Mədəniyyət, incəsənət,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2020 - İYUN

 

 

 

 

 

BAKI-2020 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, 
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

İyun - 2020

 

 

BAKI-2020

 

 

Elmi redaktor:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

Z.Hüseynova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyun – 2020 /Elmi red. K.Tahirov; bur. haz. Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. Z.Hüseynova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2020.- 81 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2020 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi 2006-cı ildə “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etməyə başlamışdır. Vəsaitin tərtib olunmasında  məqsəd nazirliyin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərə dövri mətbuatda müvafiq mövzular üzrə Azərbaycan və rus dillərində dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir. Oxucu təklifləri nəzərə alınaraq vəsaitin tərkibi genişləndirilmiş, müxtəlif sahələr əlavə olunmuş və vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi” adlandırılmışdır. Hazırda vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adı ilə çap olunur.

Göstərici Milli Kitabxananın saytında (http://www.anl.az), “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində yerləşdirilir və oxuculara materialların tam mətni ilə tanış olmaq imkanı verir.

Vəsait haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş edirik.

 

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:contact@anl.az

 

 

 

 

I. MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət haqqında rəhbər materiallar

1.    “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında”, “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında”, “Televiziya və radio yayımı haqqında”, “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” və “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 8 may 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 25 iyun.- S.6.

2.    “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” və “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 8 may 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 19 iyun.- S.3.

 

___________

 

3.    “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında”, “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında”, “Televiziya və radio yayımı haqqında”, “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” və “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 8 may tarixli 93-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2002-ci il 5 oktyabr tarixli 794 nömrəli, “Milli Televiziya və Radio Şurası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 5 oktyabr tarixli 795 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2003-cü il 2 yanvar tarixli 835 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,  Bakı şəhəri 23 iyun 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 25 iyun.- S.6.

4.    “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” və “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 8 may tarixli 96-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 iyun tarixli 725 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,  Bakı şəhəri 12 iyun 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 19 iyun.- S.3.

 

___________

 

5.    “Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun yaradılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 8 iyun 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 9 iyun.- S.1.

6.    Gəncə Dövlət Dram Teatrının tikintisinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 iyun 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 25 iyun.- S.5.

 

___________

 

7.    Dövlət dili dövlətçilik, suverenlik atributudur: Azərbaycan dili normalarına riayət edilməsi ilə bağlı mühüm dəyişikliklər qüvvəyə minib // Mədəniyyət.- 2020.- 24 iyun.- S.1.

8.    Əfəndiyeva, İ. M. Atam haqqında xatirələr: [müəllifin atası Məmmədsadıq Əfəndiyev haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.10-11.

9.    Heydər Əliyev mərkəzlərinin elmi işçiləri üçün növbəti təlim: [Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi  tərəfindən] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.2.

10.     Mədəniyyət və sosial-humanitar elmlərin aktual problemləri: [Daşkənddəki Əlişir Nəvai adına Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin təşkilatçılığ ilə “Mərkəzi Asiyanın mədəni həyatı və sosial-humanitar elmlərin aktual problemləri” adlı videokonfransın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.3.

11.     Məhəbbətoğlu, Q. Mədəniyyətimizin bugünkü inkişafı üçün Ulu Öndərimizə borcluyuq // İki sahil.- 2020.- 13 iyun.- S.15.

12.     Məmmədli, N. Bölgələrdə mədəni həyat: Bölgələrdə mədəni həyat // Mədəniyyət.- 2020.- 26  iyun.- S.4.

13.     Məmmədli, N. Bölgələrin mədəniyyət gündəliyindən // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.3.

14.     Məmmədli, N. Regional mədəniyyət idarələrindən xəbərlər // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.4.

15.     Məmmədli, N. Yerlərdəki mədəniyyət müəssisələrindən xəbərlər // Mədəniyyət.- 2020.- 24 iyun.- S.4.

16.     Muradova, S. Heydər Əliyev və dəyərlərə qayıdış // Kredo.- 2020.- 18 iyun.- S.3;5.

 

“Birgə mütaliə” layihəsi

17.     “Birgə mütaliə” adlı vebinar: [Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi tərəfindən] // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.7.

18.     “Birgə mütaliə” davam edir // Mədəniyyət.- 2020.- 24 iyun.- S.5.

19.     “Birgə mütaliə”də narkomaniya haqqında əsər müzakirə olunub // Mədəniyyət. - 2020.- 26 iyun.- S.2.

 

“Bizi birləşdirən mədəniyyət” layihəsi

20.     “Bizi birləşdirən mədəniyyət”in canlı yayımları davam edir: [“Mədəniyyət” kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] // Mədəniyyət.- 2020.-10 iyun.- S.3.

21.     “Bizi birləşdirən mədəniyyət”in növbəti qonaqları: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində kamança ifaçısı Fəridə Məlikova və vokal ifaçısı Şahin İsmayılovun qonaq olması] // Mədəniyyət.- 2020.-19 iyun.- S.1.   

22.     Lalə. “Bizi birləşdirən mədəniyyət”də növbəti musiqili efir: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Xalq artisti Teyyub Aslanovun yaradıcılığına həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-12 iyun.- S.3.  

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 102

23.     Aslanova, E. Y. 28 may – Respublika Günü ilə əlaqədar Türkiyədə silsilə tədbirlər // Respublika.- 2020.- 1 iyun.- S.12. 

24.     Azərbaycan xalqının tarixindən bəhs edən kitab Moskvada nəşr olunub: [tarix elmləri doktoru Aydın Balayevin  “Azərbaycanlılar. XIX-XX əsrlərdə millətin formalaşmasının başlıca mərhələləri” kitabı  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.4. 

25.     Lalə. Şanlı tariximizə töhfə: [33 saylı Musiqi məktəbində  və 4 saylı İncəsənət məktəbində Respublika Günü münasibətilə keçirilən onlayn konsert haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.5.  

26.     MEMİM tərəfindən vebinarlar təşkil olunub: [Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi tərəfindən Respublika Günü münasibətilə təşkil olunan “Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz” adlı vebinar haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.4.

27.     Məmmədli, N. Mədəniyyət müəssisələrinin əlamətdar günlərlə bağlı layihə və tədbirləri: [Respublika Günü münasibətilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.4.

28.     Sultanova, M. Azərbaycan Cümhuriyyətinin ildönümü Türkiyə mediasında // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.1;3.  

29.     “Şərqin ilk demokratik respublikası” mövzusunda videokonfrans: [Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.6.

30.     102 il bundan əvvəl...: Avropa İttifaqının portalı, İspaniya saytı, İordaniya televiziyası Azərbaycan Cümhuriyyəti haqqında // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.2.  

 

Milli Qurtuluş Günü – 27

31.     Baxşəliyeva, G. B. Azərbaycan siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi: [Ulu Öndərin 1993-cü il iyunun 15-də yenidən hakimiyyətə qayıdışı haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 14 iyun.- S.4.

32.     Həbibbəyli, İ. Ə. Milli qurtuluşdan böyük gələcəyə // Azərbaycan.- 2020.- 14 iyun.- S.5.

33.     Qədiroğlu, M. Kiyev şəhərində Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı “Biz hamımız azərbaycanlıyıq!” mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktik konfrans: [tədbir çərçivəsində yazıçı Elmira Axundovanın “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman” üçcildlik romanının təqdimat mərasimi haqqında] // Respublika.- 2020.- 18 iyun.- S.5.  

34.     Məmmədli, N. Müasir tariximizin şanlı səhifəsi: Bölgələrdə 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü müxtəlif tədbir və layihələrlə qeyd olunub // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.4.

35.     Şəmsizadə, N. Tarixi yaradan və yaşadan şəxsiyyət: [Ümummilli liderin 1993-cü il iyunun 15-də yenidən hakimiyyətə qayıtması haqqında]  // Xalq qəzeti.- 2020.- 14 iyun.- S.9.

 

1 iyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü

36.     Həmidə. Teatrlardan uşaqlara bayram ərməğanı // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.1;3. 

37.     “Kitab sovqatı” aksiyası: [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən eyniadlı aksiya haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.4.

38.     Məktəblilərin sənət aləmi: [Yasamal MKS-nin M. Ş. Vazeh adına Mərkəzi Kitabxanasının uşaqların çəkdiyi şəkilləri təqdim etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.3.

39.     Uşaq musiqi məktəbinin onlayn konserti: [33 saylı Musiqi məktəbinin “Uşaq bayramı” adlı onlayn konsert verməsi haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 5 iyun.- S.4.   

40.     “Üç alov” onlayn festivalına yekun vurulub // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.4.  

41.     Valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün virtual tur: [“İçərişəhər” Muzey Mərkəzinin muzeylərə və tarixi abidələrə virtual turlar təşkil etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.3.  

 

Koronavirus pandemiyası dövründə fəaliyyət

42.     “Anlamaq mümkün deyil...”: Rəssamların COVİD-19 qlobal böhranı və karantinə münasibəti: [YARAT Müasir İncəsənət Məkanının “Virtual ARTIM” layihə məkanında   eyniadlı sərginin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.3.  

43.     Çəmənli, M. Gözəgörünməz düşmən // Ədalət.- 2020.- 1 iyun.- S.5. 

44.     Əliyev, S. “Danışarkən cümləni bitirməyə gücüm çatmırdı”: Koronavirusa yoluxmuş Əməkdar artist Sərvər Əliyev: Bu xəstəlik var, özü də bir bəladır: [İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının baş rejissoru ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2020.- 2 iyun.- S.12.  

45.     Herisçi, H. Q. “Bizi xilas edən sovet səhiyyəsinin peyvəndləri oldu”: Həmid Herisçi: Dövlət öz işini görür, problem artıq xalqla bağlıdır: [yazıçı-publisist, teleaparıcı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Məlahət Rzayeva // Şərq.- 2020.- 1 iyun.- S.7.  

46.     Həftəsonu tamaşa təqdimatları: [teatrların  cari repertuardan seçmə və arxiv tamaşaların  virtual formatda nümayiş etdirməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-19 iyun.- S.3.  

47.     Hüseynova, M. N. Hər birimizin məsuliyyəti // Xalq qəzeti.- 2020.- 20 iyun.- S.4.

48.     Qasımov, C. Müasir teatr paradoksu: [müəllifin mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 4 iyun.- S.11.

49.     Lənkəran teatrında yaradıcı fəaliyyət: [virusla əlaqədar tamaşaların virtual nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-19 iyun.- S.3.  

50.     “Mənəm, mən...”, “O olmasın, bu olsun” və başqa tamaşalar: Teatrların virtual səhnəsi // Mədəniyyət.- 2020.-12 iyun.- S.3.  

51.     “Mənim qəhrəmanım sənsən”: [pandemiya ilə qlobal mübarizə çərçivəsində beynəlxalq təşkilatların tərəfdaşlığı ilə eyniadlı kitabın hazırlanması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12  iyun.- S.3.

52.     Mükərrəmoğlu, M. ISESCO pandemiya ilə mübarizəyə həsr olunmuş tədbirlərini davam etdirir: [mədəniyyət sahəsinin üzləşdiyi çətinliklər, pandemiyadan sonrakı dövrdə mədəniyyət, mədəni turizm sahəsində yeni trendlər mövzuları barədə müzakirələrin aparılması ilə bağlı] // Xalq qəzeti.- 2020.- 20 iyun.- S.6.

53.     Nizamiqızı, H. Havada virus, ekranda səhnə: [teatrların karantin dövründə fəaliyyəti  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.1;5. 

54.     Pirimova, N. Pandemiya dövründə teatr əhlinin halı... // Kaspi.- 2020.- 4 iyun.- S.12.   

55.     Rəis, X. Karantində formadan düşən aktyorlar: “İdmançının bədəni çöldən görünən hissəsidirsə, aktyorun həm çöldən görünən bədəni, həm də daxili hər zaman formada olmalıdır”: [rejissor Bəhram Osmanovun, Əməkdar artistlər Elman Rəfiyevin və İntiqam Soltanın, Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının ədəbi dram hissə müdiri Həmidə Rüstəmovanın mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 17 iyun.- S.12.  

56.     Rəis, X. Koronavirusa yoluxan teatrımız // Kaspi.- 2020.- 18 iyun.-S.14.

57.     Toğrul Nərimanbəyovun xatirəsi anılıb: [Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının pandemiya ilə əlaqədar tədbirlərini onlayn formatda davam etdirməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.1;2.  

58.     Virtual səhnədə tamaşalar // Mədəniyyət.- 2020.-10 iyun.- S.3.  

 

Kulinariya

59.     “İrəvan xanlığının bölgə mətbəxi”: İstanbulda nəşr olunub: [eyniadlı kitab haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.-  S.1;8. 

 

Multikulturalizm

60.     Hacıyeva, R. “Azərbaycan tolerantlığında alman irsinin izləri və memarlığı” adlı kitab nəşr edilib: [Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun dəstəyi ilə] // Azərbaycan.- 2020.- 19 iyun.- S.7.

61.     Məmmədzadə, T. Dini ekstremizmə qarşı multikulturalizm // 525-ci qəzet. - 2020.- 17 iyun- S.11.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

62.     Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin təbliği “Əl-Bayan” qəzetində: [Əbu-Dabi Universitetin müəllimi Şəhrizad Süleymanlının və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nüfuzlu “Əl-Bayan” qəzetinin redaktoru, tanınmış jurnalist Marvat Əbdulkərimin layihələri haqqında] // Kaspi.- 2020.- 9 iyun.-S.15.

63.     Azərbaycan-Özbəkistan mədəni əlaqələrinə həsr olunmuş onlayn konfrans: [“Azərbaycan-Özbəkistan dostluğu və əməkdaşlığı: mədəni və ədəbi əlaqələr münasibətlərimizin fövqündə” adlı onlayn konfrans keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.8.

64.     İspaniya jurnalında ölkəmizlə bağlı məqalələr // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.1;2.

65.     Rəssamlarımızın əsərləri Polşada sərgilənib: [Rıbnik şəhərinin Gənclərin Mədəniyyət Mərkəzində balaca rəssamların əl işlərindən ibarət sərginin açılması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 iyun.- S.3.   

66.     “Sülh mədəniyyətinə dair Biennale”: Beynəlxalq onlayn konfransda mədəniyyətlərarası dialoqa dair “Bakı Prosesi”ndən də bəhs olunub: [Beynəlxalq Afrika Günü ilə əlaqədar  UNESCO və Afrika İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən onlayn konfrans haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.1;3.

67.     Şanxayda Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.8.

 

Bax: 23; 24; 28; 30; 33; 59; 113; 135-137; 149; 171; 172; 182; 190; 193-195

 

KİTABXANA İŞİ

68.     Abdullayeva, A. T. Elmi tədqiqatların informasiya təminatında UNEC modeli: [Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.6.

69.     “Birlikdə düşünək, birlikdə tapaq”: [Respublika Uşaq Kitabxanasının eyniadlı ailəvi onlayn viktorinalar keçirməsi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.3.

70.     “Ekologiya və ətraf mühit” adlı biblioqrafik icmal: [Respublika Gənclər Kitabxanasının 5 iyun – Dünya Ətraf Mühit Günü münasibətilə eyniadlı biblioqrafik icma hazırlaması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.4.

71.     Əhmədov, M. Azərbaycan kitabxanaşünaslığının patriarxı: [Əməkdar elm xadimi və Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Şöhrət” və “Şərəf” ordenli, Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyətinin təsisçisi Abuzər Xələfov haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.10.

72.     “Gələcəyimizi birlikdə düşünək...”: [Milli Kitabxanada keçirilən eyniadlı virtual tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 iyun.- S.4.

73.     Kitabxana əməkdaşlığı ilə bağlı onlayn konfrans: [Milli Kitabxananın iştirakı ilə kitab irsi və beynəlxalq kitabxana əməkdaşlığının inkişafına həsr edilən onlayn mətbuat konfransının keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.1;2.

74.     Kitabxana-informasiya fəaliyyətində innovasiyalar və yeni çağırışlar: Respublika virtual elmi konfransı keçirilib: [Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş eyniadlı konfransında Milli Kitabxananın təmsil olunması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.2.

75.     Kitabxanalardan xəbərlər // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.3.

76.     Kitabxanaların virtual layihələri davam edir // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.4.

77.     Qurbanov, A. Əbədiyyətə qovuşan unudulmaz müəllim, görkəmli alim: [professor Abuzər Xələfov haqqında] // Səs.- 2020.- 3 iyun.- S.12.

78.     “Ordum varsa, yurdum var!”: [Uşaq Kitabxanası və  Ayaz Məhərrəmov adına 95 nömrəli tam orta məktəbinin birgə təşkilatçılığı ilə 26 İyun Silahlı Qüvvələr Gününə həsr olunmuş eyniadlı tədbirin keçirilməsi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.2.

79.     Şəhla Qəmbərova: “Aydın səma, parlaq günəş onların olsun…”: [Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru ilə müsahibə] / müsahibəni apardı G. Ramiz // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.8-9.

80.     Vəliyev, Ə. Cəmiyyətdə kitab mədəniyyəti və kitab oxumağa münasibət - Niyə kitab oxumuruq? // Türküstan.- 2020.- 2-8 iyun.- S.15.

 

MUZEY İŞİ

81.     Azəri, L. Qalereya və muzeylərin virtual həyatı: Sərgi, təlim, təqdimat, mühazirə // Mədəniyyət.- 2020.- 24 iyun.- S.3. 

82.     Bayramov, Z. 85 yaşlı mədəniyyət məbədi: [Quba rayon tarix-diyarşünaslıq muzeyinin direktoru Məryəm Hacıyevanın fikirləri] // Respublika.- 2020.- 20 iyun.- S.7.

