YARAT! Müasir İncəsənət Məkanı PARTICIPATE Baku Public Art festivalı çərçivəsində növbəti layihəni təqdim etmişdir

"YARAT!" Müasir İncəsənət Məkanı "PARTICIPATE" Baku Public Art" festivalı çərçivəsində növbəti layihəni təqdim etmişdir. Festival çərçivəsində valideyn uşaqlar Sankt-Peterburqun "P.T.X." yaradıcılıq studiyasının "Ecazkar bestiariy" adlı emalatxanasında olmuşlar.

AzərTAc xəbər verir ki, Zabitlər bağında təşkil edilən emalatxana 5-13 yaş arasında olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

"P.T.X." yaradıcılıq studiyasının sənətkarları Yevqeniya İsayevaMariya Nebesnaya uşaqlara qədim bir sirr açmışlar. Bir vaxtlar, bəlkə min, bəlkə də milyon il əvvəl, bir parkın yerində böyük göl var imiş. Bu adi göl deyilmiş. Onun dibində, sirli mağaranın yanında Sehrli Balıq yaşayırmış. Sehrli olduğundan istənilən arzunu həyata keçirirmiş. Əlbəttə ki, hamısını yox, ancaq atəşli, təmiz, səmimi və gənc qəlbə malik insanların arzularını. İldə bir dəfə, yazın ən qızğın vaxtında uşaqlar sahilə gələr, kiçik kağız parçalarında öz arzularını yazıb qoyarsözsüz ki, onlar həyata keçərmiş. O vaxtdan çox illər keçmişdir. Artıq həmin göl yoxdur. Amma haradasa yerin dərinliklərində, sirli bir mağarada Sehrli Balıq yaşayır.

Möcüzəyə və arzularının həyata keçməsinə inanan uşaqlar özləri ilə evdən gətirdikləri heç kimə lazım olmayan köhnə qəzetlərdən və jurnallardan "tikinti materialı" kimi istifadə etməklə uzaq Sankt-Peterburqdan gəlmiş məşhur "P.T.X." yaradıcı manufakturası ilə birlikdə həmin Sehrli Balığa bu vaxtadək görünməyən bir heykəl ucaltmışlar. Balacalar arzularını "tikinti materialı" olan kağızlara yazmışlar ki, bəlkə o balacaları eşidər və öz möcüzəli bacarığından istifadə edər.

Əlbəttə ki, Sehrli Balıq uşaqların belə çalışmalarını hiss edəcək və onların arzuları həyata keçəcəkdir

 

 

Azərbaycan.-2013.- 7 may.- S.15.