Mədəniyyət, incəsənət,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2020 - SENTYABR

 

 

 

 

 

BAKI-2020 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, 
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Sentyabr - 2020

 

 

BAKI-2020

 

 

Elmi redaktor:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

A.Qocayeva, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Sentyabr – 2020 /Elmi red. K.Tahirov; bur. haz. Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. A.Qocayeva, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2020.- 97 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2020 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi 2006-cı ildə “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etməyə başlamışdır. Vəsaitin tərtib olunmasında  məqsəd nazirliyin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərə dövri mətbuatda müvafiq mövzular üzrə Azərbaycan və rus dillərində dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir. Oxucu təklifləri nəzərə alınaraq vəsaitin tərkibi genişləndirilmiş, müxtəlif sahələr əlavə olunmuş və vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi” adlandırılmışdır. Hazırda vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adı ilə çap olunur.

Göstərici Milli Kitabxananın saytında (http://www.anl.az), “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində yerləşdirilir və oxuculara materialların tam mətni ilə tanış olmaq imkanı verir.

Vəsait haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş edirik.

 

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:contact@anl.az

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

 

 

I. MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında rəhbər materiallar

1.    A. A. Lixanovun “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 sentyabr 2020-ci il: [Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında humanitar əlaqələrin möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərinə görə] // Azərbaycan.- 2020.- 12 sentyabr.- S.2.

 

____________

2.    “Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 318 Bakı şəhəri, 29 avqust 2020-ci il // Xalq qəzeti.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 6.

3.    “Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 327 Bakı şəhəri, 5 sentyabr 2020-ci il // Xalq qəzeti.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 3.

4.    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun Nardaran qəsəbəsində yerləşən tarix-mədəniyyət qoruğu haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 1992-ci il 3 iyul tarixli 375 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının “Xınalıq” Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğunun, “Keşikçidağ” Dövlət tarix mədəniyyət qoruğunun və “Atəşgah məbədi” Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 19 sentyabr tarixli 220 nömrəli və “Yanar dağ” dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunun bəzi məsələləri barədə” 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 227 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 320 Bakı şəhəri, 2 sentyabr 2020-ci il // Xalq qəzeti.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 2.

5.    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 227 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yanar dağ” dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğu haqqında Əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 337 Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2020-ci il // Xalq qəzeti.- 2020.- 16 sentyabr.- S.6.

6.    “Azərbaycan Respublikasının “Xınalıq” Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğunun, “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun və “Atəşgah məbədi” Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli 220 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 338 Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2020-ci il // Xalq qəzeti.- 2020.- 16 sentyabr.- S.6.

 

____________

7.    Allahverdiyev, B. Cəmiyyət dəyişdikcə adət və ənənələr də təkmilləşir: Azərbaycan xalqı hər zaman milli dəyərlərinə sadiq qalaraq bu dəyərləri əsrlərlə yaşatmış və inkişaf etdirmişdir // Azad Azərbaycan.- 2020.- 3 sentyabr.- S.9.

8.    “Azərbaycan mədəniyyətində akkulturasiya və folklor”: [Sərxan Xavərinin eyniadlı kitabının çapdan çıxması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.7.

9.    Azərbaycanda təhsil və mədəniyyətin inkilşafı istiqamətində mühüm addımlar atılır: [Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Suraxanı rayonunun Bülbülə qəsəbəsindəki Gülarə Əliyeva adına 3 saylı Uşaq İncəsənət məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak edib] // Azərbaycan.- 2020.- 23 sentyabr.- S. 1; 2.

10.     “Bakı dialoqları”nın yeni buraxılışı və saytı təqdim edilib: [ADA Universitetində] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.7.

11.     Bakı, Gəncə və Qəbələ UNESCO-nun “Öyrənən Şəhərlər” şəbəkəsində // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.1;3.

12.     Bayramlı, E. B. Milli-mənəvi dəyərlər qloballaşma kontekstində: Azərbaycan Respublikası müstəqillik yolu ilə inamla irəlilədiyi, demokratik, hüquqi, sivil və açıq cəmiyyət qurduğu bir vaxtda milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və gənc nəslə aşılanması xüsusilə aktuallıq kəsb edir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təbirincə desək, “Gənclərimiz milli ruhda, bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsasında tərbiyə olunmalıdır” // Səs.- 2020.- 30 sentyabr.- S.15.

13.     Dayanıqlı sülhün təmin edilməsində çoxtərəfliliyin əhəmiyyəti: [Dövlət İdarəçilik Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən eyniadlı videokonfrans haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.3.

14.     “Digitalart-lab” layihəsi davam edir: [Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının eyniadlı layihəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.4.

15.     Elmin vizual, maddi və duyğu mədəniyyətləri: [Elm Tarixi üzrə Avropa Cəmiyyətinin təşkilatçılığı eyniadlı IX Beynəlxalq konfransın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 7.

16.     Ələkbərli, F. Azərbaycan  türk mentallığı və milli- mənəvi dəyərlər: VI yazı // Türküstan.- 2020.-29 sentyabr S.6.

17.     Qədimov, C. Milli-mənəvi dəyərlər insanı təkamülə aparan davranış qaydalarıdır: Xalqımızın ən böyük sərvətlərindən biri onun zəngin milli mədəni, maddi, ədəbi, dövlətçilik irsinə sahib olmasıdır // Azad Azərbaycan. - 2020.- 24 sentyabr.- S.9.

18.     “Mədəniyyət/Culture” jurnalının növbəti sayında // Mədəniyyət.- 2020.-25 sentyabr. - S.7.

19.     Mədəniyyət Nazirliyi yanında İctimai Şuranın seçki komissiyası yaradılıb: [Mədəniyyət nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Anar Kərimov Mədəniyyət Nazirliyi yanında İctimai Şuranın seçki komissiyasının yaradılması haqqında əmr imzalayıb] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.2.

20.     Mədəniyyət siyasəti və təmayülləri üzrə onlayn görüş: [Mədəniyyət Nazirliyi Avropa Şurasının “Avropada mədəniyyət siyasəti və təmayülləri Kompendiumu” adlı beynəlxalq layihəsinin 10 illik yubileyinə həsr olunmuş onlayn görüşdə iştirak etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.1;2.

21.     Mədəniyyətdə yeniliklərin tətbiqi üçün təkmil hüquqi baza da zəruridir: Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin payız sessiyasının ilk iclası keçirilib // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.2.

22.     Məmmədli, N. Bölgələrdə mədəni həyat – virtual və real fəaliyyət // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.4.

23.     Məmmədli, N. Bölgələrdə mədəniyyət: virtual və real fəaliyyət // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.4.

24.     Məmmədli, N. Bölgələrin mədəniyyət gündəliyi
// Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 4.

25.     Məmmədli, N. Bölgələrin mədəniyyət mənzərəsi // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.4.

26.     Məmmədli, N. Regional mədəniyyət idarələrindən xəbərlər // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.5.

27.     Məmmədli, N. Regionlardakı mədəniyyət ocaqlarından xəbərlər // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 4.

28.     Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin iclası keçirilib // Azərbaycan.- 2020.-18 sentyabr.- S.4.

29.     Mükərrəmoğlu, M. Mədəniyyət sahəsində ciddi islahatlara ehtiyac var: [Mədəniyyət nazirinin vəzifələrini icra edən Anar Kərimov mövzu ilə bağlı fikirləri təsdiqləyib] // Xalq qəzeti.- 2020.- 25 sentyabr.- S.10.

30.     Ömərov, V. Azərbaycan toyları milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasıdır // Səs.- 2020.- 11 sentyabr.- S.15.

31.     Sarıyeva, İ. Mədəniyyətlərarası dialoq platforması üçün unikal məkan statusu - Azərbaycançılıq ideyasında yeni praktik təcəssüm... // Bakı Xəbər.- 2020.- 26-28 sentyabr.- S.10.

32.     Səfərli, H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına həsr olunmuş monoqrafiya: [professor İsmayıl Hacıyevin eyniadlı monoqrafiyası haqqında] // İki sahil.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 19.

33.     Türk dünyası təşkilatları arasında koordinasiya müzakirə olunub: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyevanın Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Koordinasiya Komitəsinin videokonfrans formatında keçirilən iclasında iştirak etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.8.

34.     Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası ilə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub: [şuranın Baş katibi Bağdad Amreyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfəri çərçivəsində fondun prezidenti Günay Əfəndiyeva ilə görüşüb] // Azərbaycan.- 2020.- 10 sentyabr.- S.4.

35.     Zeynalov, X. Alim adını uca tutan insan: [sənətşünas-alim Ertegin Salamzadənin 55 illiyi münasibətilə] // Elm.- 2020.- 15 sentyabr.- S.21.

 

15 sentyabr 1918-ci il – Bakının

işğaldan azad olunmasının 102 illiyi

36.     Bakı günü kimi bayram edilməli şanlı tarix: [Bakının qurtuluşu Gününün Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində qeyd  edilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.7.

37.     “Biz Türkleriz! Çadırımız Gök Kubbesi!” kitabının təqdimatı keçirilmişdir: [Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə] // Azərbaycan.- 2020.-17 sentyabr.- S.4. 

38.     “Biz türklərik! Çadırımız göy qübbəsi”: [Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının layihəsi əsasında Nəriman Qocatürkün İstanbulda işıq üzü görən eyniadlı kitabının onlayn təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.6.    

39.     Cümhuriyyəti paytaxtına, qardaşı qardaşa qovuşduran gün: [Bakının azad edilməsinin 102-ci ildönümü ilə əlaqədar] //Mədəniyyət. - 2020.- 16 sentyabr.- S.1;2.

40.     Eminquey. Nuru Paşanın xatirəsini kiçik köşkündə yad edən şair: [şair Akif Əhmədgilin Qafqaz İslam Ordusunun Bakını düşmənlərdən azad etməsi münasibətilə yaşadığı binanın həyətində kitab sərgisi keçirməsi haqqında] // Ədalət.- 2020.- 17 sentyabr.- S.6. 

41.     Əhməd, D. Nuru Paşanın Bakıda rəsmini çəkdiyi qadın: [Azərbaycan Cümhuriyyətinin təhsil siyasəti və Nuru Paşanın İstanbuldan Bakıya gəlmiş müəllimə Rəmziyyə Hisarinin rəsmini çəkməsi haqqında] // Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.14.

42.     Xələfli, Ə. R. Nuru Paşa – İşıq Paşa // Kredo.- 2020.- 15 sentyabr.- S.1;16.

43.     Qafqaz İslam Ordusunun Bakı zəfəri haqqında sənədli film: [Mehparə Nəcəfovanın hazırladığı “Qafqaz İslam Ordusu” adlı sənədli film haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.6.   

 

II Qarabağ müharibəsi

44.     Abbas, A. “Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”: [Prezident İlham Əliyevin jurnalistlərə müsahibəsi haqqında müəllifin fikirləri] // Ədalət.- 2020.- 22 sentyabr.- S.1;2.  

45.     Ərəbova, S. “O günü gözləyirəm”: Mənsum İbrahimov: Gedib o torpaqlarda “Qarabağ şikəstəsi” oxuyacam // Şərq.- 2020.- 29 sentyabr.- S.13. 

46.     ICESCO Dağlıq Qarabağda mədəni və tarixi hüquqlara hörmət etməyə çağırır: [Ermənistanın növbəti hərbi təxribatı ilə əlaqədar] // Azərbaycan.- 2020.-30 sentyabr.- S.3. 

47.     Qoşalı, Ə. Torpaqlarımızı düşməndən təmizləməliyik: [Prezident İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasında videoformatda çıxışı haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 30 sentyabr.- S.5.  

48.     Səxavət, S. Füzuli azad olundu...: “Yerin məlum, doyunca ağlamışam”: [Seyran Səxavətlə müsahibə] / müsahibəni apardı Məlahət Rzayeva // Şərq.- 2020.- 29 sentyabr.- S.8.  

49.     Şəmkirli, M. Qarabağsız “Qarabağ” şikəstəsi oxumayaq //Ədalət. - 2020.- 22 sentyabr.- S.5.  

 

Böyük Vətən Müharibəsi – 75

50.     Dərbənddə general Mustafa Nəsirovun xatirə lövhəsi açılıb // Azərbaycan.- 2020.- 1 sentyabr.- S. 4.

51.     Dünya irsi – post-pandemiya dövründə konservasiya və inkişaf çağırışları: [İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin təşkilatçılığı ilə eyniadlı konfransın keçirilməsi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 1.

52.     Əliyev, İ. Rusiyanın Rostov vilayətində “Sambek yüksəklikləri” - Böyük Vətən müharibəsinin yeni hərbi-tarixi muzey kompleksinin açılışı olub: Bununla bağlı “Rossiya-24” və “Rossiya-1” televiziya kanallarının reportajlarında Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi təqdim edilib // Azərbaycan.- 2020.- 1 sentyabr.- S. 3.

53.     Əliyeva, İ. Minnətdarlıq abidəsi: [Rusiya Federasiyasının Rostov vilayətində yerləşən “Sambek yüksəklikləri” – Böyük Vətən müharibəsinin yeni hərbi-tarixi muzey kompleksi haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 18 sentyabr.- S.6.

54.     Milli Kitabxana Böyük Vətən müharibəsi illərində: [“Azərbaycan Milli Kitabxanası Böyük Vətən müharibəsi illərində (1941-1945-ci illər)” adlı kitab haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 3.

55.     Muzey işçiləri üçün növbəti onlayn seminar: [Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin faşizm üzərində qələbənin 75 illiyi ilə əlaqədar keçirdiyi tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.4.

 

Əhmədiyyə Cəbrayılov – 100

56.     Əfsanəvi partizanın yubileyi münasibətilə onlayn tədbir: [İstiqlal Muzeyində  Əhmədiyyə Cəbrayılovun  yubileyi ilə bağlı  keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.5.  

57.     Əhmədiyyə Cəbrayılov haqqında videosərgi hazırlanıb: [Əhmədiyyə Cəbrayılovun anadan olmasının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar hazırlanan “Əhmədiyyə Cəbrayılov-100” adlı 42 slayddan ibarət videosərgi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 25 sentyabr.- S.9.

58.     “Əhmədiyyə Cəbrayılov 100” biblioqrafik icmalı: [Gənclər Kitabxanası  əməkdaşlarının hazırladıqları eyniadlı   biblioqrafik icmal haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.6. 

59.     “Əhmədiyyə Cəbrayılov – 100” elektron məlumat bazası hazırlanıb: [Milli Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanan eyniadlı elektron məlumat bazası haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 23 sentyabr.- S.13.  

60.     Fransa azərbaycanlı qəhrəmanını yad edib: [Fransada antifaşist Müqavimət hərəkatının fəal iştirakçısı Əhmədiyyə Cəbrayılovun anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.1;5.

61.     “Xarqo” üçün 10 min...: [Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən “Azərmarka” MMC tərəfindən Əhmədiyyə Cəbrayılovun 100 illiyi ilə əlaqədar poçt markasının dövriyyəyə buraxılması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.5.

62.     “İki ölkənin qəhrəmanı”  // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.5.

63.     Kavaler Armed Mişel: [Fransa hökumətinin mükafatlandırdığı Əhmədiyyə Cərbayılov haqqında sənədli povest ilk dəfə “Azərbaycan gəncləri” qəzetinin 20, 22, 25 və 27 noyabr 1964-cü il tarixli saylarında dərc olunmuşdur] // Respublika.- 2020.-18 sentyabr.- S.5. 

64.     Kiyevdə yubiley tədbiri keçirilib: [İstiqlal Muzeyində  Əhmədiyyə Cəbrayılovun  yubileyi ilə bağlı  keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.5.  

65.     Milli Kitabxana elektron məlumat bazası hazırlayıb [Əhmədiyyə Cəbrayılovun yubileyi ilə bağlı] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.5.   

66.     Şəkidəki muzey Əhmədiyyə Cəbrayılovun xatirəsini yaşadır: [Əhmədiyyə Cəbrayılovun 100 illiyi ilə əlaqədar ev-muzeyinin ziyarət edilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.5.  

67.     Yunisli, F. Yüz yaşlı qəhrəman // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.5.

 

“Könüllülər ili” – 2020

68.     Azərbaycan İdman Könüllülərinin I Forumu keçirilib: [açılış mərasimində Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov çıxış edib] // Azərbaycan.- 2020.-2 sentyabr.- S. 6; Yeni Azərbaycan.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 3.

69.     Əliyeva, İ. Könüllülük həyat tərzinə çevrilib: [DOST mərkəzlərində “Könüllü DOST” proqramının uğurla həyata keçirilməsi haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 6.

70.     “Mənim yay tətilim” müsabiqəsi davam edir: [“Könüllülər ili” çərçivəsində elan edilən eyniadlı” Respublika Uşaq rəsm müsabiqəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S.3.

 

Bax: 185

 

Kulinariya

71.     Əmiraslanov, T. “Evdə normal yemək bişirmək lazımdır”: Tahir Əmiraslanov: Yoxsa, ərindiklərindən yemək hazırlamırlar, pizza sifariş edirlər. Bununla immunitet möhkəmlənməz axı: [Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti, ölkənin baş kulinarı, Əməkdar mədəniyyət işçisi Tahir Əmiraslanovla müsahibə]  / müsahibəni apardı Məlahət Rzayeva // Şərq.- 2020.- 22 sentyabr.- S.7.

72.     Əmiraslanov, T. “Hökümət iaşə obyektlərində çalışan işçilərə dəstək verməlidir”: Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri, Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət işçisi Tahir Əmiraslanovun Hafta.az-a müsahibəsi / müsahibəni apardı Sevinc // Həftə içi.- 2020.- 24-30 sentyabr.- S.9.

 

Koronavirus pandemiyası dövründə fəaliyyət

73.     Azərbaycan UNESCO-da Qoşulmama Hərakatının növbəti bəyanatını səsləndirib // Azərbaycan.- 2020.- 9 sentyabr.- S.3.

74.     Nizamiqızı, H. Yazı adamlarının yazdıqları və yaza bilmədikləri: Pandemiya dövründə ədəbiyyat haqqında // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S.5. 

75.     Şahanə. “Koronavirus pandemiyası ilə mübarizə mövzusunda hekayə müsabiqəsi”nin qalibləri mükafatlandırılıb: [M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Mədəniyyət Nazirliyinin Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə bigə elan etdiyi eyniadlı müsabiqənin keçirilməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 30 sentyabr.- S.13.   

 

İnsan hüquqları

76.     Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsi payız sessiyası üçün iş planını təqdim edib // Azərbaycan.- 2020.-18 sentyabr.- S.4.

77.     Osmanova, A. Qanunların icra və tətbiq olunmasına prokuror nəzarəti insan hüquq və azadlıqlarının səmərəli hüquqi müdafiə vasitəsidir // Xalq qəzeti.- 2020.- 18 sentyabr.- S.5.

78.     Prezidentin köməkçisi insan hüquqları, araşdırma və tədqiqat sahəsində fəaliyyət göstərən QHT-lərlə görüşüb: [Hikmət Hacıyevin keçirdiyi onlayn görüş haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 5 sentyabr.- S.3.

 

Multikulturalizm

79.     BMT multikulturalizm və beynəlxalq əməkdaşlıq müstəvisi kimi güclənməlidir: [Prezident İlham Əliyev bu sözləri  BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyası çərçivəsində BMT-nin 75 illiyinə həsr edilmiş  iclasında  deyib] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.1;2.

80.     Ələddinqızı, N. Azərbaycan dünyada  multikulturalizm  mərkəzi  kimi tanınır // Səs.- 2020.- 12 sentyabr.- S.7.

81.     İsrail mediası dağ yəhudilərinin Azərbaycandakı ilk muzeyi haqqında // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.8.

82.     Sarıyeva, İ. Multikulturalizm mənəvi-praktik sərvət kimi azərbaycançılıq ideyasının tərkib hissəsinə çevrilir... // Bakı Xəbər.- 2020.- 1 sentyabr.- S. 10.

83.     Sarıyeva, İ. Multikulturalizm mənəvi-praktik sərvət kimi azərbaycançılıq ideyasının tərkib hissəsinə çevrilir... // Bakı Xəbər.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 10.

84.     Sarıyeva, İ. Multikulturalizm və etnik-dini tolerantlıq azərbaycançılıq ideyasının praktik tərkib hissəsinə çevrilir... // Bakı Xəbər.- 2020.- 22 sentyabr.- S.11.

85.     Səfərli, A. M. Multikulturalizmi idarə etmək mürəkkəb kulturoloji vəzifədir // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.10.

 

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar

86.     Qubada yaşayan dağ yəhudiləri Roş-Ha-Şana bayramını qeyd edirlər // Azərbaycan.- 2020.- 19 sentyabr.- S.7.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

87.     Ağdamda tapılmış dəfinədə Trabzon sikkələri: [fəlsəfə doktoru Aygün Məmmədovanın eyniadlı məruzəsinin Türkiyənin Trabzon şəhərində onlayn keçirilmiş 8-ci Beynəlxalq mədəniyyət və sivilizasiya konqresində dinlənilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.6.

88.     Azərbaycan və Özbəkistan xalq simli musiqi alətləri ifaçılarının müsabiqəsi: [Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin  layihəsi ilə keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.1;3.  

89.     Azərbaycan və Özbəkistan musiqi alətləri ifaçılarının müsabiqəsi başa çatıb: [Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.8.  

