Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin

 əməkdaşlarına "Əməkdar mədəniyyət

işçisi" fəxri adının verilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

 

Azərbaycanda tarixi-mədəni irsin qorunub saxlanılması sahəsində xidmətlərinə görə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının "Əməkdar mədəniyyət işçisi" fəxri adı verilsin:

 

Abdullayeva Faidə Haşım qızı

Əliyeva Mina Əliyulla qızı

Hacıyeva Elmira Qılman qızı

Hacıyeva Gülşən Fərhad qızı

Hüseynova Zemfira Həmid qızı

Məhərrəmov Əliməmməd Hacı oğlu

Nəsirov Musa Müzəffər oğlu

Səfərova Rəna Ağabala qızı

Zəvərov Əmir Yusif Təhsib oğlu

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 22 noyabr 2010-cu il

 

Azərbaycan.- 2010.- 23 noyabr.- S.1.