“Azərbaycan uşaq təsviri sənəti” işıq üzü görüb

 

KİTABIN TƏQDİMATI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ 12 YAŞLI RƏSSAM CAVİDAN ƏHMƏDOVUN FƏRDİ SƏRGİSİ AÇILIB

 

Azərbaycanda nəşriyyat fəaliyyəti ilə məşqul olan yeganə qaleriyaAbşeron” Rəsm Qaleriyası yeni mövsümə müxtəlif kitab layihələrinin həyata keçirilməsi ilə başlayıb. Yaxın günlərdə qaleriyanın 3 dildə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan uşaq təsviri sənəti” kitabı işıq üzü görüb. Kitabda 94 nəfər yeniyetmə uşaq rəssamın yaradıcılığı təhlil olunaraq, istedadlı uşaqlarla bağlı metodları, xarici ölkələrin təcrübəsi nümunə göstərilib. Kitabda yer alan yeniyetmə rəssamlardan 12 yaşlı Cavidan Əhmədovun da fərdi sərgisi açılıb. Fərdi sərgidə yeniyetmə rəssamın müxtəlif texnikalarla işlənmiş 53 rəsm tablosu nümayiş etdirilir. “Abşeron” qalereyasındakı sərgi Cavidanın ilk fərdi sərgisidir. Lakin yeniyetmə rəssam respublikada, habelə xarici ölkələrdə keçirilən müsabiqə-sərgilərin daimi iştirakçısıdır. Hazırda C.Əhmədov təcrübəli pedaqoq Dilarə Atakişiyevanın rəsm studiyasında təsviri sənətin sirlərini öyrənir. Cavidan Əhmədov təsviri sənətin müxtəlif janrlarında (natürmort, portret,mənzərə) uğurla çalışır maraqlı kimpozisiyalar yaratmağa müvəffəq olur. Mənzərə janrında çəkdiyi işlərdən “Qızıl qübbələr”, “İçəri şəhər, Məhəmməd məscidi”, “Kənd mənzərəsi, “Payız” kompozisiyası olduqca baxımlıdır. Yeniyetmə rəssamın ən sevimli janrı isə, natürmortdur. Cavidanın “Dolçada çiçəklər”, “Fırçalarla natürmort”, “Sirkə şüşəsi ilə natürmort”, “Solğun çiçəklər”, “Armudlarla natürmort”, “Mətbəxdə natürmort” rəsmləri tamaşaçıların diqqətini cəlb edən əsas əsərlərdəndir. Ekspozisiyada çoxfiqurlu kompozisiyalara da geniş yer ayrılıb. “Eramızdan milyon il əvvəl”, “İtlə gəzinti”, “Xeyirxah cin”, “Günəş altında ilan”, “Çətirlə gəzinti” başqa rəsmləri bu qəbildən olan əsərlərdir. Cavidan Əhmədovun yaradıcılığında diqqəti onun inadı, rəsmlə fasiləsiz məşğul olması, stabil inkişafı cəlb edir. “Abşeron” qaleriyasındakı ekspozisiyada yeniyetmə rəssamın müxtəlif illərdə yaratdığı kompozisiyalar nümayiş etdirilir. Yaradıcının ilk dövründən tutmuş ta son aylara qədər çəkdiyi əsərlərin müqayisəsi Cavidanın son dövrlərdə yaradılmış rəsmlərinin daha da uğurlu olduğunu göstərir. C.Əhmədovun “Azərbaycan uşaq təsviri sənəti” kitabına daxil edilmiş 2 rəsmi – “İtlə gəzinti” “Armudlarla natürmort” kompozisiyaları da sənətsevərlərə təqdim olunub.

 

 

GÜNEL

 

525-ci qəzet.- 2010.-14 noyabr.- S.17.