Polis haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Polis haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, 11, maddə 611; 2001-ci il, 11, maddə 699, 12, maddə 731; 2002-ci il, 3, maddə 118, 6, maddə 328; 2003-cü il, 1, maddə 22, 8, maddə 424; 2004-cü il, 2, maddə 57, 3, maddə 133; 2006-cı il, 2, maddələr 74, 75, 11, maddə 927; 2007-ci il, 8, maddə 756; 2008-ci il, 4, maddə 251, 7, maddə 602, 8, maddə 696, 10, maddə 883; 2009-cu il, 6, maddələr 399, 401) 29-cu maddəsinin I hissəsinin ikinci abzasında Polisdə xidmətə başlayan andan sözləri Mən, polisdə xidmətə başlayan andan Azərbaycan Respublikasına Azərbaycan xalqına sədaqətlə xidmət etməyə daim sadiq qalmağa, sözləri ilə əvəz edilsin.

 

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 fevral 2010-cu il

 

Azərbaycan.- 2010.-24 fevral.- S. 1.