90.     Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Albert Lixanova “Dostluq” ordenini təqdim edib // Azərbaycan.- 2020.-15 sentyabr.- S.6. 

91.     Azərbaycanla Portuqaliya arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub: Mədəni irsin qorunması, iki ölkə gəncləri üçün mübadilə proqramları barədə danışılıb // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.3.

92.     Bakıda Tatarıstanın yubileyinə həsr edilmiş sərgi: [fotosərgi Tatarıstan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılmasının 100 illiyinə həsr olunub] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 4.

93.     Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və məhv edilən mədəni irsimiz: Özbəkistanın alim və ziyalıları ilə birgə onlayn konfransda müzakirə olunub: [Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində “Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, məskunlaşdırma siyasəti, məhv edilən maddi mədəniyyət nümunələri” adlı konfrans keçirilib] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 1; 3.

94.     Əsgər, R. Özbəkistandakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi 10 yaşında // 525-ci qəzet.- 2020.- 16 sentyabr.- S.10-11.

95.     Fotoqraflarımızın beynəlxalq müsabiqədə uğuru: [Rusiyanın Çelyabinsk şəhərində keçirilən “20-ci FİAP Təbiət Bienalesi” adlı beynəlxalq fotomüsabiqənin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 8. 

96.     Gənclərimiz “Mədəniyyətlər bağı”nda mükafata layiq görülüblər: [Litvanın Kaunas şəhərində keçirilən “Mədəniyyətlər bağı – 2020” beynəlxalq festivalda iştirak etmələri haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 8. 

97.     Güngör, M. “Bakı üçün darıxmışam, uzun müddətdir Azərbaycana gəlmirəm”: Türkiyəli kinorejissor və rəssam Mətin Güngör: Sənət həyatım rəsmlə başlayıb, filmlə nəticələndi: [sənətkarla müsahibə] / müsahibəni apardı Günel Abbas // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 sentyabr.- S.24.

98.     Livaneli, F. “Azərbaycan dilində çox yaxşı danışa bilirəm”: Fərhad Livaneli: Qardaşım Zülfü Livaneli və onun sənəti baş tacımdır: [türkiyəli bəstəkar və söz yazarı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Günel Abbas // 525-ci qəzet.- 2020.- 30 sentyabr.- S.24.

99.     Məhərrəmova, T. Dünya cizgi filminin əfsanəsi: “Çeburaşkanın atası”: Xoşbəxtlik asan əldə edilmir, ancaq resepti cox sadədir: [rus rəssam-multiplikator Leonid Şvartsmanla  müsahibə] / rus dilindən tərcümə T. Məhərrəmova // Kaspi.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 16.

100. Mükərrəmoğlu, M. “Mənim ölkəm – Azərbaycan”: [Türkiyədə keçirilən Beynəlxalq Turizim Filmləri Festivalında Bakı Media Mərkəzinin istehsalı, Fuad Quliyevin eyniadlı filmi ölkə nominasiyası üzrə Qızıl mükafata layiq görülüb] // Xalq qəzeti.- 2020.- 23 sentyabr.- S.7.

101. Ölkəmiz Kiyevdə etnomədəni festivalda təmsil olunub // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.8.

102. Ölkəmiz Pekin Beynəlxalq Mədəniyyət Forumunda təmsil olunub: [cəmiyyətin maraqları nəzərə alınaraq  yeni proqramlar və layihələrin hazırlanması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.3.

103. Özbəkistan portalında muğamımız haqqında məqalə: [Özbəkistanın ishonch.uz portalında Azərbaycan muğamı və Xan Şuşinski haqqında rus dilində material yer alıb] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 3.

104. Özbəkistanla mədəni əlaqələrimizin “Qızıl körpü”sü [Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin 10 illik fəaliyyəti haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.6.

105. Polad Bülbüloğlu rusiyalı yazıçıya “Dostluq” ordenini təqdim edib: [Beynəlxalq Uşaq Fondları Assosiasiyasının prezidenti, Rusiya Uşaq Fondunun sədri, yazıçı Albert Lixanova] // Ədalət.- 2020.- 15 sentyabr.- S.2. 

106. Şahanə. İtalyan kolleksiyaçıdan Xalça Muzeyinə dəyərli töhfə // 525-ci qəzet.- 2020.- 9 sentyabr.- S.13.

107. Tonyukuk abidəsinin 1300 illiyi ilə bağlı videokonfrans: [Türkiyə Milli Komissiyasının təşkilatçılığı ilə eyniadlı abidəyə həsr olunmuş videokonfransda Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.6.

108. Türkiyənin Prezident Administrasiyası “Bir millət, iki dövlət” adlı sənədli film hazırlayıb: [Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı və Tovuz hadisələri barədə film] // Azərbaycan.- 2020.- 6 sentyabr.- S. 3.

109. Ukrayna kitabxanalarına ölkəmizlə bağlı kitablar hədiyyə edilib // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 2.

110. Ukrayna Prezidentindən Xalça Muzeyindəki audiobələdçi ilə bağlı paylaşım // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.8.

111. UNESCO-da qeyri-maddi mədəni irs üzrə müzakirələr: 2003-cü il Konvensiyasının iştirakçı dövlətlərinin Baş Assambleyasının 8-ci sessiyası: [Parisdə keçirilən tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirak etməsi haqqında] // Mədəniyyət.-2020.- 9 sentyabr.- S. 1; 2.

 

Bax: 64; 204; 208; 212; 213; 222; 234; 295; 296; 298; 307; 317; 322

 

SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ

İSTİRAHƏT PARKLARI

112. Əmircan qəsəbəsində Murtuza Muxtarov adına park istifadəyə verilib // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.2.

113. Həcər. Nazlı və füsünkar Göygöl...: [Göygöl Milli Parkı haqqında]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 21.

114. Qarayeva, S. Azərbaycan təbiətinin mirvarisi – Göygöl Milli Parkı // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 21.

115. Qarayeva, S. Fauna və florasının zənginliyi ilə seçilən Zəngəzur Milli Parkı: [Ordubad Milli Parkı əsasında yaradılmış park haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 sentyabr.- S.21.

116. Qarayeva, S. Gözəlliyi ilə göz oxşayan Qızılağac Milli Parkı // 525-ci qəzet. - 2020.- 12 sentyabr.- S.21.

 

 

KİTABXANA İŞİ

117. “Asılı olma, azad ol!” layihəsinə dəstək: [Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.4.

118. “Bakını tanıyaq, tanıdaq”: [Gənclər Kitabxanası tərəfindən  həyata keçirilən eyniadlı layihə haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.3.

119. “Beynəlxalq Sülh Günü” adlı virtual sərgi hazırlanıb: [ Milli Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən] // 525-ci qəzet. - 2020.- 22 sentyabr.- S.9.

120. Biblioqrafik arayışların yerinə yetirilməsinə dair metodik vəsait: [Gənclər Kitabxanası tərəfindən təqdim olunan “Kitabxanalarda biblioqrafik arayışların yerinə yetirilməsi” adlı metodik vəsait haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 6.

121. “General Polad Həşimov xatirələrdə”: [Xətai Rayon MKS-də eyniadlı kitabın onlaynla təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 3.

122. “Günəşdən gələn pay”: [tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S.3.

123. “Günəşdən gələn pay” davam edir: [Uşaq Kitabxanasında şairə Xanımana Əlibəylinin 100 illiyinə həsr  edilmiş eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 4.

124. “Hər günə bir şeir”: [Səbail Rayon MKS-nin eyniadlı layihəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 5.

125. İsmayıl Şıxlıya həsr edilmiş virtual sərgi: [Nizami Rayon MKS-də keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 3.

126. Kitabxanalarda hüquqi informasiyaya dair yeni metodik vəsait: [Milli Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən eyniadlı metodik vəsaitin hazırlanması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.4.

127. Kitabxanaların virtual təqdimatları: [Milli Kitabxana, Uşaq Kitabxanası, Sabunçu Rayon və  Yasamal Rayon MKS-lərinin vətənpərvərlik ruhunda  videoçarxlar  təqdim etmələri haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.3.

128. Mərkəzi Elmi Kitabxanada Azərbaycanşünaslıq şöbəsi yaradılıb: [AMEA-nın] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 6.

129. Milli Kitabxana beynəlxalq videokonfransda iştirak edib // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 sentyabr.- S.13.

130. Milli Kitabxana beynəlxalq videokonfransda təmsil olunub: [“Kitabxanalararası abonement və sənədlərin elektron çatdırılması üzrə xidmətlərin göstərilməsi” mövzusunda  onlayn videokonfransda] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.4.

131. Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev yad edilib: [Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 3.

132. Nərimanoğlu, M. Kitab-kitabxana-oxucu üçbucağı və xidmət mədəniyyəti: Səbail MKS-nin pandemiya dövründə mədəni-kütləvi tədbirlərinin onlayn forması daha geniş auditoriyanı əhatə edir // Azərbaycan.- 2020.- 6 sentyabr.- S. 5.

133. “Sevimli əsərimə rəsm çəkirəm”: [Yasamal Rayon MKS-nin uşaqlar arasında  eyniadlı müsabiqə keçirməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.7.

134. Seyidov, T. “Bakını tanıyaq, tanıdaq”: Respublika Gənclər Kitabxanasının daha bir yeni layihəsi // Azad Azərbaycan.- 2020.- 24 sentyabr.- S.8.

135. Səmədova, C. Pandemiya dövründə kitabxana fondlarının mühafizəsi və istifadəsi barədə // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 6.

136. Sosial izolyasiya dövründə kitabxanaların fəaliyyəti: [Gənclər Kitabxanası Gəncə Şəhər MKS-nin və onun tabeliyində fəaliyyət göstərən 16 saylı filialın əməkdaşlarının “Zoom” proqramı vasitəsilə eyni mövzuda birgə tədbir təşkil etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 4.

137. Zülfüqarova, S. Rəqəmsal dünya və kitabxanalar // Respublika.- 2020.- 8 sentyabr.- S. 5.

 

Bax: 54; 58; 59; 65; 75; 109; 264; 270; 272; 498; 611; 612; 677

 

MUZEY İŞİ

138. Məmmədli, N. Əntiq əşyaların saxlanıldığı muzey: [Qala qəsəbəsində yerləşən Əntiq Əşyalar Muzeyi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 7.

139. Milli Xalça Muzeyi balacaları dəvət edir 
// Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.-S. 2.

140. Milli Xalça Muzeyindən yeniliklər: [cəmiyyətin maraqlarını nəzərə alaraq  yeni proqramlar və layihələrin hazırlanması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.3.

141. “Muzey eksponatının hekayəsini sən danış” müsabiqəsinin mükafatları təqdim olunub: [Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən elan edilən eyniadlı müsabiqənin yekunu haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.2.

142. “Muzey eksponatının hekayəsini sən danış”: Karantin rejimində elan edilmiş müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb: [Milli İncəsənət Muzeyində] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.5.

143. Müşfiqə. Muzeylər ziyarətçiləri qəbul edir // Yeni Azərbaycan.- 2020.- 18 sentyabr.- S.7.

144. “Nizami Muzeyi – yaddaş körpüsü”: [Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 80 illiyi münasibətilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 6.

145. Tarix Muzeyində görkəmli pedaqoqa məxsus kolleksiya qorunur: [Məmməd Əfəndiyevin kolleksiyası haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 4.

146. “Tarixin yaddaşı silinmir”: [Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzində  keçirilən tədbir  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.3.

147. Turan Cavidin xatirəsinə həsr olunmuş sərgi: [Hüseyn Cavidin ev-muzeyində  keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.6.

 

Bax: 56; 66

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

148. Albantürk, C. Qədim Şabran: tarixin səhifələrindən boy göstərən ulu şəhər: [qədim tikilələr haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 sentyabr.- S. 12.

149. Bakının tarixi qəsəbələrinin yeni inkişaf dövrü başlayır: “Hər bir qəsəbənin özünəməxsus memarlıq üslubu var, tarixi görünüşü var. Ona görə aparılan abadlıq işləri gərək yerli sakinlərlə də müzakirə olunsun”: [Prezident İlham Əliyevin Bakının Balaxanı qəsəbəsində sakinlərlə görüşü zamanı söylədiyi fikir] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.1;2.

150. Bəşirqızı, Z. Qədim abidələrimizin məhv edilməsi bəşəri cinayətdir: [Milli Məclisin deputatı və Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayevanın mövzu ilə bağlı fikirləri] // Xalq qəzeti.- 2020.- 11 sentyabr.- S.6.

151. Hacıyev, İ. “Tarixi, mədəni abidələrə qəsd bəşəriyyətə qəsddir”: [millət vəkili, Milli Məclisin Aqrar komitəsinin  sədri Tahir Rzayevin dedikləri] // Səs.- 2020.- 12 sentyabr.- S.12.

152. İbrahimov, K. F. Bakı Xanları Sarayı: tarixi və bu günü: [Birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bərpa edilən “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun bir hissəsi, o cümlədən, Bakı Xanları Sarayının bərpa-konservasiyası haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 30 iyul.- S.10.

153. İsaq, B. Möcüzəli “Qum hamamı”: Maştağanın qədimliyi özünə qaytarılır // Azad Azərbaycan.- 2020.- 24 sentyabr.- S.9.

154. Qədim yaşayış məskəninin qalıqları tapılıb: [Şəki rayonunun Fazıl kəndi ərazisində] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.6.

155. “Mağara” abidəsinin ətrafında olan qanunsuz hasarlar sökülüb: [Dübəndi qəsəbəsinin Xəzər sahili ərazisindəki qayaüstü təsvirlər haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 16 sentyabr.- S.6.

156. Malıyev, E. “Tarixlərə sinə gərmiş səndəki o qədim qala”: Söhbət məşhur Zaqatala qalasından gedir // Ədalət.- 2020.- 29 sentyabr.- S.4.; Türküstan.- 2020.- 29 sentyabr-5 oktyabr.- S.21.

157. Malıyev, E. Tikdim ki, izim qala...: Zaqatalanın tarixi abidələri necə qorunur, necə araşdırılır? // Ədalət.- 2020.- 5 sentyabr.- S.4.

158. Mehdiyeva, E. Alban qülləsində Alban Monastrına: min illik tariximizə doğru // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 sentyabr.- S.13.

159. Mədətoğlu, Ə. Xanlığın qapısı: [XVIII əsrdə Pənahəli xan tərəfindən tikilmiş “Əsgəran” qalası haqqında] // Ədalət.- 2020.- 8 sentyabr.- S.7.

160. Mədətoğlu, Ə. Xanlığın qapısı // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.7.

161. Məscid və kilsələr yan-yana - dünyaya örnək tolerantlıq modeli:  [udilərin məskunlaşdığı qədim Nic qəsəbəsi haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 7.

162. Naftalan ərazisində qədim yaşayış yeri,Tərtərdə isə küp qəbirlər aşkar olunub // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 4.

163. Novruzov, K. Bakının ən səssiz kəndi – Qala: Burada yüksəkdən daha çox tarixi abidələr danışır // Şərq.- 2020.- 8 sentyabr.- S. 7.

164. Novruzov, K. İçərişəhər yaşayan tarixdir: Ayaq saxla, dövrənə bax ötəri belə... // Şərq.- 2020.- 15 sentyabr.- S.9.

165. Rəhimoğlu, M. Hər qarışı tariximizdən yadigar olan Səngərli Qala // 525-ci qəzet.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 17.

166. Şahanə. Mədəniyyət Nazirliyi: “Qarabağdakı tarixi abidələr erməni vandalizminin qurbanına çevrilib” // 525-ci qəzet.- 2020.- 30 sentyabr.- S.12.

167. Şükürzadə, İ. Qədim tarixin bilicisi: [AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun daş dövrü arxeologiyası şöbəsinin müdiri, professor Əsədulla Cəfərovun “Qarabağ: ulu vətənimiz” kitabı haqqında] // Kredo.- 2020.- 10 sentyabr.- S.15.

168. Tarixi abidə ərazilərinə müdaxilələrin qarşısı alınır: [Tovuz rayonunun Vahidli kəndində yerləşən “Qala düzü” və Suraxanı rayonunda yerləşən “Müzəffər” ovdanı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 3.

169. Tarix-memarlıq abidəsi olan Hacı Abbas hamamında təmizlik işləri // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 3.

170. “Tarixin şahidləri”nin qalibləri müəyyən olunub: [Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun elan etdiyi  eyniadlı müsabiqənin  müxtəlif bölgələrdə yerləşən qədim  tarixi-dini abidələrin təbliği məqsədilə təşkil edilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.5.

171. Yunusoğlu, Q. “Azərbaycanın sakral coğrafiyası” səhifəsində əski  Xalxal şəhəri  və ya hay kilsəsinin iftirası - “Ermənistanın sakral coğrafiyası”: [Qazax rayonunun Yuxarı Əskipara kəndi - qədim Xalxal şəhərinin abidələri haqqında] // Olaylar.- 2020.- 4-10 sentyabr.- S. 21.

 

Bax: 2; 3; 4; 46

 

II. İNCƏSƏNƏT

172. Bakıda Uşaq İncəsənət Məktəbinin əsaslı təmirdən sonra açılışı olub: [Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vaqif Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbinin əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak edib] // Azərbaycan.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 1; 2; Yeni Azərbaycan.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 2; Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.-S. 1; Səs.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 3.

173. İncəsənət təhsilinə və mədəni inkişafa qayğı: Bülbülə qəsəbəsində Uşaq incəsənət məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.1.

174. Müasir standartlara cavab verən və 3 min tələbənin təhsil ala biləcəyi yeni tədris korpusu inşa edilib: [Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Vaqif Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbinin əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak edib] // Azərbaycan.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 1; 2.

175. Oqtay Kazıminin adını daşıyan məktəbdə xatirə lövhəsinin açılışı olub: [bəstəkarın  xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə  Astara şəhərindəki Uşaq Musiqi məktəbinə onun adının verilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.5.

176. “Virtual artım”a davam: [“YARAT” Müasir İncəsənət Məkanının təşkilatçılığı ilə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan eyniadlı sərgi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 3.

 

RƏNGKARLIQ

177. Abbasova, M. Mirvari sırğalı naməlum qız: Bir rəsmin dedikləri: [sənətşünas Mehparə Abbasova ilə müsahibə] / müsahibəni apardı A. Sahəd // 525-ci qəzet.- 2020.- 9 sentyabr.- S.19.

178. Azəri, L. Azərbaycan rəssamlarının əsərlərinin onlayn satış-sərgisi: 50 manatdan 7100 manatadək qiymətləndirilən əl işləri var: [Mədəniyyət Nazirliyi və Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan rəssamlarının onlayn satış-sərgisinin açılması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 3.

179. Cabbarova, Z. Əsərlərində Qarabağ həsrəti duyulan rəssam: [Səyyar Əliyevin yaradıcılığı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 5.

180. Cəfərzadə, T. İçimdəki dərviş olmasaydı...: [Rəşad Rafiq oğlu Mehdiyev haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 7.

181. Eldarov, Ö. H. Mükəmməl təhsil, inkişaf etmiş mədəniyyət qüdrətli ölkənin təminatıdır: [Rəssamlıq Akademiyasının rektoru Ömər Eldarovla söhbət] / müsahibəni apardı Mehparə Əliyeva // Respublika.- 2020.-  11 sentyabr.- S.4.

182. Əliyev, Z. A. Pedaqoq-rəssam taleyi: [Əliağa Məmmədov  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.7.

183. Fərəcov, S. Təsviri sənətimizdə rəssam-pedaqoq imzası: [Əməkdar incəsənət xadimi Əyyub Hüseynov haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.7.

184. Fərzəliyeva, L. Qədim Bakı əcnəbi səyyah və rəssamların gözü ilə // Mədəniyyət. - 2020.- 16 sentyabr.- S.7.

185. “Xəzər dalğaları” adlı I Bakı Beynəlxalq Suluboya Festivalı: [“Könüllülər ili” çərçivəsində] // Azərbaycan.- 2020.- 13 sentyabr.- S.5.   

186. “Xəzərin dalğaları”nda daha bir ustad dərsi: [Bakı Beynəlxalq Sulu boya Festivalı çərçivəsində keçirilən ustad dərslər haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.2.

187. Qasımov, Q. Rənglər dirijorunun “Muğam”ı: Bir rəsmin dedikləri: [Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Qalib Qasımovun tanınmış rəssam Toğrul Nərimanbəyovun “Muğam” əsəri haqqında müsahibəsi] / müsahibəni apardı Aytac Sahəd // 525-ci qəzet.- 2020.- 30 sentyabr.- S.21.

188. Qurbanov, F. Güldürməyi bacaran rəssam: [Hafiz Nəsiroğlu haqqında] // Respublika.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 6.

189. Rəsm əsərlərinin onlayn satışı // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 2.

190. Rəsulzadə, R. Varislər: Rais Rəsulzadə: “Bu adın arxasında böyük bir xalq dayanır”: [Əməkdar rəssam, M.Ə.Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə ilə müsahibə] / söhbətləşdi Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.2-4.

191. Sahəd, A. “Şərqin Qoyyası”nın “Ailə” portreti: Valideynlərini erkən yaşlarında itirmiş rəssam Kamal Əhmədin ailə səadətini təcəssüm etdirən tabloları // 525-ci qəzet.- 2020.- 16 sentyabr.- S.19.

