Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli 634 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı"na əlavə edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli 634 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, 9, maddə 872; 2008-ci il, 3, maddələr 169, 186, 5, maddə 364, 6, maddələr 483, 504, 12, maddə 1057; 2009-cu il, 2, maddələr 59, 69, 73, 5, maddə 321, 6, maddə 421) ilə təsdiq edilmiş "İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı"na aşağıdakı məzmunda 14-cü bənd əlavə edilsin:

"14. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi adından:

14.1. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 77-ci, 85.0.4-cü, 107-ci, 114-cü, 115-ci, 144-cü, 196.0.3-196.0.6-cı, 253-1-ci, 302-304-cü, 316-cı maddələrində 71-ci, 76-cı, 85.0.1-ci, 85.0.2-ci, 85.0.8-ci, 85.0.9-cu, 85.0.10-cu, 115-1-ci, 144-1-ci maddələrində, 155.1.9-cu, 159-cu, 161.1-ci, 196.0.1-ci, 301.0.7-ci, 301.0.8-ci, 320-ci, 320-1-ci, 321-ci maddələrində (öz səlahiyyətləri daxilində) nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə - fövqəladə hallar naziri, nazirin birinci müavini nazirin müavinləri;

14.2. Məcəllənin 144-cü 144-1-ci maddələrində (öz səlahiyyətləri daxilində) nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə - Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyinin rəisi, onun müavinləri;

14.3. Məcəllənin 253-1-ci, 302-304-cü 316-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə - Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəisi, onun müavinləri, müvafiq ərazi regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarələrinin rəisləri;

14.4. Məcəllənin 77-ci 107-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Nüvə Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi adından, 85.0.4-cü, 114-cü, 115-ci maddələrində 71-ci, 76-cı, 85.0.1-ci, 85.0.2-ci, 85.0.8-ci, 85.0.9-cu, 85.0.10-cu, 115-1-ci, 159-cu, 301.0.7-ci, 301.0.8-ci, 320-ci, 320-1-ci 321-ci maddələrində (öz səlahiyyətləri daxilində) nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi adından, 196.0.3-196.0.6-cı maddələrində 161.1-ci, 196.0.1-ci maddələrində (öz səlahiyyətləri daxilində) nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlərə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi adından Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli 634 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı"nın 1.10-cu bəndində nəzərdə tutulmuş vəzifəli şəxslər baxırlar.".

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 mart 2010-cu il

 

Azərbaycan.- 2010.- 18 mart.- S. 2.