Mədəniyyət, incəsənət,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2019 - MART

 

 

 

 

 

BAKI-2019 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, 
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Mart - 2019

 

 

BAKI-2019

 

 

Elmi redaktor:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıqova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Mart – 2019 /Elmi red. K.Tahirov; bur. haz. Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. D.Sadıqova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2019.- 115 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2019 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi 2006-cı ildə “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etməyə başlamışdır. Vəsaitin tərtib olunmasında  məqsəd nazirliyin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərə dövri mətbuatda müvafiq mövzular üzrə Azərbaycan və rus dillərində dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir. Oxucu təklifləri nəzərə alınaraq vəsaitin tərkibi genişləndirilmiş, müxtəlif sahələr əlavə olunmuş və vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi” adlandırılmışdır. Hazırda vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adı ilə çap olunur.

Göstərici Milli Kitabxananın saytında (http://www.anl.az), “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində yerləşdirilir və oxuculara materialların tam mətni ilə tanış olmaq imkanı verir.

Vəsait haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş edirik.

 

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:[email protected]

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət və bədii ədəbiyyat haqqında rəhbər materiallar

1.    “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 fevral 2019-cu il //Azərbaycan.-2019.- 28 mart.- S.3.    

___________

2.    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 8 iyul tarixli 211 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “ADA” Universitetinin Nizamnaməsi”ndə, 2014-cü il 26 dekabr tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə, 2015-ci il 17 aprel tarixli 502 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə və 2015-ci il 21 dekabr tarixli 710 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 1 mart 2019-cu il //Azərbaycan.- 2019.-3 mart.- S.6.    

3.    “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 19 fevral tarixli 1506-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 mart 2019-cu il //Azərbaycan.-2019.-28 mart.- S.3.    

___________

4.    A.A.Mustafazadənin 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27 mart 2019-cu il: [nəşriyyat işi və jurnalistika sahəsindəki uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə] //Azərbaycan.-2019.- 28 mart.- S.3.       

5.    Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrına və Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrına “akademik” statusu verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 5 mart 2019-cu il //Azərbaycan.-2019.- 6 mart.- S.1.     

6.    Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 1 mart 2019-cu il //Azərbaycan.-2019.-2 mart.- S.6.  

7.    Azərbaycan qadınlarına fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 6 mart 2019-cu il: [Azərbaycan Respublikasında təhsil və mədəniyyət sahələrindəki səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Azərbaycan.-2019.- 7 mart.- S.3.      

8.    Azərbaycan Respublikasında teatr və konsert müəssisələri işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 mart 2019-cu il //Azərbaycan.-2019.-12 mart.- S.1.   

9.    Azərbaycan teatrlarının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 4 mart 2019-cu il //Azərbaycan.- 2019.-5 mart.- S.2.     

10.     “Çıraqqala” abidəsində möhkəmləndirmə, bərpa-konservasiya işlərinin görülməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 13 mart 2019-cu il //Azərbaycan.-2019.-14 mart.- S.2.  

11.     Ə.M.Vəliyevin 3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 5 mart 2019-cu il: [mədəniyyət sahəsindəki uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə] //Azərbaycan.-2019.- 6 mart.- S.2. ; Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 8 mart.- S.3.   

12.     Hüseyn Bozalqanlı adına Azərbaycan Aşıq Sənəti Muzeyi binasının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 6 mart 2019-cu il //Azərbaycan.-2019.-7 mart.- S.3.   

13.     Hüseynqulu Sarabskinin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 4 mart 2019-cu il //Azərbaycan.- 2019.- 5 mart.- S.2.; Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 8 mart.- S.3.    

14.     T.Ə.Cəfərovaya “Əməkdar müəllim” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27 mart 2019-cu il: [Azərbaycan dövlət təhlükəsizliyi və xarici kəşfiyyat orqanlarının yaranmasının 100 illik yubileyi və musiqi təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2019.- 28 mart.- S.4.   

15.     Yaradıcılıq ittifaqları və birliklərinin fəaliyyəti ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 13 mart 2019-cu il //Azərbaycan.-2019.-14 mart.- S.2.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.-16 mart.- S.2.  

___________

16.     “Azərbaycan Respublikasının Göygöl Milli Parkının sanitariya-mühafizə zonası”nın təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 75; 6 mart 2019-cu il //Xalq qəzeti.- 2019.- 7 mart.- S.3.; Xalq qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.6.     

17.     Bayramov, C. Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin əmri; 15 mart 2019-cu il: [Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər haqqında] //Azərbaycan müəllimi.-2019.- 29 mart.- S.2.    

___________

18.     60 illik yubileyləri münasibətilə...: [Mədəniyyət Nazirliyinin müvafiq əmri ilə Əməkdar artistlər Ramiz Vəliyev, Nəsibə Eldarova və Əməkdar rəssam Rafael Haşımov mədəniyyət sahəsindəki uzunmüddətli, səmərəli fəaliyyətlərinə görə  mükafatlandırılıb] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.5.      

19.     Azər Mustafazadə 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib: [nəşriyyat işi və jurnalistika sahəsindəki uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə] //Mədəniyyət.-2019.-29 mart.- S.2.   

20.     Azərbaycan Hökuməti ilə UNESCO arasında müqavilə imzalanıb: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin UNESCO-da görüşləri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2019.-29 mart.- S.4.  

21.     Azərbaycan-UNESCO münasibətləri məmnunluq  doğurur: [Mədəniyyət nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva UNESCO-nun mənzil qərargahında təşkilatın baş direktoru Ernesto Ottone Ramirze ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S.4.   

22.     Azəri, L. 25 illik uğurlu əməkdaşlıq: UNESCO üzrə Milli Komissiyanın yubileyinə həsr olunmuş tədbir: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.1;3.   

23.     Babayev, A.İ. Mədəniyyətimizə qayğı həm də milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına xidmət edir: Dövlət başçısına minnətdarlıq: [Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşü haqqında] //Azərbaycan.-2019.-8 mart.- S.1; 6.     

24.     Bakıda Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasına hazırlıqla bağlı Təşkilat Komitəsinin növbəti iclası keçirilib: Sessiyada 180-dən çox ölkədən 3 minədək nümayəndənin iştirakı gözlənilir: [tədbirdə Təşkilat Komitəsinin sədri, Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.-2019.- 5 mart.- S.3.; Yeni Azərbaycan.-2019.- 5 mart.- S.7.   

25.     Bayramova, Z. Azərbaycan  mədəniyyəti və incəsənəti  yeni  inkişaf  mərhələsini  yaşayır //Səs.-2019.- 6 mart.- S.6.  

26.     “Bölgələrdən bölgələrə” yaradıcılıq festivalı: [Gəncə şəhərində ölkəmizin  mədəni irsinə, xalq yaradıcılığına və incəsənətinə həsr olunan festivalın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 29 mart.- S.1.         

27.     Cəfərov, Ə.Q. Qarabağın paleolit düşərgələrinin Arxeoloji mədəniyyətləri //Kredo.-2019.- 7 mart.- S.10.; 15    

28.     Elbay Qasımzadə: Prezident Bakının tarixi mərkəzinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi barədə təklifimə həssaslıqla yanaşdı: [Prezident yanında mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin toplantısı haqqında] //Xalq qəzeti.-2019.- 3 mart.- S.2.    

29.     Ədalət Vəliyevə 3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni təqdim edilib: [mədəniyyət sahəsindəki uzunmüddətli və səmərəli fəaliyyətinə görə] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.3.; Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.2. 

30.     Əhməd, A. “Prezident  mədəniyyət,  ədəbiyyat və  incəsənətə  böyük  diqqət  göstərir”: [Xalq şairi Fikrət Qocanın Prezident İlham Əliyevin mədəniyyət və  incəsənət xadimləri ilə görüşü haqqındakı təəssuratları] //Şərq.-2019.- 2 mart.- S.4.   

31.     Əliyev, İ.H. Sistemli islahatların növbəti mərhələsi mədəniyyət sahəsi olacaq: Prezident İlham Əliyev ölkənin görkəmli sənət xadimləri ilə mədəni intibahın yeni hədəflərini müzakirə etdi: Prezident İlham Əliyevin yekun çıxışı: [Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşüblər: çıxışlar] //Azərbaycan.-2019.- 2 mart.- S.1-5.        

32.     Əliyeva, J.F. Mədəniyyətimizin inkişafı ilə bağlı perspektiv vəzifələr müəyyənləşdirildi: [Prezident yanında mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin toplantısında] //Xalq qəzeti.-2019.- 3 mart.- S.2.   

33.     Əmirov, P. Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar (MİMTA) Fondu ötən ildə: [fondun 14 illik uğurlu fəaliyyəti haqqında] //Respublika.- 2019.- 30 mart.- S.5.   

34.     Əsas amil bizim mədəniyyətimizdir, milli təfəkkürümüzdür: [Prezidentin mədəniyyət xadimləri ilə görüşü haqqında] //İqtisadiyyat.-2019.- 7-13 mart.- S.2.  

35.     Fərəcov, S.F. Milli-mədəni dəyərlərin qorunması dövlətin diqqət mərkəzindədir: [müəllifin Prezident yanında mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin toplantısına münasibəti] //Xalq qəzeti.-2019.- 3 mart.- S.2.    

36.     Hüseynov, F. “Budəfəki görüşümüz xüsusi əhəmiyyət daşıyır”: Mədəniyyət naziri vətəndaşların növbəti qəbulunu Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində keçirib: [Əbülfəs Qarayevin keçirdiyi görüş haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.3.   

37.     Hüseynov, R.B. Prezident İlham Əliyevin qayğıkeşi və dayağı olduğu mədəniyyətimizin yeni zəfərləri mütləqdir: [Prezidentin mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşü haqqında] //Xalq qəzeti.- 2019.- 6 mart.- S.5.    

38.     İmanquliyev, B. Mədəniyyət həm də iqtisadi inkişafın təminatçısıdır: Prezident İlham Əliyev: “...əgər biz xalqımızın əsas, təməl prinsiplərini diqqətdən kənarda qoysaq, onda ölkəmizin uğurlu inkişafı dayanıqlı ola bilməz”: [Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə keçirdiyi görüş haqqında] //Azərbaycan.-2019.- 7 mart.- S.10.    

39.     “İnanıram ki, nəticələr tez bir zamanda özünü göstərəcək”: [Prezident yanında mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin toplantısı haqqında] //Xalq qəzeti.-2019.- 3 mart.- S.2.   

40.     İncəsənət məktəbində “O olmasın, bu olsun”: [Masallı Rayon 11 illik İncəsənət məktəbində Gündüz Babayevin hazırladığı eyniadlı komediyanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.4.   

41.     Qoca, F. “Azərbaycanımızın inkişafı üçün belə görüşlərin keçirilməsi vacibdir”: [Prezidentin mədəniyyət xadimləri ilə görüşü haqqında ziyalıların fikirləri] /müsahibəni götürdü Ruzbeh //Həftə içi.- 2019.- 5 mart.- S.3.   

42.     Mədəniyyət işçilərinin iştirakı ilə konfrans: [Ağstafa Rayon Mədəniyyət Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mar .- S.4.  

43.     Mədəniyyət naziri “Günün nəbzi” televiziya proqramının qonağı olub: [Əbülfəs Qarayev] //Mədəniyyət.- 2019.-15 mart.- S.3.   

44.     Mədəniyyət naziri Şarca Əmirliyinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayevin keçirdiyi görüş haqqında] //Mədəniyyət.-2019.-1 mart.- S.3.   

45.     Mədəniyyət nazirinin “Xəzər” televiziyasına müsahibəsi: [Əbülfəs Qarayevin] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.4.    

46.     Məmmədhəsən. İnsanların  öz  işlərini  itirməsindən söhbət gedə  bilməz: Nazir: Dövlət başçısı ilə görüşdə qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində müvafiq addımlar atılır  //Azad Azərbaycan.-2019.- 6 mart.- S.4.   

47.     Mirələmov, H.F. Prezidentimiz mədəniyyətə qayğısı ilə də dünyaya nümunə göstərir: [yazıçı-dramaturqla müsahibə] /müsahibəni apardı M.Hacıxanlı //Xalq qəzeti.- 2019.- 13 mart.- S.4.  

48.     Mirməmməd, G. Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi: [Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində “Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.3.   

49.     Mirzəbəyli, İ. Prezident İlham Əliyev mədəniyyətimizin və incəsənətimizin böyük himayədarı //Xalq qəzeti.-2019.- 3 mart.- S.1-2.    

50.     Mükərrəmoğlu, M. V Ümumdünya Dialoq Forumuna hazırlıq davam edir //Xalq qəzeti.- 2019.- 7 mart.- S.9.  

51.     Nadir, F. Qara Tağızadə: o səs, o oxu, o duyum...: [diktor, Xalq artisti haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 2 mart.- S.13.   

52.     Nərimanoğlu, M. Dövlət başçısı milli-mədəni inkişafın prioritetlərini müəyyənləşdirdi: [Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşü haqqında] //Azərbaycan.-2019.-2 mart.- S.1; 6.      

53.     Nurlan. Azərbaycan mədəniyyət ölkəsidir: Bu sahənin sabahı daha uğurlu olacaq: [akademik Rəfael Hüseynovun fikirləri] //Olaylar.- 2019.- 30 mart-5 aprel.- S.13.   

54.     Prezident  İlham Əliyevin tapşırığına əsasən mərkəzi icra  hakimiyyəti  orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə vətəndaşları qəbul ediblər: [Mədəniyyət  naziri Əbülfəs Qarayev Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində və Təhsil naziri Ceyhun Bayramov Ağcabədi şəhərində] //Azərbaycan.- 2019.- 12 mart.- S.5.   

55.     Prezident İlham Əliyev: Öz mədəniyyətini qoruyan dövlətlər həm hörmətə layiqdir, həm də daha böyük uğurlar qazanır: [“İlham Əliyev. İnkişaf – məqsədimizdir” çoxcildliyinin 78-ci cildinin çapdan çıxması haqqında] //Azərbaycan.-2019.- 2 mart.- S.6.    

56.     Rəfael Hüseynov: “İkinci nəfəsi Azərbaycana Prezident İlham Əliyev gətirir”: [akademik, Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Kamil Həmzəoğlu //525-ci qəzet.-2019.- 29 mart.- S.5.      

57.     Rəis, X. “İlham Əliyev kimi böyük bir dayağımız var”: Teatrların rəhbərləri Prezidentin incəsənət nümayəndələri ilə görüşünü yüksək qiymətləndirirlər //Kaspi.-2019.- 5 mart.-  S.12.   

58.     Sənəm Əliyeva: “Zalda bir dənə də olsa boş yer yox idi”: [Estoniyada yaşayan həmyerlimiz, “Bazar günü” məktəbinin direktoru ilə  müsahibə] /müsahibəni apardı Eminquey //Ədalət.-2019.- 28 mart.- S.8.    

59.     UNESCO-nun baş qərargahında “Bakı Prosesi” beynəlxalq işçi qrupunun iclası keçirilib: [mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun proqramı və konsepsiya sənədləri müzakirə edilib] //Azərbaycan.- 2019.-30 mart.- S.5.; Yeni Azərbaycan.- 2019.- 30 mart.-S.3.; Respublika.- 2019.- 30 mart.- S.3.     

 

Kulinariya

60.     “Dünyanın 50 delikatesi”ndə bizim xörəklərimiz də var: [Macarıstanın Peç Universitetində eyniadlı kitabın təqdimatı və həmin kitabda ölkəmizin təmsil olunması haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.8.   

61.     Əliyev, A. Mətbəx mədəniyyətimizin tərkib hissəsidir: [“Azərbaycan mətbəxi Qacarlar dövrünün bərpa edilmiş xörəkləri” kitabının “Turanpark” ailəvi istirahət mərkəzində keçirilmiş təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.-2019.-7 mart.- S.12.   

8 mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü

62.     Hüseynov, F. “Gənclərə dəstək” layihəsindən xanımlara musiqi töhfəsi: [Dövlət Akademik Filarmoniyasınında keçirilən bayram konserti haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.3.  

63.     “Könül nəğmələri” adlı musiqi gecəsi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində bayrama həsr olunmuş eyniadlı musiqili tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.5.  

64.     Qaliboğlu, S. “Qadın ürəyi” sərgisi: [YAP Yasamal Rayon təşkilatının ofisində bayrama həsr olunmuş eyniadlı rəsm sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.5.  

65.     Qasımova, F.A. Bir həzin nəğmədir qadın ürəyi...: [Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə müəllifin təbriki] //Xalq qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.8.  

66.     Milli Kitabxanada bayram sərgisi: [“8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür”  adlı kitab sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.-8 mart.- S.4‎.

Xocalı soyqırımının  27-ci ildönümü

67.     Akimova, E.S. Döyüşən mənəviyyatın əsəri – “Xocalı şikəstəsi” //Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 2 mart.- S.14-15.   

68.     Aydınoğlu, T. Moskvada yaşayan soydaşımız Ulduz Qasımın “Xocalı şikəstəsi” romanının Bakıda təqdimatı keçiriıib: [“Azərkitab” kitab təbliği mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.-2019.- 2 mart.- S.14.     

69.     Əliyev, Z.A. “Qarabağnamə – tarixin səhifələri”: [Müasir İncəsənət Muzeyində Xalq rəssamı  Arif  Hüseynovun  eyniadlı sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.7.   

70.     Xocalı, C. Dəhşətli qanlı gecə! //Ədalət.-2019.- 1 mart.- S.7.     

71.     Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi Rumıniyada dərin ehtiramla anılıb: [Buxarestdə yerləşən Rumıniya Milli Kitabxanasında anım mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.-2019.-1 mart.- S.3.; Yeni Azərbaycan.-2019.- 1 mart.- S.1.      

72.     “Xocalı şikəstəsi” romanının təqdimatı keçirilib: [“Azərkitab”da Ulduz Qasımın eyniadlı romanının təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 2 mart.- S.32.    

73.     “Qarabağnamə – tarixin səhifələri”: Müasir İncəsənət Muzeyində Xalq rəssamı Arif Hüseynovun sərgisi açılıb: [faciənin ildönümü ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.-2019.- 1 mart.- S.5.     

74.     Pərvin. Qarabağın rəsmi...: [Xalq rəssamı Arif Hüseynovun “Qarabağnamə – Tarixin səhifələri” adlı sərgisi haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 2 mart.- S.9.   

 

31 mart – Azərbaycanlıların soyqırımı günü

75.     Qan yaddaşımızın 101-ci ili: Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı Qubada anım mərasimi və konfrans keçiriləcək //Mədəniyyət.-2019.-29 mart.- S.1-2.     

76.     Qələndər. Suraxanı rayonunun nümayəndələri Memorial Soyqırımı Muzeyi ilə tanış olublar //Həftə içi.- 2019.- 30 mart-1 aprel.- S.7.; Xalq qəzeti.- 2019.- 30 mart- S.10.    

77.     “Qu quşunun nəğməsi”: Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr edilmiş musiqi axşamı: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 29 mart.- S.3.      

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100

78.     Abbaslı, T. Azadlıq Azmanı: Milli istiqlalımızın ilkinə bənzərsiz ictimai-siyasi çabalarıyla nail olmuş, bərpasınasa mənəvi-məfkurəvi ideyaları ilə zəmin yaratmış Məhəmməd Əmin... //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.6.  

79.     Əlizadə, L. “Son nəfəsədək Azərbaycan”: Vüqar Əhmədin eyniadlı kitabı haqqında: [Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyinə həsr edilmiş kitab] //Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 8 mart.- S.13.    

80.     Hüseynov, Ş.A. İlk Cümhuriyyətimiz: olmuşlar və düşüncələr: [“Yeni Qafqasiya”, 15 təşrini-sani 1923, №4] //525-ci qəzet.-2019.- 2 mart.- S.20-21.   

81.     Hüseynov, Ş.A. İlk Cümhuriyyətimiz: olmuşlar və düşüncələr: [“Yeni Qafqasiya”, 15 təşrini-sani 1924, №3] //525-ci qəzet.-2019.- 8 mart.- S.20-21.   

82.     Hüseynov, Ş.A. İlk Cümhuriyyətimiz: olmuşlar və düşüncələr: [“Yeni Qafqasiya”, 15 təşrini-sani 1924, №3] //525-ci qəzet.-2019.- 16 mart.- S.20-21.   

83.     Hüseynov, Ş.A. İlk Cümhuriyyətimiz: olmuşlar və düşüncələr: [“Yeni Qafqasiya”, 15 təşrini-sani 1924, №3] //525-ci qəzet.-2019.- 20 mart.- S.20-21.   

84.     Hüseynov, Ş.A. İlk Cümhuriyyətimiz: olmuşlar və düşüncələr: [“Yeni Qafqasiya”, 15 təşrini-sani 1924, №3] //525-ci qəzet.-2019.- 30 mart.- S.20-21.     

85.     Karahan, M. Türk düşüncə və siyasət adamı: Əhməd bəy Ağaoğlu – 150 //525-ci qəzet.-2019.- 28 mart.- S.6.    

86.     Karahan, M. Türk düşüncə və siyasət adamı: Əhməd bəy Ağaoğlu – 150 //525-ci qəzet.-2019.- 29 mart.- S.6.    

87.     Ruzigar, F. İstiqlal tariximizə layiqli töhfə: [publisist Rəhman Salmanlının “İstiqlal mücahidləri” kitabı haqqında] //Ədalət.-2019.- 7 mart.- S.7.   

88.     Ruzigar, F. İstiqlal tariximizə layiqli töhfə: [publisist Rəhman Salmanlının “İstiqlal mücahidləri” kitabı haqqında] //Ədalət.-2019.- 8 mart.- S.13.   

89.     Salmanlı, R. Sürgündə dünyasını dəyişdi: Yaddaşın mühakiməsi: [Mustafa ağa Vəkilov haqqında] //Azərbabycan.-2019.- 10 mart.- S.7.

 

Bax: 797    

Novruz bayramı

90.     Antalyada “Beynəlxalq Novruz zirvəsi”: [Türkiyənin eyniadlı  şəhərində II “Beynəlxalq Novruz zirvəsi” təşkil edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 29 mart.- S.2.     

91.     “Azərbaycan hökuməti bütün ahıllara  həmişə diqqət və  qayğı göstərir”: Baş nazirin müavini bayram tədbirində  iştirak edib //Səs.-2019.- 20 mart.- S.5.       

92.     Azəri, L. “Qardaşlıq və sülh naminə bir arada olmaq nə xoşdur”: Novruzu bayram edən ölkələrin diplomatları Yel çərşənbəsini birgə qeyd etdilər: [Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə nazir Əbülfəs Qarayevin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.1-2.    

93.     Azəri, L. “Yurdumuza bahar gəlir”: Respublika uşaq rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi açıldı: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.3.    

94.     Azəri, L. Mədəni müxtəlifliyin, dialoqun və qarşılıqlı ehtiramın simvolu: Novruz bayramı müxtəlif ölkələrdə özünəməxsus ənənələrlə yaşadılır //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.8.     

95.     Bahar Muradova: “Novruz tonqallarını doğma Qarabağımızda qalayacağıq”: Baharın gəlişi Füzulidə el şənliyi kimi qeyd edilib //Azərbaycan.-2019.- 19 mart.- S.4.     

96.     “Baharın ətri” adlı rəsm sərgisi açılıb: [Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin Zirə qəsəbə Mədəniyyət mərkəzi və Zirə Eko-parkının birgə təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.3.      

97.     Bolqarıstanın Kırcali şəhərində ilk dəfə Novruz bayramı qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S.8.   

98.     Daşkənddəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində uşaqlar üçün Novruz şənliyi //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.8‎.   

99.     Əhmədova, F. “ASAN Həyat”da Bahar festivalı: [Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.-2019.- 5 mart.- S.8.  

100. Əliyev, A. Birlik bayramı: [Quba və Qusarda keçirilən Novruz bayramı haqqında] //Azərbaycan.-2019.- 20 mart.- S.8.   

101. Əliyev, A. Sumqayıt bulvarında möhtəşəm Novruz növrağı //Azərbaycan.-2019.- 19 mart.- S.4.    

102. Əliyev, İ.H. Dayanıqlı inkişaf yolunda ciddi uğurlara nail olmuş Azərbaycan islahatların növbəti mərhələsinə qədəm qoyur: Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik //Azərbaycan.-2019.- 19 mart.- S. 1.     

103. Fərəcov, S. İstiqlal Muzeyində “Lalələr”: [bayramla əlaqədar eyniadlı sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.3.    

104. Fərəcov, S. Qardaş ölkələrin müştərək xalq oyunları və ənənələri: Azərbaycan və Türkiyə mütəxəssisləri Novruz bayramı münasibətilə birgə panel keçirdilər: [AMEA-nın əsas binasında “Azərbaycan-Türkiyə müştərək xalq oyunları və ənənələri” adlı panelin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.1;3.  

105. Fərəcova, Z. BSU-da “İlaxır çərşənbə səfirlərlə” adlı bayram tədbiri keçirildi: [tədbirdə Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak ediblər] //Azərbaycan.-2019.- 13 mart.- S.3.  

106. Fransada bayram konserti //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S.8.  

107. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə kimsəsiz və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün Novruz şənlikləri keçirilib //Azərbaycan.-2019.- 20 mart.- S.4.     

108. Həmidə. Novruz bayramı təranələri: [Novruzun musiqi əsərlərimizdə yer alması haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.7.     

109. Horadiz qəsəbəsində əsgər və zabitlər üçün Novruz şənliyi təşkil edilib: [Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı  Respublika Komitəsi tərəfindən] //Azərbaycan.-2019.- 17 mart.- S.3.     