83.     Əliyev, A. Tarixin torpaqda qalan gizli sirləri: Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi // Azərbaycan.- 2020.- 20 iyun.- S. 7.

84.     XXI əsrin muzeylər dünyası: inkişaf vektorları: Onlayn mühazirə təşkil olunub // Mədəniyyət.- 2020.- 26 iyun.- S.3.

85.     “Muzey eksponatının hekayəsini sən danış”: Müsabiqə iştirakçıları pulsuz ziyarətçi bileti qazanacaq: [Mədəniyyət Nazirliyinin elan etdiyi eyniadlı müsabiqə haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.4.

86.     Nurəddin. Muzeylər ziyarətçilərini qarşılayır, amma necə?: Sosial məsafəyə riayət, eyni zamanda tamaşaçı sayı üçün limit, eksponatlarla təmasın minimuma endirilməsi // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.1;4.

87.     Rəmzlər muzeylərinin yaradılması ideyası Prezident İlham Əliyevə məxsusdur: Dövlət başçısının tapşırığı ilə cəbhə bölgəsində müxtəlif infrastruktur layihələri həyata keçirir: [Prezidenti İlham Əliyevin Tərtərdə Dövlət Rəmzləri Muzeyinin açılışında iştirak etməsi haqqında] //Azərbaycan. - 2020.- 4 iyun.- S.2.

88.     Tağıyevin ev-muzeyinin yenidənqurmadan sonra açılışı olub // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.1.

89.     Tanınmış muzey təşkilatçısının fəaliyyəti fotosənədlərdə: [AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində  Davud bəy Şərifovaya aid fotoşəkillərin qorunması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.6.

90.     Tarix Muzeyində Zərdabiyə və ailəsinə məxsus sənədlər // Mədəniyyət.- 2020.-10 iyun.- S.7.

91.     Vəlixanlı, N. M. Tarixi-mədəni irsimizi qoruyan məbəd: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 100 // Azərbaycan.- 2020.- 14 iyun.- S.10.; Xalq qəzeti. - 2020.- 17 iyun.- S.10.

 

Bax: 41

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

92.     Beşbarmaq dağının ərazisi Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğuna çevrilir // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.1;2.

93.     Bəxtimşah. Mədəni tarixi abidələrimizin təbliği // Səs.- 2020.- 14 mart.- S.13.

94.     Cəbiyev, Q. C. İsmayıllı qalaları // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.16-17.

95.     Cəbiyev, Q. C. Pir Ömər Sultan ziyarətgahında tədqiqatlar başa çatmışdır // Xalq qəzeti.- 2020.- 20 iyun.- S.6.

96.     Dədə Qorqud yurdunun “oxunmamış” yadigarı: [Şahbuz rayonunun Külüs kəndi yaxınlığında olan Əyrək yaşayış yeri  haqqında tarix elmləri doktoru, professor Vəli Baxşəliyevin fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 3 iyun.- S.15.

97.     Dünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi Qobustan qoruğunu ziyarət edib // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.3.

98.     Mədətoğlu, Ə. Azıx – tariximizin ilk ünvanı // Ədalət.- 2020.- 4 iyun.- S.7.

99.     Mədətoğlu, Ə. Azıx – tariximizin ilk ünvanı // Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.7.

100. Məktəblilər üçün onlayn mədəni irs platforması: İlk ekskursiya məkanı Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu olub // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.3.

101. Pir Ömər Sultan ziyarətgahında tədqiqatlar başa çatıb: Tədqiqat zamanı pir Ömərə aid elmi cəhətdən çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən artefaktlar üzə çıxıb // Üç nöqtə.-2020.- 18 iyun.- S.10.

102. Prezidentin tapşırığı ilə “Şah Abbas” və “Uğurlu Xan”  karvansara kompleksi yenidən bərpa olunub: [Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Gəncədə eyniadlı karvansara kompleksinin bərpasından sonra istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etmələri haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 25 iyun.- S.2.

103. Tağıoğlu, Ə. Oğuz-türk tarixi: Bəylərbəyi Rəvan xandan İrəvan qala-şəhər yadigarı // Azad Azərbaycan.- 2020.- 1 iyun.- S.5.; Olaylar.- 2020.- 2  iyun.- S.5.

104. Tağıoğlu, Ə. Oğuz-türk tarixi: Bəylərbəyi Rəvan xandan İrəvan qala-şəhər yadigarı // Olaylar.- 2020.- 5-8  iyun.- S.14.

 

II. İNCƏSƏNƏT

RƏNGKARLIQ

105. Allahverdi, S. Əliş bəy Kərəmlinin portreti yaradıldı: [rəssamla müsahibə] / müsahibəni apardı Qələndər Xaçınçaylı // Həftə içi.- 2020.-2-3 iyun.- S.8.

106. Əliyev, Z. A. Bədii motivlərin funksionallığı: Rəngkar Azər Əliyevin mənzərə janrında axtarışları // Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- S.16.

107. Əliyev, Z. A. Qrotesk və sovet gerçəkliyi: “Abşeron məktəbi” estetikasının nonkonformist yükü // Mədəniyyət.- 2020.- 24 iyun.- S.7.

108. Əliyev, Z. A. Rəssamın 40 illik “sevda”sı: Və ya rəngkar Vaqif Ucatayın yubiley portreti // Kaspi.- 2020.- 17 iyun.- S.15.

109. Xalq rəssamı Mayis Ağabəyov dünyasını dəyişib // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.2.

110. “Xəzərin dalğaları” akvarel əsərlərində: Bakı Beynəlxalq sulu boya festivalının seçim turu başa çatıb // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.-  S.7.

111. Lalə. “Azərbaycanım” uşaq rəsm müsabiqəsinin virtual yekun sərgisi açılıb: [eyniadlı  III Respublika uşaq rəsm festivalı çərçivəsində elan olunmuş rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.5.

112. Nəsirli, G. “Palitra”nın rənglər dünyası: Azərbaycanımızın məşhur rəssamı Sakit Məmmədov // Palitra.- 2020.- 10 iyun.- S.13.

113. Paşalı, R. “Gennadi Brijatyuk və onun mənəvi dəyərlər dünyası (1935-2008)” adlı kitab işıq üzü görüb: [Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Ziyadxan Əliyevin eyniadlı kitabı haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 21 iyun.- S. 6.   

114. Respublika rəsm müsabiqəsinin virtual yekun sərgisi: [Mədəniyyət Nazirliyi  və başqa idarələrin təşkilatçılığı ilə keçirilən  “Minnətdarıq” müsabiqəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.1;2.

115. Səttar Bəhlulzadənin Milli İncəsənət Muzeyindəki əsərlərinin monitorinqi keçirilib: Rəssamın muzeydə qorunub saxlanılan əsərlərinin orijinallığına dair bəzi media resurslarında yayılan iddialar əsassızdır // Mədəniyyət.- 2020.-10 iyun.- S.5.

116. Sürrealist rəssam: [Əməkdar mədəniyyət işçisi, rəssam Sürəyya Zeynalova haqqında] // Palitra.- 2020.- 12 iyun.- S.15.

117. “Şanlı Azərbaycan Ordusu” virtual rəsm müsabiqəsi keçirilib // Mədəniyyət.- 2020.- 26 iyun.- S.1.

118. “Türk dünyasının adət-ənənələri” adlı onlayn rəsm qalereyası yaradılıb: Qaliblər onlayn səsvermə ilə müəyyən olunacaq: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu tərəfindən keçirilən eyniadlı rəsm müsabiqəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.8.

 

Bax: 42; 57; 65; 81

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

119. Azərbaycanda xalça sənəti özünün əsl dirçəliş dövrünü yaşayır: Dövlət başçısının tapşırığı ilə cəbhə bölgəsində müxtəlif infrastruktur layihələri həyata keçirir: [Prezidenti İlham Əliyevin “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Tərtər filialının açılışında iştirak etməsi haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 4 iyun.- S.4-5.

120. Daha bir xalça sexi açılıb: Bu, cəbhə bölgəsi olan Tərtərdə xalq sənətinə qayğının ifadəsidir: [“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Tərtər filialının fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan. - 2020.- 25 iyun.- S.10.

121. Həsənli, T.; Albantürk, C.    Quba Xalçaçılıq məktəbi və 105 yaşlı mərhum Gülnənə Mustafayeva // Türküstan.- 2020.- 9-22 iyun.- S.17.

122. İsmayılqızı, X. Xalçalarımıza gözəllik verən nənələrimizin ruhu, təbiətimizin gözəllikləridir: Prezident İlham Əliyevin bölgələrə  səfərləri zamanı  Tovuz, Goranboy, Qazax, Ağstafa rayonlarında “Azərxalça”nın filiallarının açılması qadınlar arasında işsizliyin aradan qaldırılmasına göstərilən diqqətdir // İki sahil.- 2020.- 2 iyun.- S.11.

123. Muradov, V. A. “İstəyirik ki, Azərbaycan xalçasının bütün növləri yerli yundan hazırlanmış iplərdən toxunsun”: Vidadi Muradov: Dünyada xalça istehsal edən ölkələrdə belə böyük həcmli fabrik yoxdur: [AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun “Xalçaşünaslıq” sektorunun müdiri, professor Vidadi Muradovla müsahibə] / müsahibəni apardı Təranə Məhərrəmova // Kaspi.- 2020.- 3 iyun.- S.9.

124. Naxçıvanda dulusçuluq sənətinin tarixi barədə məruzə: [Türkiyənin Şanlıurfa şəhərindəki Harran Universiteti və İqtisad Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə onlayn formatda “Göbəklitəpə Beynəlxalq Sosial və Bəşəri Elmlər Konqresi”nin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.5.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

125. Tanınmış fotojurnalist Fərman Bağırov vəfat edib // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.6.

 

MUSİQİ

126. Abdulla, Y. Muğam sənətinin bədii mədəniyyət aspektləri: [Ariz Abduləliyevin eyniadlı məqaləsinin dinlənilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 iyun.- S.5.

127. Abdullayev, S. Muğam da Qurani-Kərim kimi sirlidir: [xanəndə  Süleyman Abdullayevlə müsahibə] / müsahibəni apardı Əbülfət Mədətoğlu // Ədalət.- 2020.- 9 iyun.- S.7.

128. Abdullayev, S. Muğam da Qurani-Kərim kimi sirlidir: [xanəndə  Süleyman Abdullayevlə müsahibə] / müsahibəni apardı Əbülfət Mədətoğlu // Ədalət.- 2020.- 11 iyun.- S.7.

129. Abdullayev, S. Muğam da Qurani-Kərim kimi sirlidir: [xanəndə  Süleyman Abdullayevlə müsahibə] / müsahibəni apardı Əbülfət Mədətoğlu // Ədalət.- 2020.- 13 iyun.- S.4.

130. Abdullayev, S. Muğam da Qurani-Kərim kimi sirlidir: [xanəndə  Süleyman Abdullayevlə müsahibə] / müsahibəni apardı Əbülfət Mədətoğlu // Ədalət.- 2020.- 17 iyun.- S.7.

131. Abiyeva, K. Aygün Səmədzadənin yaşatdığı reallıq: [Xalq artisti haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 iyun.- S.17.

132. Abiyeva, K. Az da olsa deyə bildimsə – Aygün Səmədzadə // Ədalət.- 2020.- 30 iyun.- S.6.

133. Asəf Zeynallının məzarı ilə bağlı vəziyyət nəzarətə götürülüb // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.4.

134. “Azərbaycan musiqi tarixi”nin növbəti cildi tamamlanıb: [akademik Zemfira Səfərova və onun rəhbərlik etdiyi işçi qrup tərəfindən eyniadlı çoxcildliyin V cildinin  işıq üzü görməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 iyun.- S.3.

135. Azərbaycanlı cazmenin ABŞ-dan virtual konserti: [Emil Əfrasiyab və Leyla Babayeva-Əfrasiyabın iştirakı ilə “Emil ilə nahar” adlı virtual caz konsert verməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 5 iyun.- S.3.  

136. Azərbaycanlı fleytaçının Parisdən onlayn konserti: [Ağarəhim Quliyevin konserti haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 24 iyun.- S.3.  

137. Azəri, L. “Arazbarı” muğamı beynəlxalq folklor festivalında səslənib: Həmidrza Rzai: Ümid edirəm ki, Azərbaycan musiqisinin təmsilçisi kimi finala qədər gedəcəyəm: [bu sozləri İranın Zəncan şəhərindən olan soydaşımız gənc xanəndə deyib] // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.3.  

138. Balabanı dünyaya daha da tanıtmaq arzusundadır: [Amin Əliyev haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.5.

139. Camalzadə, V. V. “Alaq otlarını təmizləmək çox çətindir”: Vüqar Camalzadə: Əgər siz məndən artıq kiminsə yazdığı musiqinin pis variantını istəyirsinizsə, bu mənlik deyil: [Əməkdar artist, bəstəkarla müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2020.- 3 iyun.- S.12.

140. Cavadov, Z. Musiqişünas alim: [Əməkdar incəsənət xadimi Akif Quliyev haqqında] // Respublika.- 2020.- 20 iyun.- S.7.

141. Çəmənli, M. Niyaməddin Musayevin saçları: [Xalq artistinin “Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin...” mahnısı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 4 iyun.- S.5.

142. Dadaşova, B. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığı müharibə illərində // Mədəniyyət.- 2020.- 26 iyun.- S.6.

143. Elmi tədqiqat laboratoriyasının növbəti onlayn seminarı: [Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: orqanalogiya və akustika”  mövzusunda keçirtdiyi onlayn seminar haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.5.

144. “Eurovision” musiqi yarışmasının 2021-ci ildə keçiriləcəyi tarixlər açıqlanıb // Azərbaycan.- 2020.- 25 iyun.- S.10.

145. Əbilov, O. “Ruhuma yaxın olan “Segah”dır: Orxan Əbilov: Musiqi bir dəryadır: [gənc xanəndə ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 20 iyun.- S.12.

146. Əlilliyi olan şəxslərin ifalarından ibarət musiqi albomu: [“Qəlbin nəğməsi” adlı musiqili albom haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.5.

147. Əməkdar artist NDU tələbələrinə onlayn ustad dərsi keçib: [Naxçıvan Dövlət Universiteti İncəsənət fakültəsində Malik Mansurovun dərsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.5.

148. Fərəcov, S. Solmayan nəğmələrdə yaşayan sənətkar: [Xalq artisti Gülağa Məmmədovun 95 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.5.

149. Gənc ifaçılar beynəlxalq müsabiqədə uğur qazanıblar: [Barselona şəhərində keçirilən “Rus alboradası” V Beynəlxalq gənc ifaçılar müsabiqəsində ölkəmizin təmsil olunması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.4.  

150. Hacı Xanməmmədovun yaradıcılığında milli musiqi alətləri // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.5.

151. Həsənzadə, G. “Xatirə İslamın başı ictimai işlərə qarışıb”: Gövhər Həsənzadə: Damla məndən xəbərsiz iki mahnımı ifa edib: [bəstəkarla müsahibə] / müsahibəni apardı  Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 9 iyun.- S.12.

152. Xalq artisti Teymur Mustafayev dünyasını dəyişib // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.2.

153. Qarabağ xanəndəlik məktəbinin görkəmli nümayəndəsinin irsi üzə çıxarılıb: [xanəndə Məşədi Məmməd Fərzəliyev haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.6.

154. “Qədim alətlərimiz” silsiləsindən mühazirələr: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində eyniadlı onlayn mühazirələrin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyun.-  S.7.

155. Qədimzadə, K. “Musiqi həyatımın bir hissəsidir”: Kamil Qədimzadə: Səmimi bir insanam: [gənc müğənni ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 18 iyun.- S.12.

156. Lalə. Vaqif Mustafazadənin sevimli radiosu: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinə təqdim edilib] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 iyun.- S.6.

157. Malqoç, A. Azərbaycandan cahana bir bülbül səsi –Rəşid Behbudov // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.13.

158. Mədətoğlu, Ə. Danışan barmaqlar: [ustad tarzən Gülağa Zeynalov haqqında] // Ədalət.- 2020.- 1 iyun.- S.7.

159. Mikayıl Müşfiqin taleyindən bəhs edən oratoriya: [bəstəkar Cavanşir Quliyevin “Müşfiq ağrıları” adlı oratoriya yazması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-19 iyun.- S.3. 

160. Milli professional vokal məktəbinin banisi: [Xalq artisti Bülbül haqqında] // Həftə içi.- 2020.- 23-24 iyun.- S.8.

161. “Muğam axşamları” sosial şəbəkələr üzərindən yayımlanır // Mədəniyyət.- 2020.- 26 iyun.- S.3.

162. Musiqinin və səsin insan orqanizminə və psixologiyasına təsiri: [Bakı Musiqi Akademiyasında “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: orqanologiya və akustika” elmi tədqiqat laboratoriyasında “Musiqinin və səsin insan orqanizminə və psixologiyasına təsiri” adlı növbəti onlayn seminar keçirilib] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.5.

163. Müşfiq, Ş. Böyük xanəndənin 90 il sonra aşkarlanan sənət inciləri: [xanəndə Məşədi Məmməd Fərzəliyev haqqında // 525-ci qəzet. - 2020.- 17 iyun.- S.16.

164. Nərimanoğlu, M. Əqli Mülkiyyət Agentliyi “Küçələrə su səpmişəm”in fars mahnısı kimi təqdim olunmasını təkzib edib // Azərbaycan.- 2020.- 25 iyun.- S.10.

165. Novruzov, E. “Kamança məni başa düşür”: Elvin Novruzov: Ən böyük qazancım sənətimdir: [kamança ifaçısı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı  Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 4 iyun.- S.12.