192. Soltanlı, S. Hazırda karikaturaya görə müəllifə qonorar verən mətbuat orqanı yoxdur: [karikaturaçı Soltan Soltanlı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Ruzbeh // Həftə içi.- 2020.- 24-30 sentyabr.- S.12.

193. Şahanə. “Çapar” dərgisinin xüsusi sayı Rais Rəsulzadəyə təqdim edilib: [Azərbaycanın qurucusu Məhəmmədəmin Rəsulzadənin vəfatının 65-ci ildönümünə həsr olunmuş xüsusi buraxılışın təqdimatı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 sentyabr.- S.9.

194. “YARAT”da “Qurban olum”: [Müasir İncəsənət Mərkəzində rəssam Fərid Rəsulovun eyniadlı sərgisinin  açılması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 3.

 

Bax: 70; 198;506; 669

 

Səttar Bəhlulzadə – 100

195. Azərbaycanın Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadə yaradıcılığına müraciət edilib: [Xəzər Rayon MKS-nin 7 saylı filialı Xalq rəssamının yaradıcılığına müraciət edib] // 525-ci qəzet.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 9.

196. Rəhimli, R. Saf bir təcəssüm yükü: (Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadəyə həsr olunur) // Azad Azərbaycan.- 2020.- 24 sentyabr.- S.7.

197. Səttar Bəhlulzadə yaradıcılığına daha bir müraciət // 525-ci qəzet.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 9.

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

198. Aslanov, L. Azərbaycan xalçaları XIX əsr rəssamlarının əsərlərində // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.7. 

199. Xəlilov, H. “Bıçaq itiləməyin də öz sirləri var, bu işlə hər adam məşğul ola bilməz”: [sənətkar Həsən Xəlilovla müsahibə] / müsahibəni apardı Aytac Aslan // 525-ci qəzet.- 2020.- 16 sentyabr.- S.21.

200. Quliyev, C. “Azərbaycanda əvvəllər istedadlı dulusçular çox olub, onlardan sonra biz bu sənəti inkişaf etdirməmişik”: [dulusçu Cəfər Quliyevlə müsahibə] / müsahibəni apardı Aytac Aslan // 525-ci qəzet.- 2020.- 23 sentyabr.- S.21.

201. Orucoğlu, Z. Onun əlləri qızıldır: [Kamilə Əhmədovanın toxuduğu əl işləri haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 7.

202. Türkhan Qüdrət Hidayət. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin bilicisi: Qüdrət Hidayət Türkhanın 1968-ci ildə Londonda nəşr olunmuş “İslam xalçaları” kitabı haqqında qeydlər: [sənətkarla müsahibə] / müsahibəni apardı Orxan Aras // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 sentyabr.- S.11.

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

203. Qaradağlı, S. Heykəl: [heykəltəraş-rəssam Azad Aslanov haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 5.

204. Ukraynada yaşayan heykəltəraş soydaşımız Atatürkün büstünü hazırlayıb: [Katib Məmmədov] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.8. 

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

205. “Bu, mənim Vətənimdir!”: [Tarix Muzeyində eyniadlı fotomüsabiqənin qaliblərinin  mükafatlandırılması haqqında // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.2.

206. Fotoşəkillərdə yaşayacaq sənətkar ömrü: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Fərid Xayrulinin vəfatı ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 6.

207. Onlayn fotoplakat sərgisi davam edir: [“Öncə Vətəndir” adlı fotoplakat sərgisi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.5.

 

Bax: 95

 

MUSİQİ

208. Afrikalı müğənni ilə “Sarı gəlin” dueti: [Ukraynada yaşayan azərbaycanlı müğənni Vaqif Nağıyevin nigeriyalı Anyanya Udongvo ilə eyniadlı mahnını duet oxuması haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 16 sentyabr.- S.8.  

209. Azəri, L. Kamança ilə yaşanan ömür: [Fəxrəddin Dadaşovun 70 illik yubileyi münasibətilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S. 6.

210. Azəri, L. Qədim musiqi xəzinəmizin üzərinə düşən işıq: Məcnun Kərimov-75: [mərhum Xalq artistinin yubileyi münasibətilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 6. 

211. Babazadə, Ə. Musiqi ruhundan doğan ümid: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının müəllimi və pianoçu-konsertmeyster Sevda xanım Axundova haqqında] // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.5.

212. Belçikada Fikrət Əmirovun “Kor ərəbin mahnısı”na şərik çıxıblar: Əqli Mülkiyyət Agentliyi V.Hovanissian-E. Gültekin cütlüyünə plagiatla bağlı etiraz məktubu göndərib // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 6.    

213. Bolqarıstanda “Arşın mal alan” musiqili komediyası tamaşaya hazırlanıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 sentyabr.- S.13.  

214. Bürcəliyev, A. M. Sənət zirvəmdir, səhnə ucalığım: Xalq artisti Şahnaz Haşımova // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.13.; Hürriyyət.- 2020.- 19-21 sentyabr.- S.14.

215. Cumayev, O. “Musiqiçi maddiyatdan öncə sənətin məsuliyyətini düşünməlidir”: [violonçel ifaçısı Orxan Cumayevlə  müsahibə] / müsahibəni apardı A. Aslan // 525-ci qəzet.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 22.

216. Eminova, N. “Özümə heç kimi rəqib görmürəm”: [gənc klarnet ifaçısı Nərgiz Eminova ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət.- 2020.- 22 sentyabr.- S.8.

217. Ələddinqızı, N. Sənət inciləri ilə dünyada şöhrət tapan böyük bəstəkar: 13 sentyabr görkəmli bəstəkar Arif Məlikovun dogum günüdür // Səs.- 2020.- 12 sentyabr.- S.7.

218. Ələsgərova, G. Uğurlarınız çox olsun!: [musiqiçilər Fatimə Hacızadə və Fidan Vəliyeva haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.5.

219. Əliyev, Ç. “Musiqi məktəbində gözəl görünüşünə aldanıb skripkanı seçdim”: [skripkaçı Çingiz Əliyevlə müsahibə] / müsahibəni apardı A.Aytac // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 22.

220. Əlizamanlı, Ş. “Torpaqlarımızı ancaq böyük vətən sevgisi ilə azad edə bilərik”: [hərbi vətənpərvərlik mahnılarının mahir ifaçısı Şəmistan Əlizamanlı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı N. Abdullayeva // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 19.

221. Fərəcov, S. Şuşadakı sənət bulağından su içmişdi...: [Əməkdar artist, müğənni İdris Mehdiyev haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 5.

222. Gənc ifaçı beynəlxalq onlayn müsabiqədə uğur qazanıb: [Ürfan Cəfərov İspaniyada keçirilən beynəlxalq onlayn müsabiqədə ] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.8.   

223. Gülüstan Əliyeva: Son illər gənclərimizin vətənpərvərlik ruhu daha da yüksəlib: [Əməkdar artistlə müsahibə] / müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 sentyabr.- S.19.

224. Habil Əliyev haqqında maraqlı faktlar  // Unikal.- 2020.- 12 sentyabr.- S. 21.

225. Hüseynli, T. “Öz həmvətənlərimiz qarşısında çıxış etmək ən böyük şərəfdir”: Toğrul Hüseynli: Ümid edirəm ki, biz yenə doğma Azərbaycanda bir araya gəlib möhtəşəm konsertlər verəcəyik: [pianoçu ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Lalə Azəri // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.-S.5.

226. Hüseynova,  R. “Bu, mənim üçün yalnız iş deyil, həm də zövqdür”: Rəna Hüseynova: Uşaq düzgün istiqamətləndirilsə, özü də bilmədən, klassik, keyfiyyətli musiqi onun beyninə hopur: [musiqi müəllimi ilə müsahibə] müsahibəni apardı Aygün Əziz // Kaspi.- 2020.- 26 sentyabr.- S.13.

227. Hüseynova, Ş. Sənətinin Məcnunu: [Xalq artisti Məcnun Kərimovun 75 illiyi ilə əlaqədar] // Respublika.- 2020.- 27 sentyabr.- S.7.

228. Xələfli, Ə. R. Təravətini itirməyən avaz: [Xalq artisti Canəli Əkbərov haqqında] // Kredo.- 2020.- 22 sentyabr.- S.12.

229. İmamverdiyev, İ. Aftandil İsrafilov: 80 yaşın astanasında // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 sentyabr.- S.13.                                               

230. Qaliboğlu, S. Tənbur ifaçılığına həsr olunmuş yeni kitab: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ləman Vaqifqızının “Dambur ifaçılığı və hayla yaradıcılığı”  adlı monoqrafiyası haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.7.

231. “Qarabağın səsi”: [eyniadlı  musiqili kompozisiyanın  Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə ərsəyə gəlməsi haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 16 sentyabr.- S.6.

232. Qurbanqızı, Z. Vaqif sənəti yaşayır, yaşadır...: [bəstəkar, pianoçu, cazmen Vaqif Mustafayev haqqında] // Respublika.- 2020. -18 sentyabr. - S.4.

233. Lalə. Azərbaycan rok musiqisi: stereotiplər və reallıqlar // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 3.

234. Mədətoğlu, Ə. Pandemiyaya qalib gələn musiqi: O, tamaşaçıları ayağa qaldırdı: [gənc pianoçu Nərmin Nəcəflinin Berlində keçirilən konserti haqqında] // Ədalət.- 2020.- 17 sentyabr.- S.5.  

235. “Məhəbbət əfsanəsi” və ya əfsanəyə dönmüş ömür: Görkəmli bəstəkar Arif Məlikovun anadan olmasından 87 il ötür // Həftə içi.- 2020.- 17-23 sentyabr.- S.12. 

236. Məmmədəliyev, V. Böyük nəslin sonuncu mogikanı: [Xalq artisti, tarzən Əhməd Bakıxanov haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 6.

237. Məmmədova, G. Görkəmli bəstəkarın Naxçıvan sevgisi: Tofiq Bakıxanov – 90 // Xalq qəzeti.- 2020.- 20 sentyabr.- S.6.

238. Məmmədova, S. Ruhumuzun rahatlığı: [musiqi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 sentyabr.- S.11.

239. Nərimanoğlu, M. “Şuşanın dağları başı dumanlı...”: “Segah İslam”ın səsi o dumanlı havada da Cıdır düzündən, İsa bulağından gələrdi: [xanəndə İslam Əbdül oğlu Abdullayev haqqında] // Azərbaycan. - 2020.- 20 sentyabr.- S.6.

240. Nəsiboğlu, S. İlk qarmon ifaçılarımız Ələkbər bəy Nəzərli // Kredo.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 14. 

241. Opera səhnəmizin “Nigar”ı: SSRİ Xalq artisti Firəngiz Əhmədovanın anadan olmasından 92 il ötür //Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 24 sentyabr.- S.16.; Şərq.- 2020.- 24 sentyabr.- S.13.

242. Seyidcahan, E. Allah dedi, burunları da tikilməlidir: [Əməkdar artist Elza Seyidcahanla müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir; Eminquey Akif // Ədalət.- 2020.- 15 sentyabr.- S.8.

243. Şagirdlərin fortepiano dueti beynəlxalq müsabiqədə birinci olub: [Niyazi adına 22 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin şagirdləri “İsrailin ümid qapıları” adlı Beynəlxalq  virtual Musiqi festival-müsabiqəsinə qatılıblar] // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 3.

244. Şərifova, V. “Psixoloji problemlərim oldu”: Vəfa Şəbnəm ilə davasından danışdı: [müğənni Vəfa Şərifova ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət.- 2020.- 22 sentyabr.- S.8.

245. Tahir, R. “Şalvarı rajokla geyinmisən?”: Söz və kamança ustadının ölümündən 5 il keçir: [Habil Əliyev haqqında] // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.8.

246. Virtuoz skripkaçı beynəlxalq müsabiqənin yarımfinalında: [Elvin Xoca Qəniyevin ifası haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.5.

247. Zərbəliyev, R.  “Qalmaqala meyilli insan deyiləm”: Ruslan Zərbəliyev: Paxıl insanlar hər zaman var: [gənc tarzənlə  müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.8.

 

Bax: 45; 49; 88; 89; 103

 

18 sentyabr – Milli Musiqi Günü

Üzeyir Hacıbəyli135

248. Abiyeva, K. Möhtəşəmliyin 135 yaşına: Üzeyir bəy Hacıbəyli (Hacıbəyov) // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.5.

249. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi Üzeyir bəy Hacıbəylinin doğum günü ilə əlaqədar “açıq qapı” günü keçirir // Azərbaycan.- 2020.-19 sentyabr.- S.7.

250. Çəmənli, M. “Arşın mal alan”ın əbədi şöhrəti və erməni xəbisliyi: Üzeyir Hacıbəyli-135 // 525-ci qəzet.- 2020.- 18 sentyabr.- S.9.

251. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsi anılıb: [mədəniyyət və incəsənət xadimləri Fəxri xiyabanda Üzeyir Hacıbəylinin və digər musiqi xadimlərinin məzarlarını ziyarət ediblər] // Azərbaycan.- 2020.-19 sentyabr.- S.7.

252. Dahi bəstəkara həsr olunmuş televiziya festivalı // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.1;3.

253. Əhməd, D. Atatürkün hüzurunda “Arşın mal alan”: Üzeyir Hacıbəylinin  döğumunun  135- ci ildönümünə ithaf // Türküstan.- 2020.- 29 sentyabr.- 5 oktyabr  S.19.

254. Əliyeva, M. A. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində Milli Musiqi Günü ilə bağlı paylaşım edib // Azərbaycan.- 2020.-19 sentyabr.- S. 1.

255. Fərəcov, S. F. Azərbaycan milli və professional musiqisinin banisi: 18 Sentyabr Üzeyir Musiqi Günü // Xalq qəzeti.- 2020.- 18 sentyabr.- S.6.

256. Fərəcova, Z. Səhnələri fəth edən “Arşın mal alan”: Sənət incilərimiz // Azərbaycan.- 2020.-20 sentyabr.- S.6.

257. Fərəcova, Z. Üzeyir bəy zirvəsi: 18 Sentyabr Üzeyir Musiqi Günüdür // Azərbaycan.- 2020.-18 sentyabr.- S.6.

258. Hacıyeva, M. T. Üzeyir musiqisi xalqın mədəniyyət abidəsidir // Respublika.- 2020.-18 sentyabr. - S.4.

259. Həsənli, R. Parlaq ömür salnaməsinə aid misilsiz sənədlər: Üzeyir Hacıbəyli – 135 // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 sentyabr.- S.19.

260. Həsənova, C. İ. Üzeyir dünyası və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.6.

261. İsmayılova, A. Üzeyir Hacıbəyli - Taleyi tarixlə birləşik dahi // Unikal.- 2020. - 19 sentyabr. - S. 19.

262. Kazımov, N, K. Əbədiyaşar düha: 18 sentyabr Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür // Xalq qəzeti.- 2020.- 17 sentyabr.- S.4.

263. Kərim, A. Azərbaycan və dünya mədəniyyətinin parlaq səhifəsi: Üzeyir Hacıbəyli-135 // 525-ci qəzet.- 2020.- 18 sentyabr.- S.10-11.

264. Kitabxanaların Milli Musiqi Günü təqdimatları: [Milli Kitabxana, Uşaq Kitabxanası və Respublika Gənclər Kitabxanasında keçirilən tədbirlər haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.3.  

265. Quliyev, H. Üzeyir bəyin zəngin irsi tükənməz xəzinədir //Xalq qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.6.

266. Lalə. Musiqi bayramında müəllim və şagirdlərə ikiqat sevinc: [Kövkəb Səfərəliyeva adına 16 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin  təmirdən sonrakı açılışı haqqında // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.5.

267. Lalə. “Sevgili canan” üç tenorun ifasında: [Üzeyir Hacıbəylinin yubileyinə həsr olunmuş  layihədə Samir Cəfərov,  Ramil Qasımov və Fərid Əliyevin ifalarının tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.8.

268. Mədətoğlu, A. Türk dünyasının milli iftixarı Üzeyir Bəy Hacıbəyli // Türküstan.- 2020.- 29 sentyabr.- 5 oktyabr S.14.

269. Məmmədli, N. “Güllələnmiş heykəllər” ziyarət olunub: [Milli İncəsənət Muzeyinin həyətindəki heykəllər] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.3.

270. Milli Kitabxana Üzeyir Hacıbəylinin 135 illiyi ilə bağlı metodik vəsait hazırlayıb // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 5.

271. Mirməmmədli, N.”Üzeyir Hacıbəyovun əziyyətini necə yerə vura bilərik?! – “Günahdır”: [Əməkdar incəsənət xadimi Nailə Mirməmmədlinin söylədikləri] // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.12.

272. “Musiqi kitabxanası” layihəsi təqdim edilib: [Milli Kitabxananın Milli Musiqi Günü ərəfəsində eyniadlı  layihəsini virtual rejimdə təqdim etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.6.  

273. Mükərrəmoğlu, M. Musiqi Günü təntənəli konsert proqramı ilə qeyd olundu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin “Muğam axşamları” layihəsi çərçivəsində keçirilən konsertlər haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.7.

274. Novruzov, K. İstiqlal aşiqi...: Üzeyir bəy millətin, məmləkətin xoşbəxtliyini mətbuatın azad və demokratik olmasında görürdü // Şərq.- 2020.- 22 sentyabr.- S.11.

275. Novruzov, K. Üzeyir bəy ən böyük düşüncə adamıdır: Millətimiz onu dünya durduqca anacaq və baş tacımız kimi qəbul edəcək: [Türkiyədə yaşayan soydaşımız, jurnalist İbrahim Nəbioğlunun açıqlaması] // Şərq.- 2020.- 19 sentyabr.- S.7.

276. Nurəddin. Milli mədəniyyətimiz köklü ənənələrinə görə Üzeyir Hacıbəyliyə minnətdardır // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.3.

277. Sentyabrın 18-i Milli Musiqi Günüdür // Hərbi And.- 2020.- 25 sentyabr.- S.17.

278. Səfərov, R. Mübariz qadın...: Üzeyir bəyin xanımı xəstəliklərlə vuruşa-vuruşa qadınlara təhsil verirdi: [Məleykə Hacıbəyova haqqında] // Şərq.- 2020.- 19 sentyabr.- S.6;7.

279. Şahanə. Üzeyir Hacıbəylinin yubileyi virtual məkanda qeyd olunub // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 sentyabr.- S.13.

280. Tahir, R. Xalq Cümhuriyyətinin hekayəti –“Koroğlu” operasının üvertürası: [müəllifin Üzeyir Hacıbəyovun heykəli  qarşısında onunla xəyali müsahibəsi] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.5.

281. Üzeyir Hacıbəylinin 135 illik yubileyi münasibətilə konsert: [Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi Ağdaş Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin “Gənclik” instrumental ansamblı tərəfindən keçirilən konsert  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.1.

282. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığına həsr edilmiş  konfrans: [Bakı Musiqi Akademiyasında keçirilən tədbir haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 22 sentyabr.- S.16.

283. Ziyası əbədiyyətədək yetəcək düha: 18 sentyabr milli musiqi bayramı – Üzeyir Musiqi Günüdür // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.1.

 

Müslüm Maqomayev – 135

284. Elmi-praktik konfrans keçirilib: [Üzeyir Hacıbəylinin və Müslüm Maqomayevin 135 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.6.

285. Eyni gündə dünyaya gələn sənət dostları yad edilib: [Milli Musiqi Günü münasibətilə Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində  Üzeyir Hacıbəylinin və Müslüm Maqomayevin 135 illiyi münasibətilə beynəlxalq onlayn görüş keçirilib] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.3.

286. Fərəcova, Z. Sənətə sevginin gücü: Korifeylərimiz: [Əməkdar incəsənət xadimi Müslüm Maqomayev haqqında] // Azərbaycan.- 2020.-20 sentyabr.- S.6.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

287. Bahadurqızı, Y. Dastançı aşıq Pirməmməd haqqında gecikmiş yazı // Ədalət.- 2020.- 22 sentyabr.- S.7.

288. Bahadurqızı, Y. Dastançı aşıq Pirməmməd haqqında gecikmiş yazı // Ədalət.- 2020.- 24 sentyabr.- S.7.

289. Qurbanov, N. Ozan-Qopuz sənətinin Aşıq saz-söz sənətinə çevrilməsinə dair: [Kitabi-“Dədə Qorqud”un boylarındakı ozan və qopuz haqqında] // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.11.

 

BALET VƏ RƏQS

290. Azəri, L. Hər kəsə qabiliyyətinə görə...: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.5.

291. Səfərova, A. Milli rəqsin Sərdarı: Milli rəqs sənətinin unudulmaz şəxsiyyətlərindən olan Sərdar müəllimin nurlu xatirəsinə: [rəqqas Sərdar Quliyev haqqında] // Kredo.- 2020.- 10 sentyabr.- S.14.

292. Səfərova, A. Milli rəqsin Sərdarı: Milli rəqs sənətinin unudulmaz şəxsiyyətlərindən olan Sərdar müəllimin nurlu xatirəsinə // Kredo.- 2020.- 15 sentyabr.- S.14.

293. Təhmirazqızı, S. Azərbaycanın folklor kollektivləri: 2-ci yazı. İsmayıllı rayonu // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.-S. 6.

 

KİNO

294. Amal, A. “Film çəkmək üçün bir il qarın yağmasını gözlədim”: Amil Amal: Mənim gördüyüm işin bir amalı var- elə “Amal” təxəllüsünü götürməyim də bundan irəli gəlir: [rejissorla  müsahibə] / müsahibəni apardı Aytac Sahəd // 525-ci qəzet.- 2020.- 23 sentyabr.- S.19.

