Xəzər hövzəsində qlobal oyunçu: Azərbaycan iqtisadi artımın tərəqqisini mədəni əlaqələrin inkişafında görür

 

Almaniyanın biznes elitasının üzvləri arasında çox populyar olan nüfuzlu gündəlik "Die Welt" və "Welt kompakt" qəzetlərinin 13 iyul tarixli nömrələrində Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti, ölkəmizin uğurları barədə "Xəzər hövzəsində qlobal oyunçu: Azərbaycan iqtisadi artımın tərəqqisini mədəni əlaqələrin inkişafında görür" sərlövhəli məqalə dərc olunmuşdur.

"Bünövrə mədəni əlaqələrdə mübadilə prosesini sürətləndirir", "Xarici layihələrin dəstəklənməsi" və "Xeyriyyəçiliyə xüsusi diqqət" yarımbaşlıqları altında dərc olunan məqalədə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın xarici ölkələrə səfərlərinə, uşaq bağçalarının sakinləri ilə görüşlərindən birinə, paytaxt Bakının panoramına dair rəngli fotoşəkillər də verilmişdir.

AzərTAc məqalənin xülasəsini təqdim edir.

"Nəzərəçarpan inkişaf özünəməxsus bir inkişafdır: Azərbaycan ötən 20 il ərzində dəyişərək modernləşmə prosesi üçün bir modelə çevrilmişdir", - sözləri ilə başlayan məqalədə diqqətə çatdırılır ki, keçmiş postsovet ölkələrindən biri olan, AvropaAsiya arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycan son illərdə modern və iqtisadi cəhətdən güclü inkişaf edən elə bir energetik mərkəzə çevrilmişdir ki, onun əhəmiyyəti Cənubi Qafqaz və Xəzər dənizi sərhədlərini aşaraq beynəlxalq aləmdə böyük əks-səda doğurmuşdur. Gəlirlərinin hər il 10 faiz artması sayəsində Azərbaycan hazırda dünyada müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu və iqtisadiyyatında çoxsaylı firmaların çalışdığı birinci ünvandır.

Məqalədə deyilir ki, ölkənin dinamik yüksəlişi çərçivəsində cəmiyyətin bütün sahələrində balansın saxlanılması və inkişafın düzgüngeniş istiqamətə yönəldilməsi aydın nəzərə çarpır. İlk növbədə, bu ardıcıllıq özünü Heydər Əliyev Fondunun yerləşdiyi və beynəlxalq dialoqun mərkəzi sayılan Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində büruzə verir. Heydər Əliyev Fondu mədəniyyət, təhsil, elm, texnologiya, ekologiyaidman sahələrində nəzərdə tutulan layihələri fəal dəstəkləyir. Fond öz fəaliyyətini milli və beynəlxalq səpkidə qurur. Hazırda Rusiya, ABŞ, Türkiyə və Rumıniyada Fondun filialları fəaliyyət göstərir. Filialların məqsədi aydın xarakter daşıyır: müxtəlif mədəniyyətlər arasında müştərək maraqlar tapmaq, müasir qloballaşma dövründə birgə yaşamanı təmin etmək. Bu problemin həlli Azərbaycan nümunəsində təqdim olunurbildirilir ki, müxtəlif dünyagörüşü və həyat tərzinin, müxtəlif mədəni və mənəvi, eləcə də dini maraqların kəsişdiyi geostrateji məkanda yerləşdiyinə görə Azərbaycanda Qərb və Şərq mədəniyyətinin harmoniyası özünü aydın şəkildə göstərir.

Ölkələr və xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanı inkişaf etdirməyi, bəşəri mədəni irsi qoruyub saxlamağı özünün prioriteti elan etmiş Heydər Əliyev Fondunun Fransada, İtaliyada və digər xarici ölkələrdə həyata keçirdiyi humanitar layihələrin əhəmiyyətinin vurğulandığı məqalədə deyilir: "Fondun dünyada fəaliyyət göstərən digər fondlardan fərqli olaraq həyata keçirdiyi  layihələrdən nəinki azərbaycanlılar, eyni zamanda, Avropa və Şərqdə yaşayan xalqlar da bəhrələnirlər. Qeyri-hökumət təşkilatı olan bu fond ötən illərdə uşaq evlərinin abadlaşdırılması kimi xeyriyyəçilik fəaliyyətindən başqa digər mühüm layihələr də həyata keçirmişdir. Fond BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər mühüm beynəlxalq qurumlarla birgə təşkil etdiyi forumlarda dünyada savadsızlığın aradan qaldırılması, gender bərabərliyi, uşaq hüquqlarının qorunması, irqidini ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması, humanitar dialoqun, multikulturalizmin, tolerantlığın inkişaf etdirilməsi sahələrində böyük uğurlara imza atmışdır.

Məqalədə Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın bu fikirləri sitat gətirilir: "Müasir dünyanın üzləşdiyi ən böyük çağırış mənəvi dəyərlərin saxtalaşdırılması və onların dəyərsiz ideyalar ilə əvəz olunması problemidir".

İslam ölkəsi olan Azərbaycanda dünyəvi dövlətin qurulduğununbu əsasda beynəlxalq əlaqələrin genişləndirildiyinin vurğulandığı məqalədə bildirilir ki, Heydər Əliyev Fondu UNESCO-nun təhsil proqramlarını dəstəkləyir. Fond "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" layihəsini həyata keçirmişbu təşəbbüs çərçivəsində son illərdə ölkədə müasir avadanlıqla təchiz olunmuş 300-ə yaxın məktəb binası tikilmişdir.

Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycanda ilk neft bumu dövründə yaranmış xeyriyyəçilik ənənələrinin yenidən canlandırdığının diqqətə çatdırıldığı məqalədə Bakının arxitekturasının tanınmaz dərəcədə müasirləşdirildiyi xüsusi vurğulanır.

Məqalə bu fikirlərlə tamamlanır: "Heç bir tərəddüdə yer yoxdur: Xəzər dənizi və Cənubi Qafqaz arasında yerləşən Azərbaycan hazırda inkişaf mərhələsindədir. Azərbaycan hər zaman olduğu kimi, insanların xoşməramlılığı, mədəni irsin qorunması, qədimliyin və müasirliyin mükəmməl harmoniyası əsasında quruculuğun yeni zirvələrinə doğru irəliləyir".

 

 

AzərTAc

 

Azərbaycan.- 2012.- 14 iyul.- S. 4.