166. Rəşid, Ə. “Maldiv adalarına gedən ilk azərbaycanlıyam, tarixə düşdüm...”: [Əməkdar artist Ədalət Şükürovun “Şou Atv” proqramına söylədikləri] // Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.16.

167. “Səs Uşaqlar”ın final mərhələsinin vaxtı uzadıldı // Azərbaycan. - 2020.- 25 iyun.- S.10.

168. Tanrıverdiyev, V. Qarabağda bir toy çalındı...: (Qədir oxudu - ürəyimi oxudu...) // Ədalət.- 2020.- 9 iyun.- S.6.

169. “Unudulmayanlar” layihəsinin növbəti mühazirəsində görkəmli xanəndə Ələsgər Abdullayevdən bəhs edilib: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 iyun.- S.17. 

170. “Unudulmayanlar”da növbəti mühazirələr: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində eyniadlı layihə çərçivəsində Xalq artisti Hacıbaba Hüseynov və Xalq artisti Əlövsət Sadıqova həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.5.

171. Vasif Adıgözəlovun “Layla”sı ustad ifasında: Tarzən Ramiz Quliyevin və iranlı musiqiçilərin iştirakı ilə onlayn rejimdə klip çəkilib // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.-  S.5.  

172. Yeniyetmə pianoçunun növbəti uğuru: [Şirin Əmiraslanovanın İspaniyada keçirilən beynəlxalq onlayn müsabiqəyə qatılması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.2. 

173. Zeynalov, İ. Səslə yox, ürəklə oxumaq...: İsmayıl Zeynalov: Hər şeyi taleyin ixtiyarına buraxmaq istərdim: [vokalçı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Afət İslam / mətni tərc. etdi Xanım Aydın // Kaspi.- 2020.-10 iyun.- S.13.

 

Bax: 21; 22; 25; 39; 40

 

XALQ YARADICILIĞI

174. “Aşıq gözəlləmələri”: [Aşıqlar Birliyi tərəfindən eyniadlı kitabın  işıq üzü görməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 24 iyun.- S.6.

175. Əliyeva, S. Ozan-aşıq sənətinin öyrənilməsi və təbliğinə mühüm töhfə // 525-ci qəzet.- 2020.- 24 iyun.- S.20.

176. Fərəcov, S. Ustad şilləsi alıb sənətə vaqif oldu...: “Bundan sonra sənə zaval yoxdu”: [aşıq Niftalı Kərbəlayı İsmayıl oğlu Süleymanov haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 24 iyun.- S.6.

177. Xəlilov, B. B. Ozan-aşıq sənətimizi zənginləşdirən sənətkar: Dəyərli sənət nümunələri yaratmış aşıq Orucun əsərlərinin təbliğinə ehtiyac var // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 iyun.- S.22.

178. Mayis Gəncəli (1947-2020): [Ustad aşıq, Əməkdar mədəniyyət işçisinin vəfatı ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 24 iyun.- S.6.

179. Umudlu, Q. “Ozan-aşıq ensiklopediyasi”: İkicildlik fundamental nəşr milli-mənəvi sərvətlərimizə diqqət və qayğını əks etdirən əhəmiyyətli elmi hadisədir // Mədəniyyət.- 2020.-10 iyun.- S.6.

 

 

BALET VƏ RƏQS

180. BXA-nın prorektoru təltif olunub: [Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Elmi Şurasının qərarı ilə Əməkdar incəsənət xadimi Sonaxanım İbrahimovanın “Beynəlxalq qızıl ulduz” medalı ilə təltif olunması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-19 iyun.- S.3.

181. Gövhər, V. Azərbaycanda balet dünən və bu gün // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.6.

182. Milli rəqslərimiz İsveçdə maraqla qarşılanıb //Mədəniyyət. - 2020.- 5 iyun.- S.8.  

 

KİNO

183. Amal, A. “O iki qadınla özümü evli kimi hiss edirəm”: Amil Amal: “Dövlət pul ayırmasa, mənim kimi rejissorlar kənarda qalacaq, milli-mənəvi dəyərlərimiz məhvə doğru gedəcək”: [rejissorla müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2020.- 18 iyun.-S.14.

184. “Arxadan vurulan zərbə”nin gizlinləri: Aktyoru az qala bıçaqla öldürəcəkdilər: [Arif Babayevin çəkdiyi eyniadlı film haqqında] // Hürriyyət.- 2020.- 23-24 iyun.- S.16.

185. Aydəmir, A. “Hansı tələbatdan danışırıq? Damla filmdə baş rola çəkildi”: Azər Aydəmir: Aktyorlarımız Biləcəridən o tərəfə çıxacaqlar: [istedadlı aktyorla müsahibə] / müsahibəni apardı  Rövşən Tahir // Üç nöqtə. - 2020.- 1 iyun.- S.12.

186. Azəri, L. “Açar” filminin tizeri kinosevərlərə təqdim olunub: [Elşad Elsevərin çəkdiyi eyniadlı film haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.- S.5.

187. Çəkilişində rejissorun, operatorun, fotoqrafın həlak olduğu filmimiz – “Mən ki gözəl deyildim”in faciəvi kadr arxası // Unikal.- 2020.- 13 iyun.- S.20.

188. Əlişov, F. “Məni həmişə öz dərsinə vurğunluq yaradan müəllimlər valeh edib”: Fuad Əlişov: Amma, görünür, taleyin planları başqa imiş…: [rejissorla müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova // Şərq.- 2020.- 9 iyun.- S.13.

189. Fərəcov, S. Sənəti ilə məktəb yaradan aktyor: [Xalq artisti Möhsün Sənani haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.6.  

190. Gürcüstandakı soydaşlarımızın qısametrajlı filmləri: [“Mədəniyyət” kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin eyniadlı  layihəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-10 iyun.- S.5.   

191. Hadıyev, C. “Komediyanı küçə sənəti ediblər”: Cavanşir Hadiyev: Sənədlərim, elə bil asılqanda ilişib qalıb: [Əməkdar artistlə müsahibə] / müsahibəni apardı  Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 2 iyun.- S.12.

192. Kazımzadə, A. Ə. Əməyin ucaltdığı mətin bir obraz: [rejissor Vasif Məmmədzadənin  akademik Xoşbəxt Yusifzadəyə həsr etdiyi “Fədakar” filmi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyun.-  S. 5.

193. Kərimova, S. Çəkdiyi filmlə ABŞ-da uğur qazanan azərbaycanlı tələbə: İsmayıl Məlikov: Ölkəmi layiqincə təmsil etməkdən fəxr duyuram // Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 19 iyun.- S.11.  

194. Qorxmaz, A. Aktyor Tofiq Mirzəyevi Azərbaycandan İsrailə nə apardı: Tanımadığımız məşhur // Unikal.-2020.- 18 iyun.- S.20.    

195. “Mənim balaca şahzadəm” beynəlxalq festivalın qalibləri sırasında: [Arif Məhərrəmovun çəkdiyi eyniadlı filmin Koreyada mükafat qazanması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 24 iyun.- S.8.  

196. Mir-Qasım, O. Varislər: Oktay Mir-Qasım: “Atam bütöv Azərbaycan sevdalısı idi”: [“Varislər”in qonağı Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti Mirəsədulla Mirqasımovun oğlu tanınmış kinorejissor Oktay Mir-Qasımdır] / müsahibəni apardı Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.16-17.

197. Mustafa, F. Rejissor Mərahim Fərzəlibəyovun əmək kitabçası… // Ədalət.- 2020.- 26 iyun.- S. 5.

198. Müşfiq, Ş. Şanlı tarixin yüzüncü ili ekranda: [1920-ci ildə sovet işğalına qarşı yönəlmiş Qarabağ və Gəncədə olan üsyanların kinolarda əksi haqqında]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 iyun.- S.14.

199. Övladını atan, tamaşaçılar tərəfindən söyülən Məlik Dadaşov haqda faktlar // Unikal.- 2020.- 13 iyun.- S.19.

200. Rəis, X. Tarixin çətin dönəmlərində dəyişən incəsənət: Və ya bəşəri problemləri özündə əks etdirən sənət lazımdır?: [teatr və kino rejissoru Namiq Ağayev, kinorejissor Tahir Tahiroviç, Əməkdar artist, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının baş rejissoru Sərvər Əliyevin mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 24 iyun.- S.24.  

201. Sultanova, S. Kinomuzun ciddi problemləri: Kanna gedən yollar haradan keçir?-Tənqidçi danışdı: [kinotənqidçinin fikirləri] // Unikal.- 2020.- 13 iyun.- S.21.

202. Yaddan çıxmış sənətkarlar: Qayınananın evdən qovduğu Sevda-bir aktrisanın FACİƏSİ: [Əməkdar artist Tanilə Əhmərova haqqında] // Unikal.- 2020.- 26 iyun.- S.21.; Türküstan.- 2020.- 30 iyun-6 iyul.- S.24.

203. Zirzəmidə “meyit”, Bakı küçələrində “ay lulu”, “Allah kəssin belə qazancı”...: Onların filmləri: [Bakıda çəkilən “Brilyant əl” filmi haqqında] // Unikal.- 2020.- 18 iyun.- S.21.

 

TEATR

204. Aktyor Miraslan Ağayev: Tamaşaçıların isti nəfəsi üçün darıxmışam: [aktyorla müsahibə] / müsahibəni apardı Ağaddin Babayev // Ədalət.- 2020.- 1 iyun.- S.8.

205. Aydəmir, A. “Hansı tələbatdan danışırıq? Damla filmdə baş rola çəkildi”: Azər Aydəmir: Aktyorlarımız Biləcəridən o tərəfə çıxacaqlar: [istedadlı aktyorla müsahibə] / müsahibəni apardı  Rövşən Tahir // Üç nöqtə. - 2020.- 1 iyun.- S.12.

206. Bürcəliyev, A. M. Əyalətdə uğurlu teatr addımları: [Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrının 28 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.7.

207. Bürcəliyev, A. M. 28 il səhnədə  – Qusar teatrının hələ də binası yoxdur // Cümhuriyət.- 2020.- 9 iyun.- S.14.

208. Bürcəliyev, A. M. XX əsrin sonu – Uğurlu teatr addımları // Ədalət.- 2020.- 11 iyun.- S.8.

209. Əhmədzadə, R. Uşaq qəlbi uğrunda mübarizə, yaxud uşaq qəlbinə daxil olan kuklalar: Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla teatrından reportaj / müsahibəni apardı Fidan Nizaməddinqızı //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 5 iyun.- S.27.

210. Əmirli, Ş. Y. Böyük istedad sahibinin örnəkləri: Amaliya Pənahova – 75 // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.5.

211. Əmirli, Ş. Y. Rolları sanki boyuna biçilmişdi: [Xalq artisti Əli Qurbanov haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.7.

212. ƏSA teatrından yeni tamaşa: [Əbdülqəni Əliyevin hazırladığı “Balaca şahzadə” tamaşasının nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.4.

213. Fərəcova, Z. Sənət naminə...: Adil İsgəndərov – 110: [teatr və kino rejissoru haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 25 iyun.- S.10.

214. Füzuli Dövlət Dram Teatrında yaradıcılıq işi bərpa olunub // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.5.

215. Hadıyev, C. “Komediyanı küçə sənəti ediblər”: Cavanşir Hadiyev: Sənədlərim, elə bil asılqanda ilişib qalıb: [Əməkdar artistlə müsahibə] / müsahibəni apardı  Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 2 iyun.- S.12.

216. Həmidə. Bir az da “Teatral” olaq...: [Tahir Tahiroviçin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.5.

217. Hüsniyyə Mürvətova: “Bəlkə də səsimlə daha çox yadda qalacağam”: [Əməkdar artistlə müsahibə] / müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 iyun.- S.24.

218. İftixar. Teatr və Reforma // Ədalət.- 2020.- 1 iyun.- S.6.

219. İftixar. Teatr və Reforma // Ədalət.- 2020.- 2 iyun.- S.4.

220. Kazımlı,  M. “Teatr insanın həyata baxışını dəyişir”: Gənc aktyor Mirsənan Kazımlı: Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti mənə çox şey öyrətdi / müsahibəni apardı Turan Etibaroğlu // Kaspi.- 2020.- 18 iyun.-S.12.

221. Kazımov, N. “Teatr dövrün tələblərinə cavab verməlidir”: Nicat Kazımov: Teatr zamanı qabaqlamalıdır: [rejissorla müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 11 iyun.- S.12.

222. Qasımov, C. Kuklalar... // Kaspi.- 2020.- 18 iyun.-S.11.

223. Qasımov, C. Teatrda şüuraltı ideyalar prinsipi // Kaspi.- 2020.- 11 iyun.- S.12.

224. Qəhrəmanov, Ə. Sənətin müasirliyi: Xalq artisti Kamran Quliyev // 525-ci qəzet.- 2020.- 20 iyun.- S.17.

225. Mehdi, N. M. Bir az da Vaqif İbrahimoğlunun teatrından: “Mən” olmağın tarixçəsindən: [müəllif Niyazi Mehdinin şəxsi həyatı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S. 8-9.

226. “Məndən ötdü, mənə heç nə olmaz” anlayışı ilə yaşamaq olmaz: [Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının fikirləri] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.2.

227. Nəsibova, R. “Hər kəsi bağışlamaq lazımdır”: Rada Nəsibova: Teatrda tamaşaçı nəfəsini hiss edirsən: [aktrisa ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 13 iyun.- S.12.

228. Nihad Qulamzadə: “Molyer bizim ifamızda əsərinə baxsaydı, ürəyi partlayardı”: [“ƏSA” teatrının bədii rəhbəri ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2020.- 11 iyun.-S.10.

229. Nizamiqızı, H. Kuklaçı sənətkar əbədiyyətə qovuşdu: [Dövlət Kukla Teatrının Əməkdar artisti Mansur Mansurovun vəfatı ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.-3 iyun.- S.6.

230. Pirimova, N. “Onlaynlaşan” tamaşalarımız, yaxud canlı sənətin cansız modeli... // Kaspi.- 2020.- 11 iyun.- S.11.

231. Prezident İlham Əliyev Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni binasının tikintisi ilə tanış olub: [Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Gəncə şəhərinə səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2020.- 25 iyun.- S.4.

232. Rəis, X. “Şir əlimdəki dondurmaya, mən də ona baxırdım...”: İş prosesində aktyorların başına gələn hadisələr heç də həmişə gülməli olmur: [Xalq artisti, prezident mükafatçısı Nübar Novruzova, aktyor Elçin İmanov, Fikrət Məmmədov, aktrisa Günel Məmmədovanın mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 11 iyun.- S.14.

233. Rəis, X. Onlayn, yoxsa virtual?: [teatrlarımızın onlayn tamaşa adı altında tamaşalar nümayiş etdirməsi ilə bağlı teatrşünas Elçin Cəfərov, rejissor Ərtoğrul Kamalov, İT mütəxəsissi Rəşad Əliyevin fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 25 iyun.-S.10.

234. “Sənə nağıl danışım”: Müsabiqənin qalibləri elan edilib: [Kukla Teatrının nəzdindəki “Oyuq” teatr-studiyasında eyniadlı nağıl müsabiqəsinə yekun vurulması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun.- S.4.  

235. “Unudulmayanlar”da Hüseynqulu Sarabski xatırlanıb: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin  “Unudulmayanlar” layihəsi çərçivəsində] //Mədəniyyət. - 2020.-3 iyun.- S.5.

 

Bax: 36; 44; 46; 49; 50; 53-55; 58; 189; 200; 373; 523

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

236.  Bənzərsiz gülüş ustası: [Xalq artisti Hacıbaba Bağırov haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 13 iyun.- S.16.

237. Dadaşov, Ə. “Teatrda işləməyən aktyoru ciddi qəbul etmirəm”: Əmrah Dadaşov: Əsas sənətdir: [teatrın aktyoru ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 25 iyun.- S.12.

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

238. Birpərdəli pyes müsabiqəsi: [teatrın “Biz birlikdə güclüyük” adlı  müsabiqə  elan etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.5.

239. Əbdülsəmədova, Z. F. “Bir itkidən ayrılmamış, digəri ilə qarşılaşdım”: Zemfira Əbdülsəmədova: Ardıcıl rollar oynamağı bacara bilmədim: [teatrın aktrisası ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 23 iyun.- S.12.

240. Fərəcov, S. Səhnə üçün həkimlik sevdasından əl çəkmişdi..:. [Xalq artisti Süleyman Ələsgərovun 105 illiyi ilə əlaqədar] //Mədəniyyət. - 2020.- 26 iyun.- S. 7.

241. Pirimov, A. “Aktyorda bəxt də olmalıdır”: Araz Pirimov: Teatr başqa bir aləmdir: [teatrın aktyoru ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 30 iyun.- S.12.

 

III. BƏDİİ ƏDƏBİYYAT

ŞEİRLƏR

242. Abdin, S.  İntihar xəbəri döyür qapımı...;  Bu dünyanı qara gördüm; Mən bilmirəm hara gedim? // Ədalət.- 2020.- 9 iyun.- S.5.

243. Ağa, A.  Dəli külək;  Arılar; Çeçələ barmaq // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.32.

244. Ağa, M.  Bu dünyanın hər üzünü; Bu dünyanın çox...; Yaman  gözəlsiz düzü...; Məni adam et...; Yaşayır göy dənizdə...; Əvvəl-əvvəl göyə baxdı...; Dərib dəstə bağladın; Aç yelkənini...; Bir qədər yaxinda...   // Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- S.15.

245. Arabaçı, A. Heç zaman endirmədim sözü zirvədən dizə //  Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.10.

246. Aslan, V. Beşi yeddinci ay; Sabirə xitab; Gəlirəm; Uzaqlara baxan insan!; Ağla; Bərdə; Məqam; Nəvələrim; Qaçıram, qaşıram sevdiklərimdən...; Görüşəcəyik // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 13.