295. Azərbaycan filmi Venesiya kinofestivalında: “Səpələnmiş ölümlər arasında” sentyabrın 11-də nümayiş olunacaq: [Hilal Baydarovun eyniadl bədii filmi] // Mədəniyyət.-2020.- 9 sentyabr.- S. 8.

296. Azəri, L. “Balıqçının qızı” Moskvaya gedir: İsmayıl Səfərəlinin filmi Rusiyanın ən böyük kinofestivalının müsabiqə bölməsində // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 8.

297. Azəri, L. Çəkiliş meydançalarının intizarına son: [sosial məsafəni gözləməklə film çəkilişlərinə də başlanılıb] // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 3.

298. “Balıqçının qızı” Moskva Beynəlxalq Kinofestivalında: [eyniadlı filmin rejissoru İsmayıl Səfərəlidir] // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 13.

299. Cəbrayıloğlu, E. 80-ci dubl: Milli televiziyamızın və kinomuzun canlı əfsanələrindən biri – Vasif Babayevin növbəti yubiley yaşına // Ədalət.- 2020.- 12 sentyabr.- S.10.

300. Elsevər, S. Analar və qızlar: filmdən həyata: [Azərbaycan kinosunda eyni mövzunun əks etdirilməsi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 4.

301. Elsevər, S. Animasiya filmlərində heyvan obrazları: “Filmdən həyata” // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.5.

302. Əmirli, Ş. Kinosevərlərin Fatehi: [Əməkdar artist  Fateh Fətullayev haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 7.

303. Əmirli, Ş. Y. Hamı üçün çəkən rejissor: Lətif Səfərov – 100: [Əməkdar İncəsənət xadimi, kinorejissor haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.1;6.

304. Fəhmi, İ. “Yuxu kimi” bir ömür: [aktyor Rövşən İsaxın 50 illik yubileyi münasibətilə] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.7.

305. Fərəcova, Z. Altmış yaşlı “Koroğlu”: Milli kino incilərimiz: [quruluşçu rejissoru Hüseyn Seyidzadə,  rejissoru Məmməd Əlili olan eyniadlı film haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 13 sentyabr.- S.5.   

306. Fərəcova, Z. Unudulmaz aktyor...: Ustad sənətkarlarımız: [Xalq artisti Məmmədrza Şeyxzamanov haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 6 sentyabr.- S. 5.

307. Hüseynli, E. Ukraynada parlayan kinorejissor soydaşımız: Azərbaycan haqqında film çəkməyi düşünürəm: [kinorejissor İlqar Axundov haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 20.

308. Kamalov, Ə. “Mümkün qədər çox film izləməyə çalışıram”: Ər-Toğrul Kamalov: Videoların ərsəyə gəlməsi heç də planlı baş vermədi: [aktyor, rejissorla müsahibə] / müsahibəni apardı S. Ərəbova // Şərq.- 2020.- 1 sentyabr.- S. 13.

309. Karyerasına atası son qoydu, dostları nankor çıxdı...: Kinomuzun Sərvəri haqda maraqlı faktlar: [aktyor Arif Mirzəquliyev haqqında] // Hürriyyət.- 2020.- 26-28 sentyabr.- S.16.

310. Kinomuzun ilk qadın aktrisası: [İzzət Orucova haqqında] // Həftə içi. - 2020.- 17-23 sentyabr.- S.11.

311. “Komandir” ekranlara gəlir: Yeni çəkiləcək bədii film şəhid general Polad Həşimovun qəhrəmanlığından bəhs edəcək: [Cəlaləddin Qasımovun rejissorluğu ilə] // Azərbaycan.- 2020.- 13 sentyabr.- S.5.

312. Quliyev, Ə. “Olimpiya” “Mozalan”ın 50 illiyinə xüsusi töhfə olacaq: [kinorejissor Əli-Səttar Quliyevlə müsahibə] / müsahibəni apardı: Malıyev Elman // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 5.

313. Qurbanlı, R. Bu sevinc yaşları idi...: “Azərbaycan filmi amerika kimi bir ölkədə geniş maraq doğurmuşdu...”: [Tofiq Tağızadənin “Yeddi oğul istərəm” filmi haqqında]  // Üç nöqtə.- 2020.- 10 sentyabr.- S.12.

314. Lalə. “Titrəmə” sona çatıb: [Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Amil Amalın çəkdiyi eyniadlı film haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.5.

315. Mahmudbəyov, Ə. “Üzrxahlıq və tövbəni qəbul etmirəm”: [Xalq artisti Əbdül Mahmudbəyovla müsahibə] / müsahibəni apardı R. Aygün // Üç nöqtə.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 12.

316. Malıyev, E. “Mozalan” Zaqatala və Balakəndə yeni film çəkir: “Mozalan” kino studiyasının direktoru, kinorejissor Əli-səttar Quliyev: Bu melodrama janrlı kino “Mozalan”ın 50 illik yubileyinə töhfəmiz olacaq // Türküstan.- 2020.- 8-14 sentyabr.- S. 20.

317. Müşfiq, Ş. Azərbaycanlı kinorejissor Sarayevo kinofestivalında baş mükafata layiq görülüb: [kinorejissor Rüfət Həsənov haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 18 sentyabr.- S.11. 

318. “Repressiya” silsiləsindən ilk film Mikayıl Müşfiqə həsr olunub: [Elmir Süleymanovun çəkdiyi eyniadlı film  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.4.

319. Rəşid, Ə. Kaloriti, sitatları ilə sevilən 65 illik “Görüş”: Filmin əcnəbi aktirisası Lalanın yarımçıq taleyi: [Tofiq Tağızadənin filmində rol almış əcnəbi aktirisa Nelli Ataullayeva haqqında] // Ədalət.- 2020.- 24 sentyabr.- S.8.

320. Seyidbəyli, M. “Həsən Seyidbəyli ilk növbədə böyük vətənpərvər idi”: [Xalq artisti , kinodramaturq və rejissor Həsən Seyidbəylinin qızı, tarix üzrə elmlər doktoru Məryəm Seyidbəyli ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Ş. Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 15.

321. Tahir, R. “Film sahəsində PR bərbad vəziyyətdədir”: [Əməkdar incəsənət xadimi Ramiz Hacıyevin, aktyorlar Kamran Ağabalayevin və Vüsal Murtuzalıyevin fikirləri] // Ədalət.- 2020.- 24 sentyabr.- S.8.

322. Vişnevski, F. Həmyerlimizin uğuru: Həmyerlimiz Rüfət Həsənov Sarayevoda - Foto - Video Kinofestivalında ən yaxşı rejissor hesab edilmişdir // Ədalət.- 2020.- 17 sentyabr.- S.6. 

 

Bax: 43; 490

 

TEATR

323. Axundov, İ. A. Ağadadaş Qurbanov və Cəfər Cabbarlı dramaturgiyası // Hürriyyət.- 2020.- 22-23 sentyabr.- S.14.  

324. Axundov, İ. A. Ağadadaş Qurbanov və Cəfər Cabbarlı dramaturgiyası // Hürriyyət.- 2020.- 24-25 sentyabr.- S.14. 

325. Axundov, İ. Ələsgər Ələkbərov və Mehdi Hüseyn dramaturgiyası // Hürriyyət.- 2020.- 3-4 sentyabr.- S. 14. 

326. Axundov, İ. Sidqi Ruhulla və Hüseyn Cavid dramaturgiyası // Hürriyyət.- 2020.- 8-9 sentyabr.- S. 14. 

327. Bürcəliyev, A. M. 70 yaşın zirvəsində: Xalq artisti Alim Məmmədovun doğum günüdür // Hürriyyət.- 2020.- 26-28 sentyabr.- S.14.; Cümhuriyət.- 2020.- 26-28 sentyabr.- S.14.

328. 4 yaşlı inklüziv teatr: [ƏSA Teatrının 4 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 3.

329. Əliyeva, İ. Azərbaycanda teatr memarlığı: Sənət məbədlərimiz // Azərbaycan.- 2020.- 13 sentyabr.- S.5.

330. Əmirli, Ə. Dramaturqun səhnəsi: Və ya teatr uğrunda söhbət: [Əməkdar incəsənət xadimi Əli Əmirli ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Həmidə Nizamiqızı // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.5.

331. Fərəcov, S. Teatra işıqçı kimi gəlmişdi...: [teatr rejissoru Hüseynağa Atakişiyev haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 6.

332. Fərəcov, S. Yeni mövsümün ilk tamaşaları: Hələlik virtual səhnədə: [bir sıra teatrların  virtual repertuarlar təqdim etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.2.

333. Həmidə. Teatr həndəvərində: [teatr sənəti haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 5.

334. Həmidə. Teatrların fəaliyyəti hələlik virtual müstəvidə davam edir // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.3.

335. İftixar. “Teatr və tamaşaçı ünsiyyəti bu gün də virtual formada davam edir”: [İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru İftixar Piriyevlə müsahibə] / müsahibəni apardı  Sevinc // Həftə içi.- 2020.-  24-30 sentyabr.- S.11.

336. Kamal, C. N. 70 üzərində böyük hesablı...: [Xalq artisti Cəfər Namiq Kamalla müsahibə] / müsahibəni apardı Həmidə Nizamiqızı // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.5. 

337. Müşfiq, Ş. Canlı dekorasiyada ilk tamaşa Şamaxıda nümayiş etdirilib: [Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının səhnələşdirdiyi “Sara” adlı yeni tamaşanın premyerası haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 sentyabr.- S.9.

338. Nuriyeva, S. Qeyri-peşəkarların rəhbərliyi teatrlara zərbə vurdu: [Əməkdar artist, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının aktrisası Sədaqət Nuriyeva ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Emin Piri // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.14.

339. Rəhimli, R. Qədərin məqamı bura qədərmiş...: Unudulmayanlar: [aktrisa Gülşən Qurbanova haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 24 sentyabr.- S.10.

340. Rəsuloğlu, V. Sabirin gördüyü göy qurşaqları: (Aktyor haqqında düşüncələrim): [dövlət  teatrının  aktyoru Saleh Qurbanov haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 10 sentyabr.- S.10. 

341. Sənət naminə: Teatrşünas-tənqidçi Anar Burcəliyevin kitabları haqqında düşünərkən // Hürriyyət.- 2020.- 12-14 sentyabr.- S.14.

342. Soltan, İ. “Bütün fəaliyyətimiz yeni nəslə milli duyğular aşılamağa yönəlib”: Bakı  Uşaq və Gənclər  Teatrının rəhbəri, Əməkdar  artist İntiqam  Soltanla  söhbət / müsahibəni apardı Ş. Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 17.

343. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı 52-ci mövsüm ərəfəsində
//Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 3.

344. Tahir, R. Prezident Adminstrasiyasına dəvət olunan Ərtoğrula vəzifə verildi // Ədalət.- 2020.- 24 sentyabr.- S.8.

345. Teatrların ənənəvi qaydada fəaliyyəti müzakirə olunur: [Mədəniyyət nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Anar Kərimovun  jurnalistlərə açıqlaması] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.2.

 

İftixar Piriyev – 60

346. Aydınoğlu, T. Ulu öndərin səhnə obrazını yaradan sənətkar: İftixar Piriyev – 60: [Əməkdar mədəniyyət işçisi haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 13 sentyabr.- S.7.

347. İftixar. Altmışdan geri və irəli baxanda...: [İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru İftixar Piriyevlə müsahibə] / müsahibəni apardı H. Nizamiqızı // Mədəniyyət.- 2020.-  4 sentyabr.- S. 5.

348. İsmayılov, V. İftixarlı İftixar // Səs.- 2020.- 15 sentyabr.- S.13.

349. Mədətoğlu, Ə. Ömür nəğmələri: [aktyor, Əməkdar mədəniyyət işçisi İftixar Piriyev haqqında] // Ədalət.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 10.

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

350.  Musiqili Teatr yeni mövsümə hazırlaşır: Hələ ki fəaliyyət onlayn-virtual müstəvidə davam edəcək // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 3.

351. Nərimanoğlu, M. Həyatın acısı, səhnənin gülüşü boyuna biçiləndə…: Görkəmli akrtyorlarımız: [Şöhrət ordenli Xalq artisti Səyavuş Aslan haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 13 sentyabr.- S.5.

352. Yaratdığı komik və dramatik rollarla yaddaşlarda yaşayan aktyor: Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru, Xalq artisti Siyavuş Aslanın anadan olmasının 85-ci ildönümü tamam olur // Həftə içi.- 2020.- 10-16 sentyabr.- S.10.

 

III. BƏDİİ ƏDƏBİYYAT

ŞEİRLƏR

353. Araz, M.  Ayağa dur, Azərbaycan! // Ədalət.- 2020.- 29 sentyabr.- S.1.

354. Aslan,  M.   Dünya xəlvət dərə deyil...; Son nazlama; Qazi Gülxanə paşa; Bu da ki belə...; Qayadan qumacan; Uçub getdi o günlər ki...; Ürəyə ismarıc; “Səhəri kim açır” kitabına bir avtoqraf; Səksən nə yaşdır ki...; Yasəmən işığında; Rübailər  //  Ədalət.- 2020.- 26 sentyabr.- S.14.

355. Ayxan, A.  Getdin, intihar etdi qəmzəmdə kəpənəklər...; Getdin, ruhuma əsdi yenə soyuq küləklər; Daha barmaqlarım qırov bağlamır; Neytral zona; Yuxu; Tapmaca adam; Mutasiya //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.9.

356. Cavadov, S.  Aşıq qardaş, “Cəngi” çal! // Azərbaycan.- 2020.- 29 sentyabr.- S.12.

357. Cəmil, A.  Qəzəllər;  İnsan təhlükədir...; Ya rəbb...; Hüsnündən qafil olan...; Düşməsin səcdəyə...; Eşqi söz zənn elədim...; Can cahandan ayrılsa...; Can o Cananı dilər...; Rübailər  //  525-ci qəzet.- 2020.- 19 sentyabr.- S.20.

358. Çətin, H.  Siz // Ədalət.- 2020.- 22 sentyabr.- S.3.

359. Dəlidağlı, N. Gördüm bu “döyüşdə” məğlub olmuşam, əlimi qaldırdım “ağ bayraq” kimi; Ümidim hələ də can verməmişdi; Kənddə və şəhərdə darıxmağın əks bərabərliyi; Suriyadan son xəbərlər; Bu kənd;  Payız adam; Şəkilli şeir; Vağzal gəraylısı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.30.

360. Eldarqızı, N.  Bəxtsiz şeir; Salam olsun; Ana, gəlim yanına...  //  525-ci qəzet.- 2020.- 26 sentyabr.- S.23.

361. Eltun T.  Boş məktub; Sən gəlmədin; Mən oyağam; Ağır qapılar; Bazar gəzirəm // 525-ci qəzet.-  2020.- 11 sentyabr.- S.14.

362. Ələkbərli, M.   Bir son, qəti qələbəyə inamımsan, Nuru Paşa;  Nuru Paşa; General; Vaxtıdır; Yerdə; Mənim Qarabağdan şeir yazmağım; Allah saxlasın // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.4.

363. Hacıheydərli, N. Minillik ruhunun 45 yaşlı yolçusu; İçindədir; Sən mənim kimimsən?; Qaldımı; Hələ ki, nidayam; Göndərir /hazırladı: T.Turan // Türküstan.- 2020.- 8-14 sentyabr.- S. 23.

364. Həbibbəyli, Z. Dost yanğısı, elə can yanğısıdı: [şair Eldar Nəsibli haqqında] // Ədalət.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 7.

365. Hikmət, N.  Güneşi içenlerin Türküsü  // Ədalət.- 2020.- 29 sentyabr.- S.2.

366. Hüseyn, A. Qorxma; Sevməsən də, unutma; Bundan sonra alınmaz; Nikotin; Darıxanların şeiri // Ədalət.- 2020.- 17 sentyabr.- S.5.

367. Hüseynbəyli, F.  Sənə həsrət, sənə aşiq, sənə alim...; Karantin eşqi; Uğursuzluq; Son mənzildən o yana; Ən çox əllərimi sevir oğlum; Qaçdı şeirlərim; Özümə xitablar; Sanki “Quran” kimidir hüsnü-camalın; Qul olan kim, kimdi paşa? // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.27.

368. Xəlilzadə, F. Dağlar, vətən amanatı; Vətən; Nə qaldı; Qadir Allah; Dağlar məni; Qayıt // Ədalət.- 2020.- 8 sentyabr.- S. 6.

369. İbrahimli, G. Ə.  Sülh gözlərindədir; Vida; Kaş ki; Edam  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.20.

370. İlhamoğlu, Z. Giley-güzar dünyasıdır, torpaq daşdan  gileylənir;  Nə qədər ki sağam;Gedəcəm dünyanın o bir  başına; Giley-güzar; Məni öldürmək istəsən; Mənim ümidlərim;  Otur, dostum.  //  Ədalət.- 2020.- 29 sentyabr.- S.7.

371. İlyaslı, İ.  Hulisi Akar Paşa // Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.16.

372. İnam, İ. Mən sənə hədiyyə eləmək üçün Bir dünya məhəbbət gətirəcəyəm; Anamın xeyir-duası; Mən sənə hədiyyə eləmək üçün; Sənin vuruşunla mənim vuruşum // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 32.

373. İntiqamoğlu, E. Boş dünya; Bayraq // Ədalət.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 6.

374. İsabəyli, Q. İ.  Gorba-gor;  Suşanın dolması; Pay-püşk...; İnsan; Yaş ötdükcə...; Belə-belə gələcəm...; Şeyxin Nobeli // Ədalət.- 2020.- 26 sentyabr- S.12.

375. Qaraxan. Asacağıq!; İnanmayın, amandı! // Hürriyyət.- 2020.- 1-2 sentyabr.- S. 14.

376. Qoca, F. Can Azərbaycan // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 2..

377. Mahmud, H.  Şair ürəyi də tufanlı dəniz; Eldən xəbərsiz; Olsun; İndi; Doğuluruq; Yaza qaldı; Demə; Gəldi gedərdi; Qayğı gərəkdir; Bəllidir; Sabir qağa  // Kredo.- 2020.- 22 sentyabr.- S.8.

378. Məmməd, A. Babadağ // Hürriyyət.- 2020.- 1-2 sentyabr.- S. 14.

379. Məmmədzadə, R. Qələmdaşım Qələndər Xaçınçaylıya ağı // Həftə içi.- 2020.- 17-23 sentyabr .- S.10.

380. Miloş, Ç. Təki həqiqət qayıtsın nitqimizə...; Daha bir ziddiyyət; Məna; Şöhrət haqqında söhbət; Ruhani traktat: giriş; Dua; Poeziya sənəti: [polyak ədəbiyyatı] / tərc. etdi S. Babullaoğlu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 9.

381. Muganna, S.  Tək kəlmə deyil....;  Düşün, saçların bir göy qurşağıdır...; Elə baxma, ölürəm... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.31.

382. Muradi, B.  Payız  / səhifə filologiya elmləri doktoru Esmira Fuad  tərəfindən  hazırlanıb //  525-ci qəzet.- 2020.- 11 sentyabr.- S.14.   

383. Mürvətov, N. T. Günahım-düzlük;  İnsan ol; Sevindirmək istəyirəm; Qızıl qayda; Özünə verdiyin söz; Nə vardı ki; Ağrım kədərim; Hoqqaların keçən deyil; İnlədim; Nədən belə  //  Kredo.- 2020.- 15 sentyabr.- S.6.

384. Müslüm, F.  Mən ölsəm, içimdən öləcəm; Quşlar çöp daşıyır; Bahara, yaza daşınnam; Şuşa xatirələri // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.29.

385. Müşfiq, Ş. Gərək; “Olmaz”lara ağı; Sərsəm; Bir şairə...; Allah, sinəni dağlayım?!; Ağlağan şeir; Nənəmin xatirəsinə; Bir gün görsən ki... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 3.

386. Nargis.  İnanma mənə...  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.6.

387. Nicat, Ə.  2 Sonet;  Dostum Eldar Məmmədbəyliyə  // Hürriyyət.- 2020.- 26-28 sentyabr.- S.4.

388. Nicat, Ə.  Sonetlər; Qəzəl // Hürriyyət.- 2020.- 12-14 sentyabr.- S.14.

389. Nicatlı,  Ü. General gəlir; Döyüşən misralar; Məni unut demişdin; Yenə sənə sarı...; Söylə ki...; Son dəfə; Bir misra çiçək // Türküstan.- 2020.- 8-14 sentyabr.- S. 21.

390. Nikbin, H.  Vətən; Bir vaxt Tanrı adsız imiş...; İslanıram təəssüfündə vaxtımın  // Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.23.

391. Nuri, Ə. Kül; Deyəsən, o qızın Su idi adı; Hansı albomunda soluram sənin?  // Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.22.

392. Poulsen, P. Hamlet olsaydım; Ev üçün darıxmaq; Əsəb dispanserinə müraciətin qaralaması; Poeziyanın qələbəsi; Ağı; Başqa sözlər: [Danimarka ədəbiyyatı] / tərcümə etdi Səlim Babullaoğlu  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.5.

