Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

2. Ağdaş rayonu üzrə:

 

1) Cücük və Qaradağlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cücük, Qaradağlı və Malay kəndlərində Qaradağlı bələdiyyəsi;

2) Cüvə və Korarx bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cüvə və Korarx kəndlərində Korarx bələdiyyəsi;

3) Əmirarx və Güvəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əmirarx və Güvəkənd kəndlərində Güvəkənd bələdiyyəsi;

4) Hüşün və Kükəl bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hüşün və Kükəl kəndlərində Kükəl bələdiyyəsi;

5) Xınaxlı və Kotavan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xınaxlı və Kotavan kəndlərində Kotavan bələdiyyəsi;

6) Kotanarx və Nehrəxəlil bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kotanarx və Nehrəxəlil kəndlərində Kotanarx bələdiyyəsi;

7) Qaraoğlan və Pirəzə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraoğlan və Pirəzə kəndlərində Pirəzə bələdiyyəsi;

8) Qarasuqumlaq və Şıxlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarasuqumlaq və Şıxlı kəndlərində Şıxlı bələdiyyəsi;

9) Qobuüstü və Yuxarı Nemətabad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacılar, Qobuüstü, Yeniarx və Yuxarı Nemətabad kəndlərində Qobuüstü bələdiyyəsi;

10) Məşəd və Pirəyir bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gürcüva, Məşəd və Pirəyir kəndlərində Məşəd bələdiyyəsi.

 

3. Ağsu rayonu üzrə:

 

1) Abasxanlı və Kəndoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abasxanlı və Kəndoba kəndlərində Kəndoba bələdiyyəsi;

2) Ağabəyli, Çaparlı, Qiyaslı və Rəhimağalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağabəyli, Çaparlı, Qiyaslı və Rəhimağalı kəndlərində Çaparlı bələdiyyəsi;

3) Ağalarbəyli və Ərəbuşağı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağalarbəyli və Ərəbuşağı kəndlərində Ərəbuşağı bələdiyyəsi;

4) Ağarx, Bozavand və Qarabağlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağarx, Bozavand və Qarabağlı kəndlərində Bozavand bələdiyyəsi;

5) Ağsu, Qaraməmmədli və Ülgüc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağsu şəhərində və Qaraməmmədli, Navahı, Ülgüc kəndlərində Ağsu bələdiyyəsi;

6) Axundlu, Qaravəlli, Məlikçobanlı, Növcü və Yuxarı Növcü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Axundlu, Qaravəlli, Məlikçobanlı, Növcü və Yuxarı Növcü kəndlərində Növcü bələdiyyəsi;

7) Aratlı Curuğlu və Maşadqanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aratlı Curuğlu və Maşadqanlı kəndlərində Aratlı Curuğlu bələdiyyəsi;

8) Bəyimli və Çiyni bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəyimli və Çiyni kəndlərində Çiyni bələdiyyəsi;

9) Bico və Keşdiməz bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bico və Keşdiməz kəndlərində Bico bələdiyyəsi;

10) Cəfərli, Cəlayir və Hacıuşağı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəfərli, Cəlayir və Hacıuşağı kəndlərində Cəlayir bələdiyyəsi;

11) Dəlilər, Muradlı və Təklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəlilər, Muradlı və Təklə kəndlərində Muradlı bələdiyyəsi;

12) Ərəbsarvan və Hacıqədirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəbsarvan və Hacıqədirli kəndlərində Ərəbsarvan bələdiyyəsi;

13) Hacısəmədli və İlxıçı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacısəmədli və İlxıçı kəndlərində İlxıçı bələdiyyəsi;

14) Kalağaylı və Nəmirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kalağaylı və Nəmirli kəndlərində Nəmirli bələdiyyəsi;

15) Kalva və Suraxanı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kalva və Suraxanı kəndlərində Kalva bələdiyyəsi;

16) Qaradağ, Rəhimli və Şahbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaradağ, Rəhimli və Şahbəyli kəndlərində Rəhimli bələdiyyəsi;

17) Qaraqaşlı və Pirhəsənli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraqaşlı və Pirhəsənli kəndlərində Pirhəsənli bələdiyyəsi;

18) Qaraqoyunlu və Musabəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraqoyunlu və Musabəyli kəndlərində Qaraqoyunlu bələdiyyəsi.

 

4. Astara rayonu üzrə:

 

1) Alaşa, Artupa, Səncərədi və Züngüləş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alaşa, Artupa, Səncərədi, Şuvaş və Züngüləş kəndlərində Artupa bələdiyyəsi;

2) Asxanakəran və Motalayataq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Anbuba, Asxanakəran, Azaru, Bəlbay, Bursut, Dəstor, Əkbərməhəllə, Motalayataq, Şıxımpeştə və Vıləparqo kəndlərində Asxanakəran bələdiyyəsi;

3) Bala Şahağac, Kakalos və Kolatan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Şahağac, Kakalos, Kolatan və Qamışovka kəndlərində Kakalos bələdiyyəsi;

4) Burzubənd və Ojakəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Burzubənd, Noyabud, Ojakəran və Vənəşikəş kəndlərində Ojakəran bələdiyyəsi;

5) Deqadi, Sərək, Siyətük və Şuvi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Deqadi, Sekəşan, Səlivə, Sərək, Siyətük, Şuvi və Vəznəş kəndlərində Şuvi bələdiyyəsi;

6) Dolu, Dürriyə, Lomin, Pəlikəş, Sım, Sipiyəpart, Şəvqo və Şümrüd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Avyarud, Çükəş, Diqo, Dolu, Dürriyə, Lomin, Pəlikəş, Sım, Sibiyyət, Sipiyəpart, Şəvqo, Şümrüd və Vovada kəndlərində Pəlikəş bələdiyyəsi;

7) Hamoşam və Toradi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hamoşam, Kamlakan, Klınbi, Reqloba, Rıvadila və Toradi kəndlərində Hamoşam bələdiyyəsi;

8) Qapıçıməhəllə, Məsçitməhəllə, Rudəkənar, Seləkəran və Suparibağ bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qapıçıməhəllə, Məsçitməhəllə, Rudəkənar, Seləkəran və Suparibağ kəndlərində Rudəkənar bələdiyyəsi;

9) Marzəsə, Miki, Rinə, Sığaloni, Siyaku, Şağlazüzə və Vaqo bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bili, Binabəy, Bio, Çüvaş, Giləparqo, Giləşə, Həsin, Qanqalaş, Lələkəpeştə, Liəzi, Lobir, Marzəsə, Miki, Rinə, Sıhəkəran, Sığaloni, Siyakeş, Siyaku, Şağlazüzə, Şıxəməhlə, Taxtanəkəran, Vaqadi, Vaqo və Viləşə kəndlərində Siyaku bələdiyyəsi;

10) Ovala, Şəmətük və Tüləküvan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xıçaso, Ovala, Sipiyaəlfətik, Şəmətük və Tüləküvan kəndlərində Tüləküvan bələdiyyəsi;

11) Pensər və Telman bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Pensər və Telman kəndlərində Pensər bələdiyyəsi.

 

5. Balakən rayonu üzrə:

 

1) Cederovtala və Sarıbulaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağkilsə, Cederovtala, Kilsəbuqov və Sarıbulaq kəndlərində Sarıbulaq bələdiyyəsi;

2) Hənifə və Roçəhməd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Böyüktala, Cincartala, Əyritala, Göyəmtala, Gülüzanbinə, Hənifə, Məlikzadə, Murğuztala və Roçəhməd kəndlərində Hənifə bələdiyyəsi.

 

6. Beyləqan rayonu üzrə:

 

1) Günəş və Örənqala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Günəş və Örənqala qəsəbələrində Örənqala bələdiyyəsi;

2) Xaçınabad və Kəbirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xaçınabad və Kəbirli kəndlərində Kəbirli bələdiyyəsi;

3) Qaradağlı və Yuxarı Çəmənli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaradağlı və Yuxarı Çəmənli kəndlərində Qaradağlı bələdiyyəsi.

 

7. Bərdə rayonu üzrə:

 

1) Arabaçılar və Hacılar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arabaçılar və Hacılar kəndlərində Hacılar bələdiyyəsi;

2) Bala Ərəblər, Ərəblər və Qaraqoyunlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Ərəblər, Ərəblər və Qaraqoyunlu kəndlərində Qaraqoyunlu bələdiyyəsi;

3) Bala Göyüşlü və Böyük Göyüşlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Göyüşlü və Böyük Göyüşlü kəndlərində Böyük Göyüşlü bələdiyyəsi;

4) Bala Qacar və Qullar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Qacar və Qullar kəndlərində Bala Qacar bələdiyyəsi;

5) Bayramlı, Hacıəhmədli və Vəliuşağı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bayramlı, Hacıəhmədli və Vəliuşağı kəndlərində Hacıəhmədli bələdiyyəsi;

6) Birinci Qaradəmirçi və İkinci Qaradəmirçi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Qaradəmirçi və İkinci Qaradəmirçi kəndlərində Birinci Qaradəmirçi bələdiyyəsi;

7) Böyük Qacar, Hüseynbəyli və Xanxanımlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Böyük Qacar, Hüseynbəyli və Xanxanımlı kəndlərində Böyük Qacar bələdiyyəsi;

8) Cicimli, Qayalı və Seyid Yusifli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cicimli, Qayalı və Seyid Yusifli kəndlərində Seyid Yusifli bələdiyyəsi;

9) Cumalar, Hacıbəyli və Kafarlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cumalar, Hacıbəyli və Kafarlı kəndlərində Hacıbəyli bələdiyyəsi;

10) Çələbilər və Nifçi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çələbilər və Nifçi kəndlərində Çələbilər bələdiyyəsi;

11) Darğalar və Əliyanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Darğalar və Əliyanlı kəndlərində Əliyanlı bələdiyyəsi;

12) Çəmənli, İmamqulubəyli və Zümürxan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çəmənli, İmamqulubəyli və Zümürxan kəndlərində Zümürxan bələdiyyəsi;

13) Əyricə və Yeni Əyricə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əyricə və Yeni Əyricə kəndlərində Yeni Əyricə bələdiyyəsi;

14) Gülgəzli, Mollaməmmədli və Sərkarlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gülgəzli, Mollaməmmədli və Sərkarlar kəndlərində Gülgəzli bələdiyyəsi;

15) Həsənqaya və Saatlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həsənqaya və Saatlı kəndlərində Həsənqaya bələdiyyəsi;

16) Həsənli, Köbərkənd və Mirzəxan Qaraqoyunlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həsənli, Köbərkənd və Mirzəxan Qaraqoyunlu kəndlərində Mirzəxan Qaraqoyunlu bələdiyyəsi;

17) Hüseynalılar və Qaradırnaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hüseynalılar və Qaradırnaq kəndlərində Hüseynalılar bələdiyyəsi;

18) Xanağalı və Qaradəmirçi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xanağalı və Qaradəmirçi kəndlərində Qaradəmirçi bələdiyyəsi;

19) Xanərəb və Şərəfli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xanərəb və Şərəfli kəndlərində Xanərəb bələdiyyəsi;

20) İkinci Nazırlı və Qazaxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi İkinci Nazırlı və Qazaxlar kəndlərində İkinci Nazırlı bələdiyyəsi;

21) Kərimbəyli və Nəcəfqulubəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kərimbəyli və Nəcəfqulubəyli kəndlərində Kərimbəyli bələdiyyəsi;

22) Kolayır və Mollaisalar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kolayır və Mollaisalar kəndlərində Kolayır bələdiyyəsi;

23) Körpüsındıran, Qasımbəyli və Muğanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Körpüsındıran, Qasımbəyli və Muğanlı kəndlərində Körpüsındıran bələdiyyəsi;

24) Kürdborakı, Hacılı və Şatırlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kürdborakı, Hacılı və Şatırlı kəndlərində Şatırlı bələdiyyəsi;

25) Qarağacı və Mirzəcəfərli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarağacı və Mirzəcəfərli kəndlərində Mirzəcəfərli bələdiyyəsi;

26) Qaraməmmədli və Mirzalıbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraməmmədli və Mirzalıbəyli kəndlərində Mirzalıbəyli bələdiyyəsi;

27) Qarayusifli və Tumaslı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarayusifli və Tumaslı kəndlərində Qarayusifli bələdiyyəsi;

28) Qazıqurdalı və Lək bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qazıqurdalı və Lək kəndlərində Lək bələdiyyəsi;

29) Qəhrəmanlı və Mirasəfli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qəhrəmanlı və Mirasəfli kəndlərində Qəhrəmanlı bələdiyyəsi;

30) Qurdlar və Piyadalar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qurdlar və Piyadalar kəndlərində Piyadalar bələdiyyəsi;

31) Mehdixanlı, Tağılar, Umudalılar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mehdixanlı, Tağılar, Umudalılar kəndlərində Tağılar bələdiyyəsi;

32) Məşədiibişli və Yerliağalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Məşədiibişli və Yerliağalı kəndlərində Məşədiibişli bələdiyyəsi.

 

8. Biləsuvar rayon üzrə:

 

1) Aranlı və Çinarlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aranlı və Çinarlı kəndlərində Çinarlı-Aranlı bələdiyyəsi;

2) Arazbarı və Səmədabad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arazbarı və Səmədabad kəndlərində Səmədabad bələdiyyəsi;

3) Aşağı Cürəli və Muğan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Cürəli və Muğan kəndlərində Aşağı Cürəli-Muğan bələdiyyəsi.

 

9. Cəlilabad rayonu üzrə:

 

1) Abazallı, Babalı və Təklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abazallı, Babalı və Təklə kəndlərində Təklə bələdiyyəsi;

2) Abdullu, Astanlı, Fərzili və Suluçeşmə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abdullu, Astanlı, Fərzili və Suluçeşmə kəndlərində Astanlı bələdiyyəsi;

3) Abışabad, Adnalı və Şiləvəngə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abışabad, Adnalı və Şiləvəngə kəndlərində Şiləvəngə bələdiyyəsi;

4) Ağbulaq, Ağdaş, Axtaxana, Badamağac, Çünzəli, Darılıq, Fətullaqışlaq, Hacıcavadlı, Kövüzbulaq, Oğrubulaq və Vənlik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağbulaq, Ağdaş, Axtaxana, Badamağac, Çünzəli, Darılıq, Fətullaqışlaq, Hacıcavadlı, Kövüzbulaq, Oğrubulaq və Vənlik kəndlərində Ağdaş bələdiyyəsi;

5) Ağusəm, Cəngan, Çinar, Fərəcullalı, Ləzran, Soltankənd və Tahirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağusəm, Cəngan, Çinar, Fərəcullalı, Ləzran, Soltankənd və Tahirli kəndlərində Cəngan bələdiyyəsi;

6) Alaşar, Bəcirəvan, Həziabad, Komanlı və Şıxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alaşar, Bəcirəvan, Həziabad, Komanlı və Şıxlar kəndlərində Komanlı bələdiyyəsi;

7) Albalan, Allahverənli, Hamarqışlaq, Xəlilabad, Xəlilli, İncilli, Qamışlıgöl və Qaraağac bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Albalan, Allahverənli, Hamarqışlaq, Xəlilabad, Xəlilli, İncilli, Qamışlıgöl və Qaraağac kəndlərində Hamarqışlaq bələdiyyəsi;

8) Babaxanlı, Bədirli və Əliqasımlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Babaxanlı, Bədirli və Əliqasımlı kəndlərində Əliqasımlı bələdiyyəsi;

9) Badamağac, Buravar və Şatırlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Badamağac, Buravar və Şatırlı kəndlərində Badamağac bələdiyyəsi;

10) Boyxanlı, Dostallı, Məlikqasımlı, Məşədilər, Novruzallı, Şötüklü və Yusifli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Boyxanlı, Dostallı, Məlikqasımlı, Məşədilər, Novruzallı, Şötüklü və Yusifli kəndlərində Boyxanlı bələdiyyəsi;

11) Cəfərxanlı və Üçtəpə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəfərxanlı və Üçtəpə kəndlərində Üçtəpə bələdiyyəsi;

12) Cəfərli, Çünəxanlı, Həsənli, Məşədi Hüseynli və Zopun bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəfərli, Çünəxanlı, Həsənli, Məşədi Hüseynli və Zopun kəndlərində Zopun bələdiyyəsi;

13) Cəlayir, Lallar və Mirzəli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəlayir, Lallar və Mirzəli kəndlərində Cəlayir bələdiyyəsi;

14) Dələli, Qarakazımlı, Moranlı, Sarxanlı və Zərbəli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dələli, Qarakazımlı, Moranlı, Sarxanlı və Zərbəli kəndlərində Qarakazımlı bələdiyyəsi;

15) Dövlətalıbəyli, Xanılı, İcarə, Kürdlər, Mollalı və Porsava bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dövlətalıbəyli, Xanılı, İcarə, Kürdlər, Mollalı və Porsava kəndlərində Kürdlər bələdiyyəsi;

16) Edişə, Kövüzbulaq və Zəhmətabad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Edişə, Kövüzbulaq və Zəhmətabad kəndlərində Kövüzbulaq bələdiyyəsi;

17) Əliabad, Məşədivəlli və Sərhədabad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əliabad, Məşədivəlli və Sərhədabad kəndlərində Sərhədabad bələdiyyəsi;

18) Əsədli, Ləkin və Musalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əsədli, Ləkin və Musalı kəndlərində Ləkin bələdiyyəsi;

19) Ətcələr, Gülməmmədli, Məmmədcanlı və Şükürlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ətcələr, Gülməmmədli, Məmmədcanlı və Şükürlü kəndlərində Gülməmmədli bələdiyyəsi;

20) Hacıismayıllı, Hasıllı, Sadatlı və Seyidbazar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacıismayıllı, Hasıllı, Sadatlı və Seyidbazar kəndlərində Seyidbazar bələdiyyəsi;

21) Hacıməmmədli, İnili, Qasımbəyli, Mirtəhməzli və Şabanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacıməmmədli, İnili, Qasımbəyli, Mirtəhməzli və Şabanlı kəndlərində Şabanlı bələdiyyəsi;

22) Xanəgah, Pərdi və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xanəgah, Pərdi və Təzəkənd kəndlərində Xanəgah bələdiyyəsi;

23) Qarazəncir və Ocaqlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarazəncir və Ocaqlı kəndlərində Qarazəncir bələdiyyəsi;

24) Maşlıq, Muğan və Söyüdlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Maşlıq, Muğan və Söyüdlü kəndlərində Muğan bələdiyyəsi;

25) Mədətli, Məmmədrzalı və Şorbaçı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mədətli, Məmmədrzalı və Şorbaçı kəndlərində Şorbaçı bələdiyyəsi;

26) Mikayıllı və Qarğılı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mikayıllı və Qarğılı kəndlərində Mikayıllı bələdiyyəsi.

 

10. Daşkəsən rayonu üzrə:

 

1) Alaxançallı və Qaraqullar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alaxançallı, Qaraqullar, Qaratağlar və Şahkərəm kəndlərində Qaraqullar bələdiyyəsi;

2) Astaf, Qabaqtəpə, Pirverdilər, Tapan və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Astaf, Dəvrallı, Gəlinqaya, Güneykənd, Qabaqtəpə, Pirverdilər, Rəsullu, Tapan və Təzəkənd kəndlərində Qabaqtəpə bələdiyyəsi;

3) Daşkəsən qəsəbə və Quşçu qəsəbə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Daşkəsən, Quşçu, Quşçu körpüsü qəsəbələrində və Aşağı Daşkəsən kəndində Daşkəsən qəsəbə bələdiyyəsi;

4) Dəstəfur, Qıyıqlı və Şahvələdli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəstəfur, Qıyıqlı və Şahvələdli kəndlərində Dəstəfur bələdiyyəsi;

5) Əhmədli və Əmirvar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əhmədli, Əmirvar və Qazaxlı kəndlərində Əmirvar bələdiyyəsi;

6) Əhmədli və Mollahəsənli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dardərə, Əhmədli və Mollahəsənli kəndlərində Əhmədli bələdiyyəsi;

7) Xoşbulaq, Qazaxyolçular və Zağalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xoşbulaq, Qazaxyolçular və Zağalı kəndlərində Xoşbulaq bələdiyyəsi;

8) Quytul və Zəylik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Quytul və Zəylik kəndlərində Zəylik bələdiyyəsi.

 

11. Dəvəçi rayonu üzrə:

 

1) Ağalıq, Günəşli, Söhbətli və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağalıq, Daşlıyataq, Günəşli, Xırdaoymaq, Qaraçaylı, Söhbətli, Təzəkənd və Udulu kəndlərində Ağalıq bələdiyyəsi;

2) Ağbaş və Çaraq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağbaş, Çaraq, Güləh, Hacıiskəndərli, Kyünçal, Təkyə və Uqah kəndlərində Ağbaş bələdiyyəsi;

3) Çayqaraqaşlı, Çölquşçu, Hacıqaraqaşlı və Xəlilli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çayqaraqaşlı, Çölquşçu, Hacıqaraqaşlı, Xəlilli, Liman və Sarvan kəndlərində Çölquşçu bələdiyyəsi;

4) Dağ Bilici, Düz Bilici, Xəlfələr və Taxtalar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çinarlar, Dağ Bilici, Düz Bilici, Xəlfələr, Mumlu, Nohurlar, Taxtalar, Yeləkəsən və Zağlı kəndlərində Taxtalar bələdiyyəsi;

5) Dəvəçi və Surra bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəvəçi şəhərində və Surra kəndində Dəvəçi bələdiyyəsi;

6) Əmirxanlı, Qazbabalı və Vələsli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ceyranlı, Əmirxanlı, Qazbabalı, Üzümlü və Vələsli kəndlərində Əmirxanlı bələdiyyəsi;

7) Gəndov və Leyti bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gəndov və Leyti kəndlərində Gəndov bələdiyyəsi;

8) Qələgah, Mollakamallı, Sincanboyad və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qələgah, Ləcədi, Mollakamallı, Sincanboyad və Təzəkənd kəndlərində Təzəkənd bələdiyyəsi;

9) Qorğan, Pirəbədil və Zeyvə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bilici Qorğan, İzmara, Kilvar, Qorğan, Pirəbədil, Sumağava, Sumağava Qazma, Zeyvə və Zöhramı kəndlərində Pirəbədil bələdiyyəsi;

10) Məliklər və Uzunboyad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Məliklər və Uzunboyad kəndlərində Uzunboyad bələdiyyəsi;

11) Padar və Rəhimli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Borbor, Meytablı, Padar və Rəhimli kəndlərində Rəhimli bələdiyyəsi.

 

12. Gədəbəy rayonu üzrə:

 

1) Ağamalı və Nərimankənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağamalı və Nərimankənd kəndlərində Nərimankənd bələdiyyəsi;

2) Arabaçı, İsalı və Mormor bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arabaçı, Cücanlı, Dördlər, Fərzalı, İsalı, Qasımağalı, Mormor, Motudərə və Zamanlı kəndlərində Arabaçı bələdiyyəsi;

3) Çaldaş və Əlinağılar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arısu, Çaldaş, Əlinağılar və Səbətkeçməz kəndlərində Çaldaş bələdiyyəsi;

4) Çay Rəsullu və Düz Rəsullu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəydəmirli, Çay Rəsullu, Düz Rəsullu, Gərməşöylü, Göyəmli, Hüseynqulular, Rəhimli, Təkyemişan və Turşsu kəndlərində Düz Rəsullu bələdiyyəsi;

5) Çobankənd və Novoivanovka bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çobankənd, Novoivanovka və Yenikənd kəndlərində Novoivanovka bələdiyyəsi;

6) Daryurd və Əliismayıllı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəfərli, Daryurd, Əliismayıllı və Nağılar kəndlərində Əliismayıllı bələdiyyəsi;

7) Göyəlli və Şınıx bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Göyəlli, Kollu və Şınıx kəndlərində Şınıx bələdiyyəsi;

8) Kiçik Qaramurad və Parakənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kiçik Qaramurad, Qarovultomba, Leşkər və Parakənd kəndlərində Kiçik Qaramurad bələdiyyəsi;

9) Qaraməmmədli və Poladlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dikdaş, Əmir, Hacıalılar, Heriknaz, Kələman, Kəsəmən, Qaraməmmədli, Qozqaralı və Poladlı kəndlərində Qaraməmmədli bələdiyyəsi;

10) Qoşabulaq, Pərizamanlı və Samanlıq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qoşabulaq, Moruxlu, Pərizamanlı, Rəmə, Samanlıq, Tərs yer və Totuqlu kəndlərində Qoşabulaq bələdiyyəsi;

11) Plankənd və Rüstəm Əliyev bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qalakənd, Plankənd və Rüstəm Əliyev kəndlərində Rüstəm Əliyev bələdiyyəsi.

 

13. Goranboy rayonu üzrə:

 

1) Abbasqulular və Goranboy bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Goranboy şəhərində və Abbasqulular, İrəvanlı, Qarasüleymanlı və Şahməmmədli kəndlərində Goranboy bələdiyyəsi;

2) Cinli Boluslu, Eyvazlılar, Goran və Məşədiqaralar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cinli Boluslu, Eyvazlılar, Məşədiqaralar kəndlərində və Goran qəsəbəsində Cinli Boluslu bələdiyyəsi;

3) Fəxralı və Qurbanzadə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Fəxralı və Qurbanzadə kəndlərində Fəxralı bələdiyyəsi;

4) Hacallı və Qarqucaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacallı, Qarqucaq və Şəfibəyli kəndlərində Qarqucaq bələdiyyəsi;

5) Kələk və Şıxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kələk və Şıxlar kəndlərində Kələk bələdiyyəsi;

6) Qasımbəyli və Qaşaltı Qaraqoyunlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qasımbəyli və Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndlərində Qaşaltı Qaraqoyunlu bələdiyyəsi.

 

14. Göyçay rayonu üzrə:

 

1) Aşağı Qaraməryəm və Dövranlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Qaraməryəm və Dövranlı kəndlərində Aşağı Qaraməryəm bələdiyyəsi;

2) Cəyirli və Kürdəmiş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəyirli, Kürdəmiş, Qubadlı Şıxlı və Türkmən kəndlərində Cəyirli bələdiyyəsi;

3) Çayarxı, Hacalıkənd və Qarabaqqal bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çayarxı, Hacalıkənd və Qarabaqqal kəndlərində Qarabaqqal bələdiyyəsi;

4) Çərəcə və Çərəkə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəyirli, Çərəcə və Çərəkə kəndlərində Çərəkə bələdiyyəsi;

5) Ərəbcəbirli və Mirzəhüseynli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Ərəbcəbirli, İkinci Ərəbcəbirli və Mirzəhüseynli kəndlərində Ərəbcəbirli bələdiyyəsi;

6) Xəlitli və Yeniarx bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacıağabəyli, Xəlitli və Yeniarx kəndlərində Yeniarx bələdiyyəsi;

7) Qaraxıdır, Şəkər və Veysəlli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraxıdır, Şəkər və Veysəlli kəndlərində Şəkər bələdiyyəsi;

8) Qaraməryəm, Qarayazı, Şahsoltanlı və Yekəxana bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraməryəm, Qarayazı, Şahsoltanlı və Yekəxana kəndlərində Qaraməryəm bələdiyyəsi;

9) Qızılağac və Şəkili bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qızılağac, Mollahacılı və Şəkili kəndlərində Qızılağac bələdiyyəsi;

10) Məlikkənd və Şıxbəy bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Məlikkənd, Şıxbəy və Şıxəmir kəndlərində Məlikkənd bələdiyyəsi;

11) Potu və Üngütlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kürd, Potu, Ulaşlı Şıxlı və Üngütlü kəndlərində Potu bələdiyyəsi.

 

15. Göygöl rayonu üzrə:

 

1) Aşıqlı və Üçbulaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşıqlı, Keşkü və Üçbulaq kəndlərində Aşıqlı bələdiyyəsi;

2) Balçılı və Cümşüdlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Balçılı və Cümşüdlü kəndlərində Balçılı bələdiyyəsi;

3) Kərəmli və Şəhriyar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kərəmli və Şəhriyar kəndlərində Şəhriyar bələdiyyəsi;

4) Qarabulaq və Quşçu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarabulaq və Quşçu kəndlərində Quşçu bələdiyyəsi;

5) Mixaylovka və Yeni Zod bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mixaylovka və Yeni Zod kəndlərində Yeni Zod bələdiyyəsi.

 

16. Hacıqabul rayonu üzrə:

 

1) Abdulyan və Kolanı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abdulyan və Kolanı kəndlərində Abdulyan bələdiyyəsi;

2) Ağacanlı və Ələtli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağacanlı, Bürvənd və Ələtli kəndlərində Ələtli bələdiyyəsi;

3) Axtaçı Şirvan, Birinci Meyniman və İkinci Meyniman bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Axtaçı Şirvan, Birinci Meyniman, İkinci Meyniman və Meyniman kəndlərində Meyniman bələdiyyəsi;

4) Atbulaq və Qızılburun bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Atbulaq, Kürdçü və Qızılburun kəndlərində Atbulaq bələdiyyəsi;

5) Birinci Udullu və Şorbaçı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Paşalı, Birinci Udullu, İkinci Paşalı və Şorbaçı kəndlərində Birinci Udullu bələdiyyəsi;

6) İkinci Udullu, Qubalı və Tağılı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi İkinci Udullu, Qubalı və Tağılı kəndlərində İkinci Udullu bələdiyyəsi.

 

17. Xaçmaz rayonu üzrə:

 

1) Ağaşirinoba və Palçıqoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağaşirinoba, Çinartala, Qıraqlı, Manafoba və Palçıqoba kəndlərində Palçıqoba bələdiyyəsi;

2) Ağaverdioba və Həsənqala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağaverdioba, Balaqusarqışlaq və Həsənqala kəndlərində Həsənqala bələdiyyəsi;

3) Ağçay və İlxıçı Həsən Əfəndi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağçay, İlxıçı Həsən Əfəndi və Qarğalıq kəndlərində İlxıçı Həsən Əfəndi bələdiyyəsi;

4) Ağtala və Nərəcan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağtala və Nərəcan kəndlərində Nərəcan bələdiyyəsi;

5) Ağyazı Buduq və Suxtaqalaqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağyazı Buduq və Suxtaqalaqışlaq kəndlərində Ağyazı Buduq bələdiyyəsi;

6) Alıcqışlaq, Qaracik Zeyid və Qaraçaycek bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alıcqışlaq, Qaracik, Qaracik Zeyid, Qaraçaycek, Qədmalıqışlaq və Şıxhaput kəndlərində Qaraçaycek bələdiyyəsi;

7) Arzu və Hacıəlibəy bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arzu qəsəbəsində və Bayoba, Hacıəlibəy kəndlərində Hacıəlibəy bələdiyyəsi;

8) Armudpadar və Yergüc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Armudpadar, Padar, Sərkərli, Üçgünqışlaq və Yergüc kəndlərində Yergüc bələdiyyəsi;

9) Aşağı Ləgər, Digahoba, İdrisoba, Köhnə Xudat və Seyidlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Ləgər qəsəbəsində və Digahoba, Fərzəlioba, İdrisoba, Köhnə Xudat, Seyidlər kəndlərində Köhnə Xudat bələdiyyəsi;

10) Aşağı Zeyid və Çılğır bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Zeyid və Çılğır kəndlərində Aşağı Zeyid bələdiyyəsi;

11) Canaxır və Qobuqıraq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəyqışlaq, Canaxır, Qobuqıraq, Mehrəliqışlaq və Mürsəliqışlaq kəndlərində Qobuqıraq bələdiyyəsi;

12) Cığatay və Qaraçı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cığatay, Çaxmaqlı, Qaraçı, Qaraqaşlı və Laman kəndlərində Qaraçı bələdiyyəsi;

13) Çarxı və Xanlıqoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çarxı və Xanlıqoba kəndlərində Çarxı bələdiyyəsi;

14) Çiləgir və Mürşüdoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çiləgir, Mənçəroba, Mürşüdoba və Sabiroba kəndlərində Mürşüdoba bələdiyyəsi;

15) Əbilyataq, Qarabağlı, Niyazoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əbilyataq, İlxıçı, Qarabağlı, Niyazoba kəndlərində Niyazoba bələdiyyəsi;

16) Həbibkənd və Yeni Həyat bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həbibkənd kəndində və Yeni Həyat qəsəbəsində Yeni Həyat bələdiyyəsi;

17) Hülövlü və Qaradağ Buduq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hülövlü, Qaradağ Buduq, Qaradağlı, Rəhimoba və Ustacəlilli kəndlərində Hülövlü bələdiyyəsi;

18) Ərəb, Qalağan və Sayad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəb, Hacılar, İlxıçı, Keymərəz, Qalağan və Sayad kəndlərində Qalağan bələdiyyəsi;

19) Maqsudkənd və Susayqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Maqsudkənd, Pərdiqıran və Susayqışlaq kəndlərində Susayqışlaq bələdiyyəsi;

20) Qadaşoba, Qımılqışlaq və Mollabürhanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağarəhimoba, Çuxuroba, Hacıisaoba, Qadaşoba, Qımılqışlaq, Maşıoba, Mirzəməmmədqışlaq, Mollabürhanlı və Şıxlar kəndlərində Qımılqışlaq bələdiyyəsi;

21) Nabran və Tel bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dalğalı, Günəşli, Meşəli, Samurçay, Şimal, Turist qəsəbələrində və Nabran, Tel kəndlərində Nabran bələdiyyəsi;

22) Tikanoba, Uzunoba və Yataqoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Baraxum, Xəzərli, Krasnı Xutor, Meçitoba, Şərifoba, Tikanoba, Uzunoba və Yataqoba kəndlərində Uzunoba bələdiyyəsi.

 

18. Xızı rayonu üzrə:

 

1) Fındığan və Xələnc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Fındığan və Xələnc kəndlərində Xələnc-Fındığan bələdiyyəsi.

 

19. İmişli rayonu üzrə:

 

1) Ağcüyür və Bəcirəvan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağcüyür və Bəcirəvan kəndlərində Bəcirəvan bələdiyyəsi;

2) Allahmədətli və Telişli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Allahmədətli və Telişli kəndlərində Telişli bələdiyyəsi;

3) Cavadxanlı və Qaralar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cavadxanlı və Qaralar kəndlərində Qaralar bələdiyyəsi;

4) Çahar, Göhərli və Qaradonlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çahar, Göhərli və Qaradonlu kəndlərində Qaradonlu bələdiyyəsi;

5) Çaxırlı, Xubyarlı və Məzrəli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çaxırlı, Xubyarlı və Məzrəli kəndlərində Məzrəli bələdiyyəsi;

6) Əlyetməzli və Məmmədli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əlyetməzli və Məmmədli kəndlərində Məmmədli bələdiyyəsi;

7) Göbəktala və Şahverdili bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Göbəktala və Şahverdili kəndlərində Göbəktala bələdiyyəsi;

8) Hacıalmuradlı, Xəlfəli və Kürdmahmudlu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacıalmuradlı, Xəlfəli və Kürdmahmudlu kəndlərində Xəlfəli bələdiyyəsi;

9) Xoşçobanlı və Murğuzalılı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xoşçobanlı və Murğuzalılı kəndlərində Xoşçobanlı bələdiyyəsi;

10) Qaraqaşlı və Mürsəlli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraqaşlı və Mürsəlli kəndlərində Qaraqaşlı bələdiyyəsi;

11) Qaravəlili və Mirili bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaravəlili və Mirili kəndlərində Qaravəlili bələdiyyəsi;

12) Məhəmmədli, Rəsullu və Yalavac bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Məhəmmədli, Rəsullu və Yalavac kəndlərində Yalavac bələdiyyəsi;

13) Muradalılı, Nurulu və Otuziki bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Muradalılı, Nurulu və Otuziki kəndlərində Muradalılı bələdiyyəsi;

14) Ölcələr, Soltanmuradlı və Yuxarı Qaralar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ölcələr, Soltanmuradlı və Yuxarı Qaralar kəndlərində Yuxarı Qaralar bələdiyyəsi.

 

20. İsmayıllı rayonu üzrə:

 

1) Ağbulaq və Qoşakənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağbulaq, Gənzə, Qoşakənd və Tubukənd kəndlərində Qoşakənd bələdiyyəsi;

2) Aşıqbayramlı, Hapıtlı, Qarakolluq və Talış bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşıqbayramlı, Hapıtlı, Qarakolluq və Talış kəndlərində Aşıqbayramlı bələdiyyəsi;

3) Birinci Yeniyol, Qaraqaya və Təzəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Yeniyol, Gəndov, İkinci Yeniyol, Köhnədaxar, Qaraqaya, Qərsələ və Təzəkənd kəndlərində Təzəkənd bələdiyyəsi;

4) Bizlan, Maçaxı və Tircan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bizlan, Maçaxı, Tircan və Zərgəran kəndlərində Tircan bələdiyyəsi;

5) Burovdal, Çəndahar və Həftəsov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Burovdal, Çəndahar, Həftəsov və Zarat kəndlərində Burovdal bələdiyyəsi;

6) Buynuz və Topçu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Buynuz, Şirvanmeşə və Topçu kəndlərində Topçu bələdiyyəsi;

7) Cülyan, Müdri, Müdrisə və Vaşa bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cülyan, Dahar, Mulux, Müdri, Müdrisə, Nanıc, Pirəqanım və Vaşa kəndlərində Cülyan-Müdri bələdiyyəsi;

8) Əhən və Qoydan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Duvaryan, Əhən, Ximran və Qoydan kəndlərində Əhən bələdiyyəsi;

9) Ərəkit və Lahıc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Lahıc qəsəbəsində və Bağəli, Ərəkit, Kənəə və Namazgah kəndlərində Lahıc bələdiyyəsi;

10) Gəraybəyli və Xəlilli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əyyubbəyli, Gəraybəyli, Xəlilli və Keşxurt kəndlərində Gəraybəyli bələdiyyəsi;

11) Göytəpə, Xanagah, Qalınçaq və Mücühəftəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Göytəpə, Xanagah, Qalınçaq və Mücühəftəran kəndlərində Qalınçaq bələdiyyəsi;

12) Hacıhətəmli və Kürd Eldarbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gideyli, Hacıhətəmli və Kürd Eldarbəyli kəndlərində Hacıhətəmli bələdiyyəsi;

13) İstisu və Qalacıq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çayqovuşan, İstisu və Qalacıq kəndlərində Qalacıq bələdiyyəsi;

14) Keyvəndi, Pirəbülqasım və Şəbiyan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəhliyan, Bilistan, Keyvəndi, Mingə, Pirəbülqasım və Şəbiyan kəndlərində Keyvəndi bələdiyyəsi;

15) Qalagah və Uştalqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qalagah və Uştalqışlaq kəndlərində Qalagah bələdiyyəsi;

16) Qıçatan və Sulut bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kələzeyvə, Qıçatan, Sərsurə və Sulut kəndlərində Sulut bələdiyyəsi;

17) Quşencə və Zoğallıq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Balik, Enişdibi, Quşencə və Zoğallıq kəndlərində Quşencə bələdiyyəsi;

18) Mücü və Tağlabiyan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kəlfərəc, Mücü və Tağlabiyan kəndlərində Tağlabiyan bələdiyyəsi;

19) Ruşan və Vəng bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ruşan və Vəng kəndlərində Ruşan bələdiyyəsi;

20) Sərdahar və Zərnava bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Zərnava, Müşkəmir, Sərdahar və Zərnava kəndlərində Zərnava bələdiyyəsi;

21) Soltankənd və Uştal bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Soltankənd və Uştal kəndlərində Soltankənd bələdiyyəsi.

 

21. Kürdəmir rayonu üzrə:

 

1) Axtaçı və Qarabucaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Axtaçı və Qarabucaq kəndlərində Axtaçı bələdiyyəsi;

2) Bağman, Böyük Kəngərli və İsmayıllı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bağman, Böyük Kəngərli və İsmayıllı kəndlərində Böyük Kəngərli bələdiyyəsi;

3) Bala Kəngərli, Cəyli, Şahbəyli və Ucarlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Kəngərli, Cəyli, Şahbəyli və Ucarlı kəndlərində Cəyli bələdiyyəsi;

4) Beyi, Xəlsə, Qocalı və Pirəköcə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Beyi, Xəlsə, Qocalı və Pirəköcə kəndlərində Qocalı bələdiyyəsi;

5) Carlı və Quşlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Carlı və Quşlar kəndlərində Carlı bələdiyyəsi;

6) Çərtəyəz və Ərəbxana bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çərtəyəz və Ərəbxana kəndlərində Ərəbxana bələdiyyəsi;

7) Çöhranlı və Yeni Şıxımlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çöhranlı və Yeni Şıxımlı kəndlərində Çöhranlı bələdiyyəsi;

8) Çöl Ərəb və Sor Sor bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çöl Ərəb və Sor Sor kəndlərində Sor Sor bələdiyyəsi;

9) Çöl Qubalı, Ərəb Qubalı və Məhərrəmli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çöl Qubalı, Ərəb Qubalı və Məhərrəmli kəndlərində Ərəb Qubalı bələdiyyəsi;

10) Dayıkazımlı, Qoçulu, Mehdili və Öyləqulu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dayıkazımlı, Qoçulu, Mehdili və Öyləqulu kəndlərində Mehdili bələdiyyəsi;

11) Ərşəli, Garıs Əyribənd və Karrar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərşəli, Garıs Əyribənd və Karrar kəndlərində Karrar bələdiyyəsi;

12) Xırdapay və Qağacılı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xırdapay və Qağacılı kəndlərində Xırdapay bələdiyyəsi;13) Karrar qəsəbə, Xınıslı və Muğanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Karrar qəsəbəsində və Xınıslı, Muğanlı kəndlərində Karrar qəsəbə bələdiyyəsi;

14) Köhünlü, Qaramahmudlu və Şüşün bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Köhünlü, Qaramahmudlu və Şüşün kəndlərində Köhünlü bələdiyyəsi;

15) Qarabucaq qəsəbə, Qarabucaq və Qurdbayram bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarabucaq qəsəbəsində və Qarabucaq, Qurdbayram kəndlərində Qarabucaq qəsəbə bələdiyyəsi;

16) Qaraqocalı və Topalhəsənli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraqocalı və Topalhəsənli kəndlərində Topalhəsənli bələdiyyəsi;

17) Mollakənd və Türkədi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mollakənd və Türkədi kəndlərində Mollakənd bələdiyyəsi;

18) Mürtülü və Təklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mürtülü və Təklə kəndlərində Mürtülü bələdiyyəsi;

19) Sovla və Söyüdlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Sovla və Söyüdlər kəndlərində Sovla bələdiyyəsi.

 

22. Qax rayonu üzrə:

 

1) Ağçay, İlisu və Qaradolaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağçay, İlisu və Qaradolaq kəndlərində İlisu bələdiyyəsi;

2) Almalı, Dəymədağlı və Şıxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Almalı, Dəymədağlı və Şıxlar kəndlərində Almalı bələdiyyəsi;

3) Amanlı, Baydarlı, Qaysarlı, Qazmalar, Qıpçaq, Oncallı və Tanqıt bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Amanlı, Baydarlı, Qıpçaq, Qaysarlı, Qazmalar, Oncallı və Tanqıt kəndlərində Qıpçaq bələdiyyəsi;

4) Aşağı Malax və Qaşqaçay bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Armudlu, Aşağı Malax və Qaşqaçay kəndlərində Qaşqaçay bələdiyyəsi;

5) Böyük Alatəmir, Qarameşə və Meşəbaş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Böyük Alatəmir, Qarameşə və Meşəbaş kəndlərində Böyük Alatəmir bələdiyyəsi;

6) Cəlayir və Sarıbaş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəlayir və Sarıbaş kəndlərində Cəlayir bələdiyyəsi;

7) Çinarlı, Fıstıqlı, Qum və Suskənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çinarlı, Fıstıqlı, Qum və Suskənd kəndlərində Qum bələdiyyəsi;

8) Çudulu, Marsan və Turaclı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çudulu, Marsan və Turaclı kəndlərində Turaclı bələdiyyəsi;

9) Əmbərçay, Əmircan və Qaratala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əmbərçay, Əmircan və Qaratala kəndlərində Əmircan bələdiyyəsi;

10) Güllük və Qapıçay bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Güllük və Qapıçay kəndlərində Güllük bələdiyyəsi;

11) Xələftala, Qaxbaş və Uzuntala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bağtala, Xələftala, Keşqutan, Kiçik Alatəmir, Qaxbaş, Qımırlı və Uzuntala kəndlərində Qaxbaş bələdiyyəsi;

12) İbaxlı və İngiloy Kötüklü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi İbaxlı və İngiloy Kötüklü kəndlərində İngiloy Kötüklü bələdiyyəsi;

13) Qarabaldır, Lələpaşa və Tasmalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarabaldır, Lələpaşa və Tasmalı kəndlərində Tasmalı bələdiyyəsi;

14) Qındırğa, Lələli və Zəyəm bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qındırğa, Lələli və Zəyəm kəndlərində Zəyəm bələdiyyəsi;

15) Qorağan və Şotavar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qorağan və Şotavar kəndlərində Qorağan bələdiyyəsi;

16) Ləkit, Ləkit Kötüklü, Ləkit Malax və Zərnə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ləkit, Ləkit Kötüklü, Ləkit Malax və Zərnə kəndlərində Ləkit bələdiyyəsi.

 

23. Qazax rayonu üzrə:

 

1) Ağköynək və Qarapapaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağköynək və Qarapapaq kəndlərində Ağköynək-Qarapapaq bələdiyyəsi;

2) Canalı və Hüseynbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Canalı və Hüseynbəyli kəndlərində Canalı bələdiyyəsi;

3) Çaylı və Kommuna bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çaylı və Kommuna kəndlərində Çaylı bələdiyyəsi;

4) Dəmirçilər və Ürkməzli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəmirçilər və Ürkməzli kəndlərində Dəmirçilər-Ürkməzli bələdiyyəsi;

5) Qazaxbəyli və Orta Salahlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qazaxbəyli və Orta Salahlı kəndlərində Orta Salahlı-Qazaxbəyli bələdiyyəsi.

 

24. Qobustan rayonu üzrə:

 

1) Bəklə və Nabur bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəklə, Cəngi və Nabur kəndlərində Nabur bələdiyyəsi;

2) Bədəlli və Sədəfli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Üzümçü qəsəbəsində və Bədəlli, Sədəfli kəndlərində Bədəlli bələdiyyəsi;

3) Cəyirli və Çelov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəyirli və Çelov kəndlərində Cəyirli bələdiyyəsi;

4) Çuxanlı və Təklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çuxanlı və Təklə kəndlərində Təklə bələdiyyəsinin təşkil edilməsi;

5) Ərəbqədim, Göydərə və Nardaran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəbqədim, Göydərə və Nardaran kəndlərində Ərəbqədim bələdiyyəsi;

6) Ərəbşahverdi, Qaracüzlü və Qurbançı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çay Qurbançı, Ərəbşahverdi, Qaracüzlü və Qurbançı kəndlərində Qurbançı bələdiyyəsi;

7) Təsi və Yekəxana bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Təsi və Yekəxana kəndlərində Yekəxana bələdiyyəsi.

 

25. Quba rayonu üzrə:

 

1) Afurca və Güləzi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Afurca, Atuc, Aydınkənd, Dalaqo, Fırıq, Güləzi, Xanagahyolu, Xırt, Kunxırt və Ruçuq kəndlərində Güləzi bələdiyyəsi;

2) Ağbil, Əlibəyqışlaq və Mirzəməmmədkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağbil, Əlibəyqışlaq və Mirzəməmmədkənd kəndlərində Ağbil bələdiyyəsi;

3) Alpan, Kürkün və Uzunmeşə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alpan, Kürkün və Uzunmeşə kəndlərində Alpan bələdiyyəsi;

4) Amsar və Ərməki bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alıc, Amsar, Digah və Ərməki kəndlərində Amsar bələdiyyəsi;

5) Amsarqışlaq, Bağbanlı və Barlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Amsarqışlaq kəndində və Bağbanlı, Barlı qəsəbələrində Barlı bələdiyyəsi;

6) Aşağı Atuc və Susayqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Atuc və Susayqışlaq kəndlərində Aşağı Atuc bələdiyyəsi;

7) Aşağı Xuc, Çartəpə, Digah və Xucbala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Xuc, Çartəpə, Digah, Xucbala və Orta Xuc kəndlərində Digah-Xucbala bələdiyyəsi;

8) Aşağı Tüləkəran, Gültəpə, Möhüc, Tülər, Yenikənd və Yuxarı Tüləkəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Tüləkəran, Gültəpə, Möhüc, Tülər, Yenikənd və Yuxarı Tüləkəran kəndlərində Tüləkəran bələdiyyəsi;

9) Bərğov, Gədikqışlaq, İsnovqışlaