Azərbaycan diasporunun inkişafındakı xidmətlərinə görə təltif olunmuş bir qrup şəxsə mükafatlar təqdim edilmişdir

 

İyulun 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi və Azərbaycan diasporunun inkişafı, eləcə də elm, mədəniyyət, incəsənət, jurnalistika, bədən tərbiyəsi və idman sahələrindəki xidmətlərinə görə bir qrup şəxsin təltif olunması ilə bağlı 4 iyul tarixli sərəncamlarının icrası ilə əlaqədar təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən mükafatları Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyev təqdim etmişdir.

AzərTAc xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirilən tədbiri açan akademik Ramiz MEHDİYEV mərasimin iştirakçılarını salamlayaraq dedi:

- Azərbaycana gəlmiş, qurultayda iştirak etmiş diaspor nümayəndələrini, bu gün burada iştirak edən insanların hamısını salamlayıram. Sizin hamınıza cansağlığı, gələcək fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Fəaliyyətiniz haqqında dünən cənab Prezident proqram xarakterli nitqində çox ətraflı bəhs etdi, diaspor quruculuğu işinə qiymətini də verdi. Ona görə mənim üzərimə başqa bir missiya düşür. Bildiyiniz kimi, cənab Prezident diaspor nümayəndələrinin bir qrupunu orden, medal və fəxri adlarla təltif edibdir. Onun tapşırığı əsasında mən bu gün bu təltifin bir hissəsini bizim diaspor nümayəndələrinə təqdim etmək istəyirəm.

Bu, çox əlamətdar bir hadisədir. Çünki həqiqətən cənab Prezidentin diqqəti nəticəsində bizim diaspor nümayəndələri hərəsi öz ölkəsində çox səmərəli fəaliyyət göstərirlər, Azərbaycanı təmsil edirlər. Azərbaycanı özləri sevdiyi kimi, çalışırlar ki, yaşadıqları ölkələrin xalqlarına da tanıtsınlar.

Bildiyiniz kimi, son 7-8 ildə Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edib. Bu, hamının gözü qabağında olan geniş bir prosesdir. Bu prosesdə siz iştirak edirsiniz, o mənada ki, Azərbaycanda görülən bütün yaxşı işləri, həyata keçirilən tədbirləri, Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı həqiqətləri yaşadığınız ölkələrdə insanlara çatdırırsınız.

Ümummilli lider Heydər Əliyev 2001-ci ildə I qurultayda çox məzmunlu, çox mənalı çıxış etmişdi. Demək olar ki, o çıxışdan, o qurultaydan sonra Azərbaycan diasporu mütəşəkkil bir xarakter almışdır. Yəni o müddətə qədər, ayrı-ayrı şəxslər işləri aparır, tədbirləri keçirirdilər. Birinci qurultaydan ötən on ildə diaspor təşkilatları uğurlu yol keçib çox böyük təcrübə qazanıbdır.

Mən deyə bilərəm ki, biz Prezident Administrasiyasında bu təşkilatların fəaliyyəti haqqında geniş məlumatlar alırıq. Bu da bizi sevindirir. Ona görə ki, Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti artıq istər-istəməz öz təsirini yaşadıqları ölkələrdə göstərir. Dövlət hökumət qurumları onların fəaliyyətinə, qaldırdıqları məsələlərə öz reaksiyalarını verirlər. Bu da çox yaxşı haldır. Bu mənada ki, Azərbaycanın artıq qüdrətini, gücünü təkcə diaspor təşkilatlarında yox, həmin ölkələrdə hiss edirlər.

Bütün bu işlərə görə cənab Prezident dünən öz nitqində sizin hamınıza təşəkkürünü bildiribdir. Mən bugünkü fürsətdən istifadə edərək hamınızı təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti üçün çox lazımlı işlər gördüyünüzə görə sizin hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da dünən cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, bizim hər birimizdə, hər bir azərbaycanlıda Azərbaycana məhəbbət, sevgi, Azərbaycan haqqında düşünmək hissləri olmalıdır. Əgər biz istəyirik ki, Azərbaycan dövləti dünyada indiyədək qazandığı nüfuzu bundan sonra da artırsın, Azərbaycanı dünyada qabaqcıl, müasir, inkişaf etmiş bir dövlət kimi tanısınlar saysınlar, hamımızda bu hiss, bu sevgi olmalıdır.

Bütün bu işlərin, yenə deyirəm, nəticəsində sizin payınız vardır. Bu, kifayət qədər böyük bir paydır. Bir daha sizin hamınıza təşəkkürümü bildirirəm.

İndi isə icazə verin, öz missiyamı yerinə yetirim cənab Prezidentin sizi təltif etdiyi mükafatları təqdim edim.

 

***

 

Sonra təltif barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2011-ci il iyulun 4-də imzaladığı sərəncamlar oxundu.

Prezident Administrasiyasının rəhbəri xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi Azərbaycan diasporunun inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə təltif olunmuş Eldar Əfəndiyevə "Dostluq" ordenini, 30 nəfərə isə "Tərəqqi" medalını təqdim etdi.

Sonra elm, mədəniyyət, incəsənət, jurnalistika, bədən tərbiyəsi idman sahəsindəki nailiyyətlərinə, Azərbaycan diasporunun inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə təltif olunmuş şəxslərə "Əməkdar elm xadimi", "Əməkdar incəsənət xadimi", "Əməkdar artist", "Əməkdar rəssam", "Əməkdar jurnalist", "Əməkdar mədəniyyət işçisi" fəxri adlarının döş nişanları vəsiqələri təqdim olundu.

Təltif olunanlar onların fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Vurğuladılar ki, bu mükafat onların vahid azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında daha sıx birləşərək xalqımızın tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, milli mənəvi dəyərlərini, eləcə ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin yaşadıqları ölkələrdə təbliği işində daha fəal olmağa ruhlandırmışdır.

Təltif olunanları təbrik edən akademik Ramiz Mehdiyev dedi:

- Biz birlikdə çox gözəl dəqiqələr yaşadıq. Hazırda Azərbaycan diaspor təşkilatlarının sayı 416 olsa da, bu qurumların tərkibində çalışan insanların sayı, əlbəttə ki, minlərlə ölçülür. Əgər Rusiyanı da nəzərə alsaq, bəlkə bir neçə milyondur. Ancaq bütün bu insanların arasından siz cənab Prezident tərəfindən təltif olunmusunuz. Bu, hər birimiz üçün böyük fərəhdir, deyərdim ki, böyük xoşbəxtlikdir. Bu xoşbəxtliyə görə cənab Prezidentə "Sağ ol!" deyirik, ona uğurlar arzulayırıq. Sizin hər birinizi bir daha təbrik edirəm, sizə fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.

 

***

 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

 

 

Azərbaycan.- 2011.- 7 iyul.- S. 4.