Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyevin Belarus Respublikasının Prezidenti A.Q.Lukaşenkonun Birgə Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyevin Belarus Respublikasının Prezidenti A.Q.Lukaşenkonun 2009-cu il noyabrın 12-də Minsk şəhərində imzalanmış Birgə Bəyannaməsi təsdiq edilsin.

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 fevral 2010-cu il

 

Azərbaycan.- 2010.-  18 mart.- S.  2.