“BAYTARLIQ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ” VƏ “FİTOSANİTAR NƏZARƏTİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN

FƏRMANI

 

“Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 4 dekabr tarixli 926-IIIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, ¹ 11, maddə 1011; 2008-ci il, ¹ 8, maddə 718; 2009-cu il, ¹ 8, maddə 630) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.22-ci bənd çıxarılsın;

1.2. 2.2-ci bənddən “14.8-ci (ikinci cümlədə),” sözləri çıxarılsın;

1.3. 3.1.6-cı bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.1.6. nəqliyyatda dövlət baytarlıq nəzarəti xidməti onun tabeliyində olan nəqliyyat baytarlıq nəzarəti məntəqələri;”;

1.4. 3.2.6-cı bənddən “dövlət sərhəd baytarlıq nəzarəti məntəqələrininsözləri çıxarılsın.

2. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 441 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, ¹ 8, maddə 667; 2007-ci il, ¹ 6, maddə 613) aşağıdakı əlavələr dəyişikliklər edilsin:

2.1. 1.8-ci bənddə “idxalına ixracınasözlərindən sonra “təkrar ixracınasözləri əlavə edilsin, “ərazisindən tranzit” sözləri “ərazisində” sözü ilə əvəz edilsin “idxal karantin icazəsinin” sözlərindən sonra “, təkrar ixracat fitosanitar sertifikatının” sözləri əlavə edilsin;

2.2. 1.9-cu bənddə “gətirilən Azərbaycan Respublikasından aparılan karantin nəzarətində olan materiallara, o cümlədən baqajlarda, poçt bağlamalarında sərnişinlərin əl yüklərində gətirilən bitki bitkiçilik məhsullarına” sözləri “gətirilmiş respublikadan aparılması nəzərdə tutulan karantin nəzarətində olan materiallara” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. 3.1.6-cı bənddən “, dövlət sərhəd fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin” sözləri çıxarılsın.

 

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 mart 2010-cu il.

 

Azərbaycan. - 2010.- 16 mart. - S. 1.