247. Bəxtiyar, S. Tapmacalı şeirlər // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.21.

248. Cəmil, A.  Hana; Günəş və tumurcuq; Sadıq baba, Güllü nənə; Aysel; Göbələk həsrəti; Günəş baxır Günəşə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.26.

249. Elsevər, S. Kirillə latını qarışdıranda; İki yalan // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.25.

250. Əlioğlu, Ə. Bayram tonqalında; Yaz yağışı; Yumaq; Biçənəkdə itmişdik...; Soyuq da bizdən qaçdı; Ayla gizlənpaç; Dələnin yolu; Bizimlə gəzsin; Şam meşəsi; Vələs; İş tapan babam // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.28.

251. Əlizadə, A. Uşaqlar nar yeyirlər, Əl-üzləri qırmızı...; Hop-hop, Gül-top; Kal nar; Krossvord; Tezcə sağal; Bizim Tağı; Mən qoğal olsam; Qar yeyən quşlar; Tez ye // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.9.    

252. Firuddinoğlu, M.  Gəl:  Şair Oktay Abdullaya // Ədalət.- 2020.- 4 iyun.- S.6.

253. Günəş, E. Qadın istərsə...; Bakı küləyi; Susur sevgi // Yeni Təfəkkür.- 2020.- 19 iyun.- S.3.

254. Heybətağaqızı, R. Yenə o dağ olaydı: M.Müşfiqin xatirəsinə  //  Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.16.

255. Həbibbəyli, İ. Ə. Ay mənim nəvələrim: Qəmbər Hüseynlinin xatirəsinə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.5.

256. Hüseynbəyli, F.  Uşaq şeiri; Ata rəsmi; Top oyunu; Uşaq və sual  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.32.

257. Hüseynoğlu, S.  Analar bir günəşdi, övladlar günəbaxan; Dolu; Dibçək; Şaftalı bağında; Qoruqçu çay; Pinti qız; Yağış; Analar bir günəşdir; Vüqarın çəkməsi; Tək ağac; Dərə; Dağ çayı; Dava; Lalənin güllü donu  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.23.

258. Xəlil, Z.  Koronavirus dövründə uşaqlar;  Tütək çalan quş; Sözdən çiçək yağdıraram; Baba ilə nəvənin söhbəti; Mənim dilim; Qoy sənə Günəş deyim...; İbtidai sinif müəlliminin düşüncələri; Tomris; Ay bizim elli qızlar  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.6-7.

259. İmanzadə, İ. M. Zalım dünya qocalmır ki, qocalmır; Sanmayın yetən öləcək; Görən nə axtarırıq; Nə gəlib ki...; Lövhə; Biz niyə beləyik...; Qoymadılar; Söz; Özün de...; İlahi, aç qapımı; Ovçu Məmməd; Gedək söz dirilən yerə; Elegiya; Şəlalə; Gedirsən...; Baxışlarım  // Ədalət.- 2020.- 1 iyun.- S.7.

260. İsaq, İ.  Şokoladlı ev; Dirriyimiz, diriliyimiz; Ballıca; Yağış yağır; Sünbüllü şeir; Qaratoyuq; Bapbalaca... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.26.

261. Kəramət.  Mənim ürəyimdə cəhənnəm yoxdur; Bütün sevdalar kimi...; Göyə yağan yağış; Kor kitabı; Məni bağışlamayın; Şuşanın xətrinə sus və danışma; Onsuz da; “Gözəli” gözəlləməsi; Evdə qalma; Qorxu əlacı; Quşlara zəng edirəm... //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.3.

262. Korotkeviç, V. S. Keçmiş sevgiliyə ayrılan zaman: [belarus ədəbiyyatı] / tərc. etdi Aydan Xəndan // Kaspi.- 2020.- 13-16 iyun.- S.8.

263. Məmmədova, Ş. Hacıniyaz şeirlərindən seçmələr:   Qaraqalpaq poeziyasından; Xivəli qız; könlüm mənim; Düşər; Yox mənim; Olur; Bir canan; Bibigül // Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.14.

264. Muğanna, S.  Tək kəlimə deyil, bir baxışla vuruldum...; Düşün, saçların bir göy qurşağıdır...; Elə baxma, ölürəm... //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.3.

265. Muradzadə, F.  Bu nə qoxusudur görən, ilahi?; Bəlkə yadında qalacam;  Bir usaqlıq həsrəti...  //  Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- S.13.

266. Mürvətov, N. T.  Bax ümidlə gələcəyə, sabaha; Çəkilirəm addımbaşı “sınağa”; Zərrəyəm; yaşadım; Məhəbbət; Ana, de də söz mənə; Ağsaqqalım  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 29.

267. Mürvətov, N. T. Nəzmə aldım; Dəyişəcək dünya?; Bumu?; Darılma; Artıq umur; Başa düşməz; Dünya “Cənnətdir”; Vədən vədə qaldı; Getdi; Öyümə // Kredo.- 2020.- 18 iyun.- S.6.

268. Müslüm, F.  Çəkildim özümə...; Biz  Tanrı verdiyi haqqa tapındıq; Kərküklü dostlar; Gecələr- çiynimdə qara yapıncı // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 iyun.- S.22.

269. Nağıqızı, M.  Heydər Əliyev dastanı; Bir ömür himni; “Kərəmi”; Al bayrağım; Anamla söhbət; Sən olaydın; Dünya // Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 19 iyun.- S.13.

270. Namaz, M.  Balalarımız üçün; Yanıltmaclar; Göz; Fidan; Qar  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.12.

271. Nuruqızı, S.  Elə payız gələni;  Xəzərim; Ana dili; Vətən //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.12.

272. Nurullahi, Ə. Başımda arpa-buğday saçlarım...; Orda bir göl vardı...:  [Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.19.

273. Paşa, E.  İtirdim; Saçlarına qurban olum... //  Türküstan.- 2020.- 23-29 iyun.- S.22.

274. Rüstəmova, X. Duyuram qəlbimin döyüntüsünü-; Axmatovaya;  Külək yıxa bilməz...; Başımın üstündə...; Anam; Dirilişə məktub; Məgər az idi...;  Bəlkə bir oturaq...;  Xəstəliyə bənzəmir...; Ürəyində bir sözün var; Belə görməmişdim...; Gedəcəksən indi;  Yeksənəklik...; Baxıram... / tərc. etdi Afaq Şıxlı  //  Kaspi.- 2020.- 20-22 iyun.- S.11-12.

275. Sabir, M. Ə. Fəhlə səndə, özünü bir insanmı sanırsan? // Ədalət.- 2020.- 1 iyun.- S.8.

276. Sevil, X. Çoxdandı hədəfdəsən; Eşq atıram; Özgəsiylə nəfəslən; Sənə də əlvida; Bir dua var dodağımda; Görünür...; yanağımda yer saldım; Ürəyini yığıb gəl; Bilirəm ayrılıq var...; Ürəyini mənə çevir  //  Kaspi.- 2020.- 13-16 iyun.- S.11.

277. Şahin, Ş.  Bu dünya dincəldi bir az;  Mənim ağrılarım  // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 iyun.- S.24.

278. Şovkəti,  M. Y. Tanıyaq və tanıdaq:; Vətən; Olmaz; Yollarım; Aşiqanələr; Azadlıq: [iran sairinin həyat və yaradıcılığı  haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 20 iyun.- S.18.  

279. Talıblı, P. Z. Arazın suyuyla öpüş vaxtının; Tapdadı içimi...  //  Türküstan.- 2020.- 23-29 iyun.- S.22.

280. Yusifoğlu, İ. Qalib olacaqsan;  Araba; Ulu dağların; Çaqqala; Pöhrələr; Yağır yağış; Ayna; Çaydan; Qarışqalar; Çıraq; Alma neynir almanı; Ulduzlar yerə yağır; Tut ağacı; Üzərlik; Qumrudu; Dostyana; Günəş; Cöngələr; Yanağı qırmızıdı; Şıltaq dalğalar  // Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.13.

281. Yusifoğlu, İ. Səngərə dönər Kolu dağların; Qalib olacaqsan; Araba; Gediklərində...; Öz donlarını...; Dağ laləsi...; Pələng nərəsi... //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.28.

282. Yusifoğlu, S.  O dağları hardan hara gətirdik: Deyəsən ürəyim yoxmuş...; Göynən gedən fironlarda yenildi; Mənə gələn dərdin ömrü uzundu; Sözdə qardaşlıq qalıb; Yuxumda yuxun üşüyər; Bizimdir; Borc; Anam, dizlərim bükülür; Ən xırda dərdin də nağılı uzun; Qanadlanmaq; Darıxan günlər; Bu günə; Hər günüm; Hansı ovcumda qaldın  //  Ədalət.- 2020.- 4 iyun.- S.8.

 

HEKAYƏLƏR. NAĞILLAR

283. Abasıyanık, S. F.  İpək dəsmal:  [türk ədəbiyyatı] / tərc. etdi  Əjdər Ol  //  Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- S.9.

284. Abasıyanık, S. F. Uzun Ömər: [türk ədəbiyyatı] / tərc. etdi  Əjdər  Ol  //  Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- S.9.

285. Abdullayev, Z. Seyid baba  // Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.16.

286. Amanova, S. B.  Xarıbülbül // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.29.

287. Andre, P.  Uşaq və üfüq: Səhra müdriklərinin hekayətləri:  [fransız ədəbiyyatı] / tərc. etdi  Fərid Hüseyn  //  Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- S.7.

288. Azər, Ş. Unutmaməni: [fars ədəbiyyatı] / tərc. etdi Məhəmməd Nuri // Kaspi.- 2020.- 13-16 iyun.- S.9.

289. Bərdəli, B.  On dörd gün karantində // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 20; 21.

290. Bünyad, Y.  Bəlkə də bir yuxudu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 26; 27.

291. Bünyadzadə, A. “Karuseldəki at”; “Şirniyyat atan silahlar” // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.3.

292. Ərşad, A.  Yol əhvalatı // Azad Azərbaycan.- 2020.- 18 iyun.- S.7.

293. Əsgərova, T.  Qayğı //  Kaspi.- 2020.- 20-22 iyun.- S.15.

294. Hacı, K.  Cənnət alması  // Kaspi.- 2020.- 26-29 iyun.-S.14.

295. Həsənoğlu, H.  Ağ vərəqlər // Azad Azərbaycan.- 2020.- 5 iyun.- S.7.

296. Həsənoğlu, H.  Tənbeh // Azad Azərbaycan.- 2020.- 9 iyun.- S.7. 

297. Hüseyn X. Ə. Qan qoxusu // Kredo.- 2020.- 18 iyun.- S.14.

298. Hüseyn X. Ə. Qan qoxusu // Kredo.- 2020.- 22 iyun.- S.14.

299. İdrisoğlu, A.  Tayqulaqlar ölkəsi // Azad Azərbaycan.- 2020.- 18 iyun.- S.7.

300. İsabəyli, Q. İ.  Bir hekayə, iki nağıl; Beş dost; Dəvəylə hörümçək; Görünməz və Alabəzək Kos // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.13.

301. Korotkeviç, V. S. Çovğun: [belarus ədəbiyyatı]  /   tərc. etdi Xanım Aydın // Kaspi.- 2020.- 26-29 iyun.-S.9.

302. Qubalı, G.  Dəniz adlı bir dünya // Ədalət.- 2020.- 9 iyun.- S.8.

303. Markes, Q. Q.  Dünyanın ən gözəl ölüsü: [Kolumbiya ədəbiyyatı] / tərc. etdi  Natiq  Səfərov // Türküstan.- 2020.- 23-29 iyun.- S.23.

304. Məhərrəmov, V.  Kiçiklərin böyüklərə böyük dərsi  // Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.10.

305. Məmmədli, İ.  Elçilik  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 9.

306. Məmmədli, İ. M. Qələm // 525-ci qəzet.- 2020.- 20 iyun.- S.21.

307. Məmmədli, N. Ə. Qara kvadrat // Türküstan.- 2020.- 23-29 iyun.- S.16.

308. Mina, R.  “Qayğıkeş külək” // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.9.

309. Nargis. Ordubebişt laləsi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.25.

310. Piri, E.  Əyyaş ata:  Hekayə esse // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 11.

311. Rəxşanlı, R. Niyalın yamacında // Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.14.

312. Semyonov, Y.  Qayıtma:  [rus ədəbiyyatı] / tərc. etdi  Həsən Tağıyev //  Kaspi.- 2020.- 13-16 iyun.- S.14;15.

313. Turan, T.  Xalça oğrusu  // Türküstan.- 2020.- 23-29 iyun.- S.22.

314. Yusifqızı, R. Təranənin arzusu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.27.

 

Bax: 510  

 

ESSELƏR

315. İdrisoğlu, A.  Ad özünü doğruldanda və ya Elçin dünyası // Azad Azərbaycan.- 2020.- 5 iyun.- S.7.

316. İdrisoğlu, A.  Allah vergisi olan seçilmiş insan // Azad Azərbaycan.- 2020.- 20 iyun.- S.7.

317. Malik, F.  Yol:  [müəllifin bədii düşüncələri] // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.22-23.

318. Mehdiyev, R.  İntellektin portreti // Azad Azərbaycan.- 2020.- 25 iyun.- S.7.

319. Mədətoğlu, Ə.  Hava  durumunun diqtəsi:  Ovqata uyğun bir yazı  //  Ədalət.- 2020.- 26 iyun.- S. 5.

320. Məmmədov, E. S.  Mənən zəngin adamlar belə hərəkət edə bilər // Azad Azərbaycan.- 2020.- 23 iyun.- S.7.

321. Məmmədova, J.  Sevgi, inam və məsuliyyət mübarizə yolu kimi  //  Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 19 iyun.- S.13.

322. Mikayıl,  İ.  Şəbnəm: [aprel döyüşlərində şəhid olmuş Əbubəkir İsmayılov haqqında] //  Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.15.

323. Şahin, Ş.   On  səkkiz yaş  //  Ədalət.- 2020.- 30 iyun.- S. 7.

324. Şahin, Ş. Üç yüz manata tərk olan gənclik // Ədalət.- 2020.- 1 iyun.- S.6.

325. Tuncay, İ. Əlac nədir? // Ədalət.- 2020.- 18 iyun.- S.1;3.

326. Tuncay, İ.   İnsan // Ədalət.- 2020.- 24 iun.- S. 1;3.

327. Tuncay, İ.  Mozaik böhran  // Ədalət.- 2020.- 23 iyun.- S.1;3.

328. Vüsal, B. Etiraf  //  Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.12.

329. Vüsal, B.  Qəlb //  Ədalət.- 2020.- 20 iyun.- S. 9.

330. Vüsal, B. Simahum // Kaspi.- 2020.- 13-16 iyun.- S.12;13.

 

POEMALAR

331. Xələfli, Ə. R.  Bir acı xatirə var:  II Cahan savaşında qurban gedənlərin xatirəsinə //  Kredo.- 2020.- 18 iyun.- S.8-9.

332. Xələfli, Ə. R.  Bir atanın düzyolu:  Azadlıq yolunda qurban gedənlərin xatirəsinə // Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.8-9.

333. Xələfli, Ə. R. Dönməzlik yolu:  “Azadlıq eşqinə bir yarpaq” poemasına əlavə və şərh //  Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.9.

334. Xələfli, Ə.  R.  Hər ocağın öz işığı // Kredo.- 2020.- 22 iyun.- S.8-9. 

335. Xələfli, Ə. R.  Ölüm maşınının ağzında: Azadlıq yolunda qurban gedənlərin xatirəsinə  //  Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.8-9.

336. Yadigar, A.   Xaqani:  poema (ixtisarla) //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 22. ;  Ədalət.- 2020.- 20 iyun.- S. 14.

 

NOVELLALAR.  OÇERKLƏR. FELYETONLAR

337. Oğuz, Y. Nə işin...nə işim var? // Azad Azərbaycan.- 2020.- 5 iyun.- S.3.

 

ROMANLAR

338. Abbas, A. Gəl ay Pənah xan, gorun çatlasın!:  [“Batmanqılınc” romanının giriş hissəsi] // Ədalət.- 2020.- 11 iyun.- S.5.

339. Əlişanoğlu, T.  Başdaşı nağılı:  [yazıçı Səyyad Aranın “Başdaşı” romanı haqqında]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 18; 19.

340. Hüseynoğlu, S.  Geriyə yol qalmayanda: Səyyad Aranın “Başdaşı” romanı üzərinə  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 19.

341. Mirələmov, H. F.  Çaldırana  gedən yol:  Romandan səhifələr  //  Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.2.

342. Mirələmov, H. F. Çaldırana  gedən yol: Romandan səhifələr // Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.2. ğ

343. Mirələmov, H. F.  Çaldırana  gedən yol:  Romandan səhifələr // Kredo.- 2020.- 18 iyun.- S.2.

344. Mirələmov, H. F. Çaldırana  gedən yol:  Romandan səhifələr // Kredo.- 2020.- 22 iyun.- S.2.

345. Sarıhüseynoğlu, V. N.  Əsirli əsrlər; Əsrlər, əsirlər yallısı  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.26.

346. Selcan, S. “Lo” romanı: gerçəkliyin uğurlu bədii inikası: [şair, publisistin eyniadlı romanı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 iyun.- S.20.

347. Şəfahət, Q. Hayana atıldığı bilinməyən daş: “Sandıq” romanından parça // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 30.

 

Bax: 595

 

PUBLİSİSTİKA

348. İdrisoğlu, A.  Böyüklərin gözü, uşaqların sözü ilə // Azad Azərbaycan.- 2020.- 9 iyun.- S.7.