110. Hüseynoğlu, K. Novruz bayramı: tarixi və ənənələri //Kredo.-2019.- 14 mart .- S.2;14.   

111. Hüseynov, F. Böyük qayıdışın ilk ünvanı...: Cocuq Mərcanlıdan bahar ovqatlı təəssürat //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.1; 4.   

112. Hüseynov, F. Doğma yurdda bahar ovqatı: Cocuq Mərcanlı kəndində Novruz bayramı münasibətilə el şənliyi keçirilib //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.1-2.   

113. Xalq Prezidenti ilə Novruz bayramını keçirdi: [Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Novruz şənliyində iştirak ediblər] //Azərbaycan.-2019.- 20 mart.- S.1-2.     

114. Xəlil, A.S. İlaxır çərşənbələrin tarixi-mədəni səciyyəsi //Xalq qəzeti.-2019.- 19 mart.- S.6.          

115. İbrahimov, A. Allı-güllü Novruzum: [İçərişəhərdəki “Nur Art House” qalereyasında açılan eyniadlı sərgi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.7.  

116. İsmayılqızı, X. Novruz soraqlı axır çərşənbə //İki sahil.-2019.- 19 mart.- S.22.     

117. Qadirqızı, Ş. Naxçıvanda Novruz ənənələri //Ədalət.-2019.- 20 mart.- S.12.    

118. Qadirqızı, Ş. Naxçıvanda Novruz ənənələri //Ədalət.-2019.- 28 mart.- S.7.    

119. Qafarlı, R.O.  Novruz – yaranış, oyanış və yeniləşmə bayramı //Xalq cəbhəsi.- 2019.- 16 mart.- S.14.    

120. Qafarlı, R.O.  Novruz – yaranış, oyanış və yeniləşmə bayramı //Xalq cəbhəsi.- 2019.- 19 mart.- S.14.     

121. Qasımlı, M.P. Od-ocaq və atəş qavramının tarix içindəki yeri və dəyəri //Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 16 mart.- S.20.     

122. Qəribsəs, F. Ürəkdən ürəyə  yollar görünür...: Dağıstan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı bizim Dərbənd şəhərində mədəniyyət qalamızdır: [teatr truppasının Dərbənddə nümayiş etdirdikləri “Novruz kompozisiyaı” səhnəsi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2019.- 30 mart.- S.7.  

123. Qobustan qoruğunda Novruz şənliyi //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.3.    

124. Quliyev, D. Novruz mərasimlərində milli xalq oyunları //Olimpiya dünyası.- 2019.- 19 mart.-1 aprel.- S. 5.  

125. Quliyev, L. Cocuq Mərcanlının əbədi baharı //Azərbaycan.-2019.-5 mart.- S.10.     

126. Məhərrəmova, T. Lənkəranda “Novruz mühazirəsi”: Ənənəvi mühazirənin budəfəki mövzusu ”Bakı Dövlət Universiteti – 100: tarix və gələcəyin tandemi” oldu //Kaspi.-2019.- 7 mart.- S.15.   

127. Muradoğlu, N. Novruz bayramının səciyyəvi xüsusiyyətləri //Kaspi.- 2019.- 16-18 mart.- S.20-21.    

128. Musayeva, Y. Kəlbəcərdə son çərşənbə: Girovluqda qalan yurdlar //Azərbaycan.-2019.- 19 mart.- S.7.     

129. Nəbiyeva, A. Qarabağda Novruz bayramı //Azərbaycan.-2019.- 12 mart.- S.7.   

130. Nəbiyeva, Ü. “Sular Novruzu” //Azərbaycan.-2019.-5 mart.- S.10.     

131. Nərimanoğlu, M. “Dədə Qorqud”un üç tonqalı qələbə rəmzidir!: El-obamıza Novruz gələndə dağların zirvəsində qalanardı bu ocaqlar... //Azərbaycan.-2019.- 20 mart.- S.7.    

132. Nərimanoğlu, M. Xalq oyunları: Folklor nümunələri olan meydan tamaşaları min illərdir ki, qorunub saxlanmaqdadır //Azərbaycan.-2019.- 20 mart.- S.8.    

133. Nurlan. Barışıq, birlik və həmrəylik bayramı: Novruz baharın gəlişi, təbiətin canlanması, torpağın oyanmasını özündə ehtiva edir //Olaylar.-2019.- 20-27 mart.- S.10.     

134. Od yaradılışın dörd ünsüründən biridir: İlaxır çərşənbələr //Azərbaycan.-2019.- 5 mart.- S.10.      

135. Orucova, S. Külək oyadan çərşənbə //Azərbaycan.-2019.- 12 mart.- S.7.   

136. Orucova, S. Torpaq çərşənbəsi //Azərbaycan.-2019.- 19 mart.- S.7.    

137. Rəis, X. “Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə”: Fəvvarələr meydanında eyniadlı yarmarka, “Sahil bağı”nda isə bayram festivalı keçirilir //Kaspi.-2019.- 20-27 mart.-  S.12.      

138. Rzayeva, M. Novruz bayramı  həmişə milli   mətbuatımızın  diqqət   mərkəzində  olub: “Molla Nəsrəddin” jurnalı 25 illikfəaliyyəti dövründə hər ilin mart buraxılışlarında bu bayrama öz səhifələrində geniş yer verib //Şərq.-2019.- 20 mart.- S.11.    

139. Sadıqlı, F. Bir əli Xonçalı, bir əli sazlı Novruz: Bakının Novruz növrağı //Azərbaycan.-2019.- 20 mart.- S.6.     

140. Salmanlı, R. Axıska türklərinin bayram ovqatı //Azərbaycan.-2019.- 20 mart.- S.10.     

141. Səlimov, Ə. Şəki bahara gəl-gəl deyir: 4 gün davam edən Bahar festivalı insanlara xoş ovqat bəxş etdi: [Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzinin Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birgə tədbiri] //Azərbaycan.-2019.- 13 mart.- S.7.  

142. Sumqayıt teatrının Novruz sovqatı: [Firudin Məhərrəmovun hazırladığı “Tıq-tıq xanım” nağılı əsasında hazırlanmış tamaşanın təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.4.    

143. Şəki “ASAN Həyat”da Bahar festivalı //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.4.   

144. Şükürov, Ə. Masallıların Novruz ovqatı: “Asan həyat”da Bahar festivalı //Ədalət.-2019.- 28 mart.- S.5.    

145. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi Novruz bayramı münasibətilə müharibə və əmək əlilləri üçün pansionatda olub //Azərbaycan.-2019.- 20 mart.- S.3.     

146. Yurdda Novruz havası: [Bakıda və regionlarda keçirilən mədəni tədbirlər haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.2.    

147. “Yurdumuza bahar gəlir” müsabiqəsinin yekun sərgiləri: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.2.   

148. Yusifoğlu, İ. Bahardır, qəlblərdə arzular çoşur... //Ədalət.- 2019.- 16 mart.- S.10.   

149. Zümrüd. Bu gün xalqımız yel  çərşənbəsini  qeyd  edir //Səs.-2019.- 12 mart.- S.11.     

 

Multikulturalizm

150. “Azərbaycan mültikulturalizm və  toleratlığın  mərkəzidir”: [Bakı Slavyan Universitetində eyniadlı mövzu ilə bağlı keçirilən dəyirmi masa haqqında] //İki sahil.-2019.- 30 mart.- S.10.          

151. Ələddinqızı, N. Azərbaycan  tolerant, mehriban  birgəyaşama  mədəniyyəti  baxımından  dünyaya  örnəkdir //Səs.-2019.- 29 mart.- S.10.      

152. Mark Şnayer: “Azərbaycan nümunəvi dinlərarası dialoq, birgəyaşayış modeli sərgiləyir”: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ-ın yəhudi və yevangelist xristian icmasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə görüşüb] //Azərbaycan.-2019.- 5 mart.- S. 5.    

153. Ruzbeh. “Azərbaycan multikulturalizm və tolerantlığın mərkəzidir”: [BSU-da keçirilən eyniadlı dəyirmi masa haqqında] //Həftə içi.- 2019.- 30 mart-1 aprel.- S.8.    

  

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

154. Arxeoloqlarımız Qazaxıstanda beynəlxalq konfransda: [Aktau şəhərində “Manqistaunun tarixi-mədəni irsinin öyrənilməsinə yeni baxış və perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.6.    

155. Avropa Tarixi Termal Şəhərlər Assosiasiyasının növbəti toplantısı: Qəbələnin termal infrastrukturu haqqında təqdimat maraqla qarşılanıb: [Qəbələ şəhərinin 2019-cu ildə assosiasiyaya üzv seçilməsi ilə bağlı Yunanıstanın Loutra Pozar şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi Günel Aslanovanın keçirdiyi təqdimat  haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.4.    

156. Azərbaycan Hökuməti ilə UNESCO arasında müqavilə imzalanıb: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin UNESCO-da görüşləri çərçivəsində] //Mədəniyyət.-2019.-29 mart.- S.3.    

157. Azərbaycan-Fransa münasibətlərində mədəni əlaqələr daim diqqət mərkəzindədir: Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Fransanın Mədəniyyət naziri ilə Parisdəki Orsey muzeyini ziyarət edib //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.2.  

158. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Fransanın Mədəniyyət naziri Frank Riyester ilə Orsey muzeyini ziyarət edib: [Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Fransaya səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.-2019.- 13 mart.- S.2.  

159. Bakıda İtaliya festivalı: [Bakıdakı Daş Muzeyində  “İtaliya Festivalı və İtaliya Dizayn Günü” adlı festivalın keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 8 mart.- S.6.   

160. Berlində Azərbaycan mədəniyyəti axşamı //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.2.  

161. “Con Batçelor Şou” radio proqramı Azərbaycanla bağlı silsilə verilişlər hazırlayıb: [ABŞ-ın məşhur və geniş dinləyici auditoriyasına malik olan eyniadlı (John Batchelor Show) radio proqramı] //Azərbaycan.-2019.-16 mart.- S.2.    

162. Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri,  ISESCO-nun baş direktoru: İlham Əliyevin rəhbərliyi və müdrik siyasəti ilə Azərbaycan uğurla inkişaf edir, çiçəklənir, bütün dünyada mövqeləri möhkəmlənir: [Prezident İlham Əliyev ISESCO-nun baş direktorunu qəbul edib] //Azərbaycan.-2019.-16 mart.- S.1.     

163. Florensiyada ölkəmizin mədəni irsindən söhbət açılıb: [İtaliyanın eyniadlı şəhərində] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.4.    

164. Fransa Senatının sədri Jerar Larşe: Mehriban Əliyeva Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına böyük töhvə verir: [Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Fransaya səfəri çərçivəsində Fransa Senatının sədri Jerar Larşe ilə görüşüb] //Azərbaycan.-2019.- 13 mart.- S.1.   

165. Fransada Azərbaycana yüksək ehtiram var: Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Fransaya səfəri mövcud münasibətlərin dərinləşməsinə və yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin yaranmasına xidmət edəcək: [Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Fransaya səfəri haqqında] //Azərbaycan.- 2019.- 14 mart.- S.1; 5.  

166. Fransız heykəltəraşın əl işləri Heydər Əliyev Mərkəzində: [Mauro Kordanın “Zoospektiv və morfospektiv” adlı sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.8.     

167. Gürcüstan Prezidenti Qaxda gürcü icması ilə görüşüb: [Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili Azərbaycana  rəsmi səfəri çərçivəsində Qax rayonunun Qaxingiloy kəndində yerləşən “El Resort” otelinin Konfrans Mərkəzində rayonun gürcü icması ilə görüşüb] //Azərbaycan.-2019.- 1 mart.- S. 5.    

168. Heydər Əliyev Mərkəzində fransız heykəltəraş Mauro Kordanın sərgisi açılıb //Azərbaycan.-2019.- 17 mart.- S.7.     

169. “Hindistanın ən yaxşıları” Bakıda: [Hindistan səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilən eyniadlı sərgi haqqında] //Xalq qəzeti.-2019.- 5 mart.- S.6.      

170. Qax şəhərinin qədim “İçəribazar” tarix-mədəniyyət kompleksi ilə tanışlıq: [Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvilinin Azərbaycana  rəsmi səfəri çərçivəsində Qax şəhərinin qədim tarixi hissəsi – “İçəribazar” tarix-mədəniyyət kompleksi ilə tanış olub] //Azərbaycan.-2019.- 1 mart.- S. 5.       

171. Qətər Milli Muzeyinin yeni binasının açılış mərasimi keçirilib: [tədbirdə ölkəmizi Mədəniyyət nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva təmsil edib] //Mədəniyyət.-2019.- 29 mart.- S.3.    

172. Livaneli, Z. Qadınlardan siyasətə, dinə və tarixə qədər: Ərdoğanla Atatürk söhbəti...: [Türkiyənin tanınmış yazıçısı, musiqiçisi və rejissoru  Zülfü Livaneli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Turan Türkan //525-ci qəzet.- 2019.- 30 mart.- S.12-13.   

173. Mehriban Əliyeva Roma Papasını təbrik etdi: [Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Roma Papası Fransiskə Tacqoyma Gününün ildönümü münasibətilə təbrik məktubu göndərib] //Azərbaycan.-2019.- 14 mart.- S.1.    

174. Mədəniyyət naziri Parisdə UNESCO-nun baş direktoru ilə görüşüb: Ölkəmizlə təşkilat arasında əlaqələr müzakirə olunub: [Əbülfəs Qarayevin  UNESCO-nun baş direktoru Odri Azule ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.-2019.-29 mart.- S.2.     

175. Mədəniyyət naziri UNESCO-nun Ümumdünya İrs Mərkəzinin direktoru Mextild Rosslerin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb //Yeni Azərbaycan.-2019.- 28 mart.-S.5.     

176. Nigar. “Əsrlərin sədası” Bakıda dərin rəğbət doğurdu: [Azərbaycan Dillər Universitetində Avstriyalı professor Tomas Şallabökun eyniadlı konserti haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 20 mart.- S.15.     

177. Nigar. Azərbaycan və Avstriya musiqisinin birgə təntənəsi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində musiqiçi Tomas Şallabökun “Əsrlərin sədası” ansamblı ilə birlikdə qədim Şərq və Qərb musiqisinə həsr olunmuş birgə konsert verməsi haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 20 mart.- S.15.    

178. Nikolay Doroxov: “Azərbaycanda balet sənəti əmin əllərdədir”: [Moskva Dövlət Xoreoqrafiya Akademiyasının müəllimi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Əbülfəz Babazadə //525-ci qəzet.- 2019.- 19 mart.- S.8.   

179. Ölkəmiz Florensiyada mədəni irslə bağlı tədbirlərdə təmsil olunub: [İtaliyanın eyniadlı şəhərində] //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.3. 

180. Sultanova, M. “Türk dünyasından əzgilər” Budapeştdə başa çatıb: [TÜRKSOY təşkilatı tərəfindən Bursada  başa çatan eyniadlı konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.-2019.-1 mart.- S.8.     

181. “TRT Avaz”ın yubileyinə qatılan sənətçilərimizlə TÜRKSOY-da görüş: [telekanalın 10 illiyi münasibətilə Əskişəhərdə keçirilən tədbir  haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S.8.    

182. UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin Bakı sessiyasına hazırlıq davam edir: Mədəniyyət naziri Parisdə Dünya İrs Mərkəzinin heyəti ilə görüş keçirib və UNESCO-nun idarəetmə orqanları rəhbərlərinin iclasında çıxış edib: [Əbülfəs Qarayevin Parisə səfəri çərçivəsində] //Mədəniyyət.-2019.-29 mart.- S.1;3.   

183. Zülfü Livaneli, AST Telman və nələr, nələr...: Türkiyənin tanınmış yazıçısı, musiqiçisi və rejissoru  Zülfü Livaneli Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Telman İsmayılov haqqında danışdı /müsahibəni apardı TuranTürkan //525-ci qəzet.-2019.- 20 mart.- S.12-13.  

 

Bax: 44; 60; 71; 90; 97; 98; 106;  122; 196; 213; 214; 228; 229; 271; 276; 279; 289; 290; 305; 311; 326; 340; 365; 374; 375; 422 

 

VII Qlobal Bakı Forumu

184. Azərbaycan Əfqanıstanda sülhün, təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin olunmasına böyük töhfələr verir: [Prezident İlham Əliyev forumda iştirak edən Əfqanıstan İslam Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani ilə görüşüb] //Azərbaycan.- 2019.-15 mart.- S.4.    

185. Azərbaycanla Əfqanıstan arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb: [Prezident İlham Əliyevlə forumda iştirak edən Əfqanıstan İslam Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani arasında] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.2.  

186. Bosniya və Herseqovina Azərbaycana həyata keçirdiyi humanitar layihələrə görə minnətdardır: [Prezident İlham Əliyev forumda iştirak edən  iki ölkənin Rəyasət Heyətinin üzvü Şefik Caferoviçlə görüşüb] //Azərbaycan.- 2019.-15 mart.- S.5.    

187. Cəfərli, R. İlham Əliyevdən dünyaya sülh, ədalət və əməkdaşlıq çağırışı: Bakı növbəti beynəlxalq tədbirə evsahibliyi edir //Azərbaycan.- 2019.-15 mart.- S.1.    

188. Cəmil Çiçək: Qlobal Bakı Forumunda müzakirə olunan məsələlər dünya ictimaiyyəti üçün çox faydalıdır: [forumda iştirak edən Türkiyə parlamentinin sabiq sədrinin sözləri] //Azərbaycan.-2019.-16 mart.- S.6.    

189. Əliyev, İ.H. Azərbaycan səmərəli tərəfdaşlığın uğurlu platforması, qlobal təhlükəsizliyə töhfə verən regional liderdir: Prezident İlham Əliyevin nitqi: [forum haqqında; çıxışlar //Azərbaycan.- 2019.-15 mart.- S.1-3.  

190. İlham Əliyev: Qlobal Bakı Forumu dünya intelektuallarının beynəlxalq  təşkilatına çevrilib: [Prezident İlham Əliyev forum iştirakçılarının şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak edib] //Azərbaycan.- 2019.-15 mart.- S.4.   

191. Qurbanlı, M.Q. Azərbaycan heç bir qüvvənin diktəsi ilə hərəkət etmir, tam müstəqil siyasət həyata keçirir //Səs.-2019.- 20 mart.- S.6.      

192. “Müasir qərarların qəbul edilməsində elm və mədəniyyətin rolu”: [forum çərçivəsində keçirilmiş panel iclas haqqında] //Azərbaycan.-2019.-16 mart.- S.6.   

193. “Müttəfiqlərin gələcəyi və onların arxasındakı motivasiya”: [forum çərçivəsində keçirilmiş panel iclas haqqında] //Azərbaycan.-2019.-17 mart.- S.2.      

194. VII Qlobal Bakı Forumunda 50 ölkədən 500-dən artıq nümayəndə iştirak edəcək: [Prezident İlham Əliyev forumun işində iştirak edən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrlərini qəbul edib] //Azərbaycan.-2019.-14 mart.- S.1.  

 

KİTABXANA İŞİ

195. Akademik Nərgiz Paşayeva Oksford Universitetinin Bodli Kitabxanasının yaradıcısının şərəfinə təşkil edilən təntənəli qəbulda iştirak edib //İki sahil.-2019.- 20 mart.- S.10.     

196. Çexiyada yaşayan həmvətənimizin miniatür kitabının təqdimatı: [Leyla Bəyimin (Cəfərovanın) “Qarabağ şikəstəsi” adlı kitabı haqqında] Mədəniyyət.-2019.-1 mart.- S.4.  

197. “Dağ yəhudilərinin tarixi və mədəniyyəti” kitabının təqdimatı: [Bakı Kitab Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.6.  

198. Əliyeva, T. Cəfakeş elm adamı: Bəybala Ələsgərov – 65: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşı haqqında] //Hürriyyət.-2019.- 29 mart.- S.13.      

199. Hüseynov, F. Mədəniyyət müəssisələrində ictimaiyyətlə əlaqələr və mətbuatla işin təkmilləşdirilməsi: Regional mədəniyyət idarələrinin informasiya məsələləri üzrə məsul şəxsləri üçün təlimlər keçirilir: [Milli Kitabxanada keçirilən tədbir  haqqında] //Mədəniyyət.-2019.-1 mart.- S.3.   

200. Məmmədova, L.A. Azərbaycan kitabxanaları və XXI əsrin tələbləri: [tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Lətifə Məmmədova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Şəhla Aslan //Вышка.- 2019.-8 марта.- С.11.   

201. “Milli geyimlər və folklor”: “Sərhəd bilməyən incəsənət” layihəsində virtual görüş: [Uşaq Kitabxanası və Ukrayna Milli Uşaq Kitabxanası arasında eyniadlı virtual görüşün keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.7.     

202. Nərimanoğlu, M. Nadir kitablar: Milli sərvətimiz: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında 1962-ci ildə yaradılan Nadir kitablar bölməsi 2013-cü ildə şöbə statusu almışdır. Hazırda Nadir kitablar muzey şöbəsi] //Azərbaycan.-2019.- 3 mart.- S.7.    

203. Nitq mədəniyyətinin inkişafında mütaliənin rolu: [Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında “Gənclərdə təfəkkür və nitq mədəniyyətinin inkişafında mütaliənin rolu” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib] //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S.2.

 

Bax: 66; 669; 747; 748; 757; 770; 800   

 

MUZEY İŞİ

204. Vəliməmmədov, H.R. Mədəniyyət cəfakeşi: [Lerik Uzunömürlülər Muzeyinin direktoru Dilarə Fətullayeva haqqında] //Azərbaycan.-2019.-8 mart.- S.7.   

 

Bax: 76

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

205. Bürcəliyev, A.M. Gəncəni gözəlləşdirən Şah Abbas və Uğurlu xan karvansaraları //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.6.   

206. Cəbiyev, Q.C. Qəbələ – 2500 yaşlı paytaxt şəhərimiz //Azərbaycan.-2019.-7 mart.- S.11.  

207. Əbdül, H. “Bu təmirdən sonra məscidimiz 100 il ayaqda dayana biləcək”: [“Tövbə” cəmiyyətinin sədri Hacı Əbdüllə müsahibə] /müsahibəni apardı Vüsal Tağıbəyli //Həftə içi.- 2019.- 13 mart.- S.3.    

208. “Leylatəpə arxeoloji mədəniyyətinin keramikası”: [dosent Anar Ağalarzadənin eyniadlı monoqrafiyası haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.-15 mart.- S.6.  

209. Rəcəbli, Ə.Ə. Bilgə Xaqanın abidəsi: Qədim türk ənənələri //Kredo.-2019.- 20 mart.- S.4.     

210. Seyidzadə, T. Fonda 21  əlyazma və qədim  çap  kitabı  hədiyyə  edilib: AMEA Naxçıvan   bölməsinin Əlyazmalar fondunda  tədbir  keçirilib //Azad Azərbaycan.-2019.- 6 mart.- S.5.      

211. Yusifoğlu, Q. Əliyanlı mahalının tarixi irsi və maddi abidələri: Yazılı və memarlıq nümunələrinin “erməniləşdirilməsi” əsrlər boyunca mənfur düşmənlərin hədəfində olmuşdur: [Qədim Zəngəzur  qəzasının tərkib hissəsinə daxil olan Əliyanlı mahalı haqqında] //Kaspi.-2019.- 28 mart - S.15. 

 

Bax: 170    

 

İNCƏSƏNƏT

RƏNGKARLIQ

212. Abdulla, A. Sənətşünas və zaman: [Əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev haqqında] //Ədalət.- 2019.- 16 mart.- S.8-9.    

213. Almaniya qəzetləri heykəltəraş soydaşımız haqqında: [İlqar Şeydayev  haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.8.    

214. Arif Əzizin əsərləri İstanbulda sərgilənir: [“Bəyaz körpü” fərdi sərgisinin açılışı  haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 8 mart.- S.13.    

215. “Baku Crystal Hall”da Sakit Məmmədovun sərgisi açılıb: [rəssamın 60 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.4.      

216. Bayramlı, M. “Azərbaycan ayrıca bir mədəniyyət planetidir”: Dünya şöhrətli rəssam Sakit Məmmədov: Vətənimizi şüar kimi yox, hiss edərək sevməliyik: [“Baku Crystal Hall”da dünya şöhrətli rəssamın 60 illiyinə həsr edilmiş sərgi haqqında] //Yeni Azərbaycan.-2019.- 29 mart.-S.7.    

217. “Bu sənət mənə Tanrının yaratdığı daşlarla ünsiyyət qurmağı öyrədib”: Tahir Həmidli: Sən demə, tanrı insana elə bir zəka verib ki, insan onu istəsə çox şeyə nail ola bilər: [qaya daşları üzərində yaratdığı rəsm əsərləri ilə tanınan rəssam haqqında] //Üç nöqtə.- 2019.- 30 mart.- S.12.   

218. Ebru sənəti ilə bağlı ustad dərsi: [Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin Sumqayıt Şəhər 4 saylı Diyarşünaslıq klubunda şüşə qablar üzərində rəsm çəkmək və ebru sənətinin öyrənilməsi məqsədilə] //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.4.   

219. Eldarov, Ö.H. “Milli Məclisin deputatı olanda çox aldanmışdım”: [Xalq rəssamı Ömər Eldarovla müsahibə] //Hürriyyət.- 2019.- 30 mart.- S.12.     

220. Eldarov, Ö.H. Mükəmməl obraz yaratmaq ikiqat çətindir: [müəllifin qadın mövzusuna müraciət etməsi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.8.  

