İki ay müddətində olduqca ciddi işlər görüləcək

 

Əbülfəs Qarayev: Prezidentin Qobustan mədəni-tarixi qoruğunun qorunmasına dair sərəncamın icrası üçün təkliflər hazırlayırıq

 

İyunun 11-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu ərazisində yerləşən tarixi və mədəni sərvətlərin qorunması haqqında sərəncam imzalamtşdır. Sərancamda Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu ərazisində yerləşən milli sərvətlər xəzinəsinin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması, eləcə də Azər-baycan Respublikasının qədim mədəni irsinin geniş miqyasda təbliğ olunması ilə bağlı qəralar verilmişdir.

Dünən Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev mətbuat nümayəndələri ilə görüşündə ölkə Prezidentinin imzaladığı sərəncamla bağlı açıqlama verdi. O, qeyd etdi ki, Azərbaycanda mədəni irsin qorunmasma müasir dövrümüzdə xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu silsilə qəbul olunmuş əhəmiyyətli sərəncamlar sırasında iki ay bundan əvvəl Yanardağ qoruğunun yaranması ilə bağlı imzalanan sərəncamm qərarları artıq həyata keçirilir. "Yanardağ qoruğunun yaranması ilə bağlı işçi qrupu fəaliyyət göstərir. Belə ki, Yanardağ qoruğunun xəritəsinin dəqiqləşdirilməsi, status verilməsi və

s. bağlı proses gedir. Ölkə Prezidentinin imzaladığı Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu ərazisində yerləşən tarixi və mədəni sərvətlərin qorunması haqqında sərəncamı xüsusilə əhəmiyyətlidir. Qobustanın Azərbaycan üçün vacib olan abidələrdən biridir." Dövlət rəhbərinin imzaladığı sərənacam ictimaiyyət və bu sahənin mütəxəssisləri tərəfindən böyük məhəbbətlə qarşılanır. Azərbaycana gələn turistlərin diqqətinin artırılması, beynəlxalq standartlara cavab verən bir səviyyədə Qobustanın inkişaf etdirilməsi ən ümdə məsələlərdən biridir. Azərbaycanın ümumbəşəri irsə qəbul olunmasında bu sərəncam əhəmiyyət kəsb edən addımdır.

Əbülfəs Qarayev qeyd etdi ki, Qobustan abidəsinin tədqiq olunması ötən əsrin 60- illərində geniş sahəni əhatə edirdi. "Xüsusilə, bu sahənin mütəxəssisi alim Cəfərzadə tərəfindən bu

tədqiqat işləri sürətlə apalmışdır. Məhz bu tədqiqatın nəticəsidir ki, Qobustan abidəsinin sxemi müəyyənləşdirilmişdir."

Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan Qobustan dövlət tarixi bədii qoruğu açıq səma altında qoruq-muzey kimi böyük şöhrət qazanmışdır. Həmin əräzidə daş dövründən son orta əsrlərə qədərki həyat məişəti əks etdirən çoxsaylı maddi mədəniyyət nümunələrini ulu əcdadlarımız min illər ərzində yaratmışlar. Qobustan qaya rəsmləri dünyada bu tipli abidələrdən ən zənginidir. Qoruq ərazisində bu günə qədər alimlər tərəfindən 6000-dən artıq qayaüstü təsvir, 20 mağara yaşayış yeri, 40 kurqan aşkar edilmiş öyrənilmişdir.

Sərancamda Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğunun idarə olunması, inkişafı qorunub saxlanılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyinə tapşırıqlar verildiyin bildirən nazir ölkə Prezidentinin imzaladığı bu sərəncamm rahat bir şəkildə həyata keçirilməsinin qeyri-mümkün olduğunu vurğuladı. Belə ki, qarşıda görüləsi işlər hələ çoxdur. Təcridxananın başqa yerə köçürülməsi, onun ətrafındakı neft boru kəmərlərinin dəqiqləşdirilməsi s. işlərin tez bir şəkildə həyata keçirilməsi həqiqətlərə uyğun deyildir. Əbülfəs Qarayev iki ay müddətində bu işlərin planlaşdırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsinin nəzərdə tutulduğunu qeyd etdi. O bildirdi ki, mədəni irsin qorunması ilə bağlı məşğul olan beynəlxalq təşkilatlara, eləcə , YUNESKO-ya bu məsələ ilə bağlı məktublar göndərilmişdir.

Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu ərazisindəki tarixi mədəni sərvətləri əks etdirən xəritənin bir il müddətində hazırlayıb təsdiq edilməsi, altı ay müddətində Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğunun yeni inzibati binasının layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.

Əbülfəs Qarayev Prezidentin sərəncammın təkcə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin deyil, eləcə , bir çox nazirliklərin müvafiq layihələri əsasında həyata keçiriləcəyini söylədi. Azərbaycan Respublikasımn Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsi, Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğunun mövcud sərhədləri yaxmlığında yerləşən arxeoloji abidələrin (qayaüstü təsvirlər, kurqanlar s.) mühafizəsini təmin etmək üçün müvafiq ərazilərin sərhədlərini altı ay müddətində müəyyən edilməsi həmin ərazilərin Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğunun ümumi ərazisinə daxil edilməsi barədə təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunması nəzərdə tutulmuşdtır.

Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğuna milli qoruq statusunun verilməsi məqsədi ilə Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu ərazisində yerləşən abidəiərin qeydiyyatı mühafizəsi, turistlərin qoruğun əməkdaşlarının qoruğun ərazisinə çatdırılmasını, habelə, qoruğun fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkilini təmin etmək məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi səramcamda öz əksini tapmışdır.

Nazir sonda bu sərəncamla bağlı daha ətraflı açıqlamalar veriləcəyini bildirdi.

 

Səs.- 2007.- 13 iyun.- S. 12.