Müəllim və şagirdlərin əl işləri sərgidə

Bu günlərdə Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda 28 May - Respublika Gününə həsr olunmuş sərgidə institutun incəsənət, əmək, mülki müdafiə və fiziki tərbiyə kafedrası əməkdaşlarının, Bakı şəhər tam orta məktəb müəllimlərinin və şagirdlərin əl işləri nümayiş etdirilmişdir.

İnstitutun professor-müəllim heyəti, həmçinin qonaqlar sərgi ilə tanış olduqdan sonra rektor, professor Asəf Zamanov bu əlamətdar günün dövlətimiz və dövlətçiliyimizin tarixində mühüm əhəmiyyətindən danışmış, milli mənəvi dəyərlərimizin, tarixi irsimizin, vətənpərvərlik ruhunun əl işlərində əks olunmuş bədii çalarlarından söz açmışdır. O demişdir: hər bir xalqın tarixində elə günlər var ki, onun həqiqi ölçü meyarını zaman və məkan müstəvisində qiymətləndirmək çox çətindir. Çünki bu, millətin və məmləkətin tale məsələsidir. Milli qürur günümüz olan 28 May xalqımızın, dövlətimizin tarixində çox əhəmiyyətli günlərdəndir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 95 ili tamam olur. Bu tarixi gün Azərbaycan xalqının həyatına böyük və əlamətdar hadisə kimi daxil olmuşdur. Şərqdə ilk demokratik dövlət quruluşunu yaratmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti istiqlaliyyətimizi elan edərək xalqımızın müstəqillik əzmini nümayiş etdirmişdir.

Bu bayram hər il ölkəmizdə, o cümlədən bizim institutda böyük təntənə ilə qeyd edilir. Sərgini təşkil etməkdə məqsədimiz də, sizinlə birgə Cümhuriyyət dövrünə bir daha ekskursiya etmək, onun tariximizdəki yeriroluna nəzər salmaqdır. Bununla dövlətimizə və dövlətçiliyimizə sadiqliyimizi, tarixi irsimizə hörmətimizi ifadə etmiş oluruq.

Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişafının, xalqımızın milli oyanışı və dirçəlişi prosesinin məntiqi nəticəsi kimi yaranmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın siyasi şüur səviyyəsinin, intellektual və mədəni potensialının, yüksək istedad və qabiliyyətinin göstəricisi idi. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan edilməsində, Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və fəaliyyət göstərməsində Əlimərdan bəy Topçubaşov, Məmmədəmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev, Nəsib bəy Yusifbəyli, Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski və başqalarının böyük xidmətləri olmuşdur. Bu görkəmli dövlət xadimlərinin, vətənpərvər ziyalıların, peşəkar hərbçilərin adları xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur.

Asəf Zamanov onu da qeyd etmişdir ki, cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, ilk respublika dövründə həyata keçirilən tədbirlər müstəqil dövlətçiliyimizin əsaslarının yaradılması və gələcək inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Demokratik hüquq və azadlıqların bərqərar olması, etnikdini mənsubiyyətdən asılı olmayaraq bütün vətəndaşların hüquqlarının bərabər şəkildə tanınması, hətta bir çox Avropa ölkəsindən daha əvvəl qadınlara seçki hüququnun verilməsi, Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi, təhsil və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət göstərilməsi, nizami milli ordunun, təhlükəsizlik strukturlarının qurulması və sair işlər Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin yürütdüyü siyasətin miqyasını, mahiyyət və məramını əyani şəkildə səciyyələndirir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xüsusən təhsilin, mədəniyyətin, ədəbiyyat və incəsənətin inkişafı ilə yadda qalmışdır. Həmin dövrdə Azərbaycan hökumətinin həyata keçirdiyi tədbirlərdən biri də tədris müəssisələrinin milliləşdirilməsi oldu. 1919-cu il sentyabrın 1-də parlament Azərbaycan Dövlət Universitetinin yaradılması barədə qərar qəbul etdibununla milli ali təhsil ocağının əsası qoyuldu.

Vurğulanmışdır ki, xalqımız yeni tarixi şəraitdə öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Xalq Cümhuriyyətinin ənənələrini əsas tutaraq, müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratdı və inkişaf etdirdi.

Hazırda möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasında demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesi uğurla davam etdirilir. Bu sahədə qazanılmış uğurlar hər birimizdə iftixar hissi yaradır. Respublikamızda siyasi, iqtisadisosial islahatlar həyata keçirilir, ölkə iqtisadiyyatı uğurla inkişaf etdirilir, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün məqsədyönlü işlər görülür. Təhsilə və elmə göstərilən diqqət və qayğı da bu danılmaz həqiqətlərdəndir.

Biz, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixini, onun görkəmli şəxsiyyətlərinin keçdiyi ömür yolu və fəaliyyətlərini dərindən öyrənməli, ideyalarını təbliğ etməli, təcrübələrindən bəhrələnməliyik. Cümhuriyyətin tarixi təcrübəsi göstərir ki, dövlət müstəqilliyini və suverenliyi əldə etmək kifayət deyil, onu həm də bütün vasitələrlə qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır.

Sonda müəllim və şagirdlər öz əl işləri ilə bağlı məlumat verib, sərginin təşkili üçün institut rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirmişlər. Həmçinin qeyd etmişlər ki, bu cür tədbirlərin təşkili müəllim və şagirdlərin qabiliyyət və bacarıqlarının aşkar edilməsinə müsbət təsir edərək, onların bu diqqət və qayğıdan ruhlanıb, yeni-yeni yaradıcılıq uğurlarına imza atmasına şərait yaradacaqdır.

 

BPKİYİ-nin Mətbuat xidməti

Azərbaycan müəllimi.- 2013.- 24 may.- S.4.