NDU-da dahi bəstəkarın

yubileyi qeyd edilib

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 23 fevral 2010-cu il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı naminə misilsiz töhfələr verərək müstəsna xidmətlər göstərmiş Üzeyir Hacıbəylinin 125 illik yubileyi layiqincə qeyd edilməkdədir. Naxçıvan Dövlət Universitetində bu münasibətlə təntənəli tədbir keçirildi.

Universitetin rektoru, akademik İsa Həbibbəyli yubiley mərasimini açaraq adıçəkilən sərəncamın dünya şöhrətli bəstəkar, görkəmli musiqişünas alim Üzeyir Hacıbəylinin ədəbi-mədəni irsinə, milli musiqimizə verilən yüksək qiymət kimi dəyərləndirdi. Naxçıvan MR Ali Məclis sədrinin göstərişi ilə müxtar respublikada keçirilən silsilə yubiley tədbirlərinin əhəmiyyətindən danışıldı. Qeyd olundu ki, müasir Azərbaycan professional musiqi sənətinin, Şərqdə ilk operanın banisi, "Leyli Məcnun", "Şeyx Sənan", "Əsli Kərəm", "Koroğlu" kimi operaların, "Ər arvad", "O olmasın, bu olsun", "Arşın mal alan" kimi musiqili komediyaların müəllifi olan Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan milli musiqisi ilə yanaşı, dünya musiqisinə, klassik Avropa bəstəkarlarının əsərlərinə dərindən bələd olmuşdur. İsa Həbibbəyli Üzeyir bəyin elmi bədii-publisistik fəaliyyətindən, konservatoriya tipli ilk milli ali məktəbin yaradıcısı, uzun illər Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Azərbaycan EA İncəsənət İnstitutunun direktoru kimi mühüm vəzifələrdə çalışaraq Azərbaycan incəsənətinin inkişafında əvəzsiz rol oynamasından danışdı. Rektor Naxçıvan Dövlət Universitetinin konservatoriyasında dünya şöhrətli bəstəkarın irsinin tədrisi tədqiqi ilə yanaşı, onun yaradıcılığına da mütəmadi müraciət edildiyini xatırlatdı.

Sonra universitetin Tələbə Opera Studiyası "Arşın mal alan" tamaşası ilə bir daha ürəkləri fəth etdi.

NDU-nun müəllimləri - Soltan bəy obrazının ifaçısı Sərdar Qurbanov, Telli rolunu yaradan Leyla Abbasova, tələbələrdən Şəhriyar Zeynalov (Süleyman), Zeynəb Yusifova (Cahan xala), Ayşən İmanlı (Asya rolunda), Əli Bədiyev (Vəli) bir-birindən yaddaqalan obrazlar canlandırdılar. NDU-nun müəllimi Vahid Məmmədovun dirijorluğu altında universitetin xalq çalğı alətləri orkestrinin tamaşa boyu peşəkar müşayiəti isə əsərə xüsusi rəng qatdı.

Uzun illər nəinki Azərbaycan, eləcə dünya incəsənətinin şedevri sayılan bu komik səhnə əsəri özünün milli koloriti, şux musiqisi, obrazların təbiiliyi ilə hər kəsin ruhunu oxşadı.

 

Mehriban SULTAN

Azərbaycan müəllimi.- 2010.- 26 noyabr.- S.9.