ÜRƏKLƏRDƏ QALAN İZ...

İnsan dünyaya gələndə Allah-Təala ona öz payını verir. Bu pay istedad sayılır. Yəni istedadı olan adam müəyyən zaman kəsiyindən sonra o dəqiqə üzə çıxır. İstəyir şair olsun, istəyir musiqiçi olsun, istəyir rəssam olsun. Amma gərək istedadı da itib-batmağa və məhv olmağa imkan verməyəsən...

Burdakı uşaqlar ilk baxışdan adama elə gəlir ki, tay-tuşlarından fərqlənmirlər. Amma bir balaca onlara yaxın olanda, ürəklərinin səsini eşidəndə, qəlblərinin döyüntüsünə qulaq asanda nəyə qadir olduqlarını o dəqiqə hiss edirsən. Yeniyetmə bir oğlan tarı sinəsinə sıxıb elə gözəl çalır ki, adamın ürəyinin "sarı sim"inə toxunur. Başqa bir uşaq isə qarmonda məlahətli bir musiqi səsləndirir. Kamançanın, nağaranın səsi bir-birinə qatışıb ətrafa yayılır. İlk baxışdan hər şey sənə çox gözəl gəlir. Musiqi adamın damarına, ordan da ürəyinə axır...

Füzuli rayonundakı Mahmudlu-1 Uşaq Musiqi məktəbində tar, qarmon, səs, fortopiano, kamança, nağara şöbələri fəaliyyət göstərir. Əlbəttə, indi musiqi məktəbləri çoxdur. Amma ən çox adamın diqqətini cəlb eləyən o musiqi məktəbində dərs deyən müəllimlər və orda oxuyan uşaqlardı. Qarabağ musiqinin beşiyi olduğuna görə, burda yeniyetmələr və gənclər arasında musiqiyə maraq digər bölgələrdən fərqlənir. Çünki balaca uşaqlar da ağlayanda sanki muğam üstündə ağlayırlar. Allahın verdiyi bu istedad zaman-zaman parlayanda daha gözəl olur.

Uşaq musiqi məktəbinin direktoru Rasim Şamxalov deyir ki, cəbhə bölgəsində yaşasaq da, uşaqlarımızın musiqiyə çox böyük marağı var. Kənd şəraitində musiqi məktəbinin 2 böyük salonu və 16 otağı fəaliyyət göstərir. Burda uşaqların musiqinin sirlərinə yiyələnməsi üçün lazımi şərait yaradılıb. Üstəlik də məktəbimizdə 15 piano, 8 qarmon, 6 da tar aləti var. Bu musiqi alətlərində uşaqlarımız hər gün məşğul olur və yeni əsərlər üzərində işləyirlər. Tar şöbəsində təhsil alan Nadir Mirzəyev (müəllimi Şəfa Həsənov) çox istedadlı bir gəncdir. Belə gənclər artıq zaman-zaman yetişir və müsabiqələrdə öz istedadlarını göstərirlər. Hiss olunur ki, gənclərimizin musiqiyə böyük marağı var. Qarmon müəllimlərimiz Ramil Tağıyev və Hikmət Fərəcov uzun müddətdir ki, uşaqlara musiqinin sirlərini öyrədirlər. Təbii ki, müəllim yaxşı olanda onun şagirdi də üz ağardır. Bu gün məktəbimizdə 40 müəllim işləyir və onlar 200-ə yaxın yeniyetmə və gəncə musiqi dərsi öyrədir.

Bu məktəbdə şirin səsi olan və gözəl ifaçılıq mədəniyyətinə yiyələnən Orxan Nuşirəvanov Bakıda keçirilən müsabiqədə mükafata layiq görülüb. Məktəbin yetirməsi Zəfər Əhmədov, Kamran Əhmədov, Büsat Quliyev, Emin Sabitoğlu və Muğan Mətili həmişə müsabiqələrdə fərqləniblər. Onların tarda və qarmonda səsləndirdiyi musiqilər çoxlarının böyük marağına səbəb olub. Bir faktı da qeyd edək ki, məktəbin şagirdləri Füzulidəki hərbi hissələrdə və kəndlərdə tez-tez konsertlər verir və maraqlı proqramla çıxış edirlər. Bu yaxınlarda hərbi hissədə verilən konsert böyük marağa səbəb olub. Səxavət Əsgərovun, Cavid Əliyevin, Ramiz Süleymanovun və Xəyyam Tağıyevin səsləndirdiyi musiqilər rəğbətlə qarşılanıb.