393. Rəştbər (Qayıb), Ə.  O küçə ; Sazdakı nalələr; Sevgi; Əsir; Səni:  (Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı)  //  525-ci qəzet.-  2020.- 25 sentyabr.- S.15. 

394. Sadiq, B.  Dodağımda bir misra əl eləyir adına...; Dodaqların simfoniyası; Qapını aç; Unutmağın ətri; Bu vətəndir; Adam; Eşq; Uzat əllərini; Şeir qoxulu qadın; Xoş gördük, ömür; Ağrı  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.29.

395. Şəfəq, Ş.  Bəlkə; Kaş // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.14.

396. Şükürlü, M. Tanrıya göz  vuran şair: [gənc yazar Emin Piri haqqında] // Ədalət.- 2020.- 8 sentyabr.- S. 7.

397. Talıblı, P.  İlahi, bu baxan kimdi?;  Mən onda şair tək doğulmamışdım...; Gecələr qara güzgüdü,  // Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.23.

398. Teyyub, F.  Bacım, hardasan; Ağaclar; Pəncərəmdən baxıram; Mən göyün üzündə olaydım gərək; Məzuniyyət; Dedim qəm eləmə; Alver; Sükut; Bu mən deyiləm; Ünvanlı şeir //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.28.

399. Təmraz, D. Zəfər bizim olacaq; Bu yolda şəhidlik qazilik də var; Yol ayrıcında  // Ədalət.- 2020.- 22 sentyabr.- S.6.

400. Tərtərli, Q. Məqamlar dəyişir, yerlər dəyişir, iblis mələk olur, Allah  amandır; Ayırar bu dünya bizi nə vaxtsa; Yollar; Özün özgənin;Bitməsin; Hanı; Dünyanın; Allah amandır // Ədalət.- 2020.- 1 sentyabr.- S. 5.

401. Turan, T. Kölgə böyüdürəm şam işığında... // Türküstan.- 2020.- 29 sentyabr- 5 oktyabr.- S.22.

402. Ümid, G.  Gülüşü üzündə don vuran qadın;  Tənhayam yenə; Artıq dəli olmuşam  // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 sentyabr.- S.23.

403. Ümid, G.  Taleyimdən hara qaçım?; Ömrün illəri // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.7.

404. Yusifoğlu, İ.  İşığınız yanacaq...; Payız mənə çox əzizdi; Allahın bəla bəndəsi; Məndən ev yığan olmaz  // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 sentyabr.- S.23.

405. Zeynal, C. Atəşkəs rejimi; Nifrət; Elə demə; Nə deyirə; Lövhə; Kötük; Demə... // Kredo.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 12.

406. Zəngilanlı, O.  Bəxtiyar Süleymanlı 95 yaşın mübarək!  //  Azad Azərbaycan.- 2020.- 24 sentyabr.- S.11.

 

Bax: 588

 

HEKAYƏLƏR. NAĞILLAR

407. Adışova, G.  Çiçək qədər güclü  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.21.

408. Bədəlova, T.  Ay kimi adam // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.25.

409. Bəyazid, A.  Ərəfə  // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 sentyabr.- S.18; 23.

410. Həsənli, Ə.  Qonaq  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.26.

411. Hüseynzadə, X.   Xoşbəxtlik istəyi…:   Mətanət Vahidin “Ərli qadın” hekayəsi haqqında  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.12.

412. Qubalı, G. Heykəlləşən ömür // Ədalət.- 2020.- 15 sentyabr.- S.7.

413. Qumilyov, N. Nillə üzüyuxarı: [rus ədəbiyyatı] /  tərcümə etdi:  Həmid Piriyev  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.32.

414. Malik, F.  Meh // 525-ci qəzet.- 2020.- 25 sentyabr.- S.15.

415. Məmmədli, İ. M.  İşıqsız gecənin söhbəti // 525-ci qəzet.- 2020.- 18 sentyabr.- S.14-15.

416. Məmmədli, N. Ə.  Qara kvadrat // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.20-21.

417. Müşfiq, Ş.  Geyilməmiş ayaqqabı // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 sentyabr.- S.20.

418. Rəxşanlı, R. Yarım əsrlik yol: (Sənədli hekayə) // Kredo.- 2020.- 10 sentyabr.- S.12.

419. Tağı, R. Ot tayası ili // Türküstan.- 2020.- 29 avqust-7 sentyabr.- S. 22.

420. Tərtərli, Q.  Dovşan və Qarışqa // Ədalət.- 2020.- 22 sentyabr.- S.6.

421. Yusifova, K.  Mənim hekayəm  // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 sentyabr.- S.13.

422. Yusifzadə, K. Müqəvva:  Minimal-ekspressionist hekayə  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.15.

 

Bax: 676

 

ESSELƏR

423. Abdulla, K.  Nyutonun pişikləri  // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 sentyabr.- S.10.

424. Əliyev, A. Yolun  haradı ey  yolçu?: Sönmüş  mikrofon qarşısında  60  ilin monoloqu // Ədalət.- 2020.- 1 sentyabr.- S. 1; 4.

425. Məcid, R.  Qələmsiz yazılanlar:  Status-esselər  // 525-ci qəzet.- 2020.- 16 sentyabr.- S.15.

426. Mədətoğlu, Ə.  İstək: Problemsizlik arzusu  //  Ədalət.- 2020.- 12 sentyabr.- S.8.

427. Məhərrəmov, V.  Gözəllik dünyanı xilas edə biləcəkmi? // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.7.

428. Miller, H.  Yazıçılıq haqqında düşüncələr: (amerikan ədəbiyyatı) / tərcümə  etdi  Ziya Fazil // Türküstan.- 2020.- 29 sentyabr- 5 oktyabr.- S.23.

429. Nizaməddinqızı, F.   Bir tikə asfalt // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.6.

430. Pamuk, O. Əziz Nesin ölən gün... / uyğunlaşdırdı: Qismət  // Türküstan.- 2020.- 29 avqust-7 sentyabr.- S. 23.

431. Şahin, Ş. Dünyaya uzaqdan baxa bilsəydik... // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 20.

432. Şahin, Ş.  Hökm...şeytanındır  //  525-ci qəzet.- 2020.- 29 sentyabr.- S.15.

433. Şahin, Ş. Ruhun təntənəsi-heyrət // Ədalət.- 2020.- 26 sentyabr- S.12.

434. Şahin, Ş.  Ruhun təntənəsi-heyrət // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.28.

435. Şahin, Ş. Yad olan doğmalar // Ədalət.- 2020.- 12 sentyabr.- S.12.

436. Şahin, Ş.  Yay qayğıları  // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 sentyabr.- S.15.

437. Şükürlü, Ə. Ş. Yoxluğun fəlsəfəsi və ya bir sualın cavabı  // Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.23.

438. Tərtərli, Q. Yamanlıqdan yaxşılığa doğru // Ədalət.- 2020.- 8 sentyabr.- S. 5.

 

 

POEMALAR

439. Seferis, Y.   Mifik hekayə: [yunan ədəbiyyatı] / tərc. etdi Həmid  Piriyev  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.26-27.  

 

 

NOVELLALAR.  OÇERKLƏR. FELYETONLAR

440. Həsənoğlu, H.  Qarabağlı  // Azad Azərbaycan.- 2020.- 24 sentyabr.- S.11.

441. Hüseyn, F. “Min bir gecə” nağılları haqqında” //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.23.

 

ROMANLAR

442. Hacı, K.  Kültəpədə külə dönən şəhid:  Romandan bir parça: [Kültəpə deyilən yerdə şəhid olmuş Ədliyyə mayoru Məhərrəm Məmmədovun əziz xatirəsinə] // Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.15.

443. Varis.  Qızıl cib saatı:  Yeni romandan parçalar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.18-20.

444. Yusifli, V. Ə. “Tələbə tağımı”: [yazıçı Etibar Muradxanlının eyniadlı romanı haqqında]  //  Ədalət.- 2020.- 12 sentyabr.- S.15.

 

 

IV. ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

445. Abbasov, İ. Ədəbi tələffüz norması, yoxsa şivə təzahürü?: “Sağır nun” – “N1” səsinin işlədilməsi barədə... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 14.

446. Abdulla, K.  Varisin “Qızıl cib saatı”:  [eyniadlı roman haqqında] //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.18.

447. Ağayeva O. X.  Atif İslamzadənin könül otağı:  [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Atif İslamzadənin “Qırxıncı otaq” adlı şeirlər kitabı haqqında]  // Azad Azərbaycan.- 2020.- 24 sentyabr.- S.10.

448. Axundov, İ. Fatma Qədri və Səməd Vurğun dramaturgiyası  // Hürriyyət.- 2020.- 5-6 sentyabr.- S.14.

449. Akimova, E. S.  Bədii düşüncə ilə real həyatın ayrıcında – on səkkiz əhvalat:  [Aləm Kəngərlinin “Qatarda 18 əhvalat” kitabı haqqında]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.8.

450. Alışanlı, Ş. H. Klassik filoloq alim:  Əziz Mirəhmədov -100  // Azərbaycan.- 2020.- 26 sentyabr.- S.7.

451. Aras, O.  Tofiq Məliklinin həyat nərdivanı:  [“Suyu axtaran adam” kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.22-23.

452. “Aysu və Ay” fars dilində: [Uşaq Kitabxanası Beynəlxalq Uşaq Kitabı Şurasının  Azərbaycan milli bölməsinin fəaliyyəti çərçivəsində  Sevinc Nuruqızının eyniadlı əsərinin Andersen mükafatına təqdim edilməsi haqqında]  // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.4.

453. “Azərbaycan” jurnalının yeni sayı:  [jurnalın sentyabr sayının işıq üzü görməsi haqqında] // 525-ci qəzet.-  2020.- 23 sentyabr.- S.13.

454. Azərbaycan türk fəlsəfəsi tarixinə dair tədqiqat: [fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Ələkbərlinin “Azərbaycan türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər)” monoqrafiyası haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 7.

455. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Lənkəran bölməsinin yeni sədri  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.14.

456. Azəri, L. Dəhri-dunun bu, Şəfai, daimi qanunudur...: [şair, qəzəlxan Məhəmmədəli Şəfai haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 7.

457. Barat, E.  Günəş adam: “Ədəbiyyat qəzeti”nin layihəsi: “Sən olasan gülüstan”... Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda can fəda edənlərə ithaf:  [Milli Qəhrəman Albert Aqarunova ithaf]  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.6.

458. Bədəlova, T.  Dərin tekstoloji və tipoloji araşdırmaların müəllifi olan fədakar alim:  Qəzənfər Əliyev - 90  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.24-25.

459. Bir kəndin ətri:  [yazıçı-publisist və jurnalist Nizami Rəhmanlının “Kəndimizin adamları” adlı kitabı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 24 sentyabr- S.6.

460. Bir yarpaq: “Nurəngiz Gün Beynəlxalq Şeir Ödülü-2020”nin qalibləri  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.15.

461. “Boğulmaq da olmur, dayazdı dünya”:  Kiyevdə Salam Sarvanın kitabının təqdimatı // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.8.

462. Böyükkişi, F. İ.  Ənvər  Rzanın  ruhu ilə söhbətim:  [şair haqqında]  // Türküstan.- 2020.- 29 sentyabr.- 5 oktyabr  S.20

463. Cabbarlı, A. Vasif Quliyevin tale yolu, bəxt cığırı:  [naşirin Azərbaycanın görkəmli sülalələrindən olan Mehmandarovlar barədə qələmə aldığı kitab  haqqında] // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.12.

464. Cavadoğlu, M.  Anar məsələsi  // Ədalət.- 2020.- 24 sentyabr- S.1;3.

465. Cəfərov, Ə. Q.  Tarixçi alimin şöhrəti:  [görkəmli tarixçi-şərqşünas alim, tarix elmləri doktoru, professor, tanınmış qəzəlxan Şahin Fərzəliyevin 80 illiyi münasibətilə]  // Elm.- 2020.- 15 sentyabr.- S.21.

466. Cəlaloğlu, E. “Sən getdin, elə bil dünya boşaldı...”: [Abbas Abdulla haqqında] // Türküstan.- 2020.- 8-14 sentyabr.- S. 21.

467. Dədə Qorqud türk tarixi, mədəniyyəti və ədəbiyyatı mövzusunda  onlayn konfrans keçirilib:  [AMEA-nın Folklor İnstitutunun “Dədə Qorqud” şöbəsinin, “Dədə Qorqud” jurnalının və Türkiyənin İqtisadi İnkişaf və Sosial Araşdırmalar İnstitutunun təşkilatçılığı ilə] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 22 sentyabr.- S.15.

468. Elçiliyə gecə saat 1-də gedən, Cəfər Cabbarlının qızını alan, baba olduğunu eşidəndə dünyasını dəyişən yazıçı - Maraqlı faktlar: [yazıçı Seyfəddin Dağlı haqqında] // Unikal.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 20.

469. Elçin.  Ədəbi düşüncələr:  Bir daha “Ədəbi düşüncələr haqqında” // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.2-3.;  525-ci qəzet.- 2020.- 12 sentyabr.- S.14-15.

470. Elçin.  Ədəbi düşüncələr:  Bir daha “Ədəbi düşüncələr haqqında”  //  525-ci qəzet.- 2020.- 26 sentyabr.- S.14-15.

471. Elçin.  Ədəbi düşüncələr  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.16-19.; 525-ci qəzet.- 2020.- 19 sentyabr.- S.14-15.

472. Eminov, A.  İ.   Müharibə və əxlaq  //  Ədalət.- 2020.- 22 sentyabr.- S.5.

473. Eminov, A.  İ.  Müharibə və mərhəmət  // Ədalət.- 2020.- 26 sentyabr.- S.10.

474. “Ədəbi-bədii dil və dilçilik araşdırmaları”:  [filoloq Zülfiyyə İsmayıllının eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] // İki sahil.- 2020.- 16 sentyabr.- S.30.

475. Əfəndiyev, H. Tarixin ağır günahkar illəri ilə üz-üzə gələn Bəhlul Əfəndi Bəhcət: [ədəbiyyatşünas və qazi haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 10. 

476. Əfəndiyev, T. İ.  İctimai fikirdə milli ideya və özünüdərk məsələləri:  [milli mətbuatmızda  yazarlarımızin rolu haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 sentyabr.- S.10.

477. Əhməd, D. Əhməd Ağaoğlunun gəlini, millət vəkili, Şuşa səyahəti: [Zəhra Nəriman Ağaoğlu haqqında] // Türküstan.- 2020.- 8-14 sentyabr.- S. 9.

478. Əhməd, Ə. “Yaşıdlarımı şair hesab etmirəm” /  müsahibəni apardı  Emin Piri // Ədalət.- 2020.- 15 sentyabr.- S.7.

479. Əhmədli, N. Gənc şair Gülnar...: [Gülnar Ümid haqqında]  //  525-ci qəzet.-  2020.- 26 sentyabr.- S.23.

480. Əhməd, S.  Adını Sentyabr qoydum:  [müəllifin öz həyatı barədə düşüncələri] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.8.

481. Əhməd, S.  Qorxma, mən səninləyəm:  və yaxud təsəlli qolu:   [bədii yaradıcılıq haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.25. 

482. Ələkbərli, F. Abbas Səhhətin dünyagörüşündə azərbaycançılıq və milli maarifçilik // Türküstan.- 2020.- 29 avqust-7 sentyabr.- S. 10.

483. Ələkbərli, F. Abbas Səhhətin dünyagörüşündə azərbaycançılıq və milli maarifçilik // Türküstan.- 2020.- 8-14 sentyabr.- S. 10.

484. “Əlişir Nəvainin əsri və nəsri” monoqrafiyası çap olunub  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.20. 

485. Əliyeva, S. Güneydəki anadilli ədəbi irsimizin unudulmaz tədqiqatçısı:  Mərhum professor Hüseyn Həşimlinin Güneyli şair Səid Səlmasi haqqında araşdırmaları mühüm elmi dəyər kəsb edir  //  525-ci qəzet.-  2020.- 22 sentyabr.- S.14.

486. Əziz Musanın “Sevgi dastanı”:  [tanınmış şairin eyniadlı kitabı haqqında]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.32.

487. Faxralı, R. Sözə sevdalılıq sualı: [yazıçı, publisist, geneoloq Ənvər Çingizoğlu haqqında] // Ədalət.- 2020.- 22 sentyabr.- S.6.

488. Fərəcova, Z. Yazıçının “Yazılmayan yazı”sı...: Ədəbiyyat xadimlərimiz: [Xalq yazıçısı haqqında] // Azərbaycan.- 2020.-2 sentyabr.- S. 7.

489. Fərəcov, S.  Ədəbiyyat xəzinəmizdə payı olan sənətkar:  [Müzəffər Nəsirli haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.7.

490. Fərəcov, S.  Kino tariximizdə izi qalan yazıçı:  İbrahim bəy Musabəyov-140  //  Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.6.

491. Fuad, E.  Behcətabad xatirəsi:  bir gecəlik intizarın yaratdığı eşq dastanı:  [Məhəmmədhüseyn Şəhriyar haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.26.

492. Fuad, E.  Getmə, tərsa balası!..:  [Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.23.

493. Fuad, E. Tanıyaq və tanıdaq!: [cənublu şair Əli Rəştbərin yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 25 sentyabr.- S.15. 

494. Görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın xatirəsi anılıb // Elm.- 2020.- 25 sentyabr.- S.4.

495. Güləmail Murad-70:  [şairənin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki]  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.22.

496. Güney, F.  Hər daşın altında bir tarix ... batır:  [müəllifin Azıx mağarası gəzintisindən təəssüratları] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.24.

497. Həbibbəyli, İ. Əlişir Nəvainin  əsri və nəsri: [ədəbiyyatşünas Almaz Ülvinin eyniadlı kitabı haqqında] // Respublika.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 7.

498. “Hər günə bir şeir”:  [Səbail Rayon MKS-in Mərkəzi Kitabxanası tərəfindən  keçirilən eyniadlı müsabiqə haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.7. 

499. Həsənov, Ş.  “Hamıya qulaq asıram, ancaq öz bildiyimi edirəm”:  Yazıçı Şamxal Həsənov: Azərbaycan dilində yazmaq məsuliyyətli işdir /  müsahibəni apardı Orxan Həsənli //  Kaspi.- 2020.- 12 sentyabr.-S.15.

500. Hikmət B:  “Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya gəlişi əsl qardaşlıq və fədakarlıq nümunəsi idi” // Səs.- 2020.- 16 sentyabr.- S.8.

501. Hüseyn, F. Min bir gecə nağılları haqqında // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 15.

502. Hüseynoğlu, S.  Çinar əzəməti ilə xatirələrə köçdü...: Tanınmış yazıçı-publisist, Əməkdar jurnalist Ziyəddin Sultanovun  xatirəsinə  //  Xalq qəzeti.- 2020.- 20 sentyabr.- S.7.

503. Hüseynoğlu, S. Sən bir bulud gözlü...:  [Güləmail Muradın yaradıcılığı haqqında]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.22.

504. Hüseynov, Q.  Mir Cəlalın əsərləri dünənimizdən bu günümüzə və gələcəyimizə ədəbi-bədii körpüdür: [Mir Cəlalın ədəbi irsi barədə bu fikirləri filologiya elmləri doktoru, Sankt-Peterburqda Pyotr Elmlər və İncəsənət Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycanın Əməkdar müəllimi Qafar Hüseynovun AZƏRTAC-a müsahibəsi]  // Xalq qəzeti.- 2020.- 26 sentyabr.- S.6; Respublika.-2020.-26 sentyabr.-S.4.

505. Hüseynov, R.  Ramiz Babayevin poetik aləmi haqqında bir neçə söz  //  İki sahil.- 2020. -22 sentyabr. - S.27.

506. Xankişiqızı, G.  Böyük ideoloqun rəssamlığı: [ictimai xadim, pedaqoq, həkim, jurnalist, yazıçı-publisist, musiqişünas, rəssam Əli bəy Hüseynzadə haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.7. 

507. Xələfli, Ə.R. Alimin poetik sözü: [Nəsir Qədirlinin “Məndəki Mən” kitabı haqqında]  // Kredo.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 8.

508. Xələfli, Ə. R.  Dərdi qisməti, sözü həsrəti:  Dünyamızın həmdəmi söz olan şairinə ad günü düşüncələri:  [şair Malik Əhmədoğlu haqqında] // Kredo.- 2020.- 10 sentyabr.- S.1;3.

509. Xələfli, Ə. R.  dözümünə inanaram:   Görkəmli yazıçı Meyxoş Abdullaya təşkinlik məktubu // Kredo.- 2020.- 15 sentyabr.- S.16.

510. Xələfli, Ə. R.  El bilsin, elə qalsın...: [şair Hikimət Mahmud haqqında]  //  Kredo.-  2020.- 10 sentyabr.- S.9;16.

511. Xələfli, Ə.R. Elmi uca bil: [297 saylı orta məktəbin 6-cı sinif şagirdi Nərgiz Mirzəyeva haqqında] // Kredo.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 15.

512. Xələfli, Ə.R. Gəldik keçilməz yollardan: Yazıçı-publisist Elçin Kamalın 55 yaşına atüstü təbrik // Kredo.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 1; 16.

513. Xələfli, Ə.R. “Oğluma nəsihət”in didaktik mahiyyəti: yaxud şair Hikmət Mahmudun yeni nəsil gənclərə müraciəti // Kredo.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 9.