349. Qəni, E.  İşıq adam – Yazı: [professor, jurnalist Cahangir Məmmədli haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 24 iyun.- S.17-18.

350. Zeynal, Ə. Azərbaycanın 100 il əvvəlki parlament jurnalistləri: Fərhad Ağazadə haqqında bilmədiklərimiz:  [ictimai xadim  haqqında]  // Türküstan.- 2020.- 23-29 iyun.- S.13.

 

IV. ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

351. Abbas, A.  “Batmanqılınc”:  [Qarabağda cərəyan edən hadisələrdən bəhs edən roman haqqında] // Ədalət.- 2020.- 11 iyun.- S.5.

352. Abbasov, İ.  atalar nə deyibsə, düz deyib…;  yaxud “Əlində qayçı qoyun otarmaq” nə deməkdir?:  [atalar sözləri haqqında]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.28.

353. Ağsəs, Q.  Yeddi il və yeddi gün: Fərqanə Mehdiyevanın əziz xatirəsinə // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 iyun.- S.17.

354. Axundov, M. X.  Cəlil Məmmədquluzadə və Həmidə xanım barədə təəssüratım  // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 iyun.- S.15.

355. Axundova, M. X. Cəlil Məmmədquluzadə və Həmidə xanım:  Təəssüratım: [pedaqoq, şair Mirzə Xosrov Axundovun təəssüratları] // Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.4.

356. Axundova, M. X. Pedaqoq-maarifçi və şair Mirzə Xosrov Axundov: [yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 iyun.- S.15.

357. Akimova, E. S. Gəlin narahat olaq: dərsliklərdəki problemlər, ədəbiyyatdan uzaq salınan uşaqlar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.18-19.

358. Albalıyev,  Ş. Deyimlər - yozumlar  // Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.15.

359. Allahmanlı, M. Q. Unudulmaz elm xadimi, görkəmli pedaqoq və nəcib insan:  [Məhəmməd Balayev haqqında] //  Respublika.-2020.- 4 iyun.- S.6.

360. Allahverdiyev, C. Hidayət və İrəvan ədəbi-mədəni mühiti  // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 iyun.- S.15.

361. Anar.  “Cavabsız qoymaq istəmədim”:  [Xalq yazıçısına unvanlanan məktuba cavab] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.2.

362. Anar. Uşaq ədəbiyyatımızın qaynağı folklorumuzdur // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.2.

363. Anarın povestləri “Roman qazeta”da: [Anarın Moskvada “Göz muncuğu” adıyla nəşr olunan kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.2.

364. Aras, O.   Kamal Abdulla və Şərqin sirləri  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 27.

365. Aslanova, A.  Göz yaşlarından doğan sənət: [ədəbiyyatda sentimentalizm haqqında] // Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- S.8.

366. Atatürkü ağladan mahnı, “şeirin Rəsulzadəsi”, talan olan diyar... - Şəhidziyalı: [şair Əhməd Cavadın yazdığı və Üzeyir Hacıbəylinin bəstələdiyi “Çırpınırdı qara dəniz” mahnısı haqqında]  //  Türküstan .- 2020.- 2-8 iyun.- S.24.

367. Aytel, İ.   Ağ işıq:  Və yaxud “ölümü öldürüb” dünyaya gələn şairin 70-inə salam: [şair Musa Ələkbərlinin yubileyi münasibətilə]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.11.

368. Azər, A.  Essevari fikirlər // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.25.

369. Azərbaycan ədəbiyyatında alleqoriya:  [filologiya üzrə elmlər doktoru Lalə Əlizadənin eyniadlı kitabı haqqında]  // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.7.

370. “Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası”ndan yeni cild: [Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun  eyniadlı layihəsi Səlim Rəfiq Rəfioğluya həsr edilib]  //  Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.7.

371. Babayev, Y.  Qarabağ ədəbi-mədəni mühitinin XIX-XX əsrlər mərhələsinə qədər onun keçdiyi tarixi inkişaf yolunun mənzərəsi: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Səbinə Əhmədovanın “Qarabağ ədəbi-mədəni mühiti” adlı monoqrafiyası haqqında] //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 23.

372. Babayeva, G. Qarabağ ədəbi-mədəni mühitinin tarixi yeni baxış müstəvisində:  [Səbinə Əhmədovanın eyniadlı monoqrafiyası]  //  525-ci qəzet.- 2020.- 10 iyun.- S.23.

373. Bağırlı, A.  Heydər Əliyevin obrazı dramaturgiyada və teatrda:  [Ümummilli liderimiz haqqında yazılan dram əsərləri və onların səhnə həyatı görməsi haqqında]  //  Respublika.- 2020.- 20 iyun.- S.5.

374. Bağırlı, A. Qafiyəm ol, uşaq təbəssümü:  Vaqif Səmədoğlunun poeziyasında uşaq dünyası // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.5.

375. Balayar, S.  Yurd həsrətinin  Dəyərləyəz  rəngi:  Şair Məlahət  Bəxtiyarovanın  yaradıcılığı  haqqında qeydlər // Ədalət.- 2020.- 25 iyun.- S. 7.

376. Barat, E.  Poeziyanın riyazi ifadəsi: Rafail Tağızadənin şeirlərində qeyri-səlis məntiq // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 31.

377. Bayramova, S.  Zahid Xəlil - uşaq ədəbiyyatının böyük ismi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.31.

378. Bu dünya dəmyə dünyadı...: 5 iyun Vaqif Səmədoğlunun doğum günüdür //  Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.1.

379. Cavad Heyətin 95 illiyinə həsr olunan videoseminar: [Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində həkim, ədəbiyyatşünasın yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbir haqqında]  //  Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.4.

380. Cəfərov, N. Q.  “Günlər keçir. ancaq izsiz yox...”:   “Üç nöqtə” qəzetinin qonaği Nizami Cəfərovdur:  [ədəbiyyatşünas alimin xatirələri] / hazırladı  Pünhan Əfəndiyev // Üç nöqtə.- 2020.- 18 iyun.- S.14.

381. Cəfərov, N. Q.  “Günlər keçir. ancaq izsiz yox...”: Nizami Cəfərov: O qədər mehriban mühit yaratdı ki, cəsarətlənib bir -iki sual da mən verdim...:  [ədəbiyyatşünas alimin xatirələri] / hazırladı  Pünhan  Əfəndiyev // Üç nöqtə.- 2020.- 20 iyun.- S.14.

382. Cəfərov, N. Q.   “Yavaş-yavaş ahıllaşıram”:      Nizami Cəfərov: Keçən günlər barəsində daha tez-tez düşünürəm:  [ədəbiyyatşünas alimin xatirələri] / hazırladı Pünhan  Əfəndiyev   //  Üç nöqtə.- 2020.- 9 iyun.- S.14.

383. Cəfərov, N. Q. “Yavaş-yavaş ahıllaşıram”: Nizami Cəfərov: Orta məktəbdə oxuyanda jurnalist olmaq istəyirdim...: [ədəbiyyatşünas alimin xatirələri] / hazırladı Pünhan  Əfəndiyev  //  Üç nöqtə.- 2020.- 11 iyun.- S.14

384. Cəfərov, N. Q. “Yavaş-yavaş ahıllaşıram”: Nizami Cəfərov: Keçən günlər barəsində daha tez -tez düşünürəm:  [ədəbiyyatşünas alimin xatirələri] / hazırladı Pünhan  Əfəndiyev //  Üç nöqtə.- 2020.- 13 iyun.- S.14.

385. Çuxur günü: “Buker” mükafatına namizəd Şükufə Azər:  [“Buker” mükafatına namizəd Şükufə Azərin “Çuxur günü” hekayəsi Məsiağa Məhəmmədinin tərcüməsində] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.11.

386. Dünyaminqızı, Q. Ən yüksək şəkildə anılmağa layiq şair: Və ya təkcə yaradıcılığında deyil, həyatında da romantik olan Hadi  //  Kaspi .- 2020.- 3 iyun.- S.15.

387. Dünyanın insan üzü:  [şair, nasir Əjdər Olun “Qəzənfər müəllimgilin Şuşaya yürüşü” kitabı haqqında]  // Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.1;16.

388. Dünyanın insan üzü  [şair, nasir Əjdər Olun “Qəzənfər müəllimgilin Şuşaya yürüşü” kitabı haqqında]  // Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.10;16.

389. Eldarqızı, G.  Akif Şahverdiyev - anım günü  // Ədalət.- 2020.- 11 iyun.- S.7.

390. Elmanoğlu, E. “O çox zaman şeirlərini bədahətən söyləyərdi...”: [dahi şair Əliağa Vahid haqqında] // Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.9.

391. Elsevər, İ.  Kiçik hekayələrdə böyük sənətkarlıq üslubu:   (Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin yaradıcılığı əsasında) // Kaspi.- 2020.-10 iyun.- S.15.

392. Eminov, A. İ.  Bir  sevginin etirafı: Fəlsəfəsində  nə dayanır: Şairə Kəmalənin “Məni bağışlama” şeiri haqqında düşüncələr // Ədalət.- 2020.- 25 iyun.- S. 5.

393. Əbülfət. Yeni nəşrlər [Yasif Nəsirlinin “Zirvə” və “Gündoğandan Günbatana” kitabları haqqında] // Ədalət.- 2020.- 4 iyun.- S.6.

394. Əfəndiyeva, G. Varislər: Günay Əfəndiyeva: Teymur Elçin sözün həqiqi mənasında işıqla müqayisə ediləcək adam idi:   [ictimai xadim, şair, tərcüməçi Teymur Elçinin nəvəsi, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti ilə müsahibə]  / müsahibəni apardı Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.10-11.

395. Əhməd, D. Beşinci...: Quliyev Zaur – 80  // Türküstan.- 2020.- 2-8 iyun.- S.17.

396. Əhməd, S.  Uşaqlığımın, gəncliyimin Zahid Xəlili:   [yazıçı, şair, pedaqoq, filologiya elmləri doktoru haqqında]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 25.

397. Ələkbərli, F.  Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Əhməd bəy Ağaoğlu: [ictimai xadim Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında]  //  Türküstan.- 2020.- 23-29 iyun.- S.6.

398. Ələkbərli, F.  Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Əhməd bəy Ağaoğlu: [ictimai xadim Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında] // Türküstan.- 2020.- 30 iyun-6 iyul.- S.6.

399. Ələkbərli, F. Milli fəlsəfə tariximizin təşəkkülü və Firidun bəy Köçərli:  VI yazı  //  Türküstan.-2020.- 2-8 iyun.- S.6.

400. Ələsgərova, S. İ. Cənubdan səslər:  [Cənubi Azərbaycan şairləri haqqında]  //  Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.6.

401. Əlibəyli, S. Şəkərəm, bir ömür sürdüm...: (Şair, dramaturq, jurnalist, publisit Şəkər Aslanm haqqında düşüncələrim )  // Azad Azərbaycan.- 2020.- 23 iyun.- S.7.

402. Əlişanoğlu, T. Qurtuluş günümüz ədəbiyyatda necə varsa: Bir romanın şahidliyi ilə: [Xalq yazıçısı Elmira Axundovanın “Şüşə saray” kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.6-8.

403. Əliyev, M. Ədəbiyyatımızın romantizm mərhələsi: təşəkkülündən sonuna kimi:  [Timuçin Əfəndiyevin “Romantizm: təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri” adlı monoqrafiyası haqqında] //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 14; 15.; // 525-ci qəzet.- 2020.- 24 iyun.- S.21.

404. Əliyeva, A. Şamaxıdan doğan günəş- Seyid Əzim Şirvani  //  Türküstan.- 2020.- 23-29 iyun.- S.15.

405. Əliyeva, A. Şamaxıdan doğan günəş- Seyid Əzim Şirvani // Türküstan.- 2020.- 30 iyun-6 iyul.- S.15.

406. Əliyeva, S. Bədii əsərin süjet quruluşunda mifologizmlər: (Mövlud Süleymanlının “Dəyirman” povesti əsasında)  // Türküstan .- 2020.- 2-8 iyun.- S.19.

407. Əliyeva, Y.  “Azərbaycanı dəyişən məhəbbət”:  Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, partiyanın Qadınlar Şurasının sədri, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, filologiya  elmləri doktoru, professor Nurlana Əliyevanın bu adda işıq üzü görən yeni kitabı yüksək elmi-siyasi və bədii keyfiyyətləri ilə diqqətçəkəndir   //  İki sahil.- 2020.- 9 iyun.- S.8.

408. Ənvəroğlu, Ç.  Gördüklərim və bildiklərim:  [şair Aslan Vaqif haqqında] // Ədalət.- 2020.- 11 iyun.- S.6.

409. Ərşad, A. Onu çoxdan tanıyırdım...: (Dost haqqında elegiya):  [şairə Fərqanə Mehdi haqqında]  // Azad Azərbaycan.- 2020.- 13 iyun.- S.7.

410. “Ərtoğrol Cavid: taleyi və sənəti” kitabının müzakirəsi: [AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun  eyniadlı kitabın onlayn müzakirəsini keçirməsi haqqında]  //  Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.4.

411. Faxralı, R. “Azərbaycanı dəyişən məhəbbət”:  [filologiya elmləri doktoru, professor Nurlana Əliyevanın eyniadlı kitabı haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S.10.

412. Faxralı, R. “Azərbaycanı dəyişən məhəbbət” haqqında düşüncələr – Resenziya: [filologiya elmləri doktoru, professor Nurlana Əliyevanın eyniadlı publisistik kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 iyun.- S.19.

413. Fəxrəddin Teyyub – 70:   [şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 21.

414. Fərəcov, S. Uzat əllərini əlimə doğru...: Cənublu şair soydaşımız Əli Daşqın  //  Mədəniyyət.- 2020.- 19 iyun .- S.1;6.

415. Fərəcova, Z.  Nakam ömürlü şair…:  Əliqulu Qəmküsar - 140  // Azərbaycan.- 2020.- 6 iyun.- S.8.

416. Fikrət Sadığın şeirlər kitabı işıq üzü görüb // Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- S.7.

417. Fuad, E. “Azərbaycan əsgəri”,  yaxud Məhəmməd Biriyanın qəhrəmannaməsi...: [Cənubu Azərbaycan şairinin eyniadlı poeması  haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 4 iyun.- S.14.

418. Fuad, E.  Hadi Qaraçayın “Sonsuzluq” poemasında Azərbaycan tarixinə poetik baxış...:  [Cənubu Azərbaycan şairinin eyniadlı poeması  haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 5 iyun.- S.14.

419. Fuad, E. Huşəng  Cəfəri yaradıcılığında milli düşüncənin poetik inikası: 1-ci yazı:  [şair, rəssam  haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 20 iyun.- S.14.

420. Fuad, E. Huşəng  Cəfəri yaradıcılığında milli düşüncənin poetik inikası:  2-ci yazı:  [şair, rəssam  haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 23 iyun.- S.14. ğ

421. Fuad, E. Zəncirlənmiş  sevda...: [tarixçi, ədəbiyyatşünas və türkoloq Məhəmmədtağı Zehtabi haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 25 iyun.- S.14.

422. Gülayə.  Ramiz  Kərəmin şeyr  dünyası // Ədalət.- 2020.- 20 iyun.- S. 12.

423. Həbibbəyli, İ. Ə.  Dünya ədəbiyyatı anlayışına Giriş və “Dünya ədəbiyyatı” dərgisinin xüsusi saytına müqəddimə  // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.14-15; 18.

424. Həsənli, A. H.   Bədii sözlə mücadilədə:  [şair Kəramətin “Xatirə muzeyi(Adam)” poeziya toplusu haqqında] //  525-ci qəzet.- 2020.- 12 iyun.- S.12.

425. Həsənova, N. Bəxtiyar Vahabzadənin bitməyən müqayisələri:  [şairin yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 12.

426. Həmidov, İ. Zəhmətlə keçən ömrün bəhrələri:   [filologiya elmləri doktoru Mahirə Quliyeva  haqqında] // Respublika.- 2020.- 10 iyun.- S.6.

427. Hüseynova, Ü.  Ədəbiyyat bağçasında öz çiçəyi olan şair:  [Zaur Ustac haqqında]  //  Həftə içi.- 2020.- 9-10 iyun .- S.8.

428. Xaçınçaylı, Q. “General” işıq üzü gördü: [şair Şirin Məmmədlinin eyniadlı kitabı  haqqında] // Həftə içi.- 2020.- 23-24 iyun.- S.8.

429. Xaçınçaylı, Q. Qurban Bayramovun doğum gününə // Ədalət.- 2020.- 1 iyun.- S.5.

430. Xələfli, Ə. R. Sevindim 60 yaşının dağına çıxmağına...:   [şair Yusif Dirili haqqında] // Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.10.

431. Xələfli, Ə. R. Tarixə sevgi, yurda öygü...: [yazıçı-publisist Şəfəq Nasir haqqında] //  Kredo.- 2020.- 22 iyun.- S.13.

432. Xəlilov, B. B. Ozan-aşıq sənətimizi zənginləşdirən sənətkar: Dəyərli sənət nümunələri yaratmış aşıq Orucun əsərlərinin təbliğinə ehtiyac var // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 iyun.- S.22.

433. İbrahimova, S.  Varislər:  Solmaz İbrahimova: “Atam heç vaxt kimliyini unutmadı...”: [Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun qızı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 16-17.

434. İdrisoğlu, A. Ağrıların, acıların şəxsiyyət kimi yetişdirdiyi insan:  Portret cizgiləri: [Əlimusa Musayev haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 30 iyun.- S.7.

435. İmamnəzərli, H. Həqiqət naminə yazılan sətirlər: [yazıçı Əli Vəlioğlunun “Halal çörək” kitabının yeni nəşri haqqında]  //  525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.19.

436. İnsan ağrısının yaz gülləri: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.13.

437. İrəvanlı, M.  “Yatmağa qoymayın, siz Allah məni” : Soltan Abbas - 87  //  Türküstan.- 2020.- 2-8 iyun.- S.11.

438. İsa Hüseynovun “Saz”ı Qırğızıstanın ədəbiyyat portalında: [Xalq yazıçısının eyniadlı hekayəsi]  // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.8.    

439. İsmayıl, Z. H. Daim hörmət və ehtiramla  xatırlanan alim:  [professor, əməkdar müəllim Sevindik Vəliyev haqqında] // İki sahil.- 2020.- 26 iyun.- S.24.

440. İsmayılov, İ. İ. DÜNYANIN SONU... (MU?!.):   [müəllifin düşüncələri]  // Azərbaycan.- 2020.- 9 iyun.- S.1;3.

441. Kamandar Eyvazlı – 60:  [şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 31.

442. “Karantin boşluğu”: [Aysel Səfərlinin eyniadlı kitabı haqqında]  //  Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- S.7.

443. Kazımov, İ. B. Mirzə Rəhimov: Əsl ziyalılıq etalonu:  [türkoloq və şərqşünas alim haqqında] // Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.3;7. 

444. Kərimi, S.  Əzimə Ağalarovanın “Bakıdan Qahirəyə və Stokholma uzanan yol” romanında insanlıq fəlsəfəsi // Türküstan.- 2020.- 23-29 iyun.- S.17.

445. Kəsəmənli, H. Poeziyada fərqli qaydada yazılmış şeirlər:  Hər şey öz vaxtında üzə çıxır // Mövqe.- 2020.- 9 iyun.- S.7.

446. “Kitabi-Dədə Qorqud”la bağı tədqiqat: [folklorşünas Səfa Pənah oğlu Qarayevin “Dədə Qorqud eposu: xan konsepti, ərgənlik metaforaları və psixoloji komplekslər” adlı kitabı çapdan çıxıb]  //  Mədəniyyət.- 2020. -26 iyun. - S.7.

447. Köçün iztirablı yolu:  [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] //  Kredo.- 2020.- 18 iyun.- S.13.

448. Qarabağ mövzusunda “Başdaşı”: [yazıçı-publisist Səyyad Aranın eyniadlı kitabı haqqında]  //  Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun .- S.7.

449. Qaraçaylı, V.  Həmzəli İlyaslını itirdik // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.31.

450. Qaragözova, E.  Bədii nəsrimizdə seçilən imza: Orxan Fikrətoğlu yaradıcılığına bir nəzər // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 iyun.- S.21.

451. Qasımbəyli, Y.  Rəsul Rza və Bəxtiyar Vahabzadə:  Rəsul  Rza – 110  //  Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- S.10.

452. Qasımbəyli, Y. Şairin həqiqəti - insanlığın həqiqəti bizim nailiyyətimizdir:   Rəsul Rza-110  // Azərbaycan.- 2020.- 11 iyun.- S.7.

453. Qasımov, C. Ə. Şeirimizin “Gah İrandan, Gah da Turandan” gələn qonaqları: [şair Hüseyn Cavidin yaradıcılığı haqqında]  // Kaspi.- 2020.- 4 iyun.- S.4;10.

454. Qazi, V. Narıncı yarış maşını: [müəllifin bədii düşüncələri] // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.24.

455. Qəlbin təlaşı, ruhun savaşı: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında]  //  Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.13.

456. Qəşəm N: “Uşaq olmaq çətindir, uşaq şairi olmaq ondan da çətin”: Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Uşaq ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri Qəşəm Nəcəfzadə ilə müsahibə / müsahibəni apardı G.Qəmbərova //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.24.???

457. Qismətoğlu, F. Jurnalist: İstedadlı yazıçı-jurnalist, dostumuz və qardaşımız Əhmədzadənin Məzahir 70 illiyinə  // Ədalət.- 2020.- 4 iyun.- S.4.

458. Quliyeva, C.  Mən belə mahaldan necə əl çəkim?:  [şair, yazıçı, publisist Eldar İsmayıl haqqında] // Respublika.- 2020.- 19 iyun.- S.5.

459. Mahmudov, M. C. Mollanəsrəddinçilərin ideyaya bükülmüş gülüşü Kamal Camalov yaradıcılığında: [“Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyaları” monoqrafiyası haqqında]  //  Həftə içi.- 2020.- 18-19 iyun.- S.8.

460. Mehdizadə, İ. A. Övlad təbriki: (“Duyğular” silsiləsindən):  [müəllifin qızına müraciəti] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 iyun.- S.20.

461. Mehri, G. Ruhun fəryadları və ya qırmızı auralı misralar:  [şair Vüqar Əlisoyun yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.23.

462. Mədətoğlu, A. Türküstan Piri - Təsəvvüf fəlsəfəsinin ölümsüz şairi Əhməd Yasəvi  //  Türküstan.- 2020.- 2-8 iyun.- S.14.

463. Mədətoğlu, Ə. Ağsaqqal işığı:  Təbii ki, bu, hər saçı ağaranda olmur:  [Yasif Nəsirlinin “Gündoğandan Günbatana” kitabı haqqında] //  Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.5.

464. Mədətoğlu, Ə.  Dünənimdən bu günümə:  Və yaxud da yazıçı-publisist Səyyad Arana məktub: [yazıçı-publisist Səyyad Aranın “Başdaşı” kitabı haqqında] //  Ədalət.- 2020.- 9 iyun.- S.5.

465. Mədətoğlu, Ə. “İgidlərin sayı çoxdur bu yerdə”: Qarabağın büyük təəssübkeşı yazıçı, araştırmaçı- publisist Vasif Quliyevin yeni kitabı  bundan bəhs edir  //  Ədalət.- 2020.- 23 iyun.- S.6.

466. Məhərrəmov, V.  Erməniləri ciddi narahat edən əsər - “Zəngəzur”:  [yazıçı, dramaturq, şair, jurnalist, tərcüməçi Əyyub Abbasovun eyniadlı kitabı haqqında] // Hərbi And.- 2020.- 19 iyun.- S.18.

467. Məlikzadə, H. “Mən bir haqq küncüyəm, sığının mənə...”:  Yusif Nəğməkar şeirinin təhlili qısa rakursda // Ədalət.- 2020.- 17 iyun.- S. 6.

468. Məmmədli, N.  Anarın Azərbaycan dastanı: Bu torpağın əsrlər boyu şahidlik elədiyi mübarizələrin əsas hədəfi –“Yaşamaq haqqı” barədə:  [Anarın eyniadlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 iyun.- S.10-11.

469. Məmmədov, B. Sözün cəfakeşi: [Salam Cavadlının “Son gümanım-Zəngilanım” kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 iyun.- S.10.

470. Məmmədzadə, R.  Keçmişlərdən, olmuşlardan...: 525-ci qəzet”in redaksiyasına:  [müəllifin xatirələrindən] // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 iyun.- S.18-19.

471. “Mən ot basmış bir cığıram”:  Fikrət Sadığın 90 illiyi münasibətilə kitab işıq üzü görüb // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.6. 

472. Mirzə Ələkbər Sabir: “Şair elin, xalqın hökmranı və gözünün işığı olmalıdır”: Mirzə Ələkbər Sabirlə müsahibə / müsahibəni apardı Salman Mümtaz / təqdim etdi Etibar Əliyev //Ədalət. - 2020.- 1 iyun.- S.3.

473. Muğanna, İ. Atam mənim də dostum idi: [Xalq yazıçısının atası haqqında xatirələri] / təqdim etdi Bayram Məmmədov // Ədalət. - 2020.- 1 iyun.- S.8.

474. “Muradın nağılları” ilk dəfə: [Xalq yazıçısı Anarın yenicə çap etdirdiyi eyniadlı kitab haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.2.

475. Musa, M. “Soyuq barmaqlarında ilahi arfa melodiyası...”:  [yazıçı Cavi Danın yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 iyun.- S.21.

476. Mustafa, F. “Sosial şəbəkələr mənim üçün 21-ci əsrin ən böyük kəşfidir”: [yazıçı dramaturq Firuz Mustafanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Günel Abbas // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 iyun.- S.17.

477. Müzəffərli, R.  “Yalanı daha rahat və utanmazcasına deməyi bacaranlar çoxalıb:  Rasim Müzəffərli: “Adam var, pulu qələmdən çıxsa da, yazdıqları qəpiyə dəyməz”:  [şair, bəstəkar, naşir Rasim Müzəffərli ilə söhbət]  / söhbəti apardı Günel Abbas // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.10-11.

478. Nağısoylu, M. Z.  XV əsr Azərbaycan tarixinin uğurlu bədii ifadəsi: [Tahir Kazımovun tarixi əsərləri haqqında]  //  525-ci qəzet.- 2020.- 17 iyun.- S.20.

479. Nəcəfova, M. Fərdi duyumun poetik ilməsi - poeziyanın Ağsəsi: [şair Qulu Ağsəs haqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 20 iyun.- S.19.

480. Nəcəfzadə, Q. M.  Əfsanə Rəvanın səhifəsi:   Gənc şairin şeirləri haqqında qeydlər // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 iyun.- S.11.

481. Nərimanoğlu, M.  Nakam talelərdən danışan əsərlər:   [Aslan Kənanın  “Arxivlərdən gələn səslər” və “1930-cu illərin günahsız qurbanları” kitabları haqqında]  //  Azərbaycan.- 2020.- 9 iyun.- S.7.

482. Nəsiboğlu, S. İstiqlal mücəvhəri - Hacı Kərim Sanılı:   [şair, ictimai xadim haqqında] // Kredo  2020.- 4 iyun.- S.11.

483. Nəsiboğlu, S.  İstiqlal mücəvhəri - Hacı Kərim Sanılı: [şair, ictimai xadim haqqında] //  Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.12.

484. Nəsiboğlu, S.  İstiqlal mücəvhəri - Hacı Kərim Sanılı:  [şair, ictimai xadim haqqında] //  Kredo.- 2020.- 18 iyun.- S.12.

485. Oğuz, Y.  Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?:  Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim:  On üçüncü yazı  //  Olaylar.- 2020.-9-10 iyun.- S.9.

486. “On yeddi göyərçin”: [şair Elxan Yurdoğlu Məmmədovun eyniadlı kitabı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.5.

487. Orucoğlu, Z. İllərin söz çələngi: [yazar İltifat Əhmədovun  eyniadlı kitabı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.7.

488. Orucov, A. Sadəlikdə gözəlliyin Vahid nümunəsi: [şair-qəzəlxan ƏliağaVahid haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 iyun.- S.23.

489. Osmanov, V. Ruhumuzu təmizləyən hekayələr [şair, hərbi jurnalist, pedaqoq Akif Şahverdiyevin yaradıcılığı haqqında] //  Ədalət.- 2020.- 4 iyun.- S.7.

490. Ömray, Ç. “Kitabımın təqdimatını kimsəsizlər qəbiristanlığında keçirəcəyəm” - Çinarə Ömray: [yazarla müsahibə ] / müsahibəni apardı Tural Turan // Türküstan.- 2020.- 2-8 iyun.- S.23.

491. Rəhimoğlu, M. Qüdrətli fikir və söz bahadırı: yaddaşımdakı Süleyman Rəhimov // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 iyun.- S.23.

492. Rəşidzadə, L. Əfəndi Elçinin əfəndiliyi: [Elçinin yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 iyun.- S.14-15; 20.

493. Rza, X.  Meşəbəyinin canavar qonaqlığı: [müəllifin uşaqlıq xatirələri] //  Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.14.

494. Sadiq, B. Sözün yurd ağrısı: (Şair Ədalət İzətoğlunun yaradıcılığı haqqında qeydlər)  //  Ədalət.- 2020.- 9 iyun.- S.7.

495. Sahil, S. Poeziyamızın problemi // Kaspi.- 2020.-10 iyun.- S.14.

496. Sərvaz.  Sözün öz vaxtına çəkdiyi yerdə:  [şair Sabir Mustafa haqqında]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 15.

497. Şərif Ağayarın yeni hekayələr kitabı:  [yazıçının “Arıların səssizliyi” kitabı haqqında] //  Kaspi.- 2020.- 10 iyun.- S.7.

498. Şirinov, Ə. Adını layiqincə doğruldan alim: və ya  Nizami Cəfərov məni necə sevindirdi...: [akademik Nizami Cəfərov haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 18 iyun.- S.13.

499. Talıbzadə, A. A. Zənci və zəng: [müəllifin bədii düşüncələri] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 iyun.- S.9.

500. Tanınmış publisist Vasif Quliyevin Şuşa ilə bağlı yeni kitabı çıxıb:  [“İgidlərin sayı çoxdu bu yerdə” adlı kitab haqqında]  //  525-ci qəzet.- 2020.- 17 iyun.- S.13.

501. Teymurqızı, T. Ölüb qalacağım yerin adı Vətəndir: Qadın gülərsə: [filoloq alim Almaz Ülvi haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 25 iyun.- S.3.

502. Turan, A. “Küsmüş mələk”, Gülbaharın, Şərminin sevdikləri və sürreal qəfəs…: [Uşaq ədəbiyyatı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.16-17.

503. Ulusel, R. S. Kapital, yoxsa dəyər dünyası?! XXI əsrin aforizmləri:   Yeddinci hissə  //  Kaspi.- 2020.- 13-16 iyun.- S.15.

504. Umudova, A. Türk ədəbiyyatının “Qəribçi”ləri // Kaspi.- 2020.- 20-22 iyun.-S.13. 

505. Vahid, M.  Xalq nağıllarının müasir interpretasiya və dekonstruksiyası: Nağılların müasir interpretasiya və dekonstruksiyası çağdaş ədəbiyyat üçün kifayət qədər yayğın olan ədəbi oyunlardandır... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.20-21.

506. Vaqif Aslan – 70:  [şairin 70 illik yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.-  2020.- 19 iyun.- S. 13.

507. Vaqif, Y.  “Ürəyim, düş qabağıma, sabahlara apar məni:   Fəxrəddin  Teyyubun 70 yaşına // Ədalət.- 2020.- 30 iyun.- S. 5.

508. Yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım...:  [şair,  yazıçı, ictimai xadim Nazim Hikmət  haqqında]  // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 4 iyun.- S.13.

509. Yubilyar tərcüməçilər mükafatlandırılıb: [Vilayət Hacıyev və Vaqif Aslan] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 iyun.- S.7.

510. Yusifli, C.  Batmış gəmilərin səssizliyi:  Şərif Ağayarın “Arıların səssizliyi” hekayəsi haqqında // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 10;11 

511. Yusifli, V. Ə. Qiyamət günü olarsa...:  [müəllifin Əziz Yaşarın “Qiyamət” adlı kitabı haqqında fikirləri] // Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.15.

512. Yusifli, V. Ə.   Romanlar, qəhrəmanlar // Ədalət.- 2020.- 20 iyun.- S.15.

513. Yusifli, V. Ə. Şeirsiz yaşaya bilməmək...: Yusif Nəğməkarın 65 yaşına // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 iyun.- S.13.

514. Yusifli, V. Ə. Təməl: [uşaq ədəbiyyatı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.22-23.

515. Yusifoğlu, R. “Göyərçin” jurnalı sehrli bir uşaq ədəbiyyatı xəzinəsidir”: [eyniadlı jurnalın baş redaktoru, görkəmli şair-pedaqoq, Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor Rafiq Yusifoğlu ilə müsahibə] / müsahibəni apardı  İlhamə  Ağazadə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.14-15.

516. Zeynalov, Ə. M.  Fundamental tədqiqat əsəri:  [professor Cəlil Nağıyevin “Qərbi Avropa ədəbiyyatı”  kitabı haqqında]  //  Respublika.- 2020.- 14 iyun.- S.7.

 

Bax: 43; 45; 159; 234

 

2019-cu il – “Nəsimi ili”

517. Əliyeva, Z. İmadəddin Nəsiminin əsərlərində səs tərkiblərinin dəyişməsi //  Kaspi.- 2020.- 20-22 iyun.- S.9.

518. Qaliboğlu, E. “Al ilə  ala gözlərin aldadı aldı könlümü…”: Nəsimi yaradıcılığında mifoloji obrazların məsəlləşmiş biçimdə ifadəsi 1-ci yazı  //  Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 13 iyun.- S.14.

519. Qaliboğlu, E. “Bir günəşsən,  Nəsimi,  kim anın…”:  Nəsimi yaradıcılığında mifoloji obrazların məsəlləşmiş biçimdə ifadəsi 2-ci yazı  //  Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 18 iyun.- S.14.

520. Safruh.  Nəsimi Xoxdan-Xoşadək // Türküstan.- 2020.- 23-29 iyun.- S.21.

 

Bax: 545

 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

521. Abbaslı, T.  Ünlü ulularımızdan: mənən-mədəniyyətən də Bəy – Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev... // Mədəniyyət.- 2020.- 24 iyun.- S.1;6.

522. Abbasova, A.  Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Pəri-cadu” əsərində xtonik varlıqlar // Kaspi.- 2020.- 26-29 iyun.-S.12;13.

523. Çəmənli, M.  Hörmətli redaksiya: [müəllifin “Hüseynqulu Sarabski: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev” adlı məqaləsini redaksiyaya təqdim etməsi haqqında] // Ədalət.- 2020.- 25 iyun.- S. 5.  

524. Əbdürrəhim  bəy Haqverdiyev Mirzə Cəlil haqqında // Respublika.- 2020.- 1 iyun.- S.13.

525. Əbdürrəhim  bəy Haqverdiyev – 150: Klassik dram sənətinin korifeyi //Respublika.- 2020.- 1 iyun.- S.13.

526. Xəndan, C. Unudulmaz xatirələr:  Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev-150: [müəllifin məqaləsi Mustafa Çəmənlinin təqdimatında verilir]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.21

527. Osmanova, G. Folklorun Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hekayələrinin poetikasina təsiri // Kaspi.- 2020.- 26-29 iyun.-S.8.

528. Ruhullan, S.  Haqverdiyev haqqında xatirələrim - Sidqi Ruhullanın məqaləsi  // 525-ci qəzet.- 2020.- 20 iyun.- S.19.

529. Sarabski, H. Əbdürrəhim bəy Haqvediyev: [müəllifin Bakıda 1982-ci ildə çapdan çıxmış “Köhnə Bakı” adlı kitabından xatirələri] //Ədalət. - 2020.- 25 iyun.- S. 5.

530. Şamıoğlu, Ş. Ədibin həyatının ən az öyrənilmiş üç ili...: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150 // Azərbaycan.- 2020.- 2 iyun.- S.10.

 

Nəriman Nərimanov –150

531. Aras, O. Türkiyədən Nəriman Nərimanova baxış // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.32.

532. Cavadoğlu, M. Nərimanov məsələsi: [həkimlərimiz haqqında]  //  Ədalət.- 2020.- 4 iyun.- S.1;2.

533. Məmmədli, N. Maarif və mədəniyyətə xidmət örnəyi:   Nəriman Nərimanov-150 //  Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.6.

534. Məmmədov, N.  Nəriman Nərimanov böyük yazıçı və ictimai xadim  //  Respublika.- 2020.- 12 iyun.- S.5.

535. Nəriman Nərimanovun 150 illik yubileyinə  həsr  olunan dəyirmi masa  keçirilib: [AMEA  N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində] // Ədalət.-  2020.- 20 iyun.- S. 8.

536. Şəmsizadə, N. Nəriman Nərimanov və Azərbaycan dövlətçiliyi  //  525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.20.

 

Şəddad Cəfərov – 80

537. Bir könüldən gələn səs: [poliqrafçı alimin yaradıcılığı haqqında]  //  Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.11.

538. İnsanın uca yeri:  [poliqrafçı alimin yaradıcılığı haqqında]  //  Kredo.- 2020.- 18 iyun.- S.11.

539. İsmayıloğlu, A.  “Söz”ün yeni sözü:   Şəddad  Cəfərov – 80:  [eyniadlı dərginin növbəti sayı Azərbaycanın ilk poliqrafçı aliminə həsr olunmuşdur] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 29.

540. Teatral adamın kimliyi // Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.11.

541. Ziyalının dünya borcu  // Kredo.- 2020.- 22 iyun.- S.11.

 

Nizami Tağısoy – 70

542. Ağakərimov, İ. Alim ömrünün uğurlu akkordları:   [folklorşünas  haqqında] // Kaspi.- 2020.-10 iyun.- S.12.

543. “Allah - söz – insan” üçbucağında: Nizami Məmmədov – Tağısoy – 70: [türkoloq, ədəbiyyatşünasın yaradıcılığı haqqında]  // Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.1;16.

544. Məmmədova, Ş.  Atamın yaşam yolu:  Professor Nizami Tağısoyun 70 ilinə düşüncələrim // Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.5;7.

545. Şəlifoğlu. İmadəddin Nəsiminin tədqiqi və təbliği [ədəbiyyatşünas-tənqidçi, professor Nizami Tağısoyun “Nəsimi dini-fəlsəfi təlimində  haqqın və insanın dərki” adlı monoqrafiyası haqqında] // Kredo.- 2020.- 11 iyun.- S.6.

 

Aqşin Babayevin vəfatı ilə bağlı

546. Abdullayeva, S. Qəlblərdə, yaddaşlarda yaşamaq xoşbəxtliyi:  [Əməkdar jurnalist, şairin vəfatı ilə bağlı] // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 iyun.- S.17.

547. Aqşin Əlisəftər oğlu Babayev: [şair, tərcüməçi, ictimai-xadiminin vəfatı ilə əlaqədar AYB-nin başsağlığı] //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.4.

548. Bürcəliyev, A. M. Əlvida doğma insan, əziz müəllimim!- Aqşin Babayevin əziz xatirəsinə: [şair, tərcüməçi, ictimai-xadiminin vəfatı ilə əlaqədar]  //  Cümhuriyət.- 2020.- 13-16 iyun.- S.14. ; Ədalət.- 2020.- 18 iyun.- S.7.

549. Hacı, K.  Fani dünyanın astanasında…: Ustad yazıçı Aqşin Babayevin ruhuna ehtiramla // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 iyun.- S.4.

550. Məhərrəmova, T.  Hardan gəlib, hara getdi bu illər...:  O, özünə bir dostluq dünyası yaratmışdı // Kaspi.- 2020.- 11 iyun.- S.15.

551. Yazıçı-dramaturq, ədəbiyyatşünas Aqşin Babayev vəfat edib //  Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun .- S.6.

 

Sayalı Sadıqova – 70

552. Alməmmədova, S.  Azərbaycan ziyalısının ən gözəl xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirən alim:  [professor, filologiya elmləri doktoru  haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 23 iyun.- S. 7.

553. Hüseynov, M. Şərəfli ömür: [dilçi alimin yubileyi münasibətilə] // Elm.- 2020.- 25 iyun.- S.10.

554. Xələfli, Ə. R.  Adlar nə qədər bizim özümüzdürsə...:  Bir o qədər də dünənimiz, gələcəyimizdir Professor Sayalı Sadıqovaya məktub  //  Kredo.- 2020.- 22 iyun.- S.16.

555. Xələfli, Ə. R.  Elmin və nüfuzun gücü: [dilçi alimin yubileyi  münasibətilə] // Kredo.- 2020.- 22 iyun.- S.1.

556. Qaliboğlu, S.  “Azərbaycan ədəbi dilinin zənginləşmə mənbələri və inkişafı”: [akademik Möhsün Nağısoylu və professor Sayalı Sadıqovanın eyniadlı monoqrafiyası haqqında]  //  Mədəniyyət.-  2020.- 5 iyun.- S.7.

557. Nağısoylu, M. Z.  Zamana sığmayan ömür //  Respublika.- 2020.- 21 iyun.- S.5.

 

Şirməmməd Hüseynovun əziz xatirəsinə

558. Ənvəroğlu, Ç.  Mənəvi atamız:  [professor haqqında] // Ədalət.- 2020.- 25 iyun.- S. 4.

559. Məhərrəmli, Q. M. Patriarxla son görüş:  Professor Şirməmməd Hüseynovun əziz xatirəsinə  // 525-ci qəzet.- 2020.- 24 iyun.- S.7.

560. Məmmədli, C. Şirməmməd Hüseynovu yenidən oxumaq...  // 525-ci qəzet.- 2020.- 24 iyun.- S.7.

 

Ədəbi əlaqələr

561. Alışanov, Ş. H. Türk xalqları ədəbiyyatşünaslığının layiqli təmsilçisi: Tanınmış özbək alimi professor Həmdulla Baltabayev haqqında bir neçə söz  // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 iyun.- S.22.

562. Anoxina, İ. N.  Balaca şahzadə: [fransız yazıçısı Antuan de Sent Ekzüperinin eyniadlı kitabı haqqında] / tərc. etdi  Xatirə  Nurgül  //  Kaspi.- 2020.- 13-16 iyun.- S.10.

563. Aydın, X. Anna Zegersin “Yeddinci xaç” romanı haqqında:  [alman ədəbiyyatı]  //  Kaspi.- 2020.- 20-22 iyun.- S.8.

564. Aydın, X.  Bəşərin komediyası:  [fransız yaziçısı Balzak Onore denin eyniadlı romanı haqqında] // Kaspi.- 2020.- 26-29 iyun.-S.15.

565. Belobratov, A. V.   “Qəsr”ə aparan yol:  [Frans Kafkanın eyni adlı romanı haqqında] / rus dilindən tərc. etdi  Xanim  Aydın  //  Kaspi.- 2020.- 26-29 iyun.-S.13.

566. Binnətova, A. Ü. “Quş dili”ndə həqiqət sirləri:  [Əlişir Nəvainin eyniadlı əsəri haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 iyun.- S.16.

567. “Biz türklərik! Çadırımız göy qübbəsi”:  [tədqiqatçı Nəriman Qocatürkün eyniadlı  kitabının İstanbulda türk dilində işıq üzü görməsi haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 9 iyun.- S.13.

568. Blok, L. Xatirə suvenir: [Amerika ədəbiyyatı]  / tərc. etdi Təhminə Bədəlova // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 24; 25. 

569. Dostoyevskaya Anna Qriqoryevnanın xatirələri: [rus ədəbiyyatı] / tərc. etdi  Xanım Aydın // Kaspi.- 2020.- 13-16 iyun.-S.13.

570. Dostoyevskaya Anna Qriqoryevnanın xatirələri: [rus ədəbiyyatı] / tərc. etdi  Xanim Aydın // Kaspi.- 2020.- 20-22 iyun.-S.13.

571. Dostoyevskaya Anna Qriqoryevnanın xatirələri: [rus ədəbiyyatı] / tərc. etdi Xanim  Aydın // Kaspi.- 2020.- 26-29 iyun.-S.14.

572. Əhməd, D. Nəsib bəy Yusifbəylinin Ankarada infakt keçirən oğlu:  [Niyazi Yusifbəyli haqqında]  // Türküstan.- 2020.- 2-8 iyun.- S.16.

573. Əliyeva, N. A. Adam Mitskeviç haqqında tədqiqat: (Samir Səttarov. “A.Mitskeviç və Azərbaycan.” Bakı, 2020. Elmi redaktoru: akademik İsa Həbibbəyli ) //  Kredo- 020.- 18 iyun.- S.5.

574. Fərəcov, S.  “Bir nar ağacı var, bir də dar ağacı...”: [türk şairi Nəcib Fazil Qısakürəkin yaradıcılığı haqqında] //  Mədəniyyət .- 2020.- 3 iyun.- S.6.

575. Həbibbəyli, İ. Ə. Uşaq dünyasında ədəbiyyat və uşaq ədəbiyyatı dünyası: Vissarion Belinskiyə ithaf // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.4-5.

576. Həmidov, İ. Bəsirə Əzizəlinin “Son yüzilliyin türkçü ideoloqu Muhsin Kadıoğlu” kitabı haqqında qeydlər // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 28.

577. Həşimzadə, N.  Bir anın hekayəsini yaratmaq istəyən yazıçı: [türk yazarı Rasim Özdenören haqqında]  // Kaspi.- 2020.-10 iyun.- S.11.

578. Hüseyn, F.  Odunçunun baltası:  [hind xalq ədəbiyyatı]  //  Kaspi.- 2020.- 26-29 iyun.-S.7.

579. Hüsniyyə Mürvətova:  Başımıza gələnlərin izahı üçün “Kassandra izahı üçün “Kassandra damğası” formulu:  [Çingiz Aytmatovun eyniadlı əsəri haqqında]  / müsahibəni apardı Şahanə  Müşfiq //  525-ci qəzet.- 2020.- 10 iyun.- S.17.

580. Xalq yazıçısı Elçinin pyesləri Türkiyədə nəşr olunub //  525-ci qəzet.- 2020.- 17 iyun.- S.13.

581. İsa Hüseynovun “Saz”ı Qırğızıstanın ədəbiyyat portalında  //  Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.8.

582. “Manas”ın Təbriz nəşri Adil Cəmilin tərcüməsində: [eyniadlı qırğız eposu haqqında]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 29.

583. Məhərrəmova, T.  Ədəbi əlaqələr dostluq körpüsü kimi:  [Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat müşaviri Hüseyn Altın Alan, Beynəlxalq ALAŞ Ədəbi Mükafatı laureatı Əkbər Qoşalının mövzu ilə bağlı fikirləri]  //  Kaspi.- 2020.- 13-16 iyun.- S.16.

584. Mir Cəlalın hekayəsi ispan dilində // Mədəniyyət.- 2020.- 12 iyun.- S.8.

585. Müşfiq, Ş. Yaşamaq istədiyimiz dünya budurmu?!:  Başımıza gələnlərin izahı üçün “Kassandra izahı üçün “Kassandra damğası” formulu:   [Çingiz Aytmatovun eyniadlı əsəri haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 iyun.- S.17.

586. Narkoman, əyyaş, yoxsa dahi?!: [Ernest Heminqueyin həyat və yaradıcılığı haqqında] / tərc. etdi  Emin Piri //  Ədalət.- 2020.- 5 iyun.- S.11.

587. Nil,  İ.  Qəbir yeri almaq istəyirəm  / Türkiyə türkcəsindən uyğunlaşdıran Aysu Kərimi  //  Kaspi.- 2020.- 26-29 iyun.-S.10.

588. Nurgül, X.  Yucin O’nilin “Pırpız meymun” əsəri: [rus ədəbiyyatı] / tərc. etdi Xatirə Nurgül // Kaspi.- 2020.- 20-22 iyun.-S.14.

589. Nuri, E.  Xatirələrə köçən sənətkara məktub:  Böyük türk dramaturqu, əziz dost, dəyərli sənətkar TUNCƏR CÜCƏNOĞLUnun xatirəsinə...  //  Kaspi.- 2020.- 25 iyun.-S.11.

590. Nuri, E.  Yaddaşlara köçmüş sənətkara məktub - Elvin Nuri: böyük türk dramaturqu Tuncər Cücənoğlunun  ruhuna sonsuz  ehtiramla..  //  525-ci qəzet.- 2020.- 24 iyun.- S.19.

591. “On yeddi göyərçin”: [şair Elxan Yurdoğlunun eyniadlı kitabı haqqında]  //  Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.5.

592. Reynolds, K.  İngilis professorunun sözü: Britaniya uşaq folkloru:  Poeziya:  [ingilis ədəbiyyatı] / tərc. etdi Şahin  Xəlilli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.32.

593. Seyid Əzimin qəzəllərinin özbək dilinə tərcüməsi başa çatıb // Mədəniyyət.- 2020.- 5 iyun.- S.8.

594. Turan, T. Səssiz gəminin matəmi…: [şair, yazıçı Nazim Hikmət haqqında] // 525-ci qəzet.-  2020.- 20 iyun.- S.16.

595. Vahid, M.  Antiqlobalist sənətkarın bəşəriyyətə ismarıcı – “Korluq” romanı:  [portuqaliyalı yazıçı Joze Saramaqo haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 iyun.- S. 8; 9.  .

596. Yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım...:  Bu gün görkəmli şair Nazim Hikmətin anim günüdür // Kredo.- 2020.- 4 iyun.- S.16.

597. Yerşova, İ.  Qəhrəmanlıq nəğməsi:  [“Sid haqqında nəğmə” eposu haqqında] / rus dilindən tərc. etdi Xatirə Nurgül  //  Kaspi.- 2020.- 26-29 iyun.-S.11.

598. Yusifli, C.  Balaca Şahzadə, yaxud uşaqlardan böyüklər üçün həyat dərsi:  Eqzüperinin duası:  [fransız yazıçısı Antuan de Sent-Ekzüperinin eyniadlı əsəri haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 iyun.- S.30-31.

 

Bax: 262; 272; 274; 278; 283; 284; 287; 288; 301; 303; 312; 414; 438; 504

 

 

I. КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре и искусству

599. О дополнительных мерах по продолжению строительства Гянджинского государственного драматического театра: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 июня.- С.6.

600. О создании Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 9 июня.- С.1.

 

Превентивные меры в связи COVID19

601. Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и мусульман мира с праздником Рамазан //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 июня.- С.2.

602. Состоялся онлайн-круглый стол, посвященный 15 июня–Дню национального спасения: [видеоролик о популяризации в мире Азербайджана] //Бакинский рабочий.- 2020.- 18 июня.- С.3.

 

Международный день защиты детей

603. Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила на странице в Instagram публикацию в связи с Международным днем защиты детей //Бакинский рабочий.- 2020.- 2 июня.- С.4.

604. Продолжается проект «Культура, которая нас объединяет»: [о выступлении учеников музыкальных школ в Центре мугама] //Бакинский рабочий.- 2020.- 10 июня.- С.4.

605. Члены Меджлиса детей-послов выступили с обращением к мировому сообществу от имени детей Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2020.- 2 июня.- С.4.

 

День Республики

606. Ислам, А. Я горжусь тем, что я азербайджанец!: Онлайн-празднование Дня республики в США //Каспiй.- 2020.- 4 июня.- С.12-13.

607. Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 июня.- С.1.

608. Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 июня.- С.1.

 

Мультикультурализм

609. Абдуллаев, К.  Культурный плюрализм, обращенный в будущее //Бакинский рабочий.- 2020.- 18 июня.- С.4.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

610. Стартовала акция «Наш Пушкин сегодня»: [в РИКЦ] //Бакинский рабочий.- 2020.- 4 июня.- С.7.

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

611. В Мардакяне сдан в эксплуатацию после реконструкции парк, заложенный в честь погибших в Великой Отечественной войне //Бакинский рабочий.- 2020.- 3 июня.- С.3.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

612. В Гяндже после реставрации открылся комплекс караван-сараев «Шах Аббас» и «Угурлу Хан» //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 июня.- С.4.

613. В Индонезии выпущены почтовые марки, посвященные Ичеришехер: [к 20-летию включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО] //Бакинский рабочий.- 2020.- 24 июня.- С.3.

614. Гора «Бешбармаг» объявлена государственным историко-культурным и природным заповедником //Вышка.- 2020.- 12 июня.- С.6.

615. Жемчужина Баку: Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в части Ичеришехер //Каспiй.- 2020.- 30 июня.- С.2.

616. Кянан Гулузаде: «Гора Бешбармаг» имеет большое значение для истории страны»: [из заявления руководителя пресс-службы Государственного агентства по туризму] //Бакинский рабочий.- 2020.- 10 июня.- С.5.

617. Ознакомление с реставрационно-консервационными работами в святилище Пир Омара Султана в Шамахе //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 июня.- С.7.

618. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проводимой в рамках реконструкции святилища Пирсаат Баба в Шамахе //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 июня.- С.5.

619. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационно-консервационными работами, проводимыми в части Ичеришехер //Бакинский рабочий.- 2020.- 30 июня.- С.1-2.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

620. В Шамахы отреставрирован дом-музей Мирзы Алекбера Сабира: [репортаж Baku TV из музея] //Ежедневные новости.- 2020.- 5 июня.- С.19.

621. Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств //Каспiй.- 2020.- 12 июня.- С.11.

622. Мамедханова, М. Хранитель, исследователь, экскурсовод: Есть такая профессия - музейный работник //Каспiй.- 2020.- 3 июня.- С.13.

623. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Тертере Музея государственной символики //Бакинский рабочий.- 2020.- 4 июня.- С.1.

624. Состоялось открытие Дома - музея Гаджи Зейналабдина Тагиева после реконструкции и реставрации //Бакинский рабочий.- 2020.- 18 июня.- С.4.                                

 

II. ИСКУССТВО

625. Сулейманова, Ф. Жаркое лето-2020: Деятели искусства радуют своих поклонников творческими проектами в период самоизоляции //Каспiй.- 2020.- 3 июня.- С.13.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

626. Скончался народный художник Маис Агабеков //Ежедневные новости.- 2020.- 26 июня.- С.10.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

627. Аргентинцев познакомили с азербайджанкой, создавшей уникальный Коран: [о художнице Тунзале Мамедзаде, рисующей на черном шелке золотыми и серебряными красками] //Неделя.- 2020.- 26 июня.- С.19.

628. В Тертере открылся филиал ОАО «Азерхалча» //Бакинский рабочий.- 2020.- 4 июня.- С.5.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

629. Фотокорреспондент АЗЕРТАДЖ удостоен золотой медали Международной федерации фотоискусства: [Ильгар Джафаров] //Бакинский рабочий.- 2020.- 13 июня.- С.3.

 

МУЗЫКА

630. Азербайджанская пианистка стала обладательницей престижной премии в Барселоне: [Фатима Алиева на конкурсе «Русская Альборада» в онлайн-формате] //Ежедневные новости.- 2020.- 5 июня.- С.10.

631. Азербайджанский дирижер стал участником онлайн-конференции европейских театров: [Эйюб Гулиев в Opera Europe] //Неделя.- 2020.- 5 июня.- С.19.

632. Бакинская музыкальная академия организует первый Международный онлайн-конкурс музыкантов всех возрастов //Бакинский рабочий.- 2020.- 18 июня.- С.4.

633. Гасымзаде, Х. Путь в искусство: Фортепианное исполнительство сквозь призму музыки XXI века: [беседа с пианисткой Хумай Гасымзаде] /провела А.Ислам // Каспiй. - 2020.- 9 июня.- С.13.

634. Гулиев, М. Привязанность к корням: Мушфиг Гулиев: Все самое светлое в жизни связано с этим местом на карте – Баку: [беседа с пианистом] /провела А.Ислам // Каспiй. - 2020.- 24 июня.- С.11-12.

635. Дирижер Эйюб Гулиев подписал контракт с тремя европейскими музыкальными агенствами //Ежедневные новости. - 2020.- 12 июня.- С.10.

636. Ислам, А. Музыкальный подарок: Произведение азербайджанского композитора поднимает дух братских народов Азербайджана и Ирана: [об исполнении таристом Р.Гулиевым и музыкантами Национального оркестра Ирана «Колыбельной» В.Адыгезалова в видеоролике] //Каспiй. - 2020.- 3 июня.- С.12.

637. Ислам, А. Первые из первых: Хадиджа Гаибова и Гейсар Кашиева прославили Азербайджан на всем мусульманском Востоке: [об истории жизни первой пианистки Х. Гаибовой и первой художницы Г.Кашиевой в программе Фуада Ахундова «Баку, не выходя из дома»] //Каспiй. - 2020.- 19 июня.- С.12-13.

638. Land of Fire Orchestra - аккорд Азербайджана в сердце Европы: [из беседы с концертмейстером одноименного оркестра, скрипачкой Фаридой Рустамовой] //Бакинский рабочий.- 2020.- 2 июня.- С.5.

639. Международный мугамный центр очередную лекцию проекта «Незабываемые» посвятил известному ханенде Гаджибабе Гусейнову //Бакинский рабочий.- 2020.- 2 июня.- С.4.

640. Мугамный центр начал поиски могилы ханенде Мамеда Фарзалиева: [на различных кладбищах Стамбула в рамках проекта «Незабываемые»] //Ежедневные новости.- 2020.- 18 июня.- С.10.

641. Сулейманова, Ф. Корифей мугама: В поисках сведений о жизни и творчестве азербайджанского ханенде: [Мешади Мамеда Фарзалиева в проекте «Незабываемые»] //Каспiй. - 2020.- 12 июня.- С.12.

642. Худыев, Ф. Азербайджанский гражданин мира: Фархад Худыев: Пока я жив, буду продолжать пропагандировать нашу музыку: [беседа с директором симфонического оркестра Техасского университета] /провела А.Ислам //Каспiй. - 2020.- 13 июня.- С.12-13.

643. Эфендиева, И. Путь длиною в век: К 100-летию композитора Ашрафа Аббасова //Каспiй. - 2020.- 20 июня.- С.11-12.

644. Юный певец из Баку получил диплом прошедшего в Беларуси международного конкурса: [ученик музыкальной школы имени Георгия Шароева - Искендер Гасанзаде] //Неделя. - 2020.- 19 июня.- С.19.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

645. Агаларов, Э. Эмин Агаларов, какой он есть: Разговор с интересными людьми в представлении Юсифа Эйвазова: [беседа с народным арстистом] /записала А.Ислам  //Каспiй.- 2020.- 12 июня.- С.11-12.

646. На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация о Бахраме Багирзаде//Бакинский рабочий.- 2020.- 17 июня.- С.1.

647. Школьник из Азербайджана победил в конкурсе в России: [ученик Школы искусств имени Гара Гараева Амаль Ахмадулин на X-ом Международном фестивале-конкурсе «Говорим спасибо-2020»]  // Ежедневные новости. - 2020.- 18 июня.- С.10.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

648. Непревзойденный Ашуг Алы: [об ашугской поэзии] //Новое время. - 2020.-1 июня.- С.13.

649. Обычаи и традиции тюркского мира: Названы победители международного конкурса: [организованного Международным фондом тюркской культуры и наследия] //Каспiй. - 2020.- 30 июня.- С.12.

650. При поддержке Фонда тюркской культуры и наследия запущен веб-сайт галереи рисунков: [о международном конкурсе «Защитим наш мир: Обычаи и традиции тюркского мира»]  //Ежедневные новости. - 2020.- 18 июня.- С.10.

651. Рзаев, Т. Меридианы сотрудничества: Турал Рзаев: Азербайджано-египетские связи имеют глубокие исторические корни: [беседа с послом Туралом Рзаевым о дипломатической работе и о его самодеятельных художественных работах] //Каспiй. - 2020.- 9 июня.- С.8-9.

 

КИНО

652. Азербайджанский фильм назван лучшим на фестивале против расовой дискриминации в США: [о документальном фильме Джалаладдина Гасымова «Темное прошлое Сталина»] //Ежедневные новости. - 2020.- 12 июня.- С.10.

653. Азербайджанский фильм получил семь призов в разных странах: [ «Степняк» Шамиля Алиева] //Неделя.- 2020.- 5 июня.- С.19.

654. Азербайджанский фильм ужасов получил награду в США: [о картине режиссера Джалаладдина Гасымова «Архив Шоллера»] //Неделя. - 2020.- 19 июня.- С.19.

655. В Азербайджане стартует проект INTERACT с участием Андрея Звягинцева и других специалистов в сфере кино: [об одноименном проекте студии «Дебют» при поддержке Министерства культуры и İTV] //Ежедневные новости. - 2020.- 18 июня.- С.10.

656. Впервые бакинцы смогут посмотреть новые фильмы, не выходя из машины: [первый Open Air Cinema в Park Cinema // Неделя.- 2020.- 19 июня.- С. 19.

657. Гашимов, Р. Субботние беседы: Платформа, которая объединяет азербайджанцев, живущих за океаном в США: [беседа с заслуженным артистом, режиссером Рафиком Гашимовым и заслуженной артисткой Наргиз Джалиловой] /провел Н.Бахышов, записала А.Ислам //Каспiй. - 2020.- 18 июня.- С.12-13.

658. К 100-летию Лейлы Бадирбейли выпущена почтовая марка: [графический портрет актрисы художника Вугара Эйюбова] //Бакинский рабочий.- 2020.- 4 июня.- С.7.

659. Подготовлен фильм об азербайджанце, спасшем Северодвинск: [о фильме-ролике доктора исторических наук Айдына Гаджиева, посвященном Герою России, президенту Центра атомного судостроения Давиду Пашаеву] //Ежедневные новости. - 2020.- 5 июня.- С.19.

660. Фаталиев, Р. Я вышел из политики, так в нее толком не попав: Рамиз Фаталиев в онлайн-проекте Бахрама Багирзаде /записала А.Ислам //Каспiй. - 2020.- 17 июня.- С.11-12.

661. Фильм азербайджанского режиссера впервые попал в программу Каннского фестиваля: [ «Axşama doğru» Теймура Гаджиева] //Ежедневные новости. - 2020.- 12 июня.- С.10.

662. Фильм молодого азербайджанца получил престижную премию в Америке: [о короткометражном фильме Исмаила Меликова «Вверх»] //Неделя. - 2020.- 5 июня.- С.19.

663. Фильм о Ходжалинской трагедии наградили за границей: [короткометражный фильм «26.02.92» Эльвина Ахмедоглу] //Неделя. - 2020.- 26 июня.- С.19.

 

ТЕАТР

664. Азербайджанцы стали победителями  междуна-родного конкурса в Египте: [артисты детского театра «Гюнай» в  онлайн-конкурсе, посвященном А.С.Пушкину] //Ежедневные новости. - 2020.- 26 июня.- С.10.

665. Атакишиев, Ф. Автор своей роли: Фирдовси Атакишиев: Я всегда любил и был любим - и в личной жизни, и в творчестве: [интервью заслуженного артиста] /провела М.Мурсалова //Каспiй.-2020.- 10 июня.- С.8-9.

666. Ислам, А. Амалия ханым, вы всегда с нами!..: Легенда национального театра, настоящий учитель, актриса, режиссер: [памяти народной артистки  Амалии Панаховой] / провела М.Мурсалова //Каспiй.-2020.- 26  июня.- С.12-13.

667. История любви Микаила Мушфига и Дильбар: [о спектакле «О, этот долгий путь любви»  Али Амирли в  Театре Аздрамы] //Вышка.-2020.- 26  июня.- С.10.

668. Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством нового здания Гянджинского государственного драматического театра //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 июня.- С.4.

669. Тагизаде, И. Профессия, которую определяет Личность: Ирана Тагизаде: Режиссура требует высокого эмоционального заряда, сил, нервов, сердца и души: [беседа с народной артисткой, режиссером РДТ] /провела А.Ислам //Каспiй.-2020.- 25  июня.- С.12-13.

 

III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

670. Расулзаде, Н. Мой друг Мика: Рассказ //Каспiй.-2020.- 13  июня.- С.15.

 

IV. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

671. Алиева, Г. От метафоры - к истине: Исследования азербайджанских литературоведов занимают особое место в национальной культурной системе: [о книге доктора исторических наук Айдына Балаева «Азербайджанцы. Основные этапы становления нации в XIX-XX веках»] //Каспiй.-2020.- 18 июня.- С.10.

672. Анаргызы, Г. Пятого апреля Баку стал другим…: Гюнель Анаргызы: Быть писателем значит быть патриотом: [онлайн-встреча в рамках проекта #menimsevimliyazarim с публицистом, журналистом, руководителем Bakubookcenter] /провела А.Ислам //Каспiй.-2020.- 2 июня.- С.12-13.

673. Арзамазов, А. Реальность культурного сближения: Двуязычие позволяет творчески задействовать ресурсы двух культур, синтезировать элементы двух традиций: [о книге доктора филологических наук, востоковеда-тюрколога Абузара Багирова «Московская азербайджанская литературная среда»] //Каспiй.-2020.- 18 июня.- С.10.

674. Аскерзаде, Г. Героиня легенды о любви: [о книге Дильбар Ахундзаде «Мои дни без Мушфига»] //Вышка.-2020.- 26 июня.- С.10.

675. Книга азербайджанского писателя попала в рейтинг Forbes: [ «Дом, в котором горит свет» Эльчина Сафарли] //Ежедневные новости.-2020.- 12 июня.- С.10.

676. Определилилсь победители  конкурса «Борьба с пандемией коронавируса»: [организованного Министерством культуры и Союзом писателей] //Ежедневные новости.-2020.- 26 июня.- С.10.

677. Сулейманова, Ф. Жизнь после коронавируса: Конкурс эссе в Азербайджане: [при организации Bakubookcenter] //Каспiй.-2020.- 4 июня.- С. 13.

678. Умуд, Л. Выдуманные персонажи: Новые приключения двух веселых ежиков: [беседа с писателем и художником Лалой Умуд (Багирли) вместе с сыном-школьником Умудом Багирли] /провела Ф.Ханджанбекова //Каспiй.-2020.- 30 июня.- С. 12.

 

 

 

 

 

 

    İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

 

 1. Azad Azərbaycan

 2. Azərbaycan

 3. Azərbaycan müəllimi

 4. Bakı Xəbər

 5. 525-ci qəzet

 6. Cümhuriyət

 7. Elm

 8. Ədalət

 9. Ədəbiyyat qəzeti

 10. Həftə içi

 11. Hərbi And

 12. Hürriyyət

 13. Xalq cəbhəsi

 14. Xalq qəzeti

 15. İki sahil

 16. Kaspi

 17. Kredo

 18. Mədəniyyət

 19. Olaylar

 20. Palitra

 21. Respublika

 22. Səs

 23. Şərq

 24. Unikal

 25. Üç nöqtə

 

 

 

Список использованных газет

 

 

 1. Азербайджанские известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Каспiй

 6. Неделя

 

 

 

Mündəricat

 

I. Mədəniyyət ..................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət haqqında rəhbər materiallar ..

4

“Birgə mütaliə” layihəsi ..................................................

6

“Bizi birləşdirən mədəniyyət” layihəsi .........................

7

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 102 .........................

7

Milli Qurtuluş Günü – 27 ...............................................

8

1 iyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü .........

9

Koronavirus pandemiyası dövründə fəaliyyət ...........

9

Kulinariya .........................................................................

11

Multikulturalizm................................................................

11

Mədəni əlaqələr ..............................................................

11

Kitabxana işi .....................................................................

12

Muzey işi .........................................................................

14

Tarix və mədəniyyət abidələri ........................................

15

II. İncəsənət .....................................................................

17

Rəngkarlıq ........................................................................

17

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ...........................................

18

Bədii fotoqrafiya .............................................................

19

Musiqi ..............................................................................

19

Xalq yaradıcılığı ...............................................................

24

Balet və Rəqs ...................................................................

25

Kino ...................................................................................

25

Teatr .................................................................................

27

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Dram Teatrı .

30

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ..............

31

III. Bədii ədəbiyyat ..........................................................

32

Şeirlər ...............................................................................

32

Hekayələr.Nağıllar ...........................................................

36

Esselər ..............................................................................

38

Poemalar ...........................................................................

39

Novellalar. Oçerklər. Felyetonlar ...................................

39

Romanlar ...........................................................................

40

Publisistika .......................................................................

40

IV. Ədəbiyyatşünaslıq ...................................................

41

2019-cu il – “Nəsimi ili” ..................................................

55

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150 ............................

56

Nəriman Nərimanov150 .............................................

57

Şəddad Cəfərov –  80 ......................................................

57

Nizami Tağısoy – 70 ........................................................

58

Aqşin Babayevin vəfatı ilə bağlı ...................................

58

Sayalı Sadıqova – 70 ......................................................

59

Şirməmməd Hüseynovun əziz xatirəsinə ......................

60

Ədəbi əlaqələr ..................................................................

60

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı .............................

77

 

 

Содержание

 

I.Культура ..........................................................

64

Руководящие материалы по культуре и искусству ...

64

Превентивные меры в связи COVID – 19 ...

64

Международный день защиты детей .........

64

День Республики ...........................................

65

Мультикультурализм ....................................

65

Культурные связи ...........................................

65

Дворцы и Дома культуры

 

Парки культуры и отдыха ..............................

66

Памятники истории и культуры ..................

66

Музейное дело ................................................

67

II. Искусство ....................................................

67

Изобразительное искусство ..........................

68

Декоративно-прикладное искусство .........

68

Художественная фотография ......................

68

Музыка .............................................................

68

Эстрада. Цирк  .................................................

70

Самодеятельное творчество ........................

71

Кино ...................................................................

72

Театр ..................................................................

73

III. Художественная литература ...................

75

IV. Литературоведение .................................

75

Список использованных газет .....................

78

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

İyun
- 2020

 

                                

                    

 

Kompyuter tərtibatı, korrektor və dizayn:

 

A.Əhmədova

 

 

 

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 5 ç.v.

Sifariş: 41

Çapa imzalanmışdır: 03.12.2020

Tirajı 150

Pulsuz