Turizmin inkişafı prioritet məsələdir

 

İqtisadi sahədə keçid dövrünün başa çatması Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı yolunda yeni, keyfiyyətcə daha yüksək mərhələnin təməlini qoyub. Ölkəmizdə aparılan uğurlu islahatlar iqtisadiyyatımızın hərtərəfli və çoxşaxəli tərəqqisinə, xalqın rifah halının yüksəldilməsinə, sosial tələbatların daha dolğun ödənilməsinə münbit şərait yaratmışdır. Bunun nəticəsidir ki, ölkənin siyasi və iqtisadi qüdrəti daha da yüksəlib. Azərbaycanda son 8 il ərzində neft sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun da davamlı inkişafı böyük perspektivlərə yol açmışdır. Həmçinin qeyri-neft sektoruna daxil olan prioritet sahələrdən biri kimi turizm ölkə iqtisadiyyatında aparıcı mövqe tutur.

Turizmin inkişaf etdirilməsi mədəniyyət, idman, səhiyyə və digər sosial sahələrin gəlirlərinin artırılmasına geniş imkanlar yaradır. Bu baxımdan turizmin inkişaf səviyyəsi istənilən dövlətdə sosial-iqtisadi, qanunvericilik, təhlükəsizlik və s. sahələrdə dövlət siyasətinin indikatoruna çevrilmişdir.

Ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmizdə turizmin inkişafına diqqət və qayğı ilə yanaşırdı. Bu sahənin dünya standartlarının tələbləri səviyyəsinə yüksəldilməsi üçün mühüm addımlar atırdı. Təsadüfi deyil ki, "2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi nəticəsində ölkədə turizmin inkişafı üçün münbit şərait yaradılmış, beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyanın təmin olunmasının əsası qoyulmuşdur.

Ölkədə turizm siyasətini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev bu sahənin inkişafını vacib istiqamətlərdən biri kimi daim diqqətdə saxlayır. Son illər ölkədə turizm sahəsində mövcud potensialın beynəlxalq aləmdə tanınması istiqamətində, habelə turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsində məqsədyönlü işlər görülmüşdür. Eyni zamanda imzalanan sərəncamlar, qəbul edilən dövlət proqramları Azərbaycanın turizm ölkəsinə çevrilməsində mühüm rol oynayır.

"Azərbaycan Respublikasında 2007-2016-cı illər üçün turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı"nın qəbul edilməsi turizm sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, turizm sərvətlərindən səmərəli istifadə olunması, turizmin ölkə iqtisadiyyatının öncül istiqamətlərindən biri kimi tanınması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Turizmin ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsinə nail olmaq məqsədilə "Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında imzalanan sərəncam da bu sahənin inkişafında yeni, daha məhsuldar mərhələnin başlanğıcını qoydu. Bu sənəd ölkədə turizm sektorunun dünya standartlarına uyğun şəkildə inkişaf etdirilməsinə güclü təkan vermişdir.

Bütün bu tədbirlərin nəticəsidir ki, 2011-ci il ölkəmizdə "Turizm ili" elan edilmişdir. "Turizm ili"nin elan edilməsi gözəl təbiəti, əlverişli coğrafi mövqeyi, mədəni-tarixi irsi, qonaqpərvərliyi ilə seçilən ölkəmizin tezliklə dünyanın turizm mərkəzlərinin birinə çevrilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev demişdir: "Azərbaycan turizm üçün çox cəlbedici ölkəyə çevriləcəkdir. Bizim gözəl təbiətimiz var. Xəzər dənizimiz, gözəl dağlarımız, çaylarımız, meşələrimiz böyük sərvətimizdir. Elə etməliyik ki, 2011-ci ildə turizmin inkişafına böyük təkan verilsin. Hesab edirəm ki, bu məqsədlə 2011-ci ilin "Turizm ili" elan olunması ədalətlidir".

Mədəni-tarixi irs, ləziz mətbəx, yüksək qonaqpərvərlik ənənələri ölkədə turizmin inkişafı üçün böyük perspektivlər açır. Azərbaycan Beynəlxalq Turizm Sərgisinin (AİTF) keçirilməsinin ənənə halını alması dövlətin turizm sənayesinin inkişafına böyük əhəmiyyət verməsini sübut edir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Beynəlxalq turizm sərgisi bütün Xəzəryanı regionun səyahət sənayesinin əsas hadisəsinə çevrilmişdir.

Bundan başqa, ölkənin turizm potensialının zənginliyindən, imkanlarının genişliyindən bəhs edən materiallar dünyanın bir sıra böyük şəhərlərində - İstanbul, Berlin, Moskva, London, Əl-Küveyt, Kiyev, Tbilisi, Daşkənd və digər şəhərlərdə keçirilən sərgilərdə nümayiş etdirilib. Azərbaycanı turizm ölkəsi kimi dünyada tanıtmaq məqsədilə yeni turizm əmtəə nişanının (loqosunun) və turizm sahəsində olan Azərbaycan brendlərinin reklam-təbliğat, məlumat-sorğu fəaliyyətinin canlandırılması, beynəlxalq proqramlar çərçivəsində regional mədəni turizm marşrutlarının yaradılması, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritet istiqamətlərdəndir.

Son illər respublikamızda turizm şirkətlərinin və mehmanxanaların sayının artması, turizm sektorunun dünya standartlarına uyğun səviyyədə inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın dünya turizm bazarına inteqrasiyasını daha da sürətləndirmişdir. Turizmin inkişafı sahəsində həyata keçirilən kompleks tədbirlər çərçivəsində qarşıya qoyulan əsas məqsədlər sırasında turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və genişləndirilməsi, turistlərin istirahəti, onların tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan xidmətlərin müasir standartlara uyğunlaşdırılması kimi amillər dayanır.

Qusar rayonunda "Şahdağ" Milli Parkının ərazisində inşa olunan "Şahdağ" qış-yay xizək kompleksi dağ xizək və digər qış idman növləri ilə məşğul olmaq istəyənlər üçün əlverişli şərait yaradır. Bu tipli turizm obyektlərinin inşa edilməsi Azərbaycanın beynəlxalq turizm ölkəsinə çevrilməsinə stimul yaradır. Bu yaxınlarda turizm obyektləri sırasına dünya standartlarına cavab verən "Kempinski Badamdar" otel kompleksi də daxil oldu. Adı çəkilən otel kompleksinin açılışında iştirak edən dövlət başçısı İlham Əliyev paytaxtda, bütün bölgələrdə yeni, gözəl müasir mehmanxanalar, turizm məntəqələrinın açıldığını önə çəkərək bildirmişdir: "Kempinski otelinin Azərbaycanda fəaliyyətə başlaması çox gözəl hadisədir. Çünki bu otellər dünya miqyasında otellər içində mühüm yer tutur. Bakıda Kempinskinin açılışı eyni zamanda, Azərbaycanın inkişafının göstəricisidir... Bir il ərzində bir şəhərdə beşulduzlu altı otelin, özü də ən məşhur otellər şəbəkəsinə mənsub olan otellərin fəaliyyətə başlaması onu göstərir ki, Azərbaycan sürətlə inkişaf edir".

Bu tip komplekslərin inşa edilməsi ölkənin turizm potensialının beynəlxalq aləmdə tanıdılması və turistlərə göstərilən xidmətin səviyyəsinin yaxşılaşdırılması baxımından önəmlidir.

 

 

Tural ƏHMƏDOV

 

Azərbaycan.- 2011.- 27 iyul.- S.  6.