514. Xələfli, Ə.R. Tarixə qayıdış dərsləri: yaxud Şəfəqin Beyləqan nağılları: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 7; 13.

515. İdrisoğlu, A.  Dedektiv əsərlərin mahir yazıçısı:   Əli Şimşək: “Günahkar adamlara qarşı həmişə amansız olmuşam və onların pis əməlləri ilə heç vaxt barışmamışam”:  [istedadlı şair-nasir Əli Şimşəyin 75 yaşına]  //  Azad Azərbaycan.- 2020.- 24 sentyabr.- S.8.

516. İki hekayənin təəssüratı [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında]   //  Kredo.- 2020.- 15 sentyabr.- S.13.

517. İsgəndərzadə, E. B.  Elçin İsgəndərzadə:  “Məni Şuşa-Cıdır düzü şair elədi”:  [tanınmış şairlə müsahibə]  / müsahibəni apardı:  Valeh  Bahaduroğlu  // 525-ci qəzet.- 2020.- 16 sentyabr.- S.18.

518. İsmayıl F. B. Ənvər Rzanın ruhu ilə söhbətim // Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.20.

519. İsmayıl, X.  Tiflisi özlərinə paytaxt etmək istəyən ermənilərin gürcülərə qarşı soyqırımı (1918)  //  Hürriyyət.- 2020.- 22-23 sentyabr.- S.7.

520. İsmayıloğlu, A.  Bir yazının izi ilə:  [Fazil Güneyin “Hər daşın altında bir tarix ... batır” məqaləsi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.24.

521. İsmayılova, N. R.  Povest janrının dəyərli nümunələri:  Yazıçı Nağı Nağıyevin yaradıcılığına bir nəzər  // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 sentyabr.- S.11.

522. Kamal, R. Silentium: [eyniadlı ingilis sözünün ədəbiyyatda mənası haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.13.

523. Kərimov, P. Ə.  Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 70 yaşında  // 525-ci qəzet.- 2020.- 24 sentyabr.- S.10-11.

524. Qafarlı, R. O.  Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında insan və zaman konsepsiyası: 1-ci yazı // Mədəniyyət.- 2020.- 15 sentyabr.- S.14.

525. Qafarlı, R. O.  Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında insan və zaman konsepsiyası:  2-ci yazı // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 17 sentyabr.- S.14.

526. Qaragözova, E.  Kamilliyə gedən yolun postmodern şərhi: Fəxri Uğurlunun hekayələri  // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 sentyabr.- S.18.

527. Qarayev, R.  Bir məktubun izi ilə...:  “525-ci qəzet”in 10 sentyabr 2020-ci il tarixli sayında dərc edilmiş “Hanı indi o məktublar...” yazısının müəllifi Şəhanə Müşfiqə sevgilərlə //  525-ci qəzet.- 2020.- 23 sentyabr.- S.20.

528. Qasımoğlu, N. Əvvəl-axır: başlanğıc-son, yoxsa öncəki-sonrakı?:  [müəllifin fəlsəfi fikirləri]  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.6-8.

529. Qasımov, E. Dahi şəxsiyyət, böyük siyasi xadim Heydər Əliyev haqqında maraqlı kitab: [Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz professor Əflatun Nemətzadənin müəllifi olduğu “Üstün zəka” kitabı haqqında] // Respublika.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 4. 

530. Qasımov, R. “Xaqani” poeması-böyük ustad  haqqında qiymətli əsər nümunəsi: [şair Asim Yadigarın yaradıcılığı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 1 sentyabr.- S. 5.

531. Qazıyev, Y.  Kitabi - Dədə Qorqud abidəsində ailə tərbiyəsi: Ailə üzvlərinin qarşılıqlı münasibətləri və ailə idarəçiliyi  //  Kredo.- 2020.- 15 sentyabr.- S.4.

532. Qazıyev, Y.  Kitabi - Dədə Qorqud abidəsində ailə tərbiyəsi: Ailə üzvlərinin qarşılıqlı münasibətləri və ailə idarəçiliyi  //  Kredo.- 2020.- 22 sentyabr.- S.4.

533. Qədirova, A. Vahid şəxsiyyəti və sənəti: [dahi şair Əliağa Vahid haqqında]  //  Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.4.

534. Qismətoğlu, F. Bir kəndin ətri: [yazıçı-publisist və jurnalist Nizami Rəhmanlının “Kəndimizin adamları2 adlı kitabı haqqında]  //  Ədalət.- 2020.- 24 sentyabr- S.6.

535. Quliyev, E. H. Azərbaycan şərqşünaslıq elminin korifeyi:   Unudulmazlar  // Azərbaycan.- 2020.- 19 sentyabr.-  S.7.

536. Quliyev, Ə. Akademik Kamal Abdullanın Dədə Qorqud dünyası: və ya “Kitabi-Dədə Qorqud”un öyrənilməsində yeni konsepsiya // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 10-11.

537. Qurbanqızı, Z.  Sözə könül verəndə...:  [şair Kamal Alışoğlunun “Əllərimdə tale yazım” kitabı haqqında] // Respublika.- 2020.- 20 sentyabr.- S.7.

538. Qurbansoy, F.   İndi heç kəs, heç kimin kitabını oxumur  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.10-11.

539. Mehdi, Q.  Bizim də adımızı soruş... Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.21.

540. Mehri. “Nurəngiz Gün Beynəlxalq Şeir Ödülü-2020”nin qalibləri müəyyənləşib // 525-ci qəzet.- 2020.- 23 sentyabr.- S.15.

541. Mədət, F. Yazılmış mövzularda yazılmamış sözlər:   [gənc yazar Emin Pirinin yaradıcılığı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 17 sentyabr.- S.6.

542. Mədətoğlu, A.  “Dildə, fikirdə, işdə birlik” carçı İsmayıl bəy Qaspıralı:  [Krım-tatar maarifçi-publisisti haqqında] // Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.8.

543. Mədətoğlu, Ə. Allahın söz haqqı: İçimizdə kim var?:  [müəllifin fikirləri] // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.8.

544. Mədətoğlu, Ə. Ruhlara  ehtiramla: [şair Əbülfət Mədətoğlunun  yaradıçılığı  haqqında] // Ədalət.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 8.

545. Mədətoğlu, Ə. Sözə verilən könül:  [şairə Tamilla Bəhmənqızının şeirləri haqqında] // Ədalət.- 2020.- 15 sentyabr.- S.6.

546. Mədətoğlu, Ə.  Üşüyən xatirələr:  Hələ ki onlarla isinirəm:  [müəllif Əbülfət Mədətoğlunun mövzu ilə bağlı fikirləri] // Ədalət.- 2020.- 26 sentyabr.- S.8.

547. Məhərrəmli, Z. “Nədən həsrət ilə dolur şairlər?”: Şair Afaq Şıxlının  sevgi  dünyası: [şairə haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 18.

548. Məhərrəmova, T.  İstedadlı alim, ictimai xadim, gözəl qadın...: [görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyeva haqqında]   //  Kaspi.- 2020.- 15 sentyabr.- S.9.

549. Məhərrəmova, T.  Şəxsiyyəti də bir məktəb olan ədib:  Onun mənəvi  dünyası əzəmətli idi:  [yazıçı, ədəbiyyatşünas alim Mir Cəlal Paşayev haqqında]  // Kaspi.- 2020.- 26 sentyabr.- S.10.

550. Məmmədov, B. Müharibə haqqında  kitabın qələbə ruhu: [İbrahim Məsimoğlunun “İlk briqadanın ibrətli döyüş dərsləri” kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.-3 sentyabr.- S.14.

551. Məmmədov, S. Mənim tanıdığım Qələndər Xaçınçaylı: [şair haqqında] // Ədalət.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 4.

552. Məmmədzadə, R.  Qələmdaşım Qələndər Xaçınçaylıya ağı:  [tanınmış şairin vəfatı münasibətilə]  //  525-ci qəzet.- 2020.- 16 sentyabr.- S.23.

553. Mizəffərli,  A. Dərd Qayası: (Əbülfət Mədətoğlunun “ancaq O” kitabı ilə bağlı düşüncələr) // Ədalət.- 2020.- 8 sentyabr.- S. 5.

554. “Mollanəsrəddinçilik və milli ideya”: [professor Allahverdi Məmmədlinin eyniadlı monoqrafiyası haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 23 sentyabr.- S.6.

555. Muğanlı, N.   Vətən pərvanəsi- qənirsiz Qənirə:  [Qənirə Paşayevanın ədəbi fəaliyyəti haqqında] // İki sahil.- 2020. -24 sentyabr. - S.28.

556. Musa, M. Yaradıcı insan və ailə: [şairə Məhsəti Musa haqqında]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 14.

557. Musayeva, İ. İradə Musayeva: “Ədəbi dilin qorunması uğrunda mücadilə ümumxalq işinə çevrilməlidir”: [ədəbi tənqidçi ilə müsahibə] // Türküstan.- 2020.- 8-14 sentyabr.- S. 8.

558. Musayev, R. Alimin yaradıcılıq meridianları:  [professor Əsgər Zeynalovun yaradıcılığı haqqında] // Respublika.- 2020.- 27 sentyabr.- S.5.

559. Mustafa, F.  Bu dünyadan bir Səyavuş Sərxanlı keçdi  //  Ədalət.- 2020.- 26 sentyabr.- S.10.

560. Müşfiq, Ş. “Bəy atlı şeirlər”in yaşatdığı duyğular:    [Vaqif Bayatlının yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 sentyabr.- S.20.

561. Nağıyeva, Ş. “İldırım”lı yolun yolçusu-İsmixan Rəhimov: Tanınmış pedaqoq və böyük şəxsiyyətin anadan olmasının 95 illiyinə // 525-ci qəzet.- 2020.- 18 sentyabr.- S.8.

562. Nasir, Ş. Ədəbiyyatşünas alimin yaradıcılığında özəllik: [professor Teymur Əhmədovun yaradıcılığı haqqında] // Respublika.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 4.

563. Nehrəmli, A. Özü yıxılanı həyat bağışlamır...: [Seyran Səxavətin “Ömürdən pay olmaz” romanı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 9.

564. Nəğməkar, Y.  Boyatdan həyata:  (bədii qiraət  ustası, dostum, Əməkdar artist  Ağalar Bayramov haqqında bir  yarpaq boyu təəsürat)  // Ədalət.- 2020.- 29 sentyabr.- S.8.

565. Nərimanoğlu, M. 55 ilə 5 min illik töhfə: Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin zəngin fondlarında dəyərli sənədlər saxlanılır // Azərbaycan.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 7.

566. Nəsiboğlu, S. “Birinci Türkoloji Qurultay: şahidlər və şəhidlər”: Cəlal Qasımovun fundamental təhqiqat əsəri // Kredo. - 2020.- 3 sentyabr.- S. 5; 6.

567. Nəsiboğlu, S.  27 may çevrilişi: Türkiyəylə coşub çağlayan azərbaycanlı: [yazıçı, publisist Səməd Ağaoğlu haqqında]  //  Kredo.- 2020.- 15 sentyabr.- S.10.

568. Nəzərova, A. Tarix-bəşəriyyətin vicdanı kimi: Akif  Abbasovun “Sultan II Murad romanı haqqında  yığcam qeydlər // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 sentyabr.- S. 14.

569. Nizaməddinqızı, F.  “A” hərfi:  Bütün birincilərə... //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.30-32.

570. Nizamiqızı, H. Yazı adamlarının yazdıqları və yaza bilmədikləri: Pandemiya dövründə ədəbiyyat haqqında //  Mədəniyyət.- 2020.- 9 sentyabr.- S. 5.

571. “Nurəngiz Gün Beynəlxalq Şeir Ödülü-2020”nin qalibləri müəyyənləşdi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.14.

572. Orxan, R. O, heç zaman unudulmayacaq: Yazıçı-publisist Hacı Ağəddin Mansurzadənin 80 illik yubileyidir // Azad Azərbaycan.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 11.

573. Oruc, M.  “Nə açar kimsə qapım...”:  Ustad tərcüməçi Səyavuş Məmmədzadə haqqında qələm dostum Seyfəddin Hüseynliyə açıq məktub  //  525-ci qəzet.- 2020.- 16 sentyabr.- S.16.

574. Osmanoğlu, M.  Havanı dəyişməyin vaxtıdır…:  [gənc yazar Gülşən Adışova haqqında]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.21.

575. Osmanoğlu, M.  Sözün qiyamı:  [Mirzə İsmayıl Qasirin yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.24-25.

576. Özü Hikmət, sözü Hikmət // Kredo.- 2020.- 15 sentyabr.- S.9.

577. Özü Hikmət, sözü Hikmət:  [şair Hikimət Mahmud haqqında]  //  Kredo.- 2020.- 22 sentyabr.- S.9.

578. Piri, E.  Yeni kitab: “Ancaq O”: [Əbülfət Mədətoğlunun yeni kitabı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.7.

579. Rəsuloğlu, X. Ovqat ayələrindən əsintilər: [Əli Vəlioğlunun yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.18.

580. Rzalı, N.  Klassiklərimizin bu gün də aktual olan əsərləri:  [müəllifin mövzu ətrafında fikirləri] // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 sentyabr.- S.15.

581. Rzanur, H.  “Əbədi mühitin üstünü qara kələğayı ilə örtüblər”:  [ gənc şairlə müsahibə]  /  müsahibəni apardı  Emin Piri //  Ədalət.- 2020.- 22 sentyabr.- S.6.

582. Rzayeva, F. Varislər: “Onlar bir-birləri üçün doğulmuşdular...”: [yazıçı Abdulla Şaiqin nəvəsi ilə söhbət] / söhbətləşdi Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.10-12.

583. Salamoğlu, T.  Cəfər Cabbarlı dramaturgiyası: milliliyin həqiqətləri, sinfiliyin illüziyaları:  Cəfər Cabbarlı – 120 //  Kredo.- 2020.- 15 sentyabr.- S.3;5;7.

584. Salamoğlu, T.  Cəfər Cabbarlı dramaturgiyası :milliliyin həqiqətləri, sinfiliyin illüziyaları: Cəfər Cabbarlı - 120  //  Kredo.- 2020.- 22 sentyabr.- S.3;5;7.

585. Sarıyeva, İ.  Əbülfət Mədətoğlu kitabının adını niyə “ancaq O” qoydu...  // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.5.

586. Seyid Cəfər Pişəvəri haqqında yeni nəşr:   [Əkrəm Rəhimlinin rus dilində nəşr olunmuş “Mübarizə burulğanında keçən ömür- Seyid Cəfər Pişəvəri (Həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti)” kitabı haqqında]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 sentyabr.- S.16. 

587. Seyidməmmədov, Ş. “Gülüstan” məclisi üzvlərinin oxucularla onlayn görüşü // Ədalət.- 2020.- 29 sentyabr.- S.7.

588. Səxavətqızı, M. Vətən və dost xilaskarı: [Aprel şəhidimiz Sənan Axundov haqqında]  //  Hürriyyət.- 2020.- 26-28 sentyabr.- S.4. 

589. Səlimov, B. 145 ildir yolumuzu işıqlandıran aydın: Və ya millətə fəda olunan ömür: [Həsən bəy Zərdabi haqqında] // Türküstan.- 2020.- 29 avqust-7 sentyabr.- S. 18. 

590. Səma, G. “Əlişir Nəvainin əsri və nəsri”:  [ədəbiyyatşünas Almaz Ülvinin eyniadlı monoqrafiyası haqqında] // Kredo.- 2020.- 10 sentyabr.- S.16.

591. Səma, G.  “Filologiya və sənətşünaslıq” juranalının növbəti sayı çap olunub:  [AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun eyniadlı elmi jurnalının 2020-ci ildə birinci sayı nəşr olunub]  // Kredo.- 2020.- 15 sentyabr.- S.16.

592. Səmədov, A. A.  Şairin sevgi dünyası:  [şair Firdovsi Fahralının yaradıcılığı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 12 sentyabr.- S.14.

593. Sofiyev, X. Romantizmin tədqiqinə yeni baxış: [Timurçin Əfəndiyevin “Romantizm: təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri” kitabı haqqında] // Türküstan.- 2020.- 8-14 sentyabr.- S. 15-16.

594. Süleyman, V. Gör, necə çəkirlər sevgi şəklini...:  [Xəqani Həbiboğlunun “Sevgi şəkli” kitabı haqqında] //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.19.

595. Şamil, Ə. Qaşqaylar və onların folkloru: [müəllifin eyniadlı kitabı haqqında] // Olaylar.- 2020.- 4-10 sentyabr.- S. 20.

596. Şamil, Ə.  Qaşqaylar və onların folkloru // Olaylar.- 2020.- 11-17 sentyabr.- S.20.

597. Şamil, Ə. Qaşqaylar və onların folkloru // Olaylar.- 2020.- 18-24 sentyabr.- S.20.

598. Şamil, Ə. Qaşqaylar və onların folkloru // Olaylar.- 2020.- 25 sentyabr.-1 oktyabr S.20.

599. Şəmsizadə, N. İnsan  ruhunun  sözdə təcəssümü: Şair  dostum Ramiz  Məmmədzadəyə əbədi məktub // 525-ci qəzet.- 2020.-3 sentyabr.- S. 13.

600. Şərq-Qərb ədəbi əlaqə və təsirini sistemli şəkildə araşdıran ilk azərbaycanlı alim:  [Aida İmanquliyeva  haqqında]  // Hərbi And.- 2020.- 25 sentyabr.- S.20.

601. Şirinova, R. Böyük müəllim, gözəl insan...: [akademik Vasif Məmmədəliyev haqqında] // Kredo.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 4. 

602. Şükürbəyli, F. Qarabağı özünə  qiblə bilən insan: [yazıçı, publisist Ədalət Salmanov haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 15.

603. Şükürbəyli, F. Yurda dönüş özünə qayıdışdır: [yazıçı-publisist Salman Alıoğlunun 65 illiyi ilə əlaqədar] // Respublika.- 2020.- 6 sentyabr.- S. 3.

604. Şükürlü, İ.  Onun əsərləri də şəxsiyyəti kimi bütöv idi:  [tanınmış şair Məmmədhüseyn Əliyev haqqında] // Ədalət.- 2020.- 24 sentyabr- S.6.

605. Şükürlü, İ.  Onun əsərləri də şəxsiyyəti kimi bütöv idi  // Ədalət.- 2020.- 26 sentyabr- S.11.

606. Şükürlü, İ.  Ömrün qürub çağı: Qələndəri belə tanıdım... // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.6.

607. Tağıyev, A.  Bu da 40- cı qapı...:  Şair Ay Bəniz Əliyarın portret cizgiləri  // 525-ci qəzet.- 2020.- 25 sentyabr.- S.14.

608. Tağıyeva, Ş. Ə.  Böyük Turan xanım Cavid haqqında kövrək xatirələrim:  Turan Cavidin vəfatının 16 illiyinə //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.14.

609. Tağızadə, R. Elşad Baratın poetik hekayələri haqqında bir neçə söz // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 13.

610. Tahirli, A.   28 May qədər tarixi və müqəddəs bir gün-15 Sentyabr ərəfəsində:  [Mirzə  Bala Məhəmmədzadənin mühacirət dövrü üçün yazdığı eyniadlı məqaləsi haqqında] // Ədalət.- 2020.- 12 sentyabr.- S.12.

611. Tahirov, K. M. Görkəmli ədibin ilk qələm təcrübəsi:  XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının istedadlı nümayəndəsi, Əməkdar elm xadimi, professor Mir Cəlal Paşayevin 20 yaşında yazdığı ilk ədəbi-tənqidi məqaləsi Moskva arxivindən əldə olunaraq Azərbaycan Milli Kitabxanasına gətirilmişdir:  [Milli Kitabxana Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə ilk dəfə olaraq “Milli Mədəni Sərvətlərimizin Vətənimizə Qayıdışı” layihəsi çərçivəsində]  // Azərbaycan.- 2020.-25 sentyabr.- S.5.

612. Tahirov, K. M.  Mir Cəlal Paşayevin elmi irsinin daha bir qiymətli nümunəsi:  [Milli Kitabxana Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə ilk dəfə olaraq “Milli Mədəni Sərvətlərimizin Vətənimizə Qayıdışı” layihəsi çərçivəsində] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 sentyabr.- S.13.

613. Talıbzadə, Ü. Varislər: Ülkər Talıbzadə: “Uşaq kimi kövrək, jurnalist kimi sərt...”: [yazıçı Abdulla Şaiqin nəvəsi ilə söhbət] / söhbətləşdi Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 16-17.

614. Tanınmış yazıçının “Vicdan” adlı yeni əsəri çapdan çıxıb //  525-ci qəzet.- 2020.- 11 sentyabr.- S.9.

615. Tarixin və bu günün rəngləri: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında]  //  Kredo.- 2020.- 10 sentyabr.- S.13.

616. Tərtərli, Q. Məmməd Araz dünyası: [Xalq şairi  haqqında] // Ədalət.- 2020.- 1 sentyabr.- S. 7.

617. Tofiqli, V. Xan qızı Natəvanın övladları - Keşməkeşli həyat salnaməsi // Türküstan.- 2020.- 29 avqust-7 sentyabr.- S. 24.

618. Tofiqli, V. Xan qızı Natəvanın övladları - Keşməkeşli həyat salnaməsi // Türküstan.- 2020.- 8-14 sentyabr.- S. 24.

619. Tofiqli, V.  Xan qızı Natəvanın övladları-Keşməkeşli həyat salnaməsi  // Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.24.

