CNN telekanalında Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinə həsr edilmiş reportaj göstərilmişdir

 

 Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi ədəbi əsərlərdə əks etdirilməklə bərabər, həm də milli xalçaların zəngin naxışlarına hopmuşdur. AzərTAc xəbər verir ki, bu fikirlər CNN telekanalında Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinə həsr edilmiş reportajda səslənmişdir.

Azərbaycanın tanınmış rəssamı, xalça ustası Eldar Mikayılzadə həmin reportajda demişdir: "Xalçaçılıq xalqımızın qədim mədəniyyətidir. Bizim ənənələrin çoxəsrlik tarixi vardır. Mən özümdən əvvəl ucaldılmış nəhəng qalaya yalnız kiçik bir daş əlavə edirəm".

Ustad sənətkar həmin verilişdə söyləyir ki, qədim dövrlərdə Azərbaycanda xalça toxumaqla ailəvi məşğul olurdular, belə ailələrin hər üzvünün məxsusi rolu müəyyən edilmişdi. Reportajda vurğulanır: "E.Mikayılzadə son üç ildə üç xalça yaratmışdır. Bu xalçaların ideyaları ona yuxuda əyan olur. Rəssam öz çətin işini Vətənə və kainata məhəbbətin məhsulu adlandırır".

Reportajda daha sonra qeyd edilir ki, Bakıdakı Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində belə bir fikir mövcuddur ki, ənənələr heç vaxt adilik kimi qəbul edilə bilməz.

CNN telekanalının müxbiri, Azərbaycan haqqında silsilə reportajlar hazırlamış Cim Klensi belə bir sual verir: xalçaçılıq ənənələrini necə qoruyub saxlamaq mümkün olmuşdur?! Axı sovet dövründə əl əməyi mexaniki əməklə əvəz ediləndə bu ənənələr praktiki olaraq itirilmişdi...

Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin direktoru, sənətşünaslıq doktoru, professor Röya Tağıyeva bu fikirlə razılaşaraq deyir: "Sovet dövrü xalçaçılıq sənəti və bu işlə məşğul insanlar üçün o qədər də yaxşı dövr deyildi. Həmin illərdə bir sıra ənənələr itirilmişdir".

Reportajda deyilir: "Xalça muzeyi bu ənənələri dirçəltmək cəhdində mühüm rol oynayır, nəsildən-nəslə ötürülən metodları öyrədir. Azərbaycanda xalça sənəti çoxəsrlik tarixə malikdir. Azərbaycan xalçalarının yaradılması texnikası müasir sərhədləri aşır".

C.Klensi deyir ki, xalça mərkəzi pozitiv enerji mənbəyi hesab edilir. Xalçanın kənarlarında çox vaxt təsvir edilən əjdahalar xalq inancına görə bu daxili enerji mənbəyini qoruyurlar. Rəvayətə görə ağ, tünd göy və xüsusən qırmızı rəng xalça sahibinə uğur gətirir.

R.Tağıyeva demişdir: "Qırmızı rəng xalça sənətində çox populyardır, çünki o, həyatın başlanğıcının rəmzidir. Xalça yaradılması prosesi çox zəhmət tələb edən işdir. Xalçanın bir santimetrinin yaradılmasına bütöv bir iş günü lazımdır".

 

 

Azərbaycan.- 2011.- 23 noyabr.- S.  5.