Azərbaycan Respublikası və Mavritaniya İslam Respublikası arasında 2010-cu il iyulun 15-də Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

 

1. Azərbaycan Respublikası Mavritaniya İslam Respublikası arasında 2010-cu il iyulun 15-də Bakı şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin:

1.1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyi Mavritaniya İslam Respublikasının Ticarət, Ənənəvi Sənaye Turizm Nazirliyi arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş;

1.2. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mavritaniya İslam Respublikasının Kəndlərin İnkişafı Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu sərəncamın 1.1-1.2-ci bəndlərində göstərilən sənədlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görsün.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu sərəncamın 1.1-1.2-ci bəndlərində göstərilən sənədlərin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə Mavritaniya İslam Respublikası tərəfini xəbərdar etsin.

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2010-cu il

 

Azərbaycan.- 2010.- 3 oktyabr.- S.  2.