620. Torpaq dərsi - sevgi dərsi: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında]  //  Kredo.- 2020.- 22 sentyabr.- S.13.

621. Turan, A. Fenomenal ədib: Qəzənfər Paşayev: [folklorşünas alim haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 10.

622. Turan, T. Qısqanmayan qadının nağılı: [müəllifin mövzu ətrafında düşüncələri] // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 sentyabr.- S.17.

623. Ulduz”un avqust sayında //  525-ci qəzet.- 2020.- 30 sentyabr.- S.12.

624. Ulucay, A.  Heyrətləndirən Faiq:  kim və harada gizlətmişdi onu məndən:  [mərhum şair Faiq İsmayılov haqqında]  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.28.

625. Ümid, G.  Əbülfət Mədətoğlu və “Ancaq o”:  [şairin yeni kitabı haqqında]  //  Ədalət.-  2020.- 15 sentyabr.- S.6.

626. Ümid, G.  Şeirlərinin tarixinə duyğularının müharibəsini köçürən Emin Piri...  //  Ədalət.- 2020.- 22 sentyabr.- S.5.

627. Vaqif Aslan “Müşfiq” mükafatına layiq görülüb // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.32.

628. Vəlixanova, F. A. Turan Cavid: [Turan Cavidin vəfatının 16 illiyinə] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.14.

629. Vəli, Şəfa.  “Göyçədə doğulan sonuncu körpə öləndə...”: [gənc yazar Şəfa Vəli ilə müsahibə]  müsahibəni apardı: Emin Piri // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.6.

630. Vətən uğrunda canını fəda edənlər ən ali hörmətə layiqdirlər:  Məhərrəm Məmmədovun şəhadətindən 27 il ötür:  [yazıçı-publisist Kənan Hacının şəhid haqqında yazısı] // Respublika.- 2020. -17 sentyabr. - S.6.

631. “Yada düşdü” jurnalının Yeni sayı çapdan çıxıb:  [jurnalın yeni sayı görkəmli yazıçı-dramaturq Hüseynbala Mirələmovun 70 illiyinə həsr olunub]  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.20.

632. “Yazarlar Klubu” hərbçilərə kitablar hədiyyə edib:   [Azərbaycan Yazarlar Klubu” İctimai Birliyi Müdafiə Nazirliyi Həzi Aslanov adına Ordu-İdeoloji və Mədəniyyət  Mərkəzinin kitabxanasına  kitab verməsi haqqında]  //  Mədəniyyət.- 2020.- 18 sentyabr.- S.7.

633. Yunus Oğuzun “Çingiz xan” romanı çapdan çıxdı // 525-ci qəzet.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 9.

634. Yusifli, C. Kosmik sirlər əhatəsində – bir adam:  [müəllifin fəlsəfi fikirləri] // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 12 sentyabr.- S.21.

635. Yusifli, V. Ə.  Cəfər Xəndan – 110 // Ədalət.- 2020.- 19 sentyabr.- S.15.

636. Yusifli, V. Ə. Elm fədaisi: Cəfər Xəndan – 110: [görkəmli ədəbiyyatşünas, şair haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 2 sentyabr.- S.7.

637. Yusifli, V. Ə.  İki Şahmar – iki nisgil:  [aktyor Şahmar Hüseynov və şair-publisist Şahmar Əkbərzadə haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.29.

638. Yusifli, V. Ə.  Şərqşünas alim:  Maqsud Hacıyevin 85 illiyinə // Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.5.

639. Zal, E. Tarqovı. Nigar Rəfibəyli və Rəsul Rza küçələrinin qovuşuğu:  09.09.2020. Koronavirus zamanı:  [müəllifin fikirləri] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.16-17.

 

Bax: 40; 44; 47; 48; 63; 74; 75; 122; 124; 125; 144; 323-326

 

Ədəbi yekunlar – 2019

640. Ağazadə, İ. Uşaq nəşri və dramaturgiyası:  [uşaq ədəbiyyatının nəşri haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.9.

641. Akimova, E. S.  2019-Kitab ili:  İlin ədəbi mənzərəsi:  [2019 cu ildə nəşr olunan kitab və məqalələr haqqında] //  Ədəbiyyat qəze: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.4-6.

642. Babayeva, E. A. Azərbaycan türk dünyası ədəbi əlaqələri 2019-cu ildə  // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.25.

643. Babayeva, G. Çağdaş satiranın mövzu və ideya qaynaqları // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.29.

644. Bayramlı, Z. N. Alimlərimizin bədii yaradıcılığı // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.32.

645. Cabbarlı, N. M.  Roman janrının hüdudsuz eksperiment imkanları...: ...bu imkanların reallaşan və reallaşa bilməyən nəticələri (2019-cu ildə dərc edilən romanlar əsasında) // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.16-17.

646. Cahangirova, N.  2019-cu ilin hekayələrinə nəzər  //  Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.23.

647. Əlişanoğlu, T. Tənqid və ədəbi proses-2019:  (“Şikayət” tezisləri):  [bədii ədəbiyyatın vəziyyəti haqqında]  // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.8-9.

648. Əzizəliyeva, B. Azərbaycandan Uzaq Şərqə açılan pəncərə // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.29.

649. Fuad, E. 2019-cu ilin epik şeiri: tarixi yaddaşın, gerçəkliklərin və milli ruhun inikası...  // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.18.

650.  Həbibbəyli, İ. Ə.  Bütövlük və genişlik: [müəllifin ədəbi proseslərlə bağlı fikirləri] // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.2-3.

651. Həsənli, M. Ədəbiyyatda esse // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.31.

652. Həsənova, L.  Azərbaycanın rusdilli ədəbiyyatı-2019  //  Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.21.

653. Xəlilova, A.  Mövcud zamanın görünmədiyi ədəbiyyat  // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.12.

654. Kamal, R.  Şeir cəbhəsində nisbi sakitlikdir:  Poeziya-2019  // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.13.

655. Qəmbərova, G. 2019-cu ilin uşaq poeziyası // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.30.

656. Mehrəliyev, E.  Bədii publisistika-2019  // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.28.

657. Məmməd, T. Q.  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi -2019: istiqamətlər və problemlər  // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.19.

658. Məmmədli, P.  Cənubda ədəbi proses-2019:  (“Şikayət” tezisləri): [Cənub ədəbiyyatının vəziyyəti haqqında]  //  Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.10-11.

659. Mirzəzadə, Q.  Tənqiddə ədəbi portret janrı // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.32.

660. Rüstəmov, Q.  Sosial şəbəkələr dövründə ədəbiyyat // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.14-15.

661. Səma, G. 2019-cu ildə Azərbaycanın bölgələrində yaranan ədəbiyyata bir baxış // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.24.

662. Sofiyeva, M.  Bədii tərcümənin yeni üfüqləri-2019  //  Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.27.

663. Şərifova, S. Ş. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçiliyi // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.26.

664. Yaqubova, M. R.   Nəsr və nəzəriyyə: müəllif, oxucu və “dördüncü divar”  // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.20.

665. Yusifli, C. Ədəbi gənclik-İntibah şəfəqinin həsrətində [bədii yazının yaş kateqoriyaları haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 26 sentyabr.- S.6-7.

666. Yusifli, V. Ə.  Dramaturgiyamızın axtarışları:  [müəllifin mövzu ilə bağlı düşüncələri]  // Ədalət.- 2020.- 26 sentyabr.- S.15.

667. Zairova, X.  Ədəbi əlaqələr  // Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2020.- 26 sentyabr.- S.30.

 

Nəriman Nərimanov – 150

668. Əhmədqızı, H. Oxuduqlarım, gördüklərim, eşitdiklərim…:  [Nəriman Nərimanov haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 19 sentyabr.- S.22-23.

669. Əliyev, Z. A.  Nəriman Nərimanov təsviri sənətdə  // Respublika.- 2020.- 29 sentyabr.- S.8.

670. İsmayıl, Z. H. Ana dilimizə Nəriman Nərimanov münasibəti:  Görkəmli ədib və ictimai-siyasi xadimin əsərlərində ana dili məsələsi “Dərdlərimizin əlacı” mövqeyinə yüksəlib // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 sentyabr.- S.12.

671. Quluzadə, M.  Bütöv Şərqə məxsus şəxsiyyət:   Nəriman Nərimanov-150:  [dövlət xadimi, yazıçı, publisistin yubileyi ilə əlaqədar]  // İki sahil.- 2020. -19 sentyabr. - S.29

672. Quluzadə, M.  Bütöv Şərqə məxsus şəxsiyyət:   Nəriman Nərimanov-150  //  İki sahil.- 2020. -22 sentyabr. - S.29

673. Quluzadə, M.  Bütöv Şərqə məxsus şəxsiyyət:  Nəriman Nərimanov-150:  [dövlət xadimi, yazıçı, publisistin yubileyi ilə əlaqədar]  //  İki sahil.- 2020. -23 sentyabr. - S.29.

 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

674. “Ağa Məhəmməd şah Qacar”   Dram əsəri:   [yazıçı-dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin eyniadlı əsəri haqqında ]  //  Azərbaycan.-  2020.- 27 sentyabr.- S.7.

675. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əsərləri İndoneziyada təbliğ olunur // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 1; 3.

676. Haqverdiyev, Ə. Ə.  Şəbih // Azərbaycan.- 2020.- 27 sentyabr.- S.7. 

677. Haqverdiyevin 150 illiyi ilə bağlı elektron baza təqdim edilib: [Gənclər Kitabxanası əməkdaşlarının hazırladıqları “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 150”  adlı metodik vəsait haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 25 sentyabr.- S.4.

678. Qocayeva, G.  Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev: aşkarlar və gizlinlər arasında:  “Xoş o şəxsin halına ki, öləndən sonra onun adı dillərdə diri qala, ehtiram və rəhmətlə yad ola” // Azərbaycan.- 2020.- 27 sentyabr.- S.7.

679. “Pəri cadu”  [yazıçı-dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin eyniadlı əsəri haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 27 sentyabr.- S.7. 

 

Cəlil Məmmədquluzadə – 150

680. Əlioğlu, P. Cəlil Məmmədquluzadənin naməlum məktubu  //  525-ci qəzet.- 2020.- 12 sentyabr.- S.13.

681. Kamal, R. Mirzə Cəlilin tanatoqrafiyası // Türküstan.- 2020.- 8-14 sentyabr.- S. 22.

682.  Qədimoğlu, N. Mollanəsrəddinçilik məfkurəsinin tədqiqinə yeni töhfə:  [Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Allahverdi Məmmədlinin “Mollanəsrəddinçilik və milli ideya” monoqrafiyası Cəlil Məmmədquluzadənin 150 və BDU-nun 100 illiyinə həsr edilib] // Xalq qəzeti.-  2020.- 20 sentyabr.- S.7.

683. Seyidov, T.  “Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında etnoqrafiya məsələləri”: yeni monoqrafiyanın təqdimatı olub:  [tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin Qəhrəmanovanın eyniadlı monoqrafiyası haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 24 sentyabr.- S.7.

 

Mirzə Ələkbər Sabir – 110

684. Əfəndiyev, T. İ.   Sabir satirasında özünütanıma və milli kimlik  //  525-ci qəzet.- 2020.- 25 sentyabr.- S.10-11.

685. Ələkbərli, F.  Mirzə Ələkbər Sabirin dünyagörüşündə azərbaycançılıq və beynəlmiləlçiliyin sintezi // Türküstan.- 2020.- 15-21 sentyabr.- S.10.

686. Ələkbərli, F.  Mirzə Ələkbər Sabirin dünyagörüşündə azərbaycançılıq və beynəlmiləlçiliyin sintezi // Türküstan.- 2020.-29 sentyabr.- 5 oktyabr S.10.

 

Fikrət Qoca – 85

687. Müşfiq, Ş. Qənirə Paşayeva Xalq şairi Fikrət Qoca ilə görüşüb // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 13.

688. Nasir, Ş. Bədii axtarışlarda yaşanan ömür: [Xalq şairi Fikrət Qoca haqqında] // Kredo.- 2020.- 3 sentyabr.- S.7.

689. Rüstəmxanlı, S. 52 il öncənin sözü: Sabir Rüstəmxanlı Fikrət Qoca haqda // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 2.

 

Şəddad Cəfərov –  80

690. Xələfli, Ə.R. Böyükləri tanımaq...: [poliqrafçı alim Şəddad Cəfərovun yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 11.

691. Xələfli, Ə. R.   Nizami fenomeni:  ədəbi-elmi təfəkkürün zirvəsində:  [akademik,millət vəkili Nizami Cəfərov haqqında]  //  Kredo.- 2020.- 22 sentyabr.- S.1.

692. “İlk”lərin paradında:  Şəddad Cəfərovun ömür yolunda yaşayan fərəh duyğuları // Kredo.- 2020.- 10 sentyabr.- S.11.

693. “İlk”lərin paradında:  Şəddad Cəfərovun ömür yolunda yaşayan fərəh duyğuları  // Kredo.- 2020.- 15 sentyabr.- S.11.

694. “İlk”lərin paradında:  Şəddad Cəfərovun ömür yolunda yaşayan fərəh duyğuları  //  Kredo.- 2020.- 22 sentyabr.- S.11.

 

Ədəbi əlaqələr

695. Abidqızı, G. Abay Kunanbayevin “Qara söz”ü: (175 illiyi münasibətilə): [qazax ədəbiyyatı] // Ədalət.- 2020.- 17 sentyabr.- S.5.

696. Almaz Ülvinin “Əlişir Nəvainin əsri və nəsri” monoqrafiyası çap olunub // 525-ci qəzet.- 2020.- 4 sentyabr.- S. 9.

697. Anar.  Əziz dostum...:   [Qazax şairi və tərcüməçi Berik Şaxanovun vəfatı münasibətilə bağsağlığı] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.14.

698. Azərbaycan poeziyasını Ukraynada tanıdan şair-tərcüməçi ilə görüş: Kiyevdə Pavel Movçanın həyat və yaradıcılığında Azərbaycan süjetlərinə həsr edilmiş tədbir keçirilib // Mədəniyyət.- 2020.- 2 sentyabr.- S. 8.

699. Babullaoğlu, S.  Çağdaş Danimarka şeiri:  Bu dünyada qardan sakit heç nə yoxdur:  [danimarkalı şair Peter Poulsen haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 12 sentyabr.- S.5.

700. Babullaoğlu, S. Katolik şairin “Quran”ı təsdiq edən poeziyası: Çeslav Miloş və onun “Poeziya sənəti” şeiri barədə: [Polşa ədibi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 8.

701. Bəxtiyar A: “Türk oxucusunun Azərbaycan ədəbiyyatına marağı artır”:  [türkiyəli yazıçı, “Türk ədəbiyyatı” jurnalının baş redaktoru Bəxtiyar Aslanla müsahibə] / müsahibəni apardı  Şahanə  Müşfiq  //  525-ci qəzet.- 2020.- 26 sentyabr.- S.16.

702. “Boğulmaq da olmur, dayazdı dünya”:  Kiyevdə Salam Sarvanın kitabının təqdimatı // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.8.

703. Borxes, X. L.  Min bir gecə (Argentina ədəbiyyati)  “Yeddi gecə” kitabından  /  tərcümə etdi  Xatirə Nurgül //  Kaspi.- 2020.-  26 sentyabr.- S.14-15.

704. Eminquey. Məni yarsan, görərsən ki, içimdə milyon ölüm var, sağam hələ ki...; Sevdim səni, öpdüm səni, qucaqladım...; Qayıtmır; On ikinci həvarim // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 13.

705. Fərəcov, S. Gənclərin sevimli yazıçısı: [yazıçı-dramaturq Aslan Qəhrəmanlı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.6.

706. Fitrət, A. Şeytanın Tanrıya üsyanı; Ulu Tanrı, kafir qılma, aman ver... / tərc. etdi: Y. Qasımbəyli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 6-7.

707. Fuad, E.  Tanıyaq və tanıdaq: Bulud Muradi:  Payız; Sən və ölüm; Həyat  //  525-ci qəzet.- 2020.- 11 sentyabr.- S.14.

708. Heminquey, E. M.  Kitab və ədəbiyyat haqqında aforizmlər:  (Amerika ədəbiyyatı) //  Kaspi.- 2020.- 15 sentyabr.- S.15.

709. Hicran, F.  Muxtar Ömərxan oğlu Auezov və Abay Kunanbayev Fenomeni:   (Qazax ədəbiyyatı)  // Ədalət.- 2020.- 29 sentyabr.- S.7.

710. Hürmüzlü, Ə. Azərbaycan ilə qucaqlaşmaq: [kərküklü şair Ərşad Hürmüzlünün xatirələri] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S.12.

711. Kafkanın həyatı haqqında / tərc. etdi: N. Əbdülrəhmanlı // Türküstan.- 2020.- 29 avqust-7 sentyabr.- S. 22.

712. Kamal Abdullanın “Dədə Qorqud poetikasına giriş” kitabı Türkiyədə çap olunub // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 sentyabr.- S.13; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 11.

713. Quliyev, E. H.  MUSA CƏLİL – XX yüzil tatar ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi: [Krım-Tatar ədəbiyyatının nümayəndəsi haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 12 sentyabr.- S.14.

714. Quliyev, E. Qırğız ədəbiyyatı: 1-cı yazı // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 14.

715. Quliyev, E. Qırğız ədəbiyyatı: 2-cı yazı // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 14.

716. Quliyev, E. Qırğız ədəbiyyatı: 3-cü yazı // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 8 sentyabr.- S. 14.

717. Quliyev, E. Qırğız ədəbiyyatı: 4-cü yazı // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 10 sentyabr.- S. 14.

718. Lautsüs, Y. Səhərin hədiyyəsi: [Litva yazıçısı Yaronimas Lautsüsün miniatür janrda yazdığı əsərlərindən nümunələr]  / tərcümə etdi  Flora Naci  //  525-ci qəzet.- 2020.- 24 sentyabr.- S.14.

719. Maqsud İbrahimbəyovun hekayəsi Qırğızıstan portalında // Mədəniyyət.- 2020.- 4 sentyabr.-S. 8.

720. Nəsiboğlu, S. İordaniyanın türk xalq şairi - Mustafa Vəhbi Tal //  Kredo.- 2020.- 10 sentyabr.- S.10;16.

721. Özdil, Y.   Atatürkün “Lətifə”si... / türk dilindən tərcümə etdi  Eminquey //  Ədalət.- 2020.- 10 sentyabr.- S.3.

722. Özdil, Y. Atatürkün “Lətifə”si...: / türk dilindən tərcümə etdi:  Eminquey // Ədalət.- 2020.- 12 sentyabr.- S.5.

723. Paşayev, Q. Hörmətli redaktor...: [kərküklü şair Ərşad Hürmüzlü haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 12.

724. Seyid Əzim Şirvaninin “Qəzəllər”i  Özbəkistanda nəşr edilib // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 22 sentyabr.- S.15.

725. Söyüd, M. Məni öldürmək istəyən möhtəşəm həyat / Türkiyə türkcəsindən uyğunlaşdıran: Cahan Seyidzadə // Kaspi.- 2020.- 5 sentyabr.-S. 15.

726. Sultanova, M.  TÜRKSOY və UNESCO arasında əlaqələr müzakirə edilib: [qazax şairi Abay Kunanbayevin 175 illik yubileyinin  UNESCO-nun yubileylər  proqramına daxil edilməsi haqqında]  //  Mədəniyyət.- 2020.- 16 sentyabr.- S.3.

727. Tağısoy, N. Muxtar Auezovun yaradıcılığında qazax milli düşüncəsinin  təsviri: 8-cı yazı: [qazax yazıcısı haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 1 sentyabr.- S.14.

728. Turan, A. Abdurrauf Fitrət-küfrə deyil, modern ədəbiyyata...  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 5 sentyabr.- S. 5.

729. Turan, T. Qırğız ədəbiyyatının Çingiz xanı: [yazıçı Çingiz Aytmatov haqqında] // Türküstan.- 2020.- 29 avqust-7 sentyabr.- S. 23.

730. Unamuno, M. d.  Sədaqətli don Rafael, ovçu və oyunçu (ispan ədəbiyyatı) / tərcümə  etdi  Dinar Həmidova //  Türküstan.- 2020.- 29 sentyabr- 5 oktyabr.- S.22.

731. Ülvi, A. Zöhrə Şəhrisəbzi - yeni özbək ədəbi nəslinin istedadlı nümayəndəsi // Kredo.- 2020.- 3 sentyabr.- S. 2; 16.

732. Zamşev, M.  Səyavuş Məmmədzadənin yeni tərcümələri: [rus ədəbiyyatı] / tərcümə  etdi  Səyavuş  Məmmədzadə  //  525-ci qəzet.- 2020.- 16 sentyabr.- S.16.

 

Bax: 37; 38; 90; 105; 382; 393; 413; 428; 439; 452; 484; 493; 586; 611; 612; 658; 667

 

 

КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре и искусству

733. О награждении А.А.Лиханова орденом «Достлуг»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 12 сентября.- С.1.

 

Ахмедия Джебраилов – 100

734. В Киеве прошло мероприятие по случаю 100-летия Ахмедии Джебраилова //Бакинский рабочий.- 2020.- 24 сентября.- С.5.

735. Во Франции прошло мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения Ахмедии Джебраилова //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 сентября.- С.3.

