Azərbaycan xalçaları kitabı Qahirədə ərəb dilində nəşr edilmişdir

 

Azərbaycan Respublikasının Misir Ərəb Respublikasındakı səfirliyindən AzərTAc-a daxil olmuş məlumatda bildirilir ki, YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiş, xalqımızın zəngin daxili aləmini, mədəniyyətini, dünyagörüşünü və gözəllik duyumunu əks etdirən Azərbaycan xalçaları haqqında dolğun və elmi-tədqiqat əsaslı məlumat verən Azərbaycan Dövlət Xalçaçılıq və Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyevanın "Azərbaycan xalçaları" kitabı misirli alim Əbdülrəhman əl-Xəmisinin redaktəsində səfirlik tərəfindən ərəb dilinə tərcümə olunmuş və nəfis tərtibatla nəşr edilmişdir.

Dörd fəsildən ibarət kitabda Azərbaycanın rəngarəng təbiətinin gözəlliklərini vəsf edən xalçalarımızın təkrarolunmaz zərifliyi, yaradıcılıq təxəyyülünün gücü və yüksək sənətkarlığı ilə fərqləndiyi qeyd olunmuş və Azərbaycan xalça mədəniyyətinin tarixi inkişaf dövrləri, xalçaların növləri və çeşniləri, hazırlanma texnologiyası, mənşəyi, üzərində əks olunan rəmzi işarələrin mənası, Azərbaycan xalçalarının yerli tipləri, Bakı, Quba, Gəncə, Qazax və Qarabağ xalçaları haqqında geniş məlumat və elmi baxımdan əsaslandırılmış faktlar əksini tapmışdır.

Oxucunun diqqətini cəlb etmək və Azərbaycan xalçalarının xarakterik xüsusiyyətləri barədə oxucuda aydın və əyani təsəvvür yaratmaq məqsədilə kitabda Azərbaycan xalçalarının çoxsaylı fotoşəkilləri də verilmişdir.

Kitab İsgəndəriyyə Kitabxanasına, Misirin Dövlət Kitabxanasına və aparıcı elmi-tədqiqat və mədəniyyət mərkəzlərinə, universitetlərinə verilmiş, aparıcı ictimai-siyasi xadimlərə və mədəniyyət nümayəndələrinə hədiyyə edilmişdir.

Yaxın vaxtlarda Misirin aparıcı mədəniyyət mərkəzlərində kitabın təqdimatının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

 

 

Azərbaycan.-2011.-27 sentyabr.-S.7.