221. Ələkbərli, M. Leylanın gözəllik dünyası: [rəssam Leyla Mirzəzadə haqqında] //Ədalət.-2019.- 2 mart.- S.10.  

222. Əliyev, Z.A. Dünyaya pedaqoq-rəssam baxışı: Mərhum Əsgər Əsgərovun yadigarı olan “bədii iz”in estetikası haqqında  //Kaspi.-2019.- 2-4 mart.- S.24.   

223. Əziz, A. Dünyada neftlə şəkil çəkən yeganə rəssam: Sabir Çopuroğlu: Bir camışın pulu ilə iki il rəssamlıq oxudum //Kaspi.-2019.- 1 mart.- S.12.  

224. “Həqiqət yollarında”: Xalq rəssamı Qəyyur Yunusun yubiley sərgisi: [Müasir İncəsənət Mərkəzində 70 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.5.     

225. Həmidə. “Sərt üslub”un lirik boyakarı: Əməkdar rəssam Rafael Abasovun yubiley sərgisi: [Milli İncəsənət Muzeyində  75 illiyi ilə əlaqədar keçirilən sərgi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 1 mart.- S.1;4.     

226. Həmidə. “Zamanla üz-üzə” qalmaq istəyənlər üçün sərgi: [Muzey Mərkəzində keçirilən eyniadlı rəsm sərgsində Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışının şərhi] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.1;4.    

227. Hümbətoğlu, B. Məşhur rəssamın yubiley sərgisi keçirildi...: Rəfael Abasov – 75: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //Bakı Xəbər.-2019.- 12 mart.- S.15.       

228. “Xiffətdə olan qadınlar”ın sərgisi: [Lüksemburqda eyniadlı sərgidə rəssam Aynur Qasımovanın  əsərlərinin yer alması haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.8.   

229. İstanbulda azərbaycanlı rəssamın “Bəyaz körpü”sü: [Arif Əzizin eyniadlı  sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.8.   

230. Muradova, T. “...Rusiya və Azərbaycan arasında mədəni körpülər” geniş müzakirə olunub: [Xalq artisti Təranə Muradova və Sevda Sadıxbəyova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Zeynəb Əkbər //525-ci qəzet.-2019.- 1 mart.- S.4.    

231. Müasir İncəsənət Muzeyində Xalq rəssamı Qəyyur Yunusun yubiley sərgisi açılıb: [rəssamın 70 illiyinə həsr edilmiş “Həqiqət yollarında” adlı rəsm sərgi haqqında] //Azərbaycan.-2019.- 17 mart.- S.7.    

232. Müşfiq, Ş. Rəssam Günay Mehdizadənin yeni sərgisi: [“Fairmont Hotel”in təşəbbüsü ilə keçirilən sərgi haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 8 mart.- S.13.   

233. Rəşid, M. “Ulduz”un rəssamı, günəşin dostu...: [Ədalət Həsən  haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 16 mart.- S.14.   

234. “Sevgi və etiraz” sərgisi: [XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı Muzeyində  rəssam Əşrəf Muradın eyniadlı sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.8.    

235. “Sevginin kölgəsi”ndə sərgilənənlər: [“White Gallery”də rəssam Çinarə Quliyevanın eyniadlı sərgisinin açılışı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.7.   

236. Səfərova, S. “Mən Qarabağı çəkirəm”: İsmət Mirzəli: Rəsmlərimdə milli üsluba üstünlük verirəm: [gənc rəssam haqqında] //Azərbaycan müəllimi.-2019.- 15 mart.- S.13.    

237. Süleymanlı, Ş. “Dünyanın səsini duyaq”: [İçərişəhərdə yerləşən “Nur Art House” sənət mərkəzində keçirilən eyniadlı festival haqqında] //Xalq qəzeti.- 2019.- 12 mart.- S.7.  

238. Uşaq incəsənət məktəbinin şagirdləri festivalda uğur qazanıblar: [“Nur Art House” qalereyasında 4 saylı uşaq incəsənət məktəbinin rəsm sinfinin şagirdlərinin  eyniadlı festivalda uğur qazanmaları haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.5.   

239. Zamanova, G. Rəssam Tofiq Cavadovun sirli dünyası //Mədəniyyət.-2019.-8 mart.- S.6.

 

Bax: 64; 69; 73; 74; 93; 96; 147; 759 

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

240. Əfəndiyev, P. Azərbaycan  xalçası Azərbaycan xalqı qədər qədimdir //Üç nöqtə.-2019.-13 mart.- S.14.     

241. Əliyeva, İ. Milli ruhun simfoniyası: [ipək sapdan toxunmuş dördkünc formalı baş örtüyü – kəlağayı haqqında] //Azərbaycan.-2019.- 3 mart.- S.7.    

242. Məmmədova, Y. Azərbaycan ipəyinin şöhrətini qaytaraq //İqtisadiyyat.- 2019.- 14-27 mart.- S.9.    

243. Rövşən. Ölü bazar, cehizlik dulus qabları, yorulmuş dulusçu: [dulusçu Rövşənin sənəti haqqında müsahibəsi] /müsahibəni apardı Tural Turan //Həftə içi.-2019.- 20-27 mart.- S.8.    

244. Sadıqlı, F. Dövlətin sosial siyasətində qadının, ananın öz yeri var: [xalçaçılığın inkişafı haqqında] //Azərbaycan.-2019.- 8 mart.- S.7.     

245. Sadıqlı, F. Xalçaçılıq ölkə sənayesində əhəmiyyətli yer tutmağa başlayır: Bu il daha 11 fabrikin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur: [xalçaçılığın inkişafı haqqında] //Azərbaycan.-2019.- 5 mart.- S.6.   

246. “Tarixə və ənənəyə toxunuş”: Xalça Muzeyində görmə qabiliyyəti məhdud insanlara sertifikatlar verilib //Mədəniyyət.-2019.-1 mart.- S.3.   

247. “Yaradıcı gənc əllər” sərgisi: [Xətai Sənət Mərkəzində Nigar Yusupovanın layihəsi üzrə reallaşan eyniadlı sərgidə  əl işləri və rəsmlərin yer  alması haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.7.   

 

MODA VƏ DİZAYN

248. Muzeydə “Milli geyim incilərimiz” adlı sərgi: [Xaçmaz Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.5.   

249. Nizamiqızı, H. Doqquzu don olan gözəllik...: “Araşdırmalar zamanı gördüm ki, bizim milli geyimlərimiz nə qədər zəngindir, onlarda həm konkret bölgəyə, həm təbəqəyə, həm də zamana görə çox fərqliliklər var” //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.5.  

250. Novruzova,  L. “Milli geyimlərimiz Beynəlxalq Moda Festivalında hər kəs tərəfindən çox bəyənildi”: Laləndar Novruzova: Bizi digər qürurlandıran hadisə isə festivalın jurnalında “Me Marelli” haqqında olan bölməsində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın milli geyimdə şəklinin olması oldu /müsahibəni apaardı Fuad Hüseynzadə //Palitra.-2019.- 2 mart.- S.7.  

251. Vəlibəyli, K. “Moda nə qədər inkişaf edirsə-etsin, hər 50 ildən bir tükənir və yenidən doğulur”: Könül Vəlibəyli: İndiyə qədər bizim kimi zövqlü geyinən, geyimə pul xərcləyən başqa bir xalq görməmişəm /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.-2019.- 7 mart.- S.14.  

 

Bakı Milli Geyim Evi – 10

252. Həmidə. Ənənəni gələcəyə daşıyanlar: [Muzey Mərkəzində Bakı Milli Geyim Evinin yubiley sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.5.     

253. Könül Vəlibəyli: “Ötən 10 ilimin ən gözəl bəhrəsi...”: [Bakı Milli Geyim Evinin rəhbəri Könül Vəlibəyli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.-2019.- 7 mart.- S.8.     

254. Müşfiq, Ş. Bakı Milli Geyim Evi 10 yaşını qeyd etdi //525-ci qəzet.- 2019.- 19 mart.- S.8.  

 

MUSİQİ

255. Azəri, L. Bəstəkarlarımızın əsərləri milli alətlərdə: [Dövlət Akademik Filarmoniyasınında keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.3.  

256. Azəri, L. O, böyük Üzeyir bəyin tələbəsi idi...: [Əməkdar incəsənət xadimi Ağası Məşədibəyov haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.7.  

257. Babayeva, M. “Qaratoxmaq qadın”: Çaykovskinin əsəri opera-studiyasının səhnəsində //Azərbaycan müəllimi.-2019.- 29 mart.- S.8.     

258. Bayramova, A.Ə. Yuxuda özümü hörüklərlə Leyli obrazında görürdüm: Xalq artisti Aygün Bayramova: Gənc muğam ifaçılarından az qismi əsl sənətlə məşğuldur /müsahibəni apardı intizar İsmayıl //Kaspi.- 2019.- 16-18 mart.- S. 12.     

259. Bəstəkar Məmmədağa Umudovun yubileyi qeyd olunub: [Niyazinin mənzil-muzeyində] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.2.   

260. Bürcəliyev, A.M. Opera səhnəmizin Koroğlusundan Vaqifinədək: [fəlsəfə doktoru İmran Axundovun “Adil Məlikov” adlı monoqrafiyası   haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.6.  

261. Cavadov, Z. N.Sarabski adına Uşaq  musuqu  məktəbi: [Əməkdar müəllim Mehriban Rüstəmova haqqında] //Respublika.-2019.- 7 mart.- S.5.      

262. Cənab Prezidentlə keçirilən bütün görüşlər yaddaşımda xoş bir xatirə kimi qalır: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovun müsahibəsi] /musahibəni apardı Şəmsiyyə Əliqızı //İki sahil.-2019.- 8 mart.- S.23.       

263. Çəmənli, M. Muğamlarımızda “Bayat” gizlinciləri //Ədalət.-2019.- 13 mart.- S.7.; 525-ci qəzet.-2019.- 13 mart.- S.6;8.  

264. Əsgərzadə, Q. Mahnısı dünya türklərinin himninə çevrilən sənətkar: [bəstəkar Rauf Məmmədov haqqında] //Вышка.- 2019.-8 марта.- С.12.   

265. Fərəcov, S. “Arazın o tayında”n “Mərdlik nəğməsi”nə: [bəstəkar Cahangir Cahangirov  haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.-29 mart.- S.5.  

266. Fərəcov, S. Orta əsrlərin musiqisi və musiqi alətləri: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Orta əsr musiqisi və musiqi alətlərinin tarixi” mövzusunda dəyirmi masanın  keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.6.      

267. Fərəcov, S. Tanınmış musiqişünasın xatirəsi yad edildi: [Bəstəkarlar İttifaqında Səadət Abdullayevanın xatirəsinə həsr edilən tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.4.    

268. Fərəcova, Z. Ustad xanəndə: Hacıbaba Hüseynov – 100 //Azərbaycan.- 2019.- 15 mart.- S.11.   

269. Fikrət Verdiyev: Zeynəb xanımdan soruşdum ki, bu, nə məsələdir: [Xalq artisti ilə müsahibə] //Ədalət.-2019.- 8 mart.- S.12.    

270. Fortepiano musiqisi axşamı: [Qara  Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində Nərgiz Əliyevanın solo konsertinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.4.   

271. Fransada muğam ustadı Alim Qasımovun diskinin təqdimatı //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.1-2.; Üç nöqtə.-2019.- 20 mart.- S.12.   

272. Həsənova, C.İ. Musiqi mədəniyyətimizin yorulmaz tədqiqatçısı və təbliğatçısı: Professor Tariyel Məmmədovun gördüyü işlərin miqyasını dərk etmək üçün “Musiqi dünyası” ünvanlı saytlara daxil olmaq kifayətdir //Mədəniyyət.-2019.- 1 mart.- S.6.      

273. Hüseynov, F. Havalansın Xanın səsi...: Görkəmli xanəndə vəfatının 40-cı ildönümündə yad olundu: [Fəxri xiyabanda keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.1;4.    

274. Xan Şuşinskinin xatirəsi anılıb: [ustad xanəndənin anım günü münasibətilə Fəxri xiyabanda keçirilən tədbir haqqında] //Həftə içi.- 2019.- 19 mart.- S.8.  

275. Xanlarova, Z. Hər bir xalqı dünyada tanıdan onun mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərləridir //Xalq qəzeti.-2019.- 3 mart.- S.2.     

276. İsmayılzadə, M. Şeyda xanımın “musiqi gündəliyi”: [Almaniyada yaşayan həmyerlimiz, musiqiçi Şeyda Məmmədova haqqında] //Ədalət.-2019.- 12 mart.- S. 7.   

277. Kərimoğlu, R. Şəmistan Əlizamanlı, uğurların bol olsun!: [hərbi vətənpərvərlik mahnılarının mahir ifaçısının 60 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.-2019.- 12 mart.- S.8.; Şərq.-2019.- 5 mart.- S.13.    

278. Klassik musiqi nümunələrindən ibarət konsert: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Qubada klassik musiqi nömrələrindən ibarət konsertlə çıxış etməsi  haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.5. 

279. “Qarabağ” muğam qrupu Tehranda çıxış edib //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.8.  

280. “Qaratoxmaq qadın” BMA-nın opera səhnəsinə çıxıb: [Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində olan Opera studiyasında eyniadlı operanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.3.  

281. Qoçaq Əsgərov Bəhreyndə səhnəyə çıxıb //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.8.  

282. Qurbanov, B.O. Üzeyir  Hacıbəylinin əsərlərində  qadın  mövzusu //Respublika.-2019.- 10 mart.- S.7.   

283. Lalə. Bakıda növbəti “Testene-Art” festival-müsabiqəsi keçiriləcək //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.2.   

284. Lalə. Ustad xanəndə Hacıbaba Hüseynovun xatirəsi yad olundu: [Fəxri xiyabandakı məzarı başında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.6.    

285. Mansurov, E.B.; Mükərrəmoğlu, M. İndi ölkəmizi mədəniyyətinə görə də tanıyırlar [Prezident İlham Əliyevin sənət adamları ilə görüşü haqqında müəllifin təəssüratları] //Xalq qəzeti.- 2019.- 14 mart.- S.8.  

286. Məmmədova, G. Səhnədən getmək fikrim yoxdur: Gülyaz Məmmədova: Bildiklərimiz Azərbaycanın sərvətidir: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı İntizar İsmayıl //Kaspi.-2019.- 2-4 mart.- S.16.   

287. Məmmədova, Y. Bir mahnıdan alınan qisasın izi ilə...: [mahnılarımıza olan erməni plagiatlığı haqqında] //İqtisadiyyat.-2019.- 7-13 mart.- S.7.  

288. Milli Konservatoriyada musiqişünas-alim Elmira Abbasovanın xatirəsi anılıb //525-ci qəzet.-2019.- 29 mart.- S.7.    

289. Moskvada Riad Məmmədovun triosunun konserti: [pianoçunun konserti haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.8.    

290. Moskvada Vaqif Mustafazadənin xatirəsinə həsr olunmuş caz gecəsi //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.8.  

291. Mstislav Rostropoviçin ev-muzeyində xatirə tədbiri: [musiqiçinin vəfatının ildönümü ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.-2019.- 29 mart.- S.2.     

292. Musiqi məktəbində “Nəğməli ömür”: [Habil Əliyev adına Ağdaş Şəhər Uşaq Musiqi məktəbində  Xalq artisti Tofiq Quliyevin yaradıcılığına həsr olunmuş eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2019.- 15 mart.- S.4.    

293. Musiqişünas alim Elmira Abbasovanın xatirəsi anılıb: [Milli Konservatoriyada] //Mədəniyyət.-2019.- 29 mart.- S.3.    

294. Musiqişünas alimin 70 illiyi qeyd olunub: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında Əməkdar incəsənət xadimi, professor Tariyel  Məmmədovun] //Mədəniyyət.-2019.-6 mart.- S.4.   

295. Mükərrəmoğlu, M. Bu görüş mədəniyyətimizin inkişafına yeni stimul verəcək: [Prezident yanında mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin toplantısı haqqında Xuraman Qasımovanın fikirləri] //Xalq qəzeti.-2019.- 5 mart.- S.5.     

296. Mükərrəmoğlu, M. Səhnəmizin parlaq ulduzları: [Azərbaycanın qadın incəsənət xadimləri haqqında] //Xalq qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.9.   

297. Mükərrəmoğlu, M. Yaradıcılığa stimul verən Sərəncam: [Prezidentin yaradıcılıq, mədəniyyət haqqında sərəncamları barədə Firəngiz Əlizadənin fikirləri] //Xalq qəzeti.-2019.- 16 mart.- S.6.     

298. Müşfiq, Ş. Küçə musiqiçiləri. Onlar kimdir? //525-ci qəzet.- 2019.- 30 mart.- S.14.  

299. Nizamiqızı, H. Hər tamaşanın öz musiqisi olmalıdırmı?: [bəstəkar Sərdar Fərəcovun mövzuya dair fikirləri] //Mədəniyyət.-2019.- 1 mart.- S.7.     

300. Sarıyeva, İ. Bəstəkarların əldə qalan əsərlərinin nicat yolu – dövlət sifarişi...: [Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, musiqişünas Zemfira Qarayevanın  soylədikləri] //Bakı Xəbər.-2019.- 5 mart.- S.13.    

301. Savalan. “Dirijorlarla görüş” layihəsinin növbəti qonağı: [Niyazinin mənzil-muzeyində Əməkdar artist Turan Manafzadə ilə keçirilən görüş  haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.4.   

302. Seyidzadə, T. Ruhumuzu , zövqümüzü oxşayan  mahir  sənətkar: Əbülfəf  Əliyev: [Xalq artisti, xanəndə haqqında] //Azad Azərbaycan.-2019.- 12 mart.- S.5.    

303. Səfərova, S. “Hər qələbəmdən sonra Azərbaycan bayrağı dalğalananda qürur duyuram”: [gənc musiqiçi Emil Hüseynovun uğurları haqqında] //Azərbaycan müəllimi.-2019.- 1 mart.- S.14.    

304. Soltan Hacıbəyovun 100 illik yubileyi qeyd olunub: [Dövlət Pedaqoji Universitetində  bəstəkarın yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbir haqqında] //Xalq cəbhəsi.-2019.- 20-27 mart.- S.14.      

305. Stanford Universitetində Azərbaycan musiqisi təqdim edilib: [ABŞ-ın Şimali Kaliforniya ştatında yerləşən eyniadlı Universitetdə] //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S.4.   

306. Süleymanlı, Ş. Nəğmə dolu bir ömür: [bəstəkar Şəfiqə Axundova haqqında] //Xalq qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.9.   

307. Şaqraq səsi yaddaşlarda yaşayır: [Xalq artisti Səfa Qəhrəmanov haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S. 7.     

308. Tacəddin, D. Skripkası bəzəyi olan aktrisa: Dəniz Tacəddin: Nəyisə mükəmməl etməməyi öz adına və imzana sığışdırmamalısan /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.-2019.- 1 mart.- S.11.     

309. Tağıyev, A. “Biçmədim, zəmim qaldı...”: [klarnet ifaçısı Gülmurad Muradov haqqında] //525-ci qəzet.-2019.-13 mart.- S.8.   

310. Tar, piano və caz...: Tanınmış tarzən Şəhriyar İmanovun təqdimatında not kitabı və konsert: [Milli Konservatoriyada keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 1 mart.- S.8.   

311. Tbilisidə caz festivalında Vaqif Mustafazadənin əsərləri səslənib // Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.8.   

312. Teymurqızı, T. Hər bacarıqlı kişinin arxasında ağıllı  qadın durur: [xanəndə Bəyimxanım Vəliyeva haqqında] //Azad Azərbaycan.-2019.- 12 mart.- S.7.      

313. Teymurqızı, T. Könüldən Könülə uzanan yollar: [Əməkdar artist Könül Kərimova haqqında] //Azad Azərbaycan.-2019.- 5 mart.- S.7.    

314. Verdiyev, F. 7 yaşından pul qazanan sənət fədaisi: Fikrət Verdiyev: Bütün qazancımı “Göygöl” ansamblına xərcləyirdim: [tarzən, Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Əziz //Kaspi.- 2019.- 15 mart.- S.12.  

315. Verdiyev, F.; Cavanşirova, B. Uğurlu sənət və həyat yolunun unudulmaz məqamları: Müsahiblərimiz Xalq artisti Fikrət Verdiyev və həyat yoldaşı, Xan Şuşinski Fondunun prezidenti Bəyimxanım Cavanşirova-Verdiyevadır /müsahibəni apardı Kamil Həmzəoğlu //525-ci qəzet.-2019.- 12 mart.- S.8.  

316. Yeddinci Muğam televiziya müsabiqəsi başlandı //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.1.

 

Bax: 62; 63; 77; 108; 581; 719  

 

XALQ YARADICILIĞI

317. Aşıq Şəmşirə həsr olunmuş saz-söz bayramı: [Gəncə Şəhərində yerləşən Kəlbəcər Rayon Mədəniyyət evində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S.4.   

318. Əliyev, E. Təbrizli sənətkar Gədəbəy Aşıq Məktəbində: [Cavad Məhərrəm] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.5.  

319. Fərəcov, S. Saza sirdaş sənətkar: Ustad aşıq Ədalət Nəsibovun 80 illiyinə həsr olunan gecə: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.1;3.    

320. Xəlilqızı, A. İftixar dolu  həyat: [aşıq  Abbas Mazanov haqqında] //Respublika.-2019.- 15 mart.- S.9.     

321. Quliyev, H. Virtual mühitdə folklor: Rəqəmsal texnologiyaların və internetin mövcudluğu şəraitində ənənəvi folklorşünaslığın bir sıra təməl prinsipləri öz gücünü itirib: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Hikmət Quliyevin müsahibəsi] /müsahibəni apardı S.Qaliboğlu //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.7.  

 

BALET VƏ RƏQS

322. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında elmi-praktik konfrans: [“Müasir dövr humanitar sahənin elm, təhsil və yaradıcılıq problemləri üzrə elmi və elmi tədqiqat fəaliyyətinin istiqamətləri və mühüm nəticələri” mövzusunda] //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.4.  

323. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında növbəti ustad dərsi: [Xalq artisti Bəxtiyar Xanızadə keçdiyi dərslər haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.4.     

324. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.4.   

325. Cəfərov, Ş. “Tənqidlərimi bildirəndə məni “xalq düşməni” etdilər: [xoreoqraf-baletmeyster Şəhriyar Cəfərovla müsahibə] /müsahibəni apardı Xalidə Gəray //Yeni Müsavat.- 2019.- 18 mart.- S.13.    

326. Peru xoreoqrafiya sahəsində Azərbaycan təcrübəsindən yararlanmaq istəyir: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında  professor Timuçin Əfəndiyevin səfir  Mariya Milaqros Kastanyon Seoaneni qəbul etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.-1 mart.- S.4.   

327. Rəhmanlı, Ə. Milli rəqs sənətinin sütunlarından biri: Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası – 90: [Xalq artisti Yusif Qasımov haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 29 mart.- S.8.  

 

Bax: 178

 

KİNO

328. Abdullayeva, N. Film turizmi – yaxşı kino ixrac məhsuludur: “Dövlət xətti ilə, dövlət sifarişi ilə kinofilmlərin çəkilişi prosesi bərpa olunmalıdır” //Palitra.- 2019.- 14 mart.- S.5.   

329. Azəri, L. Bu küçələr bizə çox tanışdır…: [Bakının küçələrində çəkilən filmlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.7.   

330. Cəfərov, E.P. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası, Cəfər Cabbarlının heykəlinin qocalığı: [“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının rejissoru və aktyoru Elxan Cəfərovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Ruzbeh Məmməd //Həftə içi.- 2019.- 15 mart.- S.5.   

331. Əzizbəyli, R. Nə çəkmişəm ki, istədiklərim hamısı  qalir: Ramiz Əzizbəyli: Yataqda da dic  durmuram: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ramilə Qurbanlı //Üç nöqtə.-2019.- 13mart.- S.9.     

332. Hətəmov, M. “Biz kinonu gəlirli sahəyə çevirməyə nail olmalıyıq”: [“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının direktorunun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Ruzbeh Məmməd //Həftə içi.- 2019.- 14 mart.- S.7.   

333. Hüseynov, Ə.M. Özünə yenilən “kral aktyor”: Yeri görünənlər: [Səməndər Rzayev haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 8 mart.- S.31.  

334. İsmayıllıda “Hapıtlar” sənədli filmi nümayiş olunub: [Vəli Səyyadinin eyniadlı sənədli filminin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.3.  

335. Quliyeva, X. Məni hər yerdə “Nəsimi” filmində çəkilən aktrisa kimi tanıyırlar: [Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 2 mart.- S.16-17.  

336. Qurbanqızı, Z. Ulduzlar sönmür: [aktyorlar Lütfəli Abdullayev və Bəşir Səfəroğlu haqqında] //Respublika.- 2019.- 30 mart.- S.7.  

337. Məmmədova, Ş.; Mükərrəmoğlu, M. Dövlətimiz milli kino sənətimizin inkişafında maraqlıdır: [Prezident İlham Əliyevin sənət adamları ilə görüşü haqqında müəllifin təəssüratları] //Xalq qəzeti.- 2019.- 14 mart.- S.8.  

338. Mirməmməd, G. “Azərbaycan ailəsi”: ən mühüm prioritet insandır: [“Azərbaycan ailəsi – 2019” film festivalı   haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S. 5.   

339. Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan kino sənətinə diqqət artırılır: [Əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadənin mövzu ətrafında fikirləri] //Xalq qəzeti.- 2019.- 12 mart.- S.4.   

340. “Oturacaqlar”a yer verilib: [Türkiyədə keçirilən 7-ci “Changing Perspectives” qısametrajlı film festivalında Orxan Ağazadənin çəkdiyi eyniadlı filmin mükafata layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.8.   

341. Rasim Balayev: Bu, sənət deyil, xalturadır. Ona görə seriallara çəkilmirəm /müsahibəni apardı İradə Sarıyeva //Bakı Xəbər.-2019.- 7 mart.- S.13. 

 

Bax: 812    

 

Tofiq Tağızadə – 100

342. Azəri, L. Kinorejissor Tofiq Tağızadənin “Yaradıcılıq otağı”nın açılışı keçirildi: [yubileyi ilə əlaqədar Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.1-2.    

343. Əmirli, Ş.Y. Mahir kino bilicisi: Tofiq Tağızadə – 100: [kinorejissorun yubileyi ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.-2019.- 1 mart.- S.6.    

344. Fərəcov, S. O, kinematoqrafiyanın əsl peşəkarı idi: Görkəmli kinorejissor Tofiq Tağızadənin xatirə gecəsi: [Muzey Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.4.   

345. Mükərrəmoğlu, M. Rejissorluq onun tale yazısı idi: Tofiq Tağızadə – 100 //Xalq qəzeti.-2019.- 20 mart.- S.13.      

 

TEATR

346. “Akademik” statusu verilən Musiqili Teatrı və Rus Dram Teatrı Prezidentə təşəkkür edib //Kaspi.-2019.- 7 mart.- S.12.  

347. ADMİU-da Mehdi Məmmədovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans keçirilib //Kaspi.-2019.- 7 mart.- S.12.   

348. Bürcəliyev, A.M. 105 yaşlı səhnə ustası: Xalq artisti Rəmziyyə Veysəlovanın əziz xatirəsinə //Ədalət.-2019.- 14 mart.- S.6.    

349. Bürcəliyev, A.M. Ehtiyyatlı olun, bu Çexovdur!: Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının tamaşası haqqında: [Nicat Alatoranın quruluşunda “Ayı” birhissəli komediyası haqqında] //Ədalət.-2019.- 29 mart.- S.5.; Cümhuriyət.-2019.-30 mart.- S.14.        

350. Bürcəliyev, A.M. Hüseyn  Cavidin  tələbəsi, səhnəmizin  Dezdemonası: Xalq artisti Rəmziyyə  Veysəlovanın  əziz  xatirəsinə: [aktrisanın həyat və yaradıcılığı haqqında] //Cümhuriyət.-2019.-5 mart.- S.14.      

351. Cəfərov, E. Teatrşünas: Azərbaycan teatrı yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub: [teatrşünas Elçin Cəfərovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Qvami Məhəbbətoğlu //İki sahil.-2019.- 14 mart.- S.14.     

352. Dövlət Musiqili və Rus Dram teatrlarına “akademik” statusu verilib //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.2.   

353. Dövlət teatrın inkişafında israrlıdır: Prezidentin mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşünə münasibət: [mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi.-2019.- 7 mart.- S.10.  

354. Dünyaminqızı, Q. Azərbaycan səhnəsinin ilk Hacı Qarası: ya 15 yaşından ömrünün sonuna kimi millətin ictimai və mədəni dirçəlişinə xidmət göstərən fədai: [yazıçı, aktyor Əsgər ağa Gorani haqqında] //Kaspi.-2019.- 6 mart.- S.15.   

355. Əhmədzadə, R. Biz  gələcəyin tamaşaçısını yetişdiririk: [Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrının direktoru Rəşad Əhmədzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2019.- 19 mart.- S.7.     

356. Əhmədzadə, R. Teatra  sevgi azalmır /müsahibəni apardı Zabit Cavadov //Respublika.-2019.- 3 mart.- S.8.    

357. Əjdər Həmidov: “Film tariximizdə ən yüksək qonorarı mən almışam”: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı İntiqam Valehoğlu //Ədalət.- 2019.- 19 mart.- S.8.   

358. Əliyev, A. Gəlin teatra gedək...: Layihə: [Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı kollektivinin tamaşaların təbliği yönümündə bir neçə tanıdıcı və maarifləndirici xarakter daşıyan layihəsi  haqqında] //Azərbaycan.- 2019.- 3 mart.- S.7.   

359. Əliyev, X. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tarixə işıq salacaq tamaşa hazırlanır: Xaqani Əliyev: Ehsan xan böyük faciələrə səbəb ola biləcək bu hadisənin qarşısını aldı /müsahibəni apardı Zülfiyyə İsmayılova //Kaspi.-2019.- 8-11 mart.- S.6.  

360. Əliyeva, F. “Bu sənət əynimə biçilib”: Fərəh Əliyeva: Yaradıcılığımda ideya və fantaziyalar sərhədsizdir: [Kuklaların müəllifi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.-2019.- 12 mart.- S.12.  

361. Əlizadə, M.Ə. Fikir adamı – İzahlı esse: Görkəmli teatrşünas – alim Cəfər Cəfərovun Əziz xatirəsinə həsr olunur //525-ci qəzet.-2019.- 6 mart.- S.4.   

362. Əmirli, Ş.Y. Onu hamı sevirdi...: [Xalq artisti Hüseynağa Sadıqovun anadan olmasının 105 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət. - 2019.- 29 mart.- S.6.     

363. Festival sona yaxınlaşır //Kaspi.-2019.- 7 mart.- S.11.  

364. “Gözəl və cadugər” – səhnədən-səhnəyə: [Gəncə Kukla Teatrında Şamil Məmmədlinin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 1 mart.- S.2.   

365. Xalq yazıçısı Elçinin pyesi tamaşaya hazırlanır: [Rusiya Rəssamlar İttifaqının üzvü V.Polinovskinin rejissor K.Şahmərdanla birgə hazırladıqları “Şeytan əməlləri” adlı tamaşa haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 2 mart.- S.7. 

366. İdrisoğlu, A. Sənətinin  fədaisi: (portret  cizgilər): [müsahibimiz Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı, rejissor Ağalar İdrisoğludur] /müsahibəni apardı Əlizadə Əsədov //Azad Azərbaycan.-2019.- 13 mart.- S.7.    

367. Kuklaçıların “Kəloğlan”ı: [Qurban Məsimovun hazırladığı eyniadlı tamaşa A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının səhnəsində] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.5.    

368. Quliyev, A. “İstəyirəm ki, haqqımda film çəkilsin”: Xalq artisti “Ədalət”ə danışdı: [Arif Quliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Eminquey //Ədalət.-2019.- 8 mart.- S.16.   

369. Qumru. Canlı əfsanənin qayıdışı: Ramiz Əzizbəyli yeni filmdə: (Portrert cizgiləri): [yazıçı-rejissor Ağalar İdrisoğlu haqqında] //Azad Azərbaycan.-2019.- 20 mart.- S.7.     

370. Qurbanqızı, Z. Səhnə  fədaisi //Respublika.-2019.- 10 mart.- S.6.    

371. Qurbanlı, R. “Bir az tərpənin, hərəkət edin, ətrafınıza baxın, təcrübə qazanın”: [teatr haqqında] //Üç nöqtə.-2019.-8 mart.- S.12.    

372. Lalayev, Ə.H. “Bizə böyük qürur, fərəh bəxş etdiniz”: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının Kollektivindən dövlət başçısına minnətdarlıq: [Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrına və Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrına “akademik” statusu verilməsi haqqında” imzaladığı Sərəncam haqqında] //Azərbaycan.-2019.- 7 mart.- S.5.   

373. Lənkəran teatrı məktəbin qonağı olub: [teatrın 10 saylı tam orta məktəbin müəllim və şagirdləri ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.5.   

374. Mirməmməd, G. Dərbəndlilər “Dağılan tifaq”la Türkiyəyə gediblər: [Sərvər Əliyevin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.3.   

375. Mustafayeva, K. “Eqolu insanları teatr sevmir”: Kəmalə Mustafayeva: Başqalarının inancı sayəsində aktrisa oldum: [Türkiyədə fəaliyyət göstərən həmyerlimiz, aktrisa ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.-2019.- 2-4 mart.- S.11.   

376. Müşfiq, Ş. “SABAH”ın “Otello”su: [ADMİU-nun Tədris Teatrında Gümrah Ömərin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 5 mart.- S.7.   

377. Müşfiq, Ş. Azərbaycan səhnəsindəki “Kəloğlan”: Kukla Teatrının yeni tamaşası maraqlı alınıb: [Qurban Məsimovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 14 mart.- S.7.    

378. Müşfiq, Ş. Naxçıvanın tarixi ilk dəfə səhnələşdirildi: [Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Muxtar Respublikanın 90 illiyi ilə əlaqədar Xalq artisti Kamran Quliyevin hazırladığı “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasının nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 30 mart.- S.19.     

379. Nemətov, A. Teatrın inkişafına dövlətin daha bir töhfəsi: Azərbaycan Prezidenti imzaladığı Sərəncamla səhnə sənətinin daim diqqət mərkəzində olduğunu təsdiqlədi: [Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın mədəniyyət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşü haqqında] //Azərbaycan.-2019.-6 mart.- S.1; 5.    

380. Nərimanoğlu, M. Tarixi qədim səhnə sənəti: Mart həm də bəşəriyyətdə teatrsevərlərin bayram ayıdır: [teatr sənəti haqqında] //Azərbaycan.-2019.- 10 mart.- S. 6.   

381. Oruc, M. Lətifələr: Anar Məmmədxanovdan lətifələr: 1 aprel Dünya Gülüş Günü münasibətilə: [Şən və Hazırcavablar Klubunun rəhbəri haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 30 mart.- S.17.   

382. Rəhimli, F. Özünəməxsus dəsti-xətti olan sənətkar: (Portrert cizgiləri): [yazıçı-rejissor Ağalar İdrisoğlu haqqında] //Azad Azərbaycan.-2019.- 20 mart.- S.7.     

383. Rəis, X. Teatr asılqandan yox, bilet nəzarətçilərindən başlayır //Kaspi.-2019.- 28 mart - S.12.  

384. Rəis, X. Teatrlarımızda eksperimental tamaşaların sayı azdır //Kaspi.-2019.- 14 mart.- S.12.   

385. Sarıyeva, İ. Adi teatr və akademik teatr – Prezidentin açdığı dəyişmə prosesinin mahiyyəti nədir…: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının direktoru Əliqismət Lalayev və Rus Dram Teatrının direktor müavini İlham Məmmədovun fikirləri] //Bakı xəbər.-2019.- 7 mart.- S.15.        

386. Sarıyeva, İ. Azərbaycan Rus Dram  Teatrının dünyada anoloji  teatrlarla əlaqələri... //Bakı Xəbər.-2019.- 28 mart.- S.15.    

387. Teatr və konsert müəssisələri işçilərinin maaşları 50 faiz artırılıb //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.1.  

388. Uşaq Kitabxanasında “Beynəlxalq kuklaçı günü” //Mədəniyyət.- 2019.-15 mart.- S.5.   

389. Vidadi Həsənov: Teatr tənəzzüldədir” deyənlər gerçəkliyi görmürlər: [Əməkdar artist Vidadi Həsənovla müsahibə] /müsahibəni apardı Müşfiq Şahanə //525-ci qəzet.-2019.- 20 mart.- S.17.

 

Bax: 40; 122; 142      

 

10 mart – Milli Teatr Günü

390. Bayramova, Z. 10 mart – Milli Teatr Günü //Səs.-2019.- 8 mart.- S.10.     

391. Milli Teatr Günündə “Ər və arvad” nümayiş olunub: [milli teatrımızın yaranmasının 146-cı ildönümü münasibətilə] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.5.    

392. Milli Teatr Günündə teatra ekskursiya: [Sumqayıt Şəhər 4 saylı Diyarşünaslıq klubunun müəllim və şagird kollektivinin  Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına ekskursiyasının təşkil edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.4.   

393. Musayeva, Y. Musiqinin akademik məqamı: 10 mart Milli Teatr Günüdür: [Əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələkbərzadənin bolqar yazıçısı Stanislav Stratiyevin “Avtobus” pyesi əsasında “Çarəsiz sərnişinlər” tamaşasının məşqi haqqında] //Azərbaycan.-2019.- 10 mart.- S. 6.   

394. Mükərrəmoğlu, M. Teatra dövlət qayğısı artmaqda davam edir: 10 mart – Milli Teatr Günüdür //Xalq qəzeti.- 2019.- 10 mart.- S.6.     

 

27 mart – Beynəlxalq Teatr Günü

395. ADU-da Çin səhnəsində “Arşın mal alan” adlı bədii gecə keçirilib: [universitetin nəzdində fəaliyyət göstərən Konfutsi İnstitutunda Dünya Teatr Gününə həsr edilmiş eyniadlı bədii gecənin keçirilməsi haqqında] //Ədalət.- 2019.- 30 mart.- S.12.   

396. Dünya Teatr Günündə şəhid aktyorun xatirəsi anılıb: [Yevlax Şəhər Yaradıcılıq evində rejissor Mahmud Hüseynovun xatirəsinə həsr edilmiş “Ayrılığın sonu yoxmuş” adlı ədəbi-bədii gecənin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S.5.   

397. 27 mart – Beynəlxalq Teatr Günüdür //Kaspi.-2019.- 28 mart - S.10.; Üç nöqtə.-2019.- 28 mart.- S.12.           

398. Pirimova, N. Dünya teatrlarının bayramı: [Beynəlxalq Teatr Günü haqqında] //Kaspi.-2019.- 28 mart - S.11.   

 

“Boş məkanın dolğunluğu 2” Eksperimental tamaşalar festivalı   

399. Mirməmməd, G. Eksperimental tamaşalar festivalından son qeydlər: Səhnədə dolğunluq olarsa… //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.1;5.   

400. Mirməmməd, G. Səhnədə dolğunluq olarsa... //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.1;5.  

401. Mirməmməd, G. Səhnədə dolğunluq olarsa...: Eksperimental tamaşalar festivalından ikinci yazı //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.4.  

402. Rəis, X. “Boş məkanın dolğunluğu – 2”: [Vaqif İbrahimoğlunun xatirəsinə həsr olunmuş eyniadlı eksperimental tamaşalar festivalı haqqında] //Kaspi.-2019.- 14 mart.- S.10-11.   

 

Hüseynqulu Sarabski – 140

403. Bayramova, Z. Yaddaşlarda  həkk olunan  sənətkar: [opera müğənnisi, aktyor haqqında] //Səs.-2019.- 6 mart.- S.10.    

404. Çəmənli, M. Məcnunların məcnunu //Ədalət.-2019.- 19 mart.- S.7.    

405. Çəmənli, M. Məcnunların məcnunu //Ədalət.-2019.- 20 mart.- S.6.    

406. Çəmənli, M. Yaddaşlarda  həkk olunan  sənətkar: Hüseynqulu Sarabski – 140 //Ədalət.- 2019.- 16 mart.- S.12.    

 

Akademik Milli Dram Teatrı

407. Əmirli, Ş.Y. Yaratdığı obrazlarla tamaşaçı ilə həmsöhbət olmağı bacaran sənətkar: [Xalq artisti Ağasadıq Gəraybəyli  haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.6.   

408. Fariz. Xalq artisti Mustafa Mərdanovun 125 illik yubileyi qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət.-2019.-1 mart.- S.1-2.   

409. Milli Dram Teatrında “12-ci gecə...”: [Azərpaşa Nemətovun  və Anar Sadıqovun  hazırladığı eyniadlı tamaşanın  nümayişi   haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 8 mart.- S.4.  

410. Mükərrəmoğlu, M. Xalq artisti Mustafa Mərdanovun125 illik yubileyi qeyd olunmuşdur: [Akademik Milli Dram Teatrında keçirilən tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.-2019.- 2 mart.- S.15.    

411. Mükərrəmoğlu, M. Mədəniyyətimizə yeni nəfəs verildi: [Xalq artisti Rafiq Əzimovun mövzu ətrafında fikirləri] //Xalq qəzeti.- 2019.- 13 mart.- S.4.   

412. Müşfiqə. Kamal Abdullanın pyesi əsasında hazırlanan tamaşa festivalın qalibi olub: [“Bir, iki – bizimki!” pyesi haqqında] //Yeni Azərbaycan.-2019.- 12 mart.- S.7. 

413. Nizamiqızı, H. “12-ci gecə”nin ertəsi: və ya hər nə istəsək?!: [Azərpaşa Nemətovun  və Anar Sadıqovun  hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 13 mart.- S.5.  

414. Süleymanlı, Ş. Teatrımız yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub: [Prezident İlham Əliyevin mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşü haqqında Xalq artisti Hacı İsmayılovun təəssürafları] //Xalq qəzeti.- 2019.- 10 mart.- S.4.  

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

415. Akademik Musiqili Teatrda yeni komediyanın məşqləri başlayıb: [Əməkdar incəsənət xadimi Fəxrəddin Atayevin “Beş manatlıq gəlin” komediyasının məşqləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.3.   

416. “Balaca şahzadə” Dövlət Musiqili Teatrının səhnəsində: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva  fransız yazıçısı Antuan de Sent-Ekzüperinin eyniadlı əsərinin motivləri əsasında hazırlanan tamaşanın premyerasına baxıb] //Azərbaycan.-2019.- 1 mart.- S.5.; Xalq qəzeti.-2019.- 1 mart.- S.8.; Yeni Azərbaycan.-2019.- 1 mart.- S.1.    

417. Lalayev, Ə.H. “Ötən 10 ildə Azərbaycan teatr mühitində böyük dəyişikliklər oldu”:  Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının direktoru, Əməkdar İncəsənət xadimi Əliqismət Lalayev  teatr sənətimizlə, həmçinin, rəhbərlik etdiyi kollektivin fəaliyyətilə bağlı sualları cavablandırıb /müsahibəni apardı Telli Pənahqızı //525-ci qəzet.-2019.- 5 mart.- S.8.  

418. Mirməmməd, G. “Babamızın babasının babası”nı xatırladıq: [Musiqili Teatrında Xalq artisti Hüseynağa Sadıqovun anadan olmasının 105 illiyinin qeyd edilməsi  haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 20 mart.- S.1;4.    

419. Mirməmməd, G. Qızıl açarı nə vaxt tapa bilərik?: [teatrda Elməddin Dadaşovun  hazırladığı “Qızıl açar və yaxud Buratinonun macəraları” nağıl-tamaşasının  nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 1 mart.- S.5.     

420. Mirməmməd, G. Səhnəmizə xoş gəldin, “Balaca şahzadə”!: Dünya ədəbiyyatının məşhur əsəri Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında tamaşaya qoyulub: [Cənnət Səlimovanın hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.-2019.-1 mart.- S.1;2.   

421. Müşfiq, Ş. “Balaca Şahzadə”nin yeni səfəri: [Musiqili Teatrında Cənnət Səlimovanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.-16 mart.- S.14. 

   

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

422. Azəri, L. Belqrad səhnəsindən təəssüratlar: [teatrın çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.8.   

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

423. Meydanova, X. “Teatrdan  uzaq  qalanda  özümü  tək hiss  edirəm”: [aktrisa Xəyalə Meydanova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Könül Oruc //Üç nöqtə.-2019.- 7 mart.- S.9.   

424. Müşfiq, Ş. “Sabaha qədər - Öpürəm. Oskar”: [Əməkdar artist Nicat Kazımovun  hazırladığı “Tanrıya 14 məktub” adlı tamaşanın nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 28 mart.- S.7.      

425. Nəzrin. Pərvindən yeni səhnə əsəri: Gənc Tamaşaçılar Teatrı yeni mono-tamaşa hazırlanıb: [Ayla Osmanovanın “Mən öləndə ağlama” tamaşasının nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 28 mart.- S.8.     

426. Nəzrin. Tariyel Qasımovun 80 illik yubileyi keçiriləcək: [teatrda Xalq artistinin yubileyi ilə əlaqədar keçiriləcək tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 15 mart.- S. 7.   

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

ŞEİRLƏR

427. Asim, X. İtən cavablar; Getsəm yaxşıdır; Səni niyə yaşayım ki /təqdim etdi Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S. 30. 

428. Baba, A. Xəbərim olmur; Zəncir; Payız gəlib...; Səma olmaq istəyirdim və s. //525-ci qəzet.-  2019.- 6 mart.- S.7. 

429. Biləsuvarlı, F. Bu şəhər; Mənsiz; Bəlkə görüşmədik...; Gedirəm... //Kaspi.- 2019.- 30 mart.- S.14.  

430. Biləsuvarlı, F. Mənim; Bu qadın...; Qaçır //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.31. 

431. Cəmilbəyli, C. Gəldim, ana!; Söz qurtarıb deməyə; Dərdimə min bərəkallah; Zirvəsindəyəm artıq //525-ci qəzet.- 2019.-  28 mart .- S.8. 

432. Çeşməli, D. Edam edən oldun; Bahara səni; Gördüyüm yerdə; Azərbaycan və s. //Ədalət.- 2019.- 19 mart.- S.7.   

433. Dilbazi, M. Sən-qəhqəhə...; “Bölümdə qaldıqca vətən torpağı” //Ədalət.- 2019.- 8 mart.- S.8.  

434. Dövran, R. Təbrizim; Mən Şuşanın dağlarında qar görürəm; Yaşadım; Gözlə yolumu; Sən öyrətmisən //Ədalət.- 2019.-   5 mart.- S. 7. 

435. Duyğun, R. Nərmin və Elnur dastanı: Qarabağ döyüşlərində əllərini və ayaqlarını itirmiş qazi Elnuru sevib onunla evlənən Nərmin xanıma həsr edirəm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.-    16 mart.- S.13.   

436. Elqızı, M. Türk qardaşım: Oğurluq gözdədir, ürəkdə deyil; Vətənə yorğan de, toprağa balış...; Zaman-zaman; Buraxdın verdiyin “hə”ni də, getdin... //525-ci qəzet.-2019.- 15 mart.- S.7.

437. Elsevər, S. Sevgi; Siçanlar və adamlar; Azad qadın heykəlinə; Tənha qadın rəsminə və s. //Kaspi.- 2019.- 2-4 mart.- S.20.    

438. Əhməd, Ə. Rəssam; Yalançıların melodiyası; Rebekka; Sonuncu qərar; Lalın zümzüməsi və s. //Kaspi.- 2019.- 30 mart.- S.23. 

439. Əkbəroğlu, Ə. Gedər; Dağlar; Sadəcə; Qalmadı və s. //Kaspi.- 2019.- 2-4 mart.- S.23.

440. Əlifoğlu, Ş. Mədət  Əyyuboğlunun yubileyində: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2019.- 7 mart.- S.15.  

441. Əsma, Ə. Müharibədən danişsam da inanmayın mənə: Birinci çek:; İkinci çek:; Üçüncü çek: [türk ədəbiyyatı] /tərc. etdi Fərid Hüseyn //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.28.

442. Fəranək F.İ. Xatın; Röyalar; Sən sınsan; Gəlin aparırlar; Uşaqlaşıram, analaşıram, yaşlanıram //525-ci qəzet.- 2019.-         7 mart.- S. 7.

443. Gəncəvi, M. Rübailər //Ədalət.- 2019.- 8 mart.- S.8. 

444. Gün, N. Mənə soyuqdur: Günəş; Döydüm qapını; Boşluq //Ədalət.- 2019.- 8 mart.- S.9. 

445. Həsənbəy, Y. Qayıda bilmərəm, gözləmə məni //525-ci qəzet.-  2019.- 14 mart.- S.8.  

446. Horovlu, Ş. Bir şeir nədir ki, məni bağışla, Bir şeir verərmi sənin yerini?: Torpaq yuxusu; Ağlayır; Sənlə gedirəm; Açarım qapıya düşmür; Tutmağım gəlir və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.16. 

447. Horovlu, Ş. Şəhid xatirələr; Torpaq olmağa; Yaşamağa dəyməz ki...; Vətən tərəfi; Aparın işıqgələnə //525-ci qəzet.-2019.- 7 mart.- S.7. 

448. Hüseynxan, Ə. Atasını itirmiş qızın hekayəsi: Ayrıldıq...; Bəlkə də...; Bilirsənmi; Bu şəhəri unutma, Allah və s. //Kredo.- 2019.- 7 mart.- S.12.  

449. İlhamoğlu, Z. Çatmır; Düşünüb addım at...; Şair ömrü; Külümün altında və s. //Ədalət.-2019.- 29 mart.- S.7.  

450. İsabəyli, Q. Satirik nəfəsdərimlər //Ədalət.- 2019.-         2 mart.- S.16.  

451. İsaqoğlu, V. Haqqa bağlanmışam haqqı sevəli: Salam, altmış yaşım; ...Gəlib yetişdim; Layla çal; ...Gözüm var, Ana və s. //Kredo.- 2019.- 20 mart.- S.14.  

452. İsaqoğlu, V. Salam, altmış yaşım; Mən altmış yaşıma gəlib yetişdim; Layla çal; Dəyməz və s. //Ədalət.-2019.- 15 mart.- S. 7. 

453. İsmayıl, Z. “Azərbaycanda elmə yüksək səviyyədə diqqət və qayğı göstərilir”: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Türkan Bəylərli //525-ci qəzet.-2019.- 28 mart.- S.6.   

454. İsmayılzadə, İ. Gözləyin, dünyaya qayıtmağım var: Toy günü; Yollar (mahnı); Qızlar, oğlanlar; Vaxt və s. //Ədalət.- 2019.- 16 mart.- S.14.    

455. Karahan, M. Türk düşüncə və siyasət adamı: Əhməd bəy Ağaoğlu – 150: [ictimai xadim, jurnalist, pedaqoq və yazıçının yubileyi ilə bağlı] //525-ci qəzet.-2019.- 28 mart.- S.6.  

456. Kəbiri, R. Haray; Nigarançılıq; Məni dan ulduzundan keçirt və s. //525-ci qəzet.- 2019.- 29 mart.- S.7.  

457. Kərimzadə, F. Hanı qəbirlərin, Sarı dolama... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.8.   

458. Qarabulud, S. Dustaqlıqda qamçı; Qələm qorxusu; Haray; Nigarançılıq //525-ci qəzet.-2019.- 29 mart.- S.7.   

459. Qaramanlı, Ş. Bayrağım; Ana; Yolda düşündüklərim; Araz qoydu və s. //Həftə içi.- 2019.- 15 mart.- S.8.  

460. Qərib, S. Bu ürək; Gözəl sev məni; Yaşamaq cox gözəl; Qalmadı; Sözsüz nəğməm //Kaspi.- 2019.- 2-4 mart.- S.23.  

461. Qəşəmoğlu, Ə. Gözlərin mənə deyir ki, Sənsən o sirdən gələnim...: Azərbaycan bayrağı; Türklük; Eşqdən o yana; Adına yazılan qadın; Sındı əlimdəki piyalə... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.26.  

462. Qoca, F. Azadlıqdan sonra... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S. 9.  

463. Qoca, F. Türk xalqına açıq məktub; Mən türkəm; Qəzəblənib qalxanda; Göyüş oğlu Fikrətəm //525-ci qəzet.- 2019.-       28 mart.- S.7.   

464. Laçınlı, X. Kəs əllərimi; Həsrətin yolları; Çəkil get //Ədalət.- 2019.- 7 mart.- S.8.  

465. Məhərrəmova, T. Ədəbiyyat adamları hansı ölkələrin mətbuatını təqib edirlər?: “Öz yazıçılarımız, şairlərimiz, ədəbiyyatımızla bağlı hər hansı xəbərə rast gəlmək istəyirəm”:[yazıçı-publisist Nəriman Əbdülrəhmanlı, Elçin Hüseynbəyli və Orxan Fikrətoğlunun mövzu ətrafında fikirləri] //Kaspi.- 2019.-            16-18 mart.-  S.10.  

466. Məmmədzadə, R. Qarabağın gözəlləri; Qaraçı qızı; Dəmirçi Şəmil; Qəfəsdəki kişi; Birdənəm; Yaramaz; Bir nəfərə: Unudulmaz Mikayıl Müşfiqə Allah rəhmət eləsin //525-ci qəzet.- 2019.- 30 mart.- S.23.    

467. Məsim, E. Bir dənizdi ürəyin, dalğaları duyğuların-hisslərin...; Dünyam; Gözəl olursan bəzən...; Deyirlər zəmanə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.27. 

468. Məsim, E. Daşa dönməsin insanlar; Ürəklərin dili; Dünyam; Göyə uşan dünya və s. //Palitra.- 2019.- 12 mart.- S.15. 

469. Nadiroğlu, V. Şəhid Tural Haşımının əziz xatirəsinə; Gözlədi; Döngənin və s. //Ədalət.- 2019. - 28 mart.- S. 7. 

470. Natəvan X. Qərənfil; Könül... //Ədalət.- 2019.- 8 mart.- S. 8. 

471. Nəcəfzadə, Q. Gülümsə, Qəşəm; Qocalıq pulu; Şeirimi yazdığım vərəq; Əllərimi yuxarı qaldırdığım şəkillər; Qocalıram; Son və s. //Ədalət.- 2019.- 30 mart.- S.14.  

472. Nəcəfzadə, Q. Yenə sən haqqında elə-belə...; Sənin ağırlığın yoxdu bu şəhərdə; Ay bağçaya süd daşıyan sürücü; Dəyirman və s. //Kaspi.- 2019.- 30 mart.- S.11. 

473. Novruzoğlu, Z. Şəhidlərin baş daşına; Toxunmayın mərdlərə; Yalan, qorxuram; Baxtına bax və s. //Kredo.- 2019.-   14 mart.- S.11.  

474. Paşayev, Q. Dinclik vermir xatirələr: [şair Davud Nəsib haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 28 mart.- S.7.  

475. Piri, E. “Sənsizm”; Tanrılar məbədi qadın; 13-cü gecə etüdləri; Diqqətsiz və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-  2019.- 2 mart.- S.24. 

476. Rəfibəyli, N. Durna; Həbibəyə; Düşüncələr; Bahar nəğməsi; Ayrılıq //Ədalət.- 2019.- 8 mart.- S.8. 

477. Rəsul, Ə. Sözün bənövşə duruşu; Yorğunluq; Bir yuxu görmüşəm; Günaha dəvət və s. //525-ci qəzet.- 2019.- 2 mart.- S.18.  

478. Rza, O. Çıxarma yaddan! //Ədalət.- 2019.- 30 mart.- S.11.  

479. Rza, O. Qələbən mübarək! //525-ci qəzet.- 2019.-           7 mart.- S.8. 

480. Rza, O. Qələbən mübarık, Salmanlı Zəhra! //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.23.; Xalq qəzeti.- 8 mart.- S. 10.

481. Sadıq, İ. Atatürk; Türkə verin bu dünyanı; Dünyanı gülə bələyən əsgər;  Türkün bayrağı və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.-   2 mart.- S.28. 

482. Sahil, S. “Ömrüm nar qabığıdı, acılı-şirinli illər kimidi içindəki dənələr...” //525-ci qəzet.- 2019.- 20 mart.- S.23.  

483. Səmədli, V. Ruhlar torpağa dönür: [Hüseyn Cavidə həsr olunur] //Hürriyyət.- 2019.- 30 mart.- S.14.  

484. Sopalt, F. İcazə verin təranə oxusun...; Sabah bazardı; Möcüzələr; Şair üçün nəsihət; Məşuq: [fransız ədəbiyyatı] /tərc.etdi Ümid Nəccari //Kaspi.- 2019.- 2-4 mart.- S.14.

485. Şahin, Ş. Bu da bir payızdı...; Bir də ağlayarmı; Yaxşı ki yadımda qalmamısan sən...; Heç-heçə və s. //525-ci qəzet.- 2019.- 5 mart.- S.7.  

486. Şahin, Ş. Yaylıq; Sən gəldin...; Payız; İki şəkil; Sənin üçün //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.19. 

487. Şəmi, H. Yerin qara üzü gəlir, səssizlik çökür gecəyə...: Mənim bir sualım var; Rəssam; Dilinin altında gizlənir insan və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.12.

488. Şükürlü, Ə. Ş. Ədəbi suprematizmə aid nümunələr: Güldan uçuşu; Belə söylərdi Zərdüşt //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.-        8 mart.- S.12. 

489. Tərtərli, Q. Qiyamətə qalmayacaq; Nəsiminin “ölümü”; Var; Saz çalınır; Mənə insan göstərin və s. //Ədalət.- 2019.-       20 mart.- S.14. 

490. Vəliyeva, S. Gəl gedək bu şəhərdən; Bir budaq kölgəyə möhtac...; Şirin çiçək //Ədalət.- 2019.- 8 mart.- S.9.  

491. Vəliyeva, S. Səmərqənddə usta Əlinin türbəsi önündə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.11. 

492. Vurğun, S. Bahar //Ədalət.- 2019.- 20 mart.- S.1;3.  

493. Yurdoğlu, E. Gecəyə söylənən şeir; Mavicə; Mən yağış həsrətlisi; Sən mənim; Qaya çiçəyi və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.21.  

494. Yusifoğlu, İ. Dünyanı qoruyaq soyqırımlardan //Ədalət.- 2019.- 30 mart.- S.11. 

 

Bax: 70  

 

HEKAYƏLƏR

495. Azayev, Ə. Daban mismarı //525-ci qəzet.- 2019.-        14 mart.-  S.6. 

496. Babayev, B. Açılmayan sirr //Kredo.-2019.- 14 mart.-   S. 7. 

497. Babayev, B. Açılmayan sirr //Kredo.- 2019.- 20 mart.-  S. 10-11. 

498. Cəfərli, T. Qırmızı diplom //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S. 31.  

499. Cəfərli, T. Vecsiz //Ədalət.- 2019.- 20 mart.- S.16.  

500. Ədiloğlu, N. Qərib qadın //Ədalət.- 2019.- 2 mart.-  S.13. 

501. Əhmədli, S. Uzaq yolların sevgi dastanı //Kredo.- 2019.- 14 mart.- S.10.  

502. Əhmədli, S. Uzaq yolların sevgi dastanı //Kredo.- 2019.- 20 mart.- S.7. 

503. Əkbərov, A. Vida //Ədalət.- 2019.- 30 mart.- S.10.  

504. Haqverdiyev, V. Saçları səməni oğlan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.26-27. 

505. Haqverdiyeva, S. Qisas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.-       8 mart.- S. 29. 

506. Həsəni, O. Buynuzsuz kərgədan //525-ci qəzet.- 2019.- 16 mart.- S. 23. 

507. Həsənli, İ. Dünyanın qırmızı günü //525-ci qəzet.- 2019.- 20 mart.- S.18-19.  

508. Xarms, D. Professor arvadının taleyi; Puşkin haqda: [məqalədə rus, sovet yazıçısı olan müəllif haqqında məlumat da var] /tərc.etdi Həmid Piriyev //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.15. 

509. İdrisoğlu, A. Həyat səhnədi, insanlarsa...: (satirik hekayə) //Azad Azərbaycan.-2019.- 15 mart.- S.7. 

510. İsabəyli, Q. Onda 5 yaşim vardı //Ədalət.- 2019.-         16 mart.- S. 16.  

511. Kristi, A. İstanbul qatarı: [ingilis ədəbiyyatı]  /tərc.etdi Həsən Tağıyev //Ədalət.- 2019.- 14 mart.-  S.8. 

512. Lents, Z. Gözəgörünməz qonşu: [alman ədəbiyyatı] /tərc.etdi Şəfiqə Şəfa //Kaspi.- 2019.- 2-4 mart.-  S.18.

513. Məhərrəmov, V. Gecənin vahiməsi //Ədalət.- 2019.-     1 mart.- S. 7. 

514. Müzəffərli, A. Bircə günlük padşahlıq //Ədalət.- 2019.- 13 mart.- S.8. 

515. Müzəffərli, A. Əzrayılın taym-autu //Ədalət.- 2019.-      5 mart.- S.7. 

516. Müzəffərli, A. Robtex //Ədalət.- 2019.- 19 mart.- S.6-7.  

517. Nicat, E. Axşam tərəfi; Mənim ürəyim də qəlbiyuxadı; Heç elədiyin; Bilirəm...; Sən də bilmə... //Ədalət.- 2019.-            14 mart.-  S.8. 

518. Vilayətoğlu, Z. Meşin çanta //Ədalət.- 2019.- 19 mart.- S. 6.  

519. Vilayətoğlu, Z. Meşin çanta //Ədalət.- 2019.- 20 mart.- S. 9. 

 

Bax: 780

 

ESSELƏR

520. Abdulla, K. Əvvəl-axır yazılanlar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S. 7.  

521. Əliyeva, M. Amansız müharibə və oğlunu tanımayan ana //Mədəniyyət.- 2019.- 13 mart.- S.7. 

522. Fərzəli, N. Unudulmuş quru gül //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.28.

523. Hüseynxan, Ə. Son yaş günü //Kredo.- 2019.- 14 mart.- S.11. 

524. Kamil, İ. Fon və fiqura... //525-ci qəzet.- 2019.-           16 mart.- S. 24.  

525. Mehdi, Q. Son verdim: Sən olmasaydıın...; Arxayın ola bilərsən...; Bəs nədən... //Ədalət.- 2019.- 8 mart.- S.11.

526. Pərvin. Fuad Axundov və Yeddi gözəllə şam yeməyi //525-ci qəzet.- 2019.- 8 mart.- S.15. 

527. Pərvin. İsfəndiyar Vahabzadəyə //525-ci qəzet.- 2019.- 16 mart.- S.15.  

528. Turan, T. İspanaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.-  S. 27.

529. Vahid, M. İntermedial fenomen: vizual poeziya:  Səlim Babullaoğlunun şeirləri əsasında //525-ci qəzet.- 2019.- 2 mart.- S. 19; 24. 

 

Bax: 212; 361

 

NOVELLALAR.  OÇERKLƏR

530. Yurbini, M. On ikinci: (xarici novella) /tərc.etdi Həsən Tağıyev //Ədalət.-2019.- 1 mart.- S.8. 

 

ROMANLAR

531. Cavid, R. Şənbədən qalan qorxu: Romandan parça //525-ci qəzet.- 2019.- 16 mart.- S.17.

 

Bax: 779  

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ  ƏDƏBİ TƏNQİD

532. Abbas, O. A. A.Həsənlinin özü və sözü haqqında düşünəndə: Şair-publisistin 65 yaşına //Ədalət.- 2019.- 1 mart.- S.6.  

533. Abbaslı, T. Fərman Kərimzadə – : Öz istedadı ilə tariximizi nəsrləşdirmiş, kinolaşdırmış, rəsmləşdirmiş, xarakterik keyfiyyətlərilə ədəbi-ictimai mədəniyyətimizə parlaq rənglər qatmış sənətkar //Mədəniyyət.- 2019.- 13 mart.- S. 6. 

534. Abbaslı, T. Ulu şair, ulu baba – Vidadi: Bəli, Molla Vəli “ulu babalar” dediyimiz ümumluqda adıbəlli, şan-şöhrətli sələflərdən... //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S.6.

535. Abdullayev, M. Pedaqoqun həyat kredosu: [sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Minaxanım Əsədli haqqında] //Xalq qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.8.  

536. Abid qızı, G. “Şərqin müasir Hafizi”: (Mirzə Şəfi-225): [şair haqqında] //Ədalət.-2019.- 29 mart.- S.6.  

537. Adışirin, T. Mirzə Fətəli Axundzadə maarifçi-realizmin banisi kimi //Kaspi.- 2019.- 16-18 mart.- S.22.  

538. Ağdaşda Əjdər Olun yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirildi: [Rayon Mərkəzi Kitabxanasında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.32. 

539. Ağsəs, Q. Ətəyində namaz qılınan Savalan...: Zahir Məliklinin “O və yerdə qalanlar” kitabı haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.17. 

540. Akif, U. Dəniz, Mikayıl Müşfiq və nida işarəsi...
//525-ci qəzet.-2019.- 15 mart.- S.8. 

541. Akimova, E. Servantes, Borxes və Günel Şamilqızının “Qəhrəman”ı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.12-13.  

542. Altaylı, S. Həsənoğlunun “Sirət-in Nəbi” adlı məsnəvisində lirik haşiyələr, yaxud Həsənoğlunun iki yeni qəzəli: [XIII əsrin məşhur şairi İzzəddin Əsfərayi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.24-25.  

543. Altaylı, S. Həsənoğlunun yeni qəzəli: [XIII yüzildə yaşamış görkəmli şairimizin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2019.- 16 mart.- S.13.  

544. “Amerika türkləri” işıq üzü görüb: [Xanəmir Telmanoğlunun eyniadı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.-      16 mart.- S. 25.  

545. Aras, O. Avropada Azərbaycan: [Almaniyada yaşayan türkoloq Nizaməddin Onk haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.7.    

546. Aras, O. Henrix Böll, Köln və mən:  [müəllifin Almaniya təəssüratları] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.25.

547. Aras, O. Şeir qoxusu: [şair Qəşəm Nəcəfzadə  haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 30 mart.- S.16. 

548. Aslan, Ş. Tanrının imtahanından üzüağ çıxmaq...: [gənc yazarın düşüncələri] //525-ci qəzet.-2019.- 15 mart .- S.7.  

549. Aslan, V. Tanrıya və sevdiyi adamlara sığınan şair: Əbülfət Mədətoğlu – 60 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.18.   

550. Aytel, İ. Üçtərəfli dünya: [şair Ramiz Rövşənin yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2019.-30 mart.- S.14.

551. Ayvaz, O. Xatirələrin xöşbəxt güşəsi: [müəllifin mövzu ətrafında fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.32.  

552. Azər, A. Yazıçı azad olmalıdır: Alpay Azər: Demək olar ki, bütün hekayələrimdə bu cür avtobioqrafik detallar var /müsahibəni apardı Aytac Quliyeva //Kaspi.-2019.- 16-18 mart.- S.11. 

553. “Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası” Fransada nəşr edilib //Mədəniyyət.- 2019.- 20 mart.- S.7. 

554. Azəri, Ə. İmamverdi İsmayılovun “Sonuncu fəsil” ibrətnaməsi: [eyniadlı kitab haqqında] //Ədalət.- 2019.- 13 mart.- S.6.

555. Babasoy, Ü. Şairin Tanrıya göndərdiyi elçi: Şeirdə insan bədəninin rolu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.9.

556. Babasoy, Ü. Vaxtın paradoksal inkarı: internet, vaxtın ölümü və şeir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.26. 

557. Bakıxanov, T. Hüseyn Cavid ömrünün yarımçıq əsərlərindən biri...: Ərtoğrul Cavid – 100 //Xalq qəzeti.- 2019.-         30 mart.- S.9. 

558. Bakilər, Y. B. “Haqq-nahaqq seçilər haqq divanında”: [müəllifin Nazir Əhmədlinin eyniadlı kitabı haqqında məqaləsi] //Olaylar.- 2019.- 19 mart.- S.12. 

559. Barat, E. Azərbaycan elminin ucalığı – İsa Həbibbəyli //Kaspi.- 2019.- 16-18 mart.- S.18.  

560. Basqallı, B. Qələmi qurumayan şair: [Dəmir Çeşməli haqqında] //Ədalət.-2019.- 29 mart.- S.6.  

561. Bayramov, V. “Güllə səsinə açılan qapı”: [Tamxil Ziyəddinoğlunun eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2019.-   17 mart.- S.16.

562. Bədəlov, N. Söz toxuyan qadın: [yazıçı Sara Oğuz Nəzirovanın “Beton evdən yazılar” adlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.16-17. 

563. Bədirxanlı, İ. Kamil insan: [jurnalist Kamil Məhərrəmoğlu haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 29 mart.- S.8.  

564. Cabbarlı, N. Çevrilmə istəyi, “kiçik” qəhrəmanlar və ya az sözlə böyük həqiqətlərin ifadəsi: [yazıçı Təranə Vahidin “Cənnətdən yuxarı...” kitabı  haqqında] //Kaspi.- 2019.- 30 mart.-  S.19-20.   

565. Cahangir, Ə. Sən hardasan, ilahi?: Nəzakətin “Yurd dediyim bu torpaq” şeirlər kitabı haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.22-23.

566. Canıyev, A. Tanrının ən gözəl zarafatı!: [yazıçı, Əməkdar jurnalist Aqil Abbas haqqında] //Ədalət.- 2019.- 30 mart.-  S.8-9. 

567. Cavanşir Yusifli: Əli Kərim poeziyasının bu günün çağdaş prosesinə təsiri var: [Cavanşir Yusifli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Azər Turan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.29. 

568. Cavid, R. Sevgi, zəriflik, ümid və sair...: [müəllifin düşüncələri] //525-ci qəzet.- 2019.- 8 mart .- S.23.

569. Cəfərli, T. Əbədi sevgi axtarışında...: Yazıçı-şair Şəmil Sadiqin “Azadlıqdakı ruhum” kitabı haqqında //Ədalət.- 2019.-  28 mart.- S.6.   

570. Cəfəroğlu, B. Ana dilimizin fədakar və yorulmaz tədqiqatçısı: Dəyərli alim və ədib Firuzə Məmmədlinin elmi yaradıcılığı haqqında qeydlər //525-ci qəzet.- 2019.- 7 mart.- S.6.

571. Cəfərov, N. Dilçiliyin təşəkkülü //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.11. 

572. Cəfərov, Ş. “Türkologiyamızın Afad Qurbanovu”: ADPU-da kitab təqdimatı //Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 15 mart.- S.11. 

573. Cəmaləddin, G. Dərdlə doğmalaşan şair: Sabir Sarvanın əziz xatirəsinə //525-ci qəzet.- 2019.- 13 mart.- S.8.  

574. Dirili, Y. “Sərdar Əsəd yaddaşımda narazı şair kimi yaşayır”: (Xatirə) //Kredo.- 2019.- 20 mart.- S.11.  

575. Elçin. Məsuliyyətimizi nə üçün janrın boynuna atırıq?: Tənqidimiz və ədəbi prosesimiz ətrafında bir neçə söz: Birinci məqalə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.5-7.; 525-ci qəzet.- 2019.- 2 mart.- S.10-11-12.    

576. Elçin. Məsuliyyətimizi nə üçün janrın boynuna atırıq?: Tənqidimiz və ədəbi prosesimiz ətrafında bir neçə söz: İkinci məqalə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.4-6.; 525-ci qəzet.- 2019.- 8 mart.- S.10-12.   

577. Elçin. Məsuliyyətimizi nə üçün janrın boynuna atırıq?: Tənqidimiz və ədəbi prosesimiz ətrafında bir neçə söz: Üçüncü məqalə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.4-6.; 525-ci qəzet.- 2019.- 16 mart.- S.10-11.     

578. Eldar Şərif – 75: [tərcüməçi və publisistin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.25.   

579. Eminov, A. Qafar Cəfərlinin nəsri haqqında bəzi qeydlər //Ədalət.-2019.- 1 mart.- S.6. 

580. Eminov, A. Qayıdışın və qayıda bilməməyin poetik şərhi: [şair Yusif Həsənbəyin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.-  2019.- 14 mart.- S.8. 

581. Eminova, G. Məşədi Məhəmməd Bülbülün dövrü, həyatı və yaradıcılığı: [XIX əsr Qarabağ ədəbi mühitinin istedadlı nümayəndəsi haqqında] //Kaspi.- 2019.- 2-4 mart.- S.19-20.

582. Əbülfət Mədətoğlu – 60: [AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.19. 

583. Ədalət Vəliyev – 60: [AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.3. 

584. Əhməd, A. “Jurnalistlər evi yaradılmalıdır”: [Xalq yazıçısı, millət vəkili Elmira Axundova Mətbuat Tarixi Müzeyini ziyarət etdi] //Şərq . -2019.- 30 mart.- S.4.   

585. Əhmədli, B. Üçlü formula gedən yol...: “Türkçülüyün üçlü formulu: nəzəri və tarixi aspektləri” adlı monoqrafiyadan parça: [eyniadlı monoqrafiyadan kiçik bir bölümün “525-ci qəzet”in oxucularına təqdim edilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 8 mart.- S.18-19.

586. Əjdəroğlu, V. Şairin poetik düşüncələri: [Allahverdi Eminovun “Əllərimdə tale yazım” adlı kitabı haqqında] //Respublika.- 2019.- 30 mart.- S.6. 

587. Ələkbərova, N. Yollara həsrət qalan qatarım: [publisist Elçin Hüseynbəylinin “Gözünə gün düşür” kitabı haqqında] Kaspi.- 2019.- 2-4 mart.- S.21. 

588. Əlifoğlu, Ş. Dövlətçiliyimizə sevgi ruhunda: [publisist Sona Həsənlinin “Cumhuriyyət və hüquqi dövlət quruculuğu (1918-2018)” kitabı haqqında] //Kredo.- 2019.- 20 mart.- S.15. 

589. Əlifoğlu, Ş. Folklorşünas alimin xatirəsi işığında: [ədəbiyyatşünas Vaqif Vəliyev haqqında] //Kredo.- 2019.- 14 mart.- S.12. 

590. Əlifoğlu, Ş. “Könlümün közü”ndə bişən sözlər: [Sabir Şirvanın eyniadlı kitabı haqqında] //Kredo.- 2019.- 20 mart.- S.15.

591. Əliqızı, A. Güney Azərbaycan ədəbiyyatı: Müzakirədən sonra düşüncələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.14-15. 

592. Əliyev, Y. Bütün əsrlərin “yaşıdı” söz ustadı məktəbdə: [4 saylı məktəbdə Nəriman Həsənzadə ilə keçirilən görüş haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 7 mart.- S.13.  

593. Əliyeva, A. Elə yaz ki...: Teymur Elçinin yaradıcılığı bu gün də oxucuların ruhunu hikmət və səmimiyyət nuru ilə doldurur: [şairin  95 illiyi ilə əlaqədar]  //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S.7.  

594. Əliyeva, İ. O, xalq düşməni ola bilməzdi: [ədəbiyyatşünas alim, folklorçu, tənqidçi Hənəfi Zeynallı haqqında] //Azərbaycan.- 2019.- 10 mart.- S.7. 

595. Əliyeva, J. Anam insanları məhz kimsəsizlərin timsalında sevirdi...: [şairə Nurəngiz Günün qızı Jalə Əliyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.8-9. 

596. Əliyeva, J. İnsan kimisə qurban verməzdən öncə dərindən düşünməlidir: Jalə Əliyeva: Necə ki, arı sancır və ölür, Ovodun da iynəsi özünün ölümüdür /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.-2019.- 30 mart.- S.12-13. 

597. Əliyeva, Q. Tamamlar, yarımlar və canlar: [yazıçı-publisist Əli Rza Xələflinin “Üçüncü dünyanın qorxusu” povesti haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 15 mart.- S.8. 

598. Əliyeva, S. Füzuli irsinə sonsuz məhəbbətlə...: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, füzulişünas alim Zəkulla Bayramlının  “Füzuli... və ...” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 5 mart.- S.6.  

599. Əsərzadə, L. ...Bir daha Ehsan xanın şairə qızı Qönçəbəyim haqqında //525-ci qəzet.- 2019.- 6 mart.- S.6. 

600. Əsgərli, S. Elə vur vuranda ömrü başa ki...: Əli Ağabəyli  – 95 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.19. 

601. Əyyublu, M. Bayram İsgəndərlinin “Qarabağdan gələn duman” əsəri işıq üzü görüb //Palitra.-  2019.- 12 mart.- S.13. 

602. Əyyublu, M. Əfşan  Yusifqızı yaradıçılığına nəzəri baxış: (şairə Əfşan Yusifqızının 50 illk yubileyi münasibətilə) //Azad Azərbaycan.- 2019.- 12 mart.- S.7. 

603. Fərəcov, S. Həyatı təxəllüsündə təzahür tapan şair: [İsmayıl bəy Məhəmməd bəy oğlu Sədrəddinbəyov haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 8 mart.- S.6.  

604. Fərəcov, S. Türk dünyası ədəbi-mədəni mühitindən daha bir ziya: [Abdulla Miravlan oğlu Avlani haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 15 mart.- S.6. 

605. Fuad, E. Tanıyaq və tanıdaq: [“525-ci qəzet”də “Günümüzün Güney Azərbaycan ədəbiyyatı – Poeziya” adlı guşənin açılması haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 15 mart.- S.7.

606. Furqan. Həyat – sevinci kədərə batırıb yemək:  [müəllifin şeir haqqında fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.27. 

607. Göytürk, Ş. Ömür quş kölgəsitək keçib-getdi üstümdən: Musa Urudun “Hər nə varsa” şeirlər kitabı haqda bir neçə söz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.18-19.

608. Hacı, K. İnsan əzablardan keçərək kamilliyə yetişir: Kənan Hacı: Vətənə, ailəyə, dosta, qardaşa, digər müqəddəs anlayışlara sahib çıxınca insan həm güclü olur: [yazıçı ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.-2019.- 16-18 mart.- S.17-18. 

609. Hacıyev, R. Qatil həmişə cinayət yerinə qayıdır...: [müəllifin “Başsız qadının sirri...” doqquzhissəli istintaq romanı haqqında] //Ədalət.- 2019.- 7 mart.- S. 6. 

610. Hacıyev, R. Qatil həmişə cinayət yerinə qayıdır...: [müəlifin “Başsız qadının sirri...” doqquzhissəli istintaq romanı haqqında] //Ədalət.- 2019.- 12 mart.- S. 6.  

611. Həsənova, S. Yüksək təfəkkürlü alim, həssas yazıçı: [Akif İmanlının 70 illiyi  münasibətilə] //Kaspi.- 2019.- 30 mart.- S.15. 

612. Həsənzadə, N. Fikrin sadə deyilişi və təfəkkür aydınlığı: [şair İbrahim İlyaslının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 13 mart.- S.7.

613. Hüseynoğlu, S. Buludların yadına salma qəribliyini: [İnqilab İsaqın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.-    16 mart.- S.19.  

614. Hüseynoğlu, S. “Seçilmiş əsərlər”in qarışıq dünyası: [Vəli Xramçaylının eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.29. 

615. Hüseynoğlu, S.Sevgi məktubu kimi”: [şair Ramiz Rövşənin iştirakı ilə AYB-də keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.27. 

616. Hüseynzadə, X. Külək yorulanda: [yazıçı Kənan Hacının yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.20. 

617. Xalq şairi Osman Sarıvəllinin oğlu vəfat edib: [fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Babək Qurbanov] //525-ci qəzet.-2019.- 29 mart.- S.8.   

618. Xələfli, Ə. R. Dünyada qalan Əvəz Süleyman: [naşirin yubileyi münasibətilə] //Kredo.- 2019.- 20 mart.- S.16.  

619. Xələfli, Ə. R. Millətə sevdalı Sabir, yaxud  “Sabirin milli intibah idealı” kitabı: [Təyyar Salamoğlunun eyniadlı kitabı haqqında] //Kredo.- 2019.- 7 mart.- S.8-9.  

620. Xələfli, Ə. R. Millətə sevdalı Sabir, yaxud  “Sabirin milli intibah idealı” kitabı //Kredo.- 2019.- 14 mart.- S.8-9.  

621. Xələfli, Ə. R. Millətə sevdalı Sabir, yaxud  “Sabirin milli intibah idealı” kitabı //Kredo.- 2019.- 20 mart.- S.8-9.  

622. Xələfli, Ə. R. Ömrün  izləri: [şair Mədət Məmmədov haqqında] //Respublika.- 2019.- 10 mart.- S.7.

623. Xəlilov, B. Azərbaycan dilinin Tivi şivəsinə aid izahlı lüğət: [Sərdar Zeynalın və Elşad Abışovun eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 19 mart.- S.7.  

624. Xəlilzadə, F. Svetlana İsmayılovaya açıq məktub: O görüşün və ayrılığın kövrək məqamını indi də olduğu kimi xatırlayıram //Kaspi.- 2019.- 2-4 mart.- S.7.  

625. Xudiyev, N. Bir monoqrafiyanın təəssüratı:  [Xalq şairi Məmməd Araz haqqında] //Ədalət.- 2019.- 12 mart.- S.5-6.

626. İbrahimova, G. Hikmətin qızıl suyu: Həkim Qəni – 100: [şair, qəzəlxan haqqında] //Kredo.- 2019.- 14 mart.- S.16. 

627. İsmayıl. Tənqidçi ədəbiyyatla  bağlı dövlətin addımlarını  alqışlayir: [yazıçı Əsəd Cahangirovun fikirləri] //Şərq.-  2019.-    5 mart.- S.5.

628. İsmayılova, N. Məşhur diplomatın qeydlərində Naxçıvan: [Reyhan Mirzəzadənin “Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedov: şair-diplomat” əsərində məşhur diplomatın Naxçıvanla bağlı son dərəcə əhəmiyyətli qeydlərinin yer alması haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 13 mart.- S.4.

629. İslamzadə, A. Azərbaycan folkloru ingilisdilli qaynaqlarda: [filolgiya üzrə fəlsəfə doktoru Vəfa İbrahimovanın “Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcümə məsələləri” monoqrafiyası haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2019.-      15 mart.- S.14. 

630. Kamal, R. “Dostlar, badələri qaldırın içək!”: [“sağlıq” janrı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.11.  

631. Kamal, R. Papirosum yana-yana...: (XX əsr Azərbaycan nəsrində bir motivin semiotikasına dair) //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.28. 

632. Kamil, İ. Axırımız necə olacaq?: [müəllifin düşüncələri] //525-ci qəzet.- 2019.- 8 mart.- S.23.  

633. Kamil, İ. Dünya niyə dağılmır?.. //525-ci qəzet.- 2019.- 2 mart.- S.8. 

634. Kamil, İ. Gül kimi yazı: [müəllifin düşüncələri] //525-ci qəzet.- 2019.- 20 mart.- S.19. 

635. Kamil, İ. Yarı(ma)yan yaxşılıqlar...: [müəllifin düşüncələri] //525-ci qəzet.- 2019.- 30 mart.- S.24.  

636. Kazımoğlu, M. Unudulmaz ədəbiyyatşünasın unudulması: [Əmin Abidin 120 illik yubileyi ilə əlaqədar] //525-ci qəzet.- 2019.- 30 mart.- S.10-11.  

637. Kazımov, Q. Azəri dili //Kredo.- 2019.- 7 mart.- S.1-2.  

638. Kəngərli, G. Məmməd Arazın publisistikasına həsr olunmuş dərs vəsaiti //Ədalət.- 2019.- 6 mart.- S.4.

639. Kitabxanada “Krılovun təmsilləri” adlı müsabiqə təşkil olunub: [Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında  rus şairi İvan Andreyeviç Krılovun anadan olmasının 250 illik yubileyi münasibətilə  eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 1 mart.- S.4. 

640. “Qadın – Ana – Sənət dünyası”: [Gülxani Pənahın tərtib etdiyi eyniadlı kitabın təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.32.  

641. Qaragözova, E. Simurqun izi ilə: Yunus Oğuzun “Ovçu” romanını oxuyarkən //525-ci qəzet.- 2019.- 13 mart.- S.7.; Azad Azərbaycan.-2019.- 15 mart.- S.3.   

642. Qatil həmişə cinayət yerinə qayıdır...: [yazıçı Rafiq Hacıyevin “Başsız qadının sirri...” doqquzhissəli istintaq romanı haqqında] //Ədalət.- 2019.- 5 mart.- S. 6.

643. Qatil həmişə cinayət yerinə qayıdır...: [yazıçı Rafiq Hacıyevin “Başsız qadının sirri...” doqquzhissəli istintaq romanı haqqında] //Ədalət.- 2019.- 6 mart.- S. 6.   

644. Qədir, C. Erməni zülmünün Başlıbel – “Qanlı kaha” səhifəsi: [jurnalist Elxan Salahovun eyniadlı sənədli-publisistik povesti haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 15 mart.- S.6.

645. Qələndər. “Novruzum-Oğuzum” işığında...: [AYB-də Hacı Loğman Babacanın eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Həftə içi.- 2019.- 15 mart.- S.8. 

646. Qismətoğlu, F. Surxay Əlibəyli xoşbəxt adammış: Çünki dostları onu unutmurlar //Ədalət.- 2019.- 5 mart.- S.5. 

647. Quliyev, E. Özbək ədəbiyyatı: 1-ci yazı  //Xalq cəbhəsi.- 2019.- 28 mart.- S.14.  

648. Quliyev, E. Özbək ədəbiyyatı: 2-ci yazı //Xalq cəbhəsi.-2019.- 29 mart.- S.14.   

649. Quliyev, E. Özbək ədəbiyyatı: 3-cü yazı //Xalq cəbhəsi.- 2019.- 30 mart.- S.14.  

650. Qurbanov, A. İstedadlı alim, səmimi və xeyirxah insan: [alim-türkoloq Əsgər Rəsulovun 65 illik yubileyi münasibətilə] //Respublika.-2019.- 1 mart.- S.5.  

651. Mehdi, Q. Mətbuat aləminin zabiti: [jurnalist Cəmşid Xəlilov haqqında] //Respublika.- 2019.- 29 mart.- S.4.  

652. Mehrəliyev, E. Hüseyn Cavidin “Ana” pyesi: Qafqaz mədəniyyətində qonaqpərvərlik kultu //Kredo.- 2019.- 14 mart.- S. 6. 

653. Mehri. Tural İrfanın “Kamikadze 1” romanının təqdimatı keçirilib [AYB-də] //525-ci qəzet.-2019.- 28 mart.- S.8.   

654. Məcid, R. Qələmsiz yazılanlar: [eyniadlı kitabdan daha bir hissənin “525”in oxucularına təqdim edilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 2 mart.- S.15. 

655. Məcid, R. Qələmsiz yazılanlar //525-ci qəzet.- 2019.-     8 mart.- S.9.

656. Məcid, R. Qələmsiz yazılanlar //525-ci qəzet.-2019.-    20 mart.- S.9.  

657. Məcid, R. Qələmsiz yazılanlar //525-ci qəzet.- 2019.-   30 mart.- S.9.  

658. Mədətoğlu, Ə. İçimdəki İnanc: Şübhə etmirəm ki: [müəllifin xatirələri] //Ədalət.- 2019.- 30 mart.- S.7.   

659. Mədətoğlu, Ə. “İndi elə təkəm ki...”: İnqilab İsaqa ünvanlanan məktub: [İnqilab İsaqın eyniadlı kitabı haqqında]  //Ədalət.- 2019.- 29 mart.- S.6.  

660. Mədətoğlu, Ə. “Yola obaşdan çıxasan”:  [Güloğlan Dünyanın eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2019.- 15 mart.- S.6.  

661. Məhərrəmova, T. Ədəbi tənqidə tutulan güzgü: Elçinin “Müasir ədəbi tənqid və ədəbi proses” məruzəsi ədəbi prosesimizə müsbət təsir göstərəcək //Kaspi.- 2019.- 2-4 mart.-  S.10. 

662. Məlikzadə, H. “Öləndən” sonrakı səcdədir sevgi... [Yusif Nəğməkarın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.25.  

663. Məlikzadə, S. Mənim oxuduqlarım, eşitdiklərim və gördüklərim: [yazıçı Manaf Süleymanov haqqında] //Kaspi.-2019.- 2-4 mart.- S.12. 

664. Məmmədli, A. Əsəd Cahangir: “İstedad həm mükafat, həm də cəzadır”: [yazıçının Gənc Ədiblər Məktəbinin qonağı olması haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 28 mart.- S.8.    

665. Məmmədli, İ. Yazmıram daha; Gecikməyimizin başlıca səbəbi; Bir göz qırpımında; Gördün kövrəlmisən; Ovqat; Günəşli və küləkli gün və s. //Kaspi.-  2019.- 2-4 mart.- S.13. 

666. Məmmədli, N. Nəşriyyat işi: bu gün və sabah: [“Nurlan” və “Elm və təhsil” nəşriyyatlarının direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor Nadir Məmmədli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Leyla Abasova  //Ədalət.- 2019.- 14 mart.- S. 5; 7. 

667. Məmmədli, N. Nəşriyyat işi: bu gün və sabah: [“Nurlan” və “Elm və təhsil” nəşriyyatlarının direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor Nadir Məmmədli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı L.Abbasova //Ədalət.- 2019.- 15 mart.- S.5. 

668. Məmmədov, Ş. “Şeir dünyaya göz açan bir körpədir”: [şair Şirin Məmmədovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Qələndər Xaçınçaylı //Həftə içi.- 2019.- 8-11 mart.- S.8. 

669. Milli Kitabxanada növbəti sərgi: [şair Teymur Elçinin 95 illiyi ilə əlaqədar keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 29 mart.- S.2.      

670. Mirələmov, H. Prezidentimiz mədəniyyətə qayğısı ilə də dünyaya nümunə göstərir: [yazıçı-dramaturq Hüseynbala Mirələmovla müsahibə] /müsahibəni apardı M.Hacıxanlı  //Xalq qəzeti.- 2019.- 13 mart.- S.4.  

671. Mirzəyeva, L. İki Səməd, iki tale: [naşir Kərim Məşrutəçi Sönməzin Xalq şairi Səməd Vurğuna və yazıçı Səməd Behrəngiyə həsr etdiyi eyniadlı şeiri haqqında] //Kaspi.- 2019.-       16-18 mart.- S.15. 

672. Muradoğlu, N. Sözündən tanıdığım şair: [Asim Yadigarın yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 8 mart.- S.16.  

673. Müşfiq, Ş. Akademik İsa Həbibbəyli Hindistana səfər edib: [Cəvahirləl Nehru Universitetində “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” fənninin proqrama daxil edilməsi və tədrisi, birgə elmi konfransların keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.-          29 mart.- S. 7.   

674. Müşfiq, Ş. “Ocaq yeri”nin təqdimatı oldu: [Səməd Vurğunun ev-muzeyində ədəbiyyatşünas Məti Osmanoğlunun eyniadlı kitabının] //525-ci qəzet.- 2019.- 20 mart.- S.23.  

675. Müşfiq, Ş. Sabir Yusifoğlunun oxucularla yeni görüşü: [“Dünya ilə heç-heçəyəm” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 19 mart.- S.8.   

676. Müşfiq, Ş. Səməd Behrəngi 80 illiyində anılıb: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında] //525-ci qəzet.-2019.- 15 mart.- S.7.  

677. Nasir, Ş. Onun gözəllik dünyası: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sakibə Ələsgərova haqqında] //Respublika.- 2019.- 8 mart.- S.6.

678. Nəzirli, K. Qəlbinur idrakının ətri...: Dünya şöhrətli oftalmoloq, şair-filosof Paşa Qəlbinura: Açıq Məktub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.20. 

679. Novruzov, T. “Dostun yoxdur axtar, tapdın qoru!”: [Əliyev Vahid Əkbər oğlunun yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2019.- 14 mart.- S.11. 

680. Oğuz, Y. Ayaqqabısını cənnətdə qoyan peyğəmbər: (felyeton) //Xalq cəbhəsi.- 2019.-16 mart.- S.15.; Olaylar.- 2019.- 16-18 mart.- S.9. 

681. Oruc, M. Ulduzlar arasında: [millət vəkili Elmira Axundovanın “Dostlarımın gözəl cizgiləri” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 5 mart.- S.7. 

682. Osmanoğlu, M. Bir adam yol gedir... [yazıçı-publisist İnqilab Həsənli haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 20 mart.- S.18.  

683. Osmanoğlu, M. “Oyatma mürgülü xatirələri”: Nüsrət Kəsəmənli haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.10-11.

684. Osmanoğlu, M. “Söz” yaradıcılıq birliyi təqdim edir: [gənc yazar Cəmil Cəmilbəyli haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 28 mart.- S.8.  

685. Pərvin. İlk Güneldən Günel Anarqızına: [yazıçı-publisist Günel Anarqızının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.-  6 mart.- S.7.  

686. Puls, B. “Hərb və sülh”ü niyə oxumalıyıq?!: [Lev Tolstoyun yaradıcılığı haqqında] /tərcümə etdi Elcan Salmanqızı //Kaspi.- 2019.- 16-18 mart.- S.14.  

687. Puşkinin şeirlərinə bəstələnmiş romanslar səslənib: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində “A.S.Puşkin muzeyləri dünya xəritəsində” layihəsi çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart.- S.3‎. 

688. Rəcəbli, Ə. Qədim türk poeziyası: Qədim türk ənənələri //Kredo.- 2019.- 14 mart.- S.4;15.  

689. Rəhimoğlu, M. Mirzə Fətəli Axundzadə və Naxçıvan Kəngərliləri: [yazıçı ilə kapitan Hüseyn Sultan Kəngərli arasında olan sədaqətli dostluq haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 1 mart.- S.7. 

690. Rüstəmxanlı, S. Ağıl, mübarizə və iradə rəmzi: “Yazıçının özü və sözü”: [Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.2-3.  

691. Rza, X. Ağ saçların simfoniyası: [gənc yazarın düşüncələri] //525-ci qəzet.- 2019.- 14 mart.-  S.7.  

692. Sadıqlı, F. O yazını tezliklə oxuyacağıq!..: Həmkarlarımız: [Rəfiqə Sadıqova haqqında] //Azərbaycan.- 2019.-     5 mart.- S. 8. 

693. Salahov, F. “Bu mənəm...” kitabı haqqında mülahizələr: [şair-pedaqoq Razim Göyçəlinin] //Ədalət.- 2019.- 13 mart.- S.7.

694. Savalan. “Yeddi gözəl”in şərhi: [Siracəddin Hacının eyniadlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 1 mart.- S.7. 

695. Seyidəliyev, N. Fədakar tədqiqatçı: [ədəbiyyatşünas alim Asif Rüstəmli haqqında] //Respublika.-2019.- 7 mart.- S.6.  

696. Seyidzadə, T. Təhsil millətin gələcəyidir: [filologiya elmləri doktoru, professor Məmməd Əliyev haqqında] //Azad Azərbaycan.-2019.- 1 mart.- S.7. 

697. Səfərov, İ. Yaradıcılıqda qoşa qanadlılıq nümunəsi: [yazıçı Əjdər Qiyaslı haqqında] //Respublika.-2019.- 3 mart.- S.5.

698. Səxavət, S. İnsan hər şeydən öncə yol deməkdir: Seyran Səxavət: Nifrət nə qədər güclü olur olsun, ona sevgi ilə qalib gəlmək mümkündür: [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2019.- 2-4 mart.- S.17.

699. “Səməd Vurğun yaradıcılığında azərbaycançılıq məfkurəsi” mövzusunda məruzə dinlənilib: [Rəyasət Heyətinin iclasında akademik Teymur Kərimlinin eyniadlı məruzə ilə çıxış etməsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.3. 

700. Sərvaz. Xalq yazıçısı Elçin AYB-nin Natəvan klubunda “Müasir tənqid və ədəbi proses” mövzusunda məruzə etdi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.4.

701. Sərvi, S. “Bir nəğmədir şeirlərim”: Gənc şair Fuad Biləsuvarlının kitabı haqqında düşüncələr //525-ci qəzet.- 2019.-      15 mart.- S.8. 

702. “Söz buketi, nəğmə çələngi” [Balakən Şəhər Mədəniyyət Mərkəzində eyniadlı poeziya gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2019.-15 mart.- S.3. 

703. Sultanova, S. Ekranlaşdırılmış ədəbi əsərlər: [avstriyalı yazıçı Elfrida Yelinekin “Pianoçu qadın” romanı əsasında çəkilən eyniadlı film haqqında şair Fərqanə Mehdiyeva ilə müsahibə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.30-31.    

704. Sultanova, S. Ekranlaşdırılmış ədəbi əsərlər: Layihədə fransız yazıçısı, dramaturqu Rober Tomanın “8 qadın” (1958) pyesi əsasında ekranlaşdırılan eyniadlı filmi təqdim edirik //Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 8 mart.- S.30. 

705. Şahanə. Abid Tahirlinin yeni kitabı işıq üzü görüb
//525-ci qəzet.-2019.- 29 mart. - S.7.   

706. Şahanə. Ümid Nəccaridən “Qaranlığın fotosu”: [şairin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 19 mart.- S.8. 

707. Şəfa, Ş. Bir təsadüflə dünyanı gəzən roman: [yazıçı İsmayıl Kadaren yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2019.- 30 mart.- S.15.  

708. Şəfaqət, H. Ağ-qara: Etimad Başkeçid – “Min yol mənə söylər”dən sonra... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.13.  

709. Şəmsizadə, N. Daş yaddaşından ağrı yaddaşına: [jurnalist Kamil Məhərrəmoğlunun yaradıcılığı haqqında] //Kredo.-  2019.- 14 mart.- S.14. 

710. Şıxlı, A. Eskulapın və Yevterpanın izi ilə: [ixtisası həkim olan ədəbiyyat xadimlərinin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.30.  

711. Taisoğlu, T. Həyatın poeziyası, poeziyanın həyatı – Qarabağ mövzusunda...: [Ənvər Əhmədin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.23

712. Teyyub, F. Köhnə kişiyə məktub: [yazıçı Seyran Səxavət haqqında] //Ədalət.- 2019.- 2 mart.- S.9.

713. Tuncay, İ. A.A – AĞ ADAM, AĞRILAR ADAMI...: [yazıçı Aqil Abbas haqqında] / //525-ci qəzet.- 2019.- 30 mart.-  S. 15. 

714. Turan, A. Fərman Kərimzadə – böyük sözdən və böyük ağrıdan yıxılan adam: Sabah görkəmli yazıçının dünyasını dəyişdiyi gündür //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.8-9.   

715. Turan, T. “Latın sükutu” təqdim edildi: [şair Fuad Cəfərlinin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.27.  

716. Türkan Əfəndiyeva – 90: [AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.15.   

717. Ulusel, R. Bu əsərə dönə-dönə qayıdacaqlar: Rahid Ulusel: “Hüseyn Cavid və Cibran Xəlil Cibranın “Peyğəmbər” əsərləri həqiqətin seçim anıdır”: [professor Rahid Ulusel ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2019.- 30 mart.- S. 16-18.  

718. Ustac, Z. Nəzmi şah və ya Kəmaləddin Qədim //Həftə içi. - 2019.- 12 mart.- S.8. 

719. Ustad xanəndənin yubileyinə töhfə: [akademik Rafael Hüseynovun Xalq artisti Hacıbaba Hüseynovun xatirəsinə həsr etdiyi kitabının çapdan çıxması haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.-     8 mart.- S.7.  

720. Vəli, Ş. “Bir qələmdi, bir ağ dəftər, bir ömür”...: [Əkbər Qoşalının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 6 mart.-  S. 8. 

721. Vəli, Ş. Gülün sözü: [Gülnar Səmanın “Sözümüz sözdür” adlı kitabı haqqında] //Azad Azərbaycan.-2019.- 29 mart.- S.7. 

722. Vulkan, Əli Usta. Bakıda mənə edam hökmü oxundu: Mühacir şair Əli Usta Vulkan: Azərbaycan hökuməti qısa zamanda böyük işlər gördü  /müsahibəni apardı Dilqəm Əhməd //Kaspi.- 2019.- 2 mart.- S.11. 

723. Yazıçı Kənan Hacının “Sonuncu dərviş” kitabının təqdimat mərasimi və imza günü keçirildi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.28.  

724. Yazıçı-publisist İnqilab Həsənli dünyasını dəyişib //525-ci qəzet.- 2019.- 7 mart.- S.8.

725. Yusifli, C. Ədəbiyyat tarixi mətnlərarası virtual əlaqələr kontekstində //Ədəbiyyat qəzeti -2019.- 2 mart.- S.10-11. 

726. Yusifli, V. Anarın söz dünyası: [yazıçının eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.2. 

727. Yusifli, V. Bir ömrün iziylə: [professor Fəridə Səfiyevanın akademik Heydər Hüseynova həsr etdiyi eyniadlı kitab haqqında] //Ədalət.- 2019.-16 mart.- S.15. 

728. Yusifli, V. “Fikir eləmə”: [Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2019.- 20 mart.- S. 7.

729. Yusifli, V. Onlar martda doğulmuşlar: Əli Kərim, İsa İsmayılzadə, Ələkbər Salahzadə... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.-       16 mart.- S. 10-11.          

730. Yusifli, V. “Sözün işiğı ilə”: [şair Şixəmməd Seyidməmmədov haqqında] //Ədalət.- 2019.- 30 mart.- S.15. 

731. Yusifli, V. Zərif duyğular şairi: [Xatirə Fərəclinin şeirləri haqqında] //Ədalət.- 2019.- 8 mart.- S.15.  

732. Yusifoğlu, R. Ömrün müdriklik zirvəsi [filologiya elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi Nizami Manaf oğlu Xudiyev haqqında] //Respublika.-2019.- 14 mart.- S.6. 

733. Zahidov, B. Ədalətli hakim, istedadlı yazıçı, səmimi insan: Ənvər Seyidov – 70 //Xalq qəzeti.-2019.- 14 mart.- S.11. 

734. Zəkiyev, İ. Şərəfli ömür yolu:  [nasir, tənqidçi, publisist, tərcüməçi Yasif Nəsirli haqqında] //Ədalət.- 2019.- 6 mart.- S.5.   

735. Zəkiyev, İ. Şərəfli ömür yolu //Ədalət.- 2019.- 7 mart.- S.5. 

736. Ziyadov, R. Məktəb-liseydə Zahid Xəlillə görüş: [humanitar fənlər təmayüllü məktəb-liseydə] //Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 15 mart.- S. 13.

 

Bax: 30; 67; 72; 79; 87; 88; 365; 412

2019-cu il – “Nəsimi ili”

737. Alim. Nəsiminin türk ədəbiyyatına təsiri misilsizdir: İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans keçiriıib: [“İmadəddin Nəsimi və özbək ədəbiyyatı” adlı konfrans haqqında] //Olaylar.- 2019.- 29 mart.- S.10.  

738. Aran, S. Seyid İmadəddin Nəsimi – əbədiyyət üfüqündə doğan günəş: Cümlə-cahana sığmayan haqq şairi, haqqın şairi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S. 24.  

739. Aruz, S. İmaməddin Nəsimi: Qərbin inkişafında humanist düşüncənin təsiri: Üçüncü yazı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.-     8 mart.- S. 27.  

740. Aruz, S. Nəsiminin İran divanı üzərinə bir baxış: [İİR-n milli arxivində şairin əldə edilən divanı haqqında] //Respublika.- 2019.- 30 mart.- S.6.  

741. Bakıda “İmadəddin Nəsimi və özbək ədəbiyyatı” mövzusunda konfrans keçirilib: [“Kaspi” qəzeti, “Kaspi” Təhsil Şirkəti və Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2019.- 29 mart.- S.4.   

742. Bayramlı, M. “Bakıda “İmadəddin Nəsimi və özbək ədəbiyyatı” mövzusunda konfrans keçirilib: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //Yeni Azərbaycan.- 2019.- 29 mart.-S.5.    

743. Bünyadzadə, K. Hərflərdən “Ənəl`Həqq”ə: düşüncələr labirintindən çıxış: [şairin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 16 mart.- S.18;24. 

744. Əflatun, E. İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında aşıq obrazı //Kredo.- 2019.- 20 mart.- S.6. 

745. Əliyeva, N. Ədəbiyyat tarixinin bahar nəsimi: İmadəddin Nəsimi –  650 //Azərbaycan.-2019.- 29 mart.- S.5.  

746. Fərəcov, S. “İmadəddin Nəsimi və özbək ədəbiyyatı”: Beynəlxalq elmi konfransda maraqlı məruzələr dinlənildi: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.-    S. 3.

747. Fərəcova, Z. Ankara və İstanbul şəhərlərində böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubiley tədbirləri keçirilir: [Mədəniyyət Nazirliyi, TÜRKSOY və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2019.-        7 mart.- S.11. 

748. Hacıyeva, A. Nəsimi haqqında metodik vəsait: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının yeni nəşri haqqında] //Hürriyyət.-2019.- 13 mart.- S.13.

749. Heydərli, İ. Nəsiminin yallısı: [hurufi şairin yaradıcılığının təhlili haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.9. 

750. Hindistan universitetində Nəsiminin yubileyi //Mədəniyyət.-  2019.- 6 mart.- S.8. 

751. Hüseynov, R. Nəsiminin “muğamatam!” deyə bilmək haqqı //525-ci qəzet.- 2019.- 2 mart.- S.16-17. 

752. İsmayılqızı, X. “Nəsimi ili”: Azərbaycanın zəngin tarixi – mədəni irsinin təbliğinə böyük töhfə //İki sahil.- 2019.-            16 mart.- S.13.  

753. Kərimli, T.; Quliyev, V. Dahiyə dirilik bəxş edən Dahi: [Nəsimi irsinin öyrənilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.-       7 mart.- S.4. 

754. Mehdizadə, Ş. Dünyanı sözlə fəth edən şair  : İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə və “Nəsimi ili”nə həsr olunmuş konfrans keçirilib: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //Kaspi.-2019.- 29 mart.- S.6.   

755. Muzeydə Nəsimiyə həsr olunmuş ədəbi-bədii kompozisiya: [Bülbülün memorial muzeyində tədbir] //Mədəniyyət.- 2019.- 20 mart.- S.3. 

756. Müşfiq, Ş. İstanbulda “Nəsimi ili” çərçivəsində ilk tədbirlər keçirilib: [tədbir iştirakçıları  Azərbaycan Milli Kitabxanasının fondunda mühafizə edilən İ.Nəsiminin əski çap əsərləri, əlyazmaları, qəzələri, divanları, eləcə də xarici dillərdə nəşr olunmuş əsərlərindən ibarət kitab sərgisi ilə tanış olublar] //525-ci qəzet.- 2019.-  12 mart.- S.7.  

757. Müşfiq, Ş. Türkiyədə Nəsimi təntənələri: TÜRKSOY-un Ankaradakı qəragahında  “Nəsimi ili”nin açılış mərasimi olub: [Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, TÜRKSOY beynəlxalq təşkilatı və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə] //525-ci qəzet.- 2019.- 7 mart .- S.7.  

758. Nağısoylu, M. Nəsimi əsərlərinin son dövr nəşrlərinə bir baxış //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.22-23.  

759. “Nəsimi ili” çərçivəsində rəsm müsabiqəsi davam edir //Mədəniyyət.-2019.- 1 mart .- S.7.

760. “Nəsimi ili” ilə bağlı şeir müsabiqəsi: [Yasamal Rayon MKS-nin Mirzə Şəfi Vazeh adına Rayon Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2019.- 8 mart .- S.4. 

761. “Nəsimi – küfr və iman arasında”: [AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunda keçirilən seminarda Könül Bünyadzadənin eyniadlı məruzəsi haqqında] //Elm.- 2019.- 7 mart.- S. 6.

762. Nəsiminin 650 illiyi ölkəmizdə və xaricdə rəngarəng tədbirlərlə qeyd olunacaq //Palitra.- 2019.- 28 mart.- S.15.  

763. Nəsiminin söz dünyasından bəhs edilib: [Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin M.Əliyev adına Mədəniyyət evi Hövsan Mədəniyyət sarayı ilə birlikdə keçirdikləri tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2019.- 6 mart.- S.6. 

764. Nəsiminin yubileyinə həsr olunan elmi sessiya: [AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda] //Mədəniyyət.- 2019.- 15 mart .- S.6.  

765. Nigar. “AITF 2019” sərgisində “Tarixə və Nəsimi yaradıcılığına səyahət”: [Bakı Ekspo Mərkəzində] //Palitra.- 2019.-  29 mart.- S.10.  

766. O-nurlu, P. Ölməz Nəsimini toyxanalara “sığdıran”lara cavab //Ədalət.- 2019.- 7 mart.- S.5.  

767. Paşayev, Q. Məhəbbətdən doğan əsər: [Xalq şairi Qabilin “Nəsimi” poeması haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.-         5 mart.- S. 6. 

768. Serbiyada “Nəsimi medalı” təsis edildi //Ədalət.- 2019.- 1 mart.- S. 4. 

769. Seyidzadə, T. YRMK-da İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi qeyd edilib: [Yasamal Rayon Mərkəzi Kitabxanasında] //Azad Azərbaycan.-2019.- 15 mart.- S.7.   

770. Sultanova, M. Nəsiminin söz mehi İstanbulda da əsdi: [Türkiyənin paytaxtı Ankarada Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, TÜRKSOY təşkilatı və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə “Nəsimi ili”nin açılış tədbiri keçirildi] //Mədəniyyət.- 2019.-  13 mart.- S.4. 

771. Sultanova, M. Türk dünyası mütəfəkkir şairin söz işığında: TÜRKSOY-da “Nəsimi ili”nin açılışı münasibətilə mərasim keçirilib: [Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.- 2019.-  8 mart.- S.1-2. 

772. TÜRKSOY-un Ankaradakı mərkəzi qərargahında “Nəsimi ili”nin açılış mərasimi keçirilib //Respublika.- 2019.-      7 mart.- S. 4. 

773. Yusifli, V. Azərbaycan ədəbiyyatında Nəsimi obrazı  //Ədalət.- 2019.- 2 mart.- S.15.

 

Bax: 489

Cəlil Məmmədquluzadə – 150

774. Aleksayte, İ. Mirzə Cəlilin hekayələri ilə Litva müəlliflərinin yaradıcılığındakı tipoloji paralellər /Litva dilindən tərc.etdi Mahir Həmzəyev //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.26. 

775. Aydınoğlu, T. Azərbaycançılığın bədii-publisistik əsaslarını yaratmış mütəfəkkir yazıçı: Cəlil Məmmədquluzadə – 150: [AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda keçirilən tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.-2019.- 8 mart.- S.15.  

776. Babayeva, G. Mirzə Cəlilin “İranda hürriyyət” hekayəsi: mütləqiyyətdən istiqlaliyyətə: [yazıçının eyniadlı hekayəsi haqqında] //525-ci qəzet.-2019.- 15 mart .- S.6.  

777. Binnətova, A.; Qasımbəyli, Y. Mirzə Cəlil və Özbəkistan ədəbi-mədəni mühiti: Daşkənddə görkəmli ədibin kitabı nəfis tərtibatla nəşr olunub //Kaspi.- 2019.- 13 mart.- S.15. 

778. Binnətova, A.; Qasımbəyli, Y. Mirzə Cəlil və Özbəkistan ədəbi-mədəni mühiti: Daşkənddə görkəmli ədibin kitabı nəfis tərtibatla nəşr olunub //Kaspi.-2019.- 14 mart.- S.15. 

779. Cavid, R. Mirzə Cəlilin sevdası: Romandan parça //525-ci qəzet.- 2019.- 30 mart.- S.22.    

780. Cəlil, M. Zırrama: Hekayə //Ədalət.- 2019.- 14 mart.-  S.1;5. 

781. Gənclər Kitabxanasının kollektivi Cəlil Məmmədquluzadənin xatirəsini anıb //Mədəniyyət.-2019.- 15 mart .- S.6.  

782. Kənan. Cəlil Məmmədquluzadə dərsi //Şərq.- 2019.-    14 mart.- S.12.  

783. Məmmədli, A. Cəlil Məmmədquluzadənin nəsri: Və ya mollanəsrəddinçilərin yaradıcılığı azərbaycançılıq kontekstində: (I məqalə) //Kaspi.- 2019.- 19 mart.-  S.15. 

784. Musayeva, Y. Ölümsüz eşq: Milli məfkurəmizin qoşa sərkərdəsi – Cəlil və Həmidə Məmmədquluzadələr //Azərbaycan.- 2019.- 15 mart.- S.11.  

785. Musayeva, Y. Ölümsüz eşq: Milli məfkurəmizin qoşa sərkərdəsi – Cəlil və Həmidə Məmmədquluzadələr //Azərbaycan.- 2019.- 16 mart.- S.7.   

786. Rzayeva, M. “Ölülər hardan bilsin ki?...: Azərbaycan tarixində Mirzə Cəlil qədər bu xalqı diriltmək istəyən ikinci bir şəxsiyyət yoxdur: [yazıçının yaradıcılığı haqqında ziyalıların müqayisəli fikirləri] //Şərq.- 2019.- 30 mart.- S.8.  

787. Sarıyeva, İ. Mirzə Cəlil irsindəki müsəlman-erməni münasibətlərinə aid fraqmetləri redaktə edəkmi: “Ədəbi dairələrdə kəskin diskussiya gedir”... //Bakı Xəbər.-2019.- 13 mart.- S.15. 

788. Şahanə. Cəlil  Məmmədquluzadəyə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans keçirilib: [Bakı Xareoqrafiya Akademiyasında “Cəlil  Məmmədquluzadə və “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi” movzusunda] //525-ci qəzet.- 2019.- 30 mart.- S.16. 

789. Ülvi, A.; Qasımbəyli, Y.  Mirzə Cəlilin Türküstana yeni səfəri: [yazıçının yubileyi ilə əlaqədar] //525-ci qəzet.- 2019.-    12 mart .- S.6. 

790. Yusifli, C. Mirzə Cəlil məqamı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.21.  

Cəfər Cabbarlı – 120

791. ADPU-da tədbir: Cəfər Cabbarlı – 120 //Kredo.- 2019.- 20 mart.- S.5.  

792. Cəfər Cabbarlının 120 illiyi müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunacaq //Mədəniyyət.-2019.- 15 mart.- S.2.   

793. Həmidə. “Azərbaycan incəsənətində Cəfər Cabbarlı fenomeni”: [Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda eyniadlı  mövzuda  keçirilən   elmi-praktik konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S.1-2.  

794. Hüseynova, M. Cəfər Cabbarlı irsi: yaradıcılıqda üslub xüsusiyyətləri //525-ci qəzet.- 2019.- 19 mart.- S.6.

795. Xızıda Cəfər Cabbarlının abidəsi önündə tədbir keçirilib //Mədəniyyət.- 2019.- 20 mart.- S.3. 

796. Qədirova, A. Mədəniyyətimizin susmaz duyğusu //525.-ci qəzet.- 2019.-  30 mart.- S.18.   

797. Mədətov, F. “Axır səni buldum, ey Dan ulduzu”: Cəfər Cabbarlının şeir yaradıcılığında Xalq Cümhuriyyəti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.17.  

798. “Mən bir sönməz ulduzam ki...”: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında eyniadlı elmi-praktik konfransın keçirilməsi haqqında] Mədəniyyət.- 2019.- 8 mart .- S.4.

799. Nigar. ADPU-da Cəfər Cabbarlının 120 illik yubiley tədbiri //Palitra.-  2019.- 15 mart.- S.12. 

800. Novruz bayramı münasibətilə Milli Kitabxanada sərgi: [“Cəfər Cabbarlı – 120”, “İsmayıl Şıxlı – 100”, “Mehdi Hüseyn – 110” və “Zeynal Xəlil – 105” adlı geniş kitab sərgilərinin açılışı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2019.-  20-27 mart.- S.16.    

801. Regional idarənin müəssisələrində tədbirlər: [Sumqayıt Şəhər Nizami Gəncəvi adına kitabxana-klubda “Cəfər Cabbarlı və maarifçilik” mövzusunda keçirilən dəyirmi masa haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.-1 mart.- S.3. 

802. Şahanə. Milli Kitabxanada yeni sərgilər: [Novruz  bayramı münasibətilə “Cəfər Cabbarlı – 120”, “İsmayıl Şıxlı – 100”, “Mehdi Hüseyn – 110” və “Zeynal Xəlil – 105” adlı geniş kitab sərgilərinin açılışı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.-  20 mart.- S.24.

Həmid Araslı – 110

803. Akademik Həmid Araslının 110 illik yubileyi Ədəbiyyat İnstitutunda qeyd olunub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.8.  

804. Baxşəliyeva, G. Azərbaycan və Şərq ədəbiyyatlarının yorulmaz tədqiqatçısı, fədakar elm təşkilatçısı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 8 mart.- S.14-15. 

805. Kərimov, P. Akademik Həmid Araslı görkəmli mətnşünas alim kimi: Həmid Araslı – 110 //525-ci qəzet.- 2019.- 2 mart.- S.23. 

806. Paşayev, Q. Klassik və şifahi xalq ədəbiyyatımızın misilsiz tədqiqatçısı  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.8-9. 

İsmayıl Şıxlı – 100

807. Ağabalayeva, S. Kür meydanı ram eləmək: Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının 100 illiyinə / //525-ci qəzet.- 2019.-  20 mart.- S.16;19.   

808. Kürdəmirdə İsmayıl Şıxlının 100 illiyi qeyd edilib //525-ci qəzet.- 2019.- 15 mart.-  S.7. 

809. Mustafayev, R. İsmayıl Şıxlı şəxsiyyəti: İsmayıl Şıxlı –100 //525-ci qəzet.-2019.- 1 mart.- S.8.  

810. Müşfiq, Ş. Yaddaşlarda əbədi yaşayan sənətkar – İsmayıl Şıxlı //525-ci qəzet.- 2019.- 13 mart.-  S.6. 

811. Novruz, V. İ. Şıxlının “Dəli Kür” romanında ənənə və novatorluq //Kredo.- 2019.- 20 mart.-  S.2-3;5.   

812. Sultanova, S. Ekranlaşdırılmış ədəbi əsərlər: [yazıçının “Dəli Kür” romanı əsasında çəkilmiş eyniadlı film haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.21.  

 

Bax: 800

Anar – 80

813. “Gözmuncuğu” özbək dilində: [Xalq yazıçısının eyniadlı kitabı] //Mədəniyyət.- 2019.- 6 mart.- S.7. 

814. Xələfli, Ə. R. Anar – meyar //Kredo.- 2019.- 14 mart.- S.1;5. 

815. Məmmədli, N. Böyük yolun Anarı: Ədəbi düşüncəmizin müdriki haqqında bir neçə söz //Kredo.- 2019.- 14 mart.- S.3. 

816. Mövsüm, R. Anarın təsəllisi... //525-ci qəzet.- 2019.-   12 mart.- S. 7; Kaspi.- 2019.- 16-18 mart.- S. 22. 

817. Müşfiq, Ş. “Anarın Dədə Qorqud yaradıcılığı” kitabı təqdim olundu: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında professor Yeganə İsmayılovanın  eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] 525-ci qəzet.- 2019.- 12 mart.- S.7.  

818. Rza, X. Ağ saçların simfoniyası: [Xalq yazıçısı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.15.   

819. Tağısoy, N. Anar nəsri: motiv və arxetiplərin interpretasiyası: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.25. 

820. Tağısoy, N. Anar nəsrinin şəhər fəzası: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 14 mart.- S.7. 

821. Vahabzadə, İ. Altıncı mərtəbə: [yazıçının “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” romanı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 12 mart.- S. 7. 

Nizami Xudiyev – 70

822. Quliyev, Ə. Nizami Xudiyev: pedaqoq-alim və ictimai xadim portreti  //525-ci qəzet. -2019.- 20 mart.- S.14.   

823. Quliyev, Ə. Pedaqoq – Alim, ictimai  xadim //İki sahil.- 2019.- 19 mart.- S.16.  

824. Məmmədli, İ. Yeddinci onilə layiqli yekun: Professor Nizami Xudiyevin 70 yaşına //525-ci qəzet.- 2019.- 5 mart.- S.6. 

825. Mustafayev, F. Ömür yalnız yaşanmış illərin sayı ilə ölçülmür: Nizami Xudiyev – 70 //Azərbaycan müəllimi.- 2019.-   15 mart.- S. 12. 

826. Yusifoğlu, R. Ömrün və elmin ziyası fonunda uğur hekayəsi: Nizami Xudiyev – 70 //Xalq qəzeti.- 2019.- 10 mart.- S.6.  

 

Ədəbi əlaqələr

827. Afaq Məsudun kitabı Gürcüstanda nəşr edilib:  [kitaba yazıçının “Azadlıq” romanı; müxtəlif illərdə qələmə aldığı “Qəza”; “Gecə”; “Dovşanın ölümü” və başqa hekayələri daxil edilib] //Mədəniyyət.- 2019.- 6 mart.- S. 7.

828. Axmetova, Q. Lev Tolstoyun “Anna Karenina” romanından həyat süjeti /tərc.etdi Xatirə Nurgül //Kaspi.- 2019.-        30 mart.- S. 21-22.

829. Azərbaycan Dillər Universitetində Macar Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi açılıb: Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto və rektor Kamal Abdulla razılaşma sənədi imzalayıblar //Yeni Azərbaycan.- 2019.- 30 mart.- S.4.  

830. Azərbaycanın qadın şairlərinin şeirləri italyan dilində: Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun layihəsi təqdim olunub: [“Azərbaycanın qadın şairlərinin şeirləri: səkkiz əsrlik ədəbiyyat (1200-1991)” kitabının növbəti təqdimatı Azərbaycan Dillər Universitetində  keçirilib] //Mədəniyyət.- 2019.- 20 mart.- S. 6.  

831. “Azərbaycanın qadın şairlərinin şeirləri: səkkiz əsrlik ədəbiyyat” təqdim olunub: [Azərbaycan Dillər Universitetində İtaliyada   nəşr edilmiş eyniadlı kitabın təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2019.- 8 mart.- S.8. 

832. Duman, N. Şeir ağlaşma yeri deyil: Türkiyəli şairə Nurduran Duman: Başqa dildən sevdiyim bir şeirin türkcəyə hər fərqli tərcüməsi məni olduqca həyəcanlandırır /söhbətləşdi Xatirə Nurgül //Kaspi.-2019.- 16-18 mart.- S.16. 

833. Xəyal Rzaya “Türk Dünyası Onur” medalı təqdim edildi: [Ankara şəhərində keçirilən III Milli Birlik və Bərabərlik Simpoziumunda] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.32.

834. Kezar, K. Fərid Hüseynin “Kəpənək dərsi”: itki və eşq: [gənc şairin eyniadlı kitabı haqqında Korri Kezarın resenziyası] /tərc.etdi Cavanşir Yusifli; Şəbnəm Mikayılova //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S. 29. 

835. Məlikli, T. Sən bambaşqasan, gözəl İstanbul: //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 16 mart.- S.18-19.  

836. Oe, Kenzaburo. Nobel nitqi: Ədəbiyyat üzrə 1994-cü ilin Nobel mükafatçısı: [müəllifin İsev Akademiyasında eyniadlı nitqi] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.31.  

837. Rəhimoğlu, M. Naxçıvan tarixi və Puşkin: Sovremennik jurnalının səhifələrindən: [rus yazıçısının Naxçıvanla bağlı tarixi əsərinin eyniadlı jurnalda dərc edilməsi  haqqında] //525-ci qəzet.-  2019.- 14 mart.-  S.6.  

838. Rus yazıçısı Vasili Belovun romanı Azərbaycan dilində: [“Elçin Hüseynbəylinin “Olan işdi” romanını Azərbaycan dilinə  çevirməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 20 mart.- S.7. 

839. Strasburqda “Azərbaycan Ədəbiyyatı Antologiyası” kitabının təqdimatı olub //Yeni Azərbaycan.- 2019.- 28 mart.- S.4. 

840. Strasburqda “Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası”nın təqdimatı: [Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin həyata keçirdiyi beynəlxalq layihə haqqında] //Mədəniyyət.- 2019.- 29 mart.- S. 7.  

841. Tokaryova, V. Nəsrin feminist yazıçısı: Yazını iki saata bitirirəm və stuldan qalxıb yaşamağa başlayıram:  [rus yazıçısı və ssenaristi ilə müsahibə] /müsahibə aldı və tərc.etdi Təranə Məhərrəmova /Kaspi.- 2019.- 30 mart.- S.10.

842. Yunusova, G. Haruki Murakaminin musiqi dünyası //Kaspi.- 2019.- 16-18 mart.- S.19.

 

Bax: 68; 441; 484; 511; 703

 

КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре и искусству

843. О дополнительных мерах по развитию азербайджанских театров: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2019.- 5 марта.- С.2.

844. О дополнительных мерах, связанных с деятельностью творческих союзов и объединений: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2019.- 14 марта.- С.2.

845. О мерах по строительству здания Музея азербайджанского ашугского искусства имени Гусейна Бозалганлы: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2019.- 7 марта.- С.2.

846. О мерах, связанных с проведением работ по укреплению, реставрации и консервации памятника «Чираггала»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2019.- 14 марта.- С.2.

847. О награждении А.А. Мустафазаде орденом «Эмек» 2-й степени: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2019.- 28 марта.- С.2.

848. О награждении А.М.Велиева орденом «Эмек» 3-й степени: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2019.- 6 марта.- С.2.

849. О назначении членов Национального совета телевидения и радио Азербайджанской  Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2019.- 13 марта.- С.1

850. О некоторых мерах, связанных с развитием азербайджанской кинематографии: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2019.- 2 марта.- С.7.

851. О присвоении Азербайджанскому государственному музыкальному театру и Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру статуса «академического»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2019.- 6 марта.- С.2.

852. О присвоении почетных званий азербайджанским женщинам: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2019.- 7 марта.- С.2.

853. О присвоении Т. Э. Джафаровой почетного звания «Заслуженный учитель»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2019.- 28 марта.- С.2.

854. О проведении 140-летия Гусейнгулу Сарабского: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2019.- 5 марта.- С.2.

855. Об усилении социальной защиты работников театральных и концертных учреждений в Азербайджанской Республике: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2019.- 12 марта.- С.2.

____________

856. Алиев, И. Поздравление азербайджанским женщинам по случаю 8 Марта - Международного женского дня //Бакинский рабочий. - 2019.- 7 марта.- С.2.

857. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой деятелей культуры и искусства: [выступление президента] //Бакинский рабочий. - 2019.- 2 марта.- С.1-6.

858. В Баку состоялось очередное заседание Организационного комитета по подготовке к 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО //Бакинский рабочий.- 2019.- 5 марта.- С.5.

859. В штаб-квартире ЮНЕСКО прошло заседание международной рабочей группы «Бакинский процесс» //Бакинский рабочий. - 2019.- 30 марта.- С.5.

860. Мамедалиева, Л. Азербайджан - ООН: Особенности развития 27-летнего сотрудничества //Бакинский рабочий. - 2019.- 16 марта.- С.5.

861. Национальная комиссия Азербайджана по ЮНЕСКО проделала большую работу: [к 25-летию со дня создания] //Бакинский рабочий. - 2019.- 7 марта.- С.5.

862. Состоялась торжественная церемония открытия проекта «Гянджа - Европейский спортивный город-2019» //Бакинский рабочий. - 2019.- 6 марта.- С.7.

Новруз байрамы

863. Алиев, И. Поздравление азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы //Бакинский рабочий.- 2019.- 28 марта.- С.1.

864. В Баку организовано всенародное веселье по случаю Новруз байрамы: Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вместе с народом приняли участие в веселье по случаю Новруза //Бакинский рабочий.- 2019.- 20 марта.- С.1,3.

865. В Нахчыване прошло всенародное гулянье по случаю Новруз байрамы //Бакинский рабочий.- 2019.- 20 марта.- С.5.

866. В Хьюстоне отметили Новруз байрамы //Бакинский рабочий. - 2019.- 28 марта.- С.7.

867. Ислам, А. Дети за океаном рисуют Азербайджан: Выставка «Весна» в Центре искусств Хатаи //Каспiй.- 2019.-14 марта.- С.13.

868. Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с супругами руководителей дипломатических миссий //Бакинский рабочий.- 2019.- 28 марта.- С.7.

869. По инициативе Фонда Гейдара Алиева для детей, нуждающихся в особой заботе, организованы торжества по случаю Новруз байрамы //Бакинский рабочий.- 2019.- 20 марта.- С.5.

870. Подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве Баку с российскими городами Дербент и Магас //Бакинский рабочий.- 2019.- 19 марта.- С.7.

 

Трагедия Ходжалы – 27

871. В Житомире отмечена 27-я годовщина Ходжалинского геноцида  //Бакинский рабочий.- 2019.-  2 марта.- С.7.

872. В Румынии глубоко почтили память жертв Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2019.- 1 марта.- С.2-3.

873. Михаил Забелин: «Предъявлять претензии российским политикам и депутатам, которые приняли участие в поминовении жертв массовой бойни, - за гранью человеческого понимания» //Бакинский рабочий.- 2019.- 1 марта.- С.5.

 

Мультикультурализм

874. Аббасов, Т. Мультикультурализм и новая архитектура безопасности //Бакинский рабочий.- 2019.- 2 марта.- С.8.

875. Аббасов, Т. «Терроризм против мультикультурализма»: Прошла Международная конференция «Мартовский геноцид 1918 года и евреи» //Бакинский рабочий.- 2019.- 30 марта.- С.5.

876. Алиева, Э. Азербайджан - страна мультикультурализма: Одно из подтверждений этому - деятельность Общественного объединения «Inkişaf və Dünya» //Каспiй.- 2019.- 30 марта.- С.19.

877. Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр встретился с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане //Бакинский рабочий.- 2019.- 8 марта.- С.7.

878. В Азербайджанском университете языков состоялось празднование «Масленицы» //Бакинский рабочий.- 2019.- 8 марта. - С.7.

879. В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги «История и культура горских евреев» //Бакинский рабочий.- 2019.- 7 марта.- С.6.

880. В Баку начал работу VII Глобальный форум: В открытии Форума принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев //Бакинский рабочий.- 2019.- 15 марта.- С.1-4.

881. В Баку состоялась международная конференция на тему «От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству» //Бакинский рабочий.- 2019.- 6 марта.- С.3.

882. В Калифорнии представлены традиции религиозной толерантности Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2019.- 8 марта.- С.6.

883. Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Фонда этнического взаимопонимания США //Бакинский рабочий.- 2019.- 5 марта.- С.3.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

884. Агентство ТАСС предоставило обширную информацию об итогах визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во Францию //Бакинский рабочий. - 2019.- 15 марта.- С.7.

885. Алиева, Э. Cимфоническая поэма «Лира мира»: Посвящение первой леди Азербайджана: [из беседы с американским композитором А.Пескановым] //Каспiй.- 2019.-1 марта.- С.13.

886. Ахундова, Э. Он всегда стоял на страже истины: [памяти российского историка и публициста Рудольфа Иванова] //Каспiй.- 2019.- 2 марта.- С.12.

887. В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой: [в РИКЦ] //Бакинский рабочий.- 2019.- 5 марта.- С.6.

888. В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»: [памяти Юрия Гагарина в РИКЦ] //Бакинский рабочий. - 2019.- 13 марта.- С.7.

889. В Берлине прошел вечер культуры Азербайджана: [в рамках туристической выставки İTB Berlin 2019] //Бакинский рабочий.- 2019.- 8 марта.- С.6.

890. В «Капельхаусе» открылась выставка португальского художника: [Васко Араужо] //Ежедневные новости.- 2019.-15 марта.- С.10.

891. В Центре Гейдара Алиева открылась выставка французского скульптора Мауро Корда //Бакинский рабочий. - 2019.- 19 марта.- С.8.

892. Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой во Францию: Новая страница в нашей современной дипломатии //Бакинский рабочий. - 2019.- 14 марта.- С.2-3.

893. Кязимова, С. Намастэ, Индия!: Более 70 компаний представили свою продукцию на выставке в Баку: [в Бакинском Дворце Спорта] //Азербайджанские известия. - 2019.- 12 марта.- С.4.

894. Мацуев, Д. Денис Мацуев, народный артист России: «Жду встречи с бакинской публикой, которую очень люблю»: [интервью пианиста] //Азербайджанские известия.- 2019.- 16 марта.- С.1, 3.

895. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в сопровождении министра культуры Франции Франка Ристера посетила парижский Музей д’Орсе //Бакинский рабочий. - 2019.- 13 марта.- С.3.

896. Щирин, Г. Григорий Щирин, писатель (США): «Мы решили устроить летом большой семейный сбор в Баку»: [интервью] //Азербайджанские известия.- 2019.- 16 марта.- С. 3.

 

ФОНД  ГЕЙДАРА АЛИЕВА

897. Еще один благоустроенный двор передан жителям в рамках проекта «Наш двор» //Бакинский рабочий. - 2019.- 5 марта.- С. 6.

898. По инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится «Бакинский марафон-2019» //Бакинский рабочий. - 2019.- 2 марта.- С. 7.

899. Состоялось открытие еще двух благоустроенных дворов в рамках проекта «Наш двор» //Бакинский рабочий. - 2019.- 13 марта.- С. 7.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

900. Знакомство с древним культурно-историческим комплексом «Ичерибазар» в городе Гах: [в рамках официального визита Президента Грузии Саломе Зурабишвили] //Бакинский рабочий.- 2019.- 1 марта.- С. 3.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

901. В Музее музыкальной культуры Азербайджана сотоялась церемония передачи в фонд музея турецких музыкальных инструментов //Бакинский рабочий.- 2019.- 16 марта.- С. 7.

902. На территории Музея личностей в Хачмазе установлен бюст Гаджи Зейналабдина Тагиева //Бакинский рабочий.- 2019.- 14 марта.- С. 5.

 

ИСКУССТВО

903. Во дворце «Бута» состоялось торжественное мероприятие по случаю 100-летия создания органов безопасности Азербайджана //Бакинский рабочий. - 2019.- 30 марта.- С.4.

904. Кязимова, С. Лицом к лицу со временем: Азербайджанские художники посвятили выставку музею петроглифов - Гобустану: [в Музейном Центре] //Азербайджанские известия - 2019.- 14 марта.- С.4.

905. Ханджанбекова, Ф.  «Лицом к лицу со временем»: [о выставке картин в Музейном Центре, посвященной памятникам Гобустана] //Бакинский рабочий.- 2019.- 14 марта.- С.3.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

906. Абасов, Р. Мастер сурового стиля: Репортаж с юбилейной выставки Рафаэля Абасова: [беседа с  заслуженным художником] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2019.- 7 марта.- С.13.

907. Абуталыбов, Р. Птица в полете:    К открытию выставки Ашрафа Мурада  (1925—1979) в Баку  //Каспiй.- 2019.- 16 марта.- С.7.

908. В Baku Crystal Hall открылась юбилейная выставка Сакита Мамедова: [к 60-летию художника] //Ежедневные новости.- 2019.- 20 марта.- С.10.

909. Кязимова, С. На пути к истине: В юбилейную экспозицию Гейюра Юнуса вошли более ста живописных и графических работ: [о выставке в Музее Современного Искусства] //Азербайджанские известия - 2019.- 19 марта.- С.4.

910. Мамедов, С. Салхаб Мамедов: «В тяжелые годы перестройки я открыл галерею, чтобы художники могли продавать свои работы»: [беседа с народным художником] /провела Л.Мамедова //Бакинский рабочий.- 2019.- 13 марта.- С.6-7.

911. Микеладзе, Г. Творческое счастье выдающегося мастера: Народному художнику Азербайджана Рафису Исмайлову исполняется 80 лет //Каспiй. - 2019.- 30 марта.- С.16-17.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

912. Мурадов, В. «Азерхалча» в ближайшем будущем станет крупной рентабельной структурой, приносящей в нашу страну серьезную валюту: [интервью председателя правления]  //Бакинский рабочий.- 2019.- 6 марта.- С.4-5.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

913. Кязимова, С. Посвящение женщине: Фотопортреты талантливых азербайджанок представлены на выставке «Москва–Баку. Женский взгляд» //Азербайджанские известия.- 2019.- 7 марта.- С.4.

 

МУЗЫКА

914. Будет отмечено 140 - летие со дня рождения Гусейнгулу Сарабского //Ежедневные новости.- 2019.- 8 марта.- С.10.

915. В Баку отметили день рождения Леопольда Ростроповича: [в Доме-музее Л. и М.Ростроповичей] //Бакинский рабочий.- 2019.- 2 марта.- С.10.

916. Гаджиханоглу, И. Отмечен юбилей Сулеймана Аскерова: [к 95-летию композитора] //Вышка.- 2019.- 1 марта.- С.6.

917. Геокчаев, Т. Путь постижения музыки: Теймур Геокчаев: Каждый педагог выполняет миссию проводника в безграничный мир профессии: [беседа с народным артистом, дирижером] /провела Р.Аббасова //Каспiй.- 2019.- 2 марта.- С.16-17.

918. Ислам, А. Объединяющая народы и культуры: Музыка Средних веков и история музыкальных инструментов: [одноименный семинар в Центре Мугама]  //Каспiй.- 2019.- 20 марта.- С.13-14.

919.  Касимова, Х. Судьбоносная встреча: Хураман Касимова: Президент Ильхам Алиев - друг каждого азербайджанца: [беседа с народной артисткой] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2019.- 5 марта.- С.9.

920. Кязимова, С. Стартовал конкурс «Мугам-2019»: [в Центре Мугама] //Азербайджанские известия.- 2019.- 16 марта.- С.1.

921. Мамедова, А. Щедрая на таланты земля: Руслан Агабабаев пропагандирует национальную музыку за океаном: [о творчестве композитора] //Каспiй.- 2019.- 13 марта.- С.13.

922. Сафаралибекова, Р. Монография к юбилею: Тариель Мамедов: В неиссякаемом потоке новых идей: [к 70-летнему юбилею музыковеда] //Каспiй.- 2019.- 20 марта.- С.14.

923. Сафарова, З. Сказка длиною в пятьдесят лет: Земфира Сафарова: В настоящее время Гюнель - популярное имя, а тогда наша девочка была первой: [беседа с музыковедом] /провела Р.Аббасова //Каспiй.- 2019.- 16 марта.- С.12-13.

 

Памяти Вагифа Мустафазаде

924. В Москве прошел вечер джаза, посвященный памяти Вагифа Мустафазаде  //Бакинский рабочий.- 2019.- 12 марта.- С.5.

925. Гасанова, С. Оригинальный, блестящий, выдающийся: День рождения Вагифа Мустафазаде собрал в Москве его друзей, коллег и ценителей джаза //Азербайджанские известия. - 2019.- 16 марта.- С.3.

926. Иманова, А. Гордый человек, который знал себе цену: Памяти великого музыканта, пианиста и композитора Вагифа Мустафазаде //Каспiй. - 2019.- 16 марта.- С.18-19.

 

ТАНЦЫ.БАЛЕТ

927. Ислам, А. Еще одна история любви: К 100-летию Амины Дильбази //Каспiй. - 2019.- 28 марта.- С.12.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

928. Баннаева, Н. Мир красками без нас не смог сиять…: Рукоделие как искусство, профессия, хобби: [искусство самодеятельных мастеров мыловарения, витража, вязания] //Каспiй.- 2019.- 16 марта.- С.16-17.

929. Стартовал II творческий фестиваль «Из регионов в регионы» //Ежедневные новости.- 2019.- 29 марта.- С.10.

 

КИНО

930. Азербайджанский фильм удостоен приза на Международном фестивале в Турции: [о фильме «Oturacaqlar» Орхана Агазаде] //Ежедневные новости.- 2019.- 15 марта.- С.10.

931. Азербайджанское государство проявляет большую заботу о развитии кинематографа: [о мерах по реализации распоряжения] //Бакинский рабочий.- 2019.- 8 марта.- С.7.

932. Алиев, Ш. Погружаясь в особый мир: Шамиль Алиев: Ковер - родной язык азербайджанского народа, через него он говорит со своим Создателем: [беседа с кинорежиссером] /провела С.Алиева //Каспiй.- 2019.- 16 марта.- С.20.

933. В Баку открылся новый кинотеатр: [«Salaam Cinema» в здании молоканской церкви]  //Ежедневные новости.- 2019.- 20 марта.- С.10.

934. В стране проходит кинофестиваль «Азербайджанская семья – 2019» //Ежедневные новости.- 2019.- 20 марта.- С.10.

935. Дан старт кинофестивалю «Азербайджанская семья 2019» //Бакинский рабочий.- 2019.- 2 марта.- С.7.

936. Кязимова, С. Мультфильмы объединяют народы: В Праге прошел фестиваль азербайджанских анимационных фильмов //Каспiй.- 2019.- 28 марта.- С.4.

937. Тофиг Тагизаде золотыми буквами вписал свое имя в историю азербайджанского кино //Бакинский рабочий.- 2019.- 2 марта.- С.8.

 

ТЕАТР

938. Ислам, А. Богатая женщина: ТЮЗ показал спектакль по пьесе Али Амирли на осетинской сцене: [о постановке одноименного спектакля режиссером Бахрамом Османовым в Северо-Осетинском Драмтеатре] //Каспiй.- 2019.- 12 марта.- С.13.

939. «Маленький принц» на сцене Государственного музыкального театра: [в постановке народной артистки, режиссера Джаннет Селимовой] //Бакинский рабочий.- 2019.- 1 марта.- С.6.

940. Микеладзе, Г. Кризис зрительских симпатий, или Почему системы образования и культуры дистанцируются друг от друга: [о роли театров в воспитании молодого поколения]  //Каспiй.- 2019.- 2 марта.- С.18-19.

941. Оперу «Аида» покажут на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета //Бакинский рабочий.- 2019.- 14 марта.- С.5.

942. Селимова, Дж. Вселенские мечты Маленького принца: Философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери на бакинской сцене: [беседа с режиссером ТЮЗа Джаннет Селимовой об одноименной постановке]  /провела А.Ислам //Каспiй.- 2019.- 5 марта.- С.13.

943.  Шаровский: Президент исполнил столетнюю мечту Русского Драматического Театра: [режиссер театра А.Шаровский о присвоении статуса «академического»]  //Неделя.- 2019.- 8 марта.- С.19.

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

944. Алиева, Э. С любовью к людям! Неравнодушие - вот, пожалуй, самое главное качество человека, не только журналиста: [беседа с публицистом Эльмирой Алиевой] /провела М.Мурсалова //Каспiй.- 2019.- 8 марта.- С.8-9.

945. Анаргызы, Г. Сказка длиною в пятьдесят лет: Гюнель Анаргызы: Мои родители столько лет прожили вместе и не утратили взаимного трепетного отношения: [беседа с писателем] /провела Р.Аббасова //Каспiй.- 2019.- 30 марта.- С.12-13.

946. Во Франции издана книга «Антология азербайджанской литературы» //Ежедневные новости.- 2019.- 1 марта.- С. 10.

947.  Гусейнова, А. Любимый народом газельхан: [о творчестве поэта Алиаги Вахида] //Мир литературы.- 2019.- №02(138) февраль.- С.5.

948. Джафаров, Г. Возвращение национального достояния: Гамид Джафаров: Когда мы наконец нашли могилу Гусейна Джавида, я упал перед ней на колени и зарыдал: [беседа с полковником МВД в отставке] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2019.- 2 марта.- С.14-15.

949. Евдаев, Н. С любовью к родным берегам…: Ноберт Евдаев: Баку остался со мной навсегда: [беседа с поэтом] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2019.- 6 марта.- С.13.

950. Идеология азербайджанства в творчестве Самеда Вургуна: [исследования академика Теймура Керимли]  //Бакинский рабочий.- 2019.- 7 марта.- С.4.

951.  Иманова, С. Поэт мировой скорби…»: [о творчестве поэта и публициста Мухаммеда Хади] //Мир литературы.- 2019.- №02(138) февраль.- С.4.

952. Ислам, А. Свобода как сакральная сущность любви и научного познания: Любовь и свобода в лирике азербайджанской ренессансной поэзии: [Мехсети Гянджеви и Атааллаха Аррани] //Каспiй.- 2019.- 15 марта.- С.12-13.

953. Ислам, А. Шедевр в копилку победы:  «Плач по Карабаху» в миниатюрном формате:  [о презентации одноименной книги Лейлы Бегим в Музее Миниатюрной Книги] //Каспiй. - 2019.- 1 марта.- С.12.

954. Исмайлова, Н. Скелет в шкафу: Рассказ //Мир литературы.- 2019.- №02(138) февраль.- С.15.

955. К 120-летию Джафара Джаббарлы //Новое время. - 2019.- 15 марта.- С.10.

956. «Память о великом мастере»: [вечер памяти Бахтияра Вагабзаде в клубе «Натаван»] //Мир литературы.- 2019.- №02(138) февраль.- С.1-3.

957.  Праздник слова: [мероприятие к 75-летию публициста и переводчика Вагифа Алиханлы в клубе «Натаван»] //Мир литературы.- 2019.- №02(138) февраль.- С.7.

958. Рзаева, Г. «Читающая семья-это кирпичик, с помощью которого создается фундамент нации»: [беседа с директором БКЦ Гюнель Рзаевой] /провела Ф.Гейдарова //Мир литературы.- 2019.- №02(138) февраль.- С.11.

959.  Рустам Ибрагимбеков-80: [поздравление Союза Писателей //Мир литературы.- 2019.- №02(138) февраль.- С.6.

960. Умуд, Л. Абшеронское детство Лалы Умуд:
[беседа с писателем] /провела Ф.Ханджанбекова //Бакинский рабочий.- 2019.- 6 марта.- С. 6.

961. Ханджанбекова, Ф. «Луч» готовится к юбилею: [литературно-творческой ассоциации-15 лет] //Азербайджанские известия.- 2019.- 16 марта.- С. 3.

962. Ханджанбекова, Ф. Новый сборник произведений членов ассоциации «Луч»: [под названием «ЛУЧшее» в клубе «Натаван] //Бакинский рабочий.- 2019.- 14 марта.- С. 5.

 

Год Насими  – 2019

963. Гасанзаде, Д. Душа и мир - все это я!: [беседа  с доктором искусствоведения Д.Гасанзаде] /провела М.Мурсалова //Каспiй.- 2019.- 30 марта.- С.18-19.

964. Дадашева, Н. Вечно живой гений: Образ Насими в творчестве азербайджанских композиторов //Каспiй.- 2019.- 12 марта.- С.12.

965. Дадашева, Н. Образ Насими в творчестве азербайджанских композиторов //Вышка.- 2019.- 15 марта.- С.11.

966. Ислам, А. Я стих священный, свечение его огня: Международная конференция «Имадеддин Насими и узбекская литература» //Каспiй.- 2019.- 29 марта.- С.9.

967.  Мехтиева, С. Ценней человека сокровищ еще не бывало: Севиль Мехтиева: Каждое слово Насими представлено в философской оболочке: [интервью с доктором филологических наук] /провела Г.Алиева //Наука.- 2019.- 7 марта.- С. 3.

968. «Я меньше, чем моя же слава, но я и в славу не вмещусь» //Неделя.- 2019.- 15 марта.- С. 19.

 

ПУБЛИЦИСТИКА

969. Алиев, Р. От гуннов до кипчаков: Азербайджан в системе взаимоотношений Кочевой степи и Оседлого оазиса: [об одноименной монографии Р.А.Гусейн-заде] //Каспiй.- 2019.- 14 марта.- С. 12.

970. Президент Ильхам Алиев: «Азербайджан играет очень важную роль с точки зрения пропаганды исламских ценностей»: [о 80-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель»] //Бакинский рабочий.- 2019.- 5 марта.- С. 4.

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 1. Azad Azərbaycan

 2. Azərbaycan

 3. Azərbaycan müəllimi

 4. Bakı xəbər

 5. 525-ci qəzet

 6. Cümhuriyət

 7. Ədalət

 8. Ədəbiyyat qəzeti

 9.  Həftə içi

 10. Hürriyyət

 11.  Xalq cəbhəsi

 12. Xalq qəzeti

 13. İki sahil

 14.  Kaspi

 15. Kredo

 16. Mədəniyyət

 17. Olaylar

 18. Olimpiya dünyası

 19. Palitra

 20. Respublika

 21. Səs

 22. Şərq

 23. Üç nöqtə

 24. Вышка

 25. Yeni Azərbaycan

 26. Yeni Müsavat

 

 

Список использованных газет

 1. Азербайджанские известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Каспiй

 6. Мир литературы

 7. Наука

 

 

Mündəricat

  I. Mədəniyyət .......................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və bədii ədəbiyyat

 

haqqında rəhbər materiallar ....................................

4

Kulinariya .................................................................

12

8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü ..........................

12

Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ........................

12

31 Mart – Azərbaycanlıların soyqırımı günü ............

13

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100 .....................

14

Novruz bayramı ......................................................

15

Multikulturalizm .........................................................

20

Mədəni əlaqələr ..........................................................

21

VII Qlobal Bakı Forumu ..............................................

24

Kitabxana işi ...............................................................

26

Muzey işi .......................................................................

27

Tarix və mədəniyyət abidələri ..................................

27

II.İncəsənət .................................................................

28

Rəngkarlıq .................................................................

28

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ........................................

31

Moda və dizayn ...........................................................

32

Bakı Milli Geyim Evi – 10 .......................................

32

Musiqi ........................................................................

33

Xalq yaradıcılığı ..........................................................

39

Balet və Rəqs ..............................................................

39

Kino .............................................................................

40

Tofiq Tağızadə – 100 .................................................

42

Teatr ............................................................................

42

10 Mart – Milli Teatr Günü .......................................

47

27 Mart – Beynəlxalq Teatr Günü ..........................

47

“Boş məkanın dolğunluğu 2”

 

Eksperimental tamaşalar festivalı .............................

48

Hüseynqulu Sarabski – 140 ....................................

48

Akademik Milli Dram Teatrı ....................................

49

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı ...........................

50

Azərbaycan Dövlət Akademik

 

Opera və Balet Teatrı ...................................................

51

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılr Teatrı .............

51

III. Bədii ədəbiyyat və Ədəbiyyatşünaslıq ................

52

Şeirlər .........................................................................

52

Hekayələr ....................................................................

58

Esselər .........................................................................

60

Novellalar. Oçerklər ...................................................

61

Romanlar .......................................................................

61

IV. Ədəbiyyatşünaslıq və  ədəbi tənqid ..................

61

2019-cu il – “Nəsimi ili”.............................................

82

Cəlil Məmmədquluzadə – 150 .................................

86

Cəfər Cabbarlı – 120 ..................................................

88

Həmid Araslı – 110 ......................................................

89

İsmayıl Şıxlı – 100 .....................................................

90

Anar – 80 ................................................................

90

Nizami Xudiyev – 70 ..............................................

91

Ədəbi əlaqələr ..............................................................

92

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı .........................

111

 

 

 

Содержание

I.Культура ................................................................

95

Руководящие материалы по культуре,

 

искусству и литературоведению ......................

95

Новруз байрамы ...............................................

97

Трагедия Ходжалы -27.......................................

98

Мультикультурализм ..........................................

98

Культурные связи ............................................

99

Фонд Гейдара Алиева ..........................................

101

Памятники истории и культуры .........................

101

Музейное дело ........................................................

102

Искусство .............................................................

102

Изобразительное искусство ...............................

102

Декоративно-прикладное искусство  ................

103

Художественная фотография .............................

103

Музыка ...................................................................

104

Памяти Вагифа Мустафазаде ..............................

105

Танцы.Балет ........................................................

105

Самодеятельное творчество .................................

106

Кино ......................................................................

106

Театр ........................................................................

107

Литературоведение и литературная критика ..

108

Год Насими – 2019 ...............................................

110

Публицистика ......................................................

110

Список использованных газет .............................

112

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

Mart
- 20
19

 

 

                                

Korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z.Hüseynova

                       

 

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 7, 2 ç.v.

Sifariş: 11

Çapa imzalanmışdır: 02.04.2019

Tirajı 150

Pulsuz