Hər bir musiqi insanın qəlbində təlatüm yaradırsa, onun ürəyində iz qoyursa və ən nəhayət insanların yorğunluğunu canından-qanından çıxarırsa, deməli, ifaçı bax, onda istəyinə nail olur. Yaxşı ifaçılar, yaxşı musiqiçilər isə uşaq musiqi məktəbində yetişməyə, püxtələşməyə və formalaşmağa başlayır. Bu məktəbi bitirən 25 məzun təhsillərini davam etdirərək orta musiqi məktəbində və digər musiqi məktəblərində oxuyurlar. Bu da onu deməyə əsas verir ki, istedadlı tarzən və gözəl müəllim Rasim Şamxalovun çəkdiyi zəhmət hədər getməyib.

Horadiz şəhərindəki Uşaq Musiqi məktəbi də Füzuli rayon mədəniyyətinə öz töhfələrini bəxş edib. Çünki zaman-zaman bu məktəbi bitirən şagirdlərin sorağı sonradan müxtəlif orta ixtisaslı müsiqi məktəbindən və İncəsənət Universitetindən gəlib. 1983-cü ildən Horadizdə fəaliyyət göstərən bu musiqi məktəbinə istedadlı musiqiçi və təcrubəli pedaqoq Azər Cavadov rəhbərlik edir. Elə onun da həyata keçirdiyi böyük işlər sahəsində bu musiqi məktəbi öz ənənələrinə sadiq qalıb və uğurlarını davam etdirir. Bu gün məktəbdə 175 şagird musiqi təhsili alır. Bu musiqi ocağında fortepiano, tar, qarmon, xanəndəlik, nağara və kamança şöbələri fəaliyyət göstərir. Bir qayda olaraq məktəbin şagirdləri Mədəniyyət Nazirliyinin hər il keçirdiyi xor müsabiqəsində iştirak edir. Məktəbin tar ixtisası üzrə 3-cü sinif şagirdi Cavid Məmmədzadə Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi 2-ci ümümrespublika müsabiqəsində tərifnaməyə layiq görülüb. Bu da onu göstərir ki, musiqi məktəbində oxuyan uşaqlara sənətin bütün incəlikləri, nəzəriyyəsi öyrədilir. Fortepianoda çox gözəl müsiqilər səsləndirən 5-ci sinif şagirdi Ülkər Dərgahova (müəllimi Xəyyam Cavadov) istedadlı bir gəncdir. Onun müxtəlif müsabiqələrdə və konsert proqramlarında çıxışı alqışlarla qarşılanıb. Bununla yanaşı, məktəbdə şirin səsə malik olan gənclər də az deyil. Xanəndəlik şöbəsinin 4-cü sinfində oxuyan Kənan Bayramlı (müəllimi Şakir Nəsirov) gözəl muğamlar, təsniflər və mahnılar ifa edir. Onun bir neçə çıxışı alqışlarla qarşılanıb. Məktəbdə eyni zamanda, "Qızıl səslər" vokal qızlar qrupu da fəaliyyət göstərir. Həmin qrupun bir neçə konsertləri olub. Adətən məktəbin yetirmələri Füzuli rayonundakı "N" hərbi hissələrində tez-tez konsertlər verir və maraqlı proqramlarla çıxış eləyirlər. Hərbçilərimiz bu musiqi proqramlarına böyük maraqla qulaq asırlar. Bu musiqini dinləyəndən sonra onlarda vətənpərvərlik ruhu daha da yüksəlir, əsgərlərimizin iç dünyasında xoş ovqat yaranır. Uğurlu çıxışlarına görə, məktəbin musiqi kollektivi "N" hərbi hissəsinin təşəkkürünü qazanıb.

Bir faktı da qeyd edək ki, məktəbi bitirən 35 məzun müxtəlif orta-ixtisas musiqi və eləcə də ali musiqi məktəblərində təhsillərini davam etdirirlər. Məktəbin direktoru Azər Cavadov dedi ki, gələcəkdə daha böyük işlərimiz olacaq. Ona görə də həmin tədbirlərə daha ciddi hazırlaşırıq. Əsas məqsədimiz isə istedadlı gəncləri tapmaq, onları məktəbə cəlb etmək və musiqiyə olan maraqlarını daha da artırmaqdı. İstedadlı gənc məktəb oxumadan, müəllim görmədən heç vaxt istəyinə nail ola bilməz. Elə biz də çalışırıq ki, bu istedadları tapaq, onların üzərində işləyək və sonra da böyük sənət yollarında addımlamaqda gənclərə kömək göstərək.

Nə qədər istedadlı adam olursan ol, müəllim görməsən, kimsə sənin qolundan tutmasa, heç vaxt böyük sənətdə yer tapa bilməzsən. Yer tapsan da iz qoya bilməzsən. İnanırıq ki, hər iki musiqi məktəbində təhsil alan uşaqlar yaxın gələcəkdə musiqi aləmində öz sözünü deyəcək və öz izlərini qoyacaqlar...

Faiq QİSMƏTOĞLU

 

Ədalət.- 2011.- 7 iyul.- S.3.