Məktəb mənim ikinci evimdir

Həyatını müəllimliyə həsr edənlər fədakar, doğma xalqına, torpağına sədaqətlə xidmət göstərən insanlardır. Məhz buna görədir ki, bizim hər birimiz qazandığımız bütün uğurlara görə müəllimlərimizə borcluyuq.

 

Dərin bilik, geniş dünyagörüşü şagirdlər qarşısında elmin, biliyin, fənnin, tədris prosesinin cəzbedici qüvvəsini aça bilmək üçün vacibdir. Şagirdlər müəllimin simasında ağıllı, bilikli, düşüncəli, sənətinə vurğun bir insan görməlidirlər. Belə müəllimlərdən biri də Bakıdakı Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Rəsmiyyə Allahverdiyevadır.

Rəsmiyyə müəllim 1951-ci ildə Masallıda anadan olub. Pedaqoji fəaliyyətə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində başlayan R.Allahverdiyeva artıq 40 ildir ki, həmin məktəbə qədəm qoyan balaca şagirdlərə elmlərin əsaslarını öyrədərək onların həyatına bir işıq saçır. Ömrünü təhsilə bağlayan Rəsmiyyə müəllim daim öz üzərində çalışır. Belə ki, o, müxtəlif kurs treninqlərdə iştirak edərək sertifikatlar almış, yeni təlim metodları kurikulumun sirlərinə dərindən yiyələnmişdir. O, ömrünün müdrik çağını yaşayaraq, vurğunu olduğu şərəfli işini inamla davam etdirir.

Rəsmiyyə Allahverdiyevanın dediklərindən: Bir müəllim kimi daim peşəmi sevərək uşaqların təlim-tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirmişəm. Bu məktəb mənim ikinci evimdir. Ömrümün 40 ilini məhz bu divarlar arasında keçirmişəm. İşlədiyim müddətdə məktəblə bağlı acılı-şirinli xatirələrim var. İlk dəfə bu məktəbə qədəm qoyanda, özümü bir müəllim kimi hiss edəndə sevincimin hədd-hüdudu yox idi. İlk işlədiyim dövrlərdə məktəbin internat şöbəsi var idi. İlk sinfim həmin şöbədə 8 şagird ilə olub. O dövrdə istedadlı uşaqlar regionlardan seçilərək bizim məktəbə gəlirdi. Valideynlərindən uzaq olan həmin uşaqlara bir ana kimi qayğı göstərməyə çalışırdım. Hətta onların köynəklərini belə aparıb evdə yuyur, dərsarası tənəffüsdə yaxalıqlarını tikirdim. Bilirsiz, insan seçdiyi peşədən asılı olmayaraq öz sənətinin vurğunu olmalı daim sənətdə yeniliklər axtarmalıdır. Bu gün sürətlə inkişaf edən təhsilimizdəki yeni yanaşmaları, müasir təlim metodları kurikulumun xüsusiyyətlərini öyrənirəm. Təcrübə biliklərimi gənc müəllimlərdən əsirgəmirəm. Məktəbimizdə istər müəllimlər, istərsə şagirdlər arasında qarşılıqlı hörmət mühiti mövcuddur. Direktorumuz Teymur Göyçayev diqqət qayğısını bizlərdən əsirgəmir. Məktəbimizi digər tədris ocaqlarından fərqləndirən bir cəhət şagirdlərimizin gələcəyin musiqiçiləri olmasıdır. Şagirdlərimlə daim fəxr etmişəm. Onları televiziya ekranlarında görəndə çox sevinirəm. Onların hər bir uğurunu öz uğurum hesab edirəm.

Bəli, biz Rəsmiyyə müəllimə bu nəcib xeyirxah işində uğurlar arzulayırıq.

 

 

Niyazi RƏHİMOV

 

Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 13 aprel.- S.8.