Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısına əlavələr edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 6, maddə 494; 2009-cu il, 6, maddə 421; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 216 nömrəli fərmanı) ilə təsdiq edilmiş Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısına aşağıdakı məzmunda 12.4-cü 12.5-ci bəndlər əlavə edilsin:

12.4. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müşaviri

12.5. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin köməkçisi".

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 mart 2010-cu il

 

Azərbaycan.- 2010.- 16 mart.- S. 1.