınaqlardan üzüağ çıxaracaq".
1972-ci ildə orijinal mizanlarını, quruluşlarını nəzərə alıb Azər Paşanı Gənc Tamaşaçılar Teatrına rejissor dəvət etdilər. Onun iki arzusu vardı: atasının keçdiyi yola sadiq olmaq, bir dərin hörmət bəslədiyi müəlliminin etimadını doğrultmaq. Bu məqsəd uğrunda apardığı yaradıcılıq axtarışları hədər getmədi. Tezliklə onu Leninqrad şəhərindəki Gənc Tamaşaçılar Teatrına dəvət etdilər. Üç il orada çalışdı. M.İbrahimbəyovun "Bütün yaxşılıqlar üçün ölüm", B.Brexin "Üçüncü imperiyanın iflası", Arxangelsk Dövlət Teatrında R.İbrahimbəyovun "Qum üzərində ev", Tallin GTT- Anarın "Şəhərin yay günləri", K.Aslanovun "Yuxulama" başqa tamaşalara quruluş verdi. Onların hər biri haqqında mətbuatda xoş fikirlər, resenziyalar yazılmış, rejissorun xidməti yaradıcılıq baxımından təhlil edilmiş, yüksək qiymət verilmişdi.
Azər Paşa Bakıya qayıtdıqdan sonra yenidən Gənc Tamaşaçılar Teatrında rejissor baş rejissor vəzifələrində çalışdı. Təxminən on il ərzində 20-dən artıq səhnə əsərinə quruluş verdi. V.Tendryakovun "Buraxılış gecəsinin sonrakı gecəsi", Ş.Tomun "Necəsən, cavan oğlan?", A.Tolstoyun "Buratinonun səfehlər ölkəsində macəraları", Ç.Aytmatovun "Fudzi dağında qonaqlıq", M.Cəlilin "Danabaş kəndinin məktəbi", Anarın "Keçən ilin son gecəsi" pyesləri əsasında hazırladığı tamaşalar rəğbətlə qarşılanmışdı.
Azər Paşa seçdiyi peşəyə ürəkdən bağl
ı adamdı. Verdiyi mizanı dəfələrlə təkrar edir. Əsərin mənəvi, psixoloji, mənfi-müsbət emosiyası, vurğuları ilə yaşayır. Obrazların xarakterlərini, necə deyərlər, ələkdən keçirir. Tarixə, cəmiyyətə, təmiz amallara biganələrin ümumiləşmiş prototipini yaratmağa çalışır. Yurdsevərləri, halal əməyə güvənənləri, əqidəsi, düşüncəsi sağlam olanları yaddaqalımlı nüanslarla təqdim edir. Hazırlayacağı tamaşanın məşqlərinə başlamazdan öncə aktyor ansamblı yaradır. Onlarla geniş müzakirə, təhlil aparır. Dinləyir istiqamət, məsləhət verir. Bu səbəblərdən onun tamaşaları əsl sənət nümunəsi kimi qarşılanır, həvəslə baxılır sevilir. Əməkdar incəsənət xadimi professor İlham Rəhimlinin qənaəti belədir: "Azər Paşanın tamaşalarında rejissorun fəlsəfi fikri söz, hərəkət, musiqi səhnə tərtibatının bədii həlli arasında ahəngdar tərzdə paylanır. Onun hazırladığı, janrından asılı olaraq hər səhnə əsərinin özünün məxsusi ritm ahəngi var. Quruluşları geniş nəfəslidir, tamaşaçıları darıxdırmır, səhnə cazibəsi baxımından təravətlidir, psixoloji ovqatı müasir ruhludur. O, aktyorlara axtarış sərbəstliyi verən rejissordur. Ancaq şöhrətli aktyorun belə oyununda professionallığa xidmət etməyən ifadə vasitələrinə, yersiz nüanslara səhnədə yol vermir".
Teatrsevərlərin böyük hörmətini qazanmış, rejissorluqla yanaşı ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə tanınmış Azər Paşa Nemətov mənalı ömür yaşayaraq yaşının 60- zirvəsinə çatıb. O, bu müddət ərzində müxtəlif teatrlarda 150-dən artıq tamaşaya quruluş verib. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetində rejissorluq sənətindən dərs deyir. Neçə-neçə gələcək həmkarının seçdiyi sənəti mükəmməl öyrənməsinə çalışır. Quruluş verdiyi tamaşalar İstanbulda, Aşqabadda, Moskvada keçirilmiş festival müsabiqələrdə yüksək mükafatlara layiq görülüb. Andrey Popov adına müsabiqənin laureatı olub. 1987-ci ildə əməkdar incəsənət xadimi, respublikamız müstəqillik qazanandan sonra isə ulu öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Əlamətdar yubileyi ərəfəsində görüşdük. O dedi:
- Qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, bu gün teatr sənətinə çox böyük diqqət yetirilir. Ümummilli liderin sözə, sənətkara qiymət verməsi kursunu möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Son vaxtlar yüz nəfərdən artıq teatr işçisinə fəxri adlar, Prezident mükafatları, təqaüdləri verilib. Əlbəttə, bu qayğı bizləri daha da ruhlandırır. Məcburi köçkün həyatı yaşayan rayon teatrlarına qayğı göstərilmiş, münasib binalarla təmin olunmuşlar. Respublikamızın rayonlarında, Bakı şəhərində teatr binalarında əsaslı təmir işləri aparılır. Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə əsaslı bərpa olunmuş Yaşıl Teatrın açılışı ictimaiyyət tərəifndən alqışlarla qarşılanıb. Bir sözlə, zəruri ehtiyaclarımız vaxtında ödənilir. Bunun üçün inamla demək mümkündür ki, milli teatr sənətimiz yaşayıb, yaşayır, hələ çox əsrlər yaşayacaq...

Azərbaycan.-2007.-21 iyun.-S.7.