2009-cu il oktyabrın 30-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti Çexiya Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi, elmi-texniki mədəni əməkdaşlıq haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

 

1. 2009-cu il oktyabrın 30-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti Çexiya Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi, elmi-texniki mədəni əməkdaşlıq haqqında Saziş" təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən Sazişin həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görsün.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə Çexiya Respublikası Hökumətini xəbərdar etsin.

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 mart 2010-cu il

 

Azərbaycan.- 2010.-  18 mart.- S.  2.