736. Снят документальный фильм под названием «Герой двух стран», посвященный Ахмедие Джебраилову: [режиссер – Теймур Наджафзаде] //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 сентября.- С.6.

737. Снят фильм об Ахмедие Джебраилове: [режиссер- Микаил Микаилов]  //Ежедневные новости. - 2020.- 18 сентября.- С.10.

 

Мультикультурализм

738. Алиев, И. Еврейской общине Азербайджана: [поздравление по случаю новогоднего праздника еврейского народа – Рош-Ха-Шана] //Бакинский рабочий.- 2020.- 17 сентября.- С.1.

739. В Киевском национальном университете будут преподавать «Азербайджанский мультикультурализм»  //Бакинский рабочий.- 2020.- 9 сентября.- С.3.

740. Игорь Шаулов: «Туризм- это мост между Азербайджаном и Россией»: [беседа с учредителем компании TOUR A VENT, директором первого Музея горских евреев и заместителем председателя международной ассоциации «АзИз»] //Вышка.- 2020.- 4 сентября.- С.9.

741. Эльхан Алескеров: «Восстановление прав удин и албанской церкви - еще один вклад Азербайджана в развитие мировой цивилизации»: [из заявления директора Экспертного совета Baku Network на видеоконференции «Наследие Кавказской Албании»] //Вышка.- 2020.- 25 сентября.- С.7.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

742. Администрация Президента Турции подготовила документальный фильм «Одна нация — два государства»: [об азербайджано-турецком братстве и товузских событиях] //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 сентября.- С.3.

743. Алиев, И. В Ростовской области России состоялось открытие нового военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»: В репортажах телеканалов «Россия-24» и «Россия-1», посвященных этому событию, представлено интервью Президента Ильхама Алиева //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 сентября.- С.2.

744. Алиев, И. Президенту Международной ассоциации детских фондов, председателю Российского детского фонда, писателю Альберту Лиханову: [поздравления в связи с 85-летием со дня рождения] //Бакинский рабочий.- 2020.- 12 сентября.- С.2.

745. В Астраханском госуниверситете открылась галерея портретов почетных профессоров, где особое место занимает портрет Президента Азербайджана Ильхама Алиева: [художника Бориса Медведева] //Бакинский рабочий.- 2020.- 3 сентября.- С.3.

746. В Баку прошел «Диктант Победы»:  [ко дню окончания Второй мировой войны в РИКЦ] //Вышка-2020.- 4 сентября.- С.2.

747. В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда [ко Дню победы в  ВОВ в РИКЦ] //Вышка-2020.- 11 сентября.- С.16.

748. Гусейнзаде, Р. Культурные связи крепнут: Азербайджан и Узбекистан выбрали лучших исполнителей на народных музыкальных инструментах: [о международном онлайн-конкурсе] //Каспiй.- 2020.- 26 сентября -2 октября.- С.13.

749. Красовская, Н. Россия - Азербайджан: Пандемия бессильна перед дружбой: [беседа с руководителем Центра российско-азербайджанской дружбы Наталией Красовской] //Бакинский рабочий.-2020.- 25 сентября.- С. 6.

750. Культура и история Азербайджана представлена в 15 округах Парижа: [в рамках Форума диаспорских организаций Франции]  //Ежедневные новости.-2020.- 11 сентября.- С.10.

751. Международный фонд тюркской культуры и наследия расширяет сотрудничество с Венгрией: [встреча Гюнай Эфендиевой с послом Венгрии в Азербайджане]  //Бакинский рабочий.- 2020.- 17 сентября.- С.3.

752. На международной выставке лучших кулинарных книг в Швеции представлены книги о национальной кухне Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2020.- 9 сентября.- С.3.

753. На мировых киноплатформах представлен фильм немецкого режиссера, снятый в Баку: [Файта Хелмера «Найти... и полюбить»] //Ежедневные новости.-2020.- 11 сентября.- С.10.

754. Обсуждены перспективы сотрудничества между медиа Азербайджана и Украины //Бакинский рабочий.- 2020.- 15 сентября.- С.4.

755. Фильм с участием азербайджанских каскадеров удостоен Гран-при Парижского кинофестиваля: [о киноработе казахского режиссера Акана Сатаева «Томирис»] //Ежедневные новости.-2020.- 25 сентября.- С.10.

756. Чернова, Т. Бахтияр, ты сегодняшнюю «Вышку» читал?: Там о тебе очерк написан: [беседа об одноименном фильме Лятифа Сафарова с российской актрисой Татьяной Черновой] //Вышка. -2020.- 18 сентября.- С. 10.

 

ФОНД  ГЕЙДАРА АЛИЕВА

757. В рамках проекта «Наш двор» в Низаминском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор //Бакинский рабочий.- 2020.- 16 сентября.- С.5.

758. В рамках проекта «Наш двор» в Сураханском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор //Бакинский рабочий.- 2020.- 24 сентября.- С.5.

759. В рамках проекта «Наш двор» в Хатаинском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор //Бакинский рабочий.- 2020.- 11 сентября.- С.3.

 

Ко дню рождения президента Фонда Гейдара Алиева

760. Болгарский новостной портал опубликовал статью о деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 сентября.- С.3.

761. В газете Əl-İslah və Əl-Tənmiyə Марокко опубликована статья о деятельности Первого вице-президента Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 сентября.- С.4.

762. В СМИ стран Ближнего Востока и Северной Африки опубликованы статьи о Первом вице-президенте Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 сентября.- С.4.

763. Греческая печать пишет о деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 сентября.- С.4.

764. Индонезийские сайты опубликовали статьи о Первом вице-президенте Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 сентября.- С.4.

765. Казахстанские порталы пишут о деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой  //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 сентября.- С.3.

766. Матвиенко, В. Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Ее превосходительству госпоже Мехрибан Алиевой: [от председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко] //Бакинский рабочий.- 2020.- 2 сентября.- С.1.

767. Новостное агентство Eurasianews Италии опубликовало статью о Первом вице-президенте Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 сентября.- С.3.

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕЛО. РЕКЛАМА

768. АМИ Trend-25 лет: [к юбилею одноименного международного агентства] //Вышка.- 2020.- 4 сентября.- С.3.

769. Гусейнов, А. Баку без «Бакы» и «Баку»: Агагусейн Гусейнов: Городской власти однозначно нужен свой печатный орган: [беседа с редактором одноименной газеты] /провел А. Бабазаде //Каспiй.- 2020.- 12-18 сентября.- С.11.

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

770. В бакинском поселке Амирджан открыт парк имени Муртузы Мухтарова: Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в парке //Бакинский рабочий.- 2020.- 15 сентября.- С.2.

771. Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Детской школы искусств в поселке Бюльбюля //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 сентября.- С.2.

772. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после капитального ремонта Детской школы искусств в Баку //Бакинский рабочий.- 2020.- 4 сентября.- С.1.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

773. Гобустанский национальный историко-художественный заповедник возобновил свою деятельность //Бакинский рабочий.- 2020.- 2 сентября.- С.2.

774. Гора «Бешбармаг» включена  в список исторических и культурных памятников  //Ежедневные новости.- 2020.- 4 сентября.- С.6.

775. Египетские издания распространили фотоснимки разрушенных Арменией исторических и религиозных памятников на территории Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 сентября.- С.5.

776. Заповедник «Гора Бешбармаг» включен в список исторических и культурных памятников //Бакинский рабочий.- 2020.- 3 сентября.- С.2.

777. Как армяне ложно арменизируют оккупированные территории Азербайджана //Вышка.- 2020.- 25 сентября.- С.6.

778. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в поселке Балаханы //Бакинский рабочий.- 2020.- 24 сентября.- С.1-3.

779. Фонд тюркской культуры и наследия провел исследования по уничтожению памятников Азербайджана на оккупированных территориях //Бакинский рабочий.- 2020.- 24 сентября.- С.5.

780. Ягуб Махмудов раскрыл реальные факты армянского вандализма: [на оккупированных территориях] //Вышка.- 2020.- 18 сентября.- С.11.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

781. Азербайджанский национальный музей ковра в очередной раз удостоен сертификата Travelers’Choise //Бакинский рабочий.- 2020.- 19 сентября.- С.3.

782. Велиханлы, Н. Академик Наиля Велиханлы: «Ученому важно, чтобы в его работах нуждались»: [беседа с доктором исторических наук, директором Музея истории] /провела Ф.Ханджанбекова //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 сентября.- С.5.

783. Велиханлы, Н. Так пишется наша история: Академик Наиля Велиханлы удостоена премии «Звезды Содружества»: [беседа с доктором исторических наук, директором Музея истории] /провела Ф. Ханджанбекова //Каспiй.- 2020.- 5-10 сентября.- С.12.

784. Музей ковра вновь открывает двери: [о снятии ряда ограничений карантинного режима] //Бакинский рабочий.-2020.- 1 сентября.- С.5.

785. Музей открывает двери: Начала функционировать выставка «Азербайджан в годы Второй мировой войны»: [в Музее истории] //Наука.-2020.- 15 сентября.- С.29.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

786. В рамках стратегической цели: Главная миссия - стать пропагандистом азербайджанского мировоззрения: [о создании в Научной библиотеке НАНА Отдела азербайджанских исследований] //Наука.-2020.- 15 сентября.- С.29.

 

II. ИСКУССТВО

787. Состоялась онлайн-ярмарка произведений отечественных художников: [в Государственной художественной галерее при поддержке Министерства культуры] //Ежедневные новости. - 2020.- 11 сентября.- С.10.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

788. Алиев, З. Эстетика реализма: Выходец из Баку высоко несет имя родного для него училища: [о творчестве художника Александра Немакина, выпускника Художественного училища имени А.Азимзаде] //Каспiй. - 2020.- 12-18 сентября.- С. 13.

789. Архивы истории: Беюкага Мирзазаде выдающийся мастер кисти: [о жизни и деятельности народного художника] //Новое время.- 2020.- 9 сентября.- С.13.

790. Саттар Бахлулзаде: Моя земля-мое вдохновение: Архивы истории: [о жизни и деятельности народного художника] //Новое время.- 2020.- 16 сентября.- С.7.

791. Сулейманова, Ф. Гражданская миссия: Рами Меир: Я бакинец, Азербайджан - моя родина: [о творчестве художника, проживающего в Израиле] //Каспiй. - 2020.- 19-25 сентября.- С. 9.

792. Чопуроглу, С. Нефтяной стране-нефтяное искусство живописи: Сабир Чопуроглу: Художник, рисующий «черным золотом»: [беседа с художником] /провела А.Ислам //Каспiй. - 2020.- 12-18 сентября.- С.12, 13.

 

 ГРАФИКА

793. В Азербайджане выпущена почтовая марка к 75-летию Победы над фашизмом: [в «Азермарка»] //Бакинский рабочий.- 2020.- 3 сентября.- С.3.

794. В Газахском районе художник создает картины с помощью огня и сажи: [о творчестве члена Союза художников - Наджмеддине Гусейнове] //Ежедневные новости.- 2020.- 4 сентября.- С.10.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

СКУЛЬПТУРА

795. В стране проходит конкурс, посвященный погибшему скульптору: [шехиду Самиру Качаеву] //Ежедневные новости. - 2020.- 18 сентября.- С.10.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

796. Иманов, В. Фарид  Хайрулин: Я оставил Азербайджану историю в фотографиях: [памяти фотожурналиста] //Вышка.- 2020.- 4 сентября.- С.10.

 

 

МУЗЫКА

797. В Москве состоится концерт, посвященный Муслиму Магомаеву //Бакинский рабочий.-2020.- 19 сентября.- С.3.

798. В Национальной библиотеке состоялась виртуальная презентация методического пособия «Узеир Гаджибейли-135» //Бакинский рабочий.-2020.- 9 сентября.- С.2.

799. Ислам, А. Легенда оперной сцены: Лютфияр Иманов-редкий сплав благородной харизмы и артистизма: [о жизни и творчестве народного артиста] //Каспiй. - 2020.- 26 сентября -2 октября.- С.11-12.

800. Пианист Тогрул Гусейнли победил на конкурсе в Германии: [MozArte 2020] //Ежедневные новости.- 2020.- 18 сентября.- С.10.

801. Российские студенты будут получать стипендию имени Муслима Магомаева //Ежедневные новости.- 2020.- 18 сентября.- С.10.

802. Эльвин Ганиев прошел в полуфинал международного конкурса: [ «азербайджанский Паганини» на конкурсе имени Джордже Энеску в Румынии] //Ежедневные новости.- 2020.- 25 сентября.- С.10.

 

День национальной музыки

803.  Международный центр мугама и Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер» представят совместный проект //Бакинский рабочий.- 2020.- 18 сентября.- С.3.

804. Оперетта «Аршин мал алан» пользуется успехом в Китае //Бакинский рабочий.- 2020.- 17 сентября.- С.3.

805. Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила на своей официальной странице в Instagram публикацию в связи с Днем национальной музыки //Бакинский рабочий.- 2020.- 19 сентября.- С.1.

806. Cлово об Узеире Гаджибекове //Неделя.- 2020.- 18 сентября.- С.3.

807. Три известных тенора исполнили «Севгили джанан» великого Гаджибейли //Ежедневные новости.- 2020.- 25 сентября.- С.10.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

808. Гитарист Ровшан Мамедгулиев выступил с сольным концертом в Астрахани: [в Филармонии] //Ежедневные новости.- 2020.- 25 сентября.- С.10.

809. Первый вице-президент Мехрибан Алиева позвонила Бахраму Багирзаде //Бакинский рабочий.- 2020.- 14 сентября.- С.3.

 

 

ТАНЦЫ. БАЛЕТ

810. Азербайджанские военнослужащие заняли первое место на фестивале «Дружба без границ» в Москве: [об успехах Ансамбля песни и танца Армейского культурного центра имени Ази Асланова]  //Бакинский рабочий.-2020.- 5 сентября.- С.2.

811. Бабазаде, А. Артист с искренней улыбкой: Игорь Кузнецов: Сцена - это пространство, в котором имеются свои жизненные принципы: [о творчестве актера балета И. Кузнецова] //Каспiй. - 2020.- 5-11 сентября.- С.13.

812. Бабазаде, А. Мастер, танцующий жизнь: Заслуженный артист Азербайджана полон новых идей: [о творчестве хореографа Эмина Алиева] //Каспiй. - 2020.- 26 сентября -2 октября.- С.13.

813. Фарид Казаков  дважды удостоен Национальной премии Азербайджана: [выпускник Бакинской хореографической академии] //Неделя. - 2020.- 4 сентября.- С.19.

 

КИНО

814. Азербайджанский фильм Çölçü («Степняк») получил приз в Италии: [режиссер - Шамиль Алиев] //Бакинский рабочий. - 2020.- 9 сентября.- С.2.

815. В Азербайджане снят еще один фильм: [«Озноб» режиссера Амиля Амала] //Ежедневные новости. - 2020.- 11 сентября.- С.10.

816. Рискуя жизнью: Мужество врачей в сериале: [о кинокартине «Мерцающие огни» Заура Таирсоя] //Неделя.- 2020.- 3 сентября.- С.19.

817. Фильм о девушке из села Хыналыг получил две награды на кинофестивале в Москве: [о кинокартине «Фарида» режиссера К.Лагутиной, снятой на «Нариманфильме»] //Неделя. - 2020.- 4 сентября.- С.19.

818. Фильм «Фарида» получил две награды на кинофестивале в Москве: [работа режиссера К.Лагутиной, снятой на «Нариманфильме»] //Ежедневные новости. - 2020.- 11 сентября.- С.10.

 

ТЕАТР

819. Гусейнзаде, Р. Из Баку в Каир-без слов: Треугольник, квадрат, круг и девушка едут покорять Египет...: [о спектакле «Маска» режиссера Б. Ханызаде в Театре Пантомимы] //Каспiй. - 2020.- 5-11 сентября.- С.13.

 

 

III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПОЭЗИЯ

820. Расулзаде, Н. Визит: [Рассказ] //Каспiй.- 2020.- 19-25 сентября.- С. 15.

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

821.  Азербайджанский писатель получил высшую награду международного литературного конкурса: [автор бестселлера «Человек, лежащий на рельсах» Ровшан Абдуллаоглу на Readers Favorite] //Ежедневные новости.- 2020.- 11 сентября.- С.10.

822. Архивы истории: Ага бек Едигаров-знаток восточной словесности: [о жизни и деятельности просветителя, востоковеда] //Новое время. - 2020.- 2 сентября.- С.13.

823.Наби Хазри-поэт природы: [о жизни и деятельности народного поэта] //Новое время.- 2020.- 23 сентября.- С. 13.

 

 

 

 

 

 

    İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

 

 1. Azad Azərbaycan

 2. Azərbaycan

 3. Azərbaycan müəllimi

 4. Bakı Xəbər

 5. 525-ci qəzet

 6. Cümhuriyət

 7. Elm

 8. Ədalət

 9. Ədəbiyyat qəzeti

 10. Həftə içi

 11. Hərbi And

 12. Hürriyyət

 13. Xalq cəbhəsi

 14. Xalq qəzeti

 15. İki sahil

 16. Kaspi

 17. Kredo

 18. Mədəniyyət

 19. Olaylar

 20. Palitra

 21. Respublika

 22. Səs

 23. Şərq

 24. Unikal

 25. Üç nöqtə

 26. Yeni Azərbaycan

 

 

Список использованных газет

 

 

 1. Азербайджанские известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Каспiй

 6. Наука

 7. Неделя

 8. Новое время

 

 

 

Mündəricat

 

I.Mədəniyyət ....................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və

 

ədəbiyyatşünaslıq haqqında rəhbər materiallar ..........

4

15 sentyabr 1918-ci il – Bakının

 

işğaldan azad olunmasının 102 illiyi ............................

9

II Qarabağ müharibəsi ...................................................

10

Böyük Vətən Müharibəsi – 75 .......................................

10

Əhmədiyyə Cəbrayılov – 100 ........................................

11

“Könüllülər ili” – 2020 ....................................................

13

Kulinariya .........................................................................

13

Koronavirus pandemiyası dövründə fəaliyyət ...........

14

İnsan hüquqları ................................................................

14

Multikulturalizm.................................................................

14

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar .........................

15

Mədəni əlaqələr ................................................................

15

Saraylar, Mədəniyyət Evləri və

 

İstirahət Parkları ................................................................

18

Kitabxana işi .....................................................................

19

Muzey işi ...........................................................................

21

Tarix və mədəniyyət abidələri ........................................

22

II. İncəsənət ......................................................................

25

Rəngkarlıq .........................................................................

26

Səttar Bəhlulzadə – 100 ...................................................

28

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ............................................

28

Heykəltəraşlıq ...................................................................

29

Bədii fotoqrafiya ...............................................................

29

Musiqi ................................................................................

29

18 sentyabr – Milli Musiqi  Günü

 

Üzeyir Hacıbəyli – 135 .....................................................

34

Müslüm Maqomayev – 135 ............................................

37

Xalq yaradıcılığı ...............................................................

37

Balet və Rəqs ....................................................................

38

Kino ...................................................................................

38

Teatr ...................................................................................

41

İftixar Piriyev – 60 ..........................................................

44

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı ............

44

III. Bədii ədəbiyyat ..........................................................

45

Şeirlər .................................................................................

45

Hekayələr.Nağıllar ...........................................................

50

Esselər ................................................................................

51

Poemalar ...........................................................................

52

Novellalar. Oçerklər. Felyetonlar ....................................

52

Romanlar ...........................................................................

52

IV. Ədəbiyyatşünaslıq ....................................................

53

Ədəbi yekunlar-2019 ........................................................

70

Nəriman Nərimanov-150 .................................................

72

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150 .............................

73

Cəlil Məmmədquluzadə –110 .........................................

73

Mirzə Ələkbər Sabir – 110 ...............................................

74

Fikrət Qoca – 85 ..............................................................

74

Şəddad Cəfərov –  80 ....................................................

75

Ədəbi əlaqələr ...................................................................

75

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı ..............................

93

 

 

Содержание

 

I.Культура ..........................................................

79

Руководящие материалы по культуре,

 

Искусству и литературоведению .................

79

Ахмедия Джебраилов – 100 ..........................

79

Мультикультурализм ....................................

79

Культурные связи ............................................

80

Фонд Гейдара Алиева ....................................

82

Ко дню рождения президента

 

Фонда Гейдара Алиева ..................................

82

Информационное дело. Реклама .................

83

Дворцы и Дома Культуры.

 

Парки культуры и отдыха ..............................

84

Памятники истории и культуры .................

84

Музейное дело .................................................

85

Библиотечное дело ..........................................

86

II. Искусство ....................................................

86

Изобразительное искусство .........................

86

Графика ..........................................................

87

Декоративно-прикладное искусство .........

87

Художественная фотография .......................

88

Музыка .............................................................

88

День национальной музыки .........................

88

Эстрада. Цирк  ..................................................

89

Танцы. Балет .....................................................

89

Кино ....................................................................

90

Театр ...................................................................

91

III. Художественная литература ..................

92

Поэзия ...............................................................

92

IV. Литературоведение ..................................

92

Список использованных газет ......................

94

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

Sentyabr
- 2020

 

                                

                    

 

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z.Hüseynova

Korrektor:

A.Əhmədova

 

 

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 6, 1 ç.v.

Sifariş: 35

Çapa imzalanmışdır: 02.10.2020

Tirajı 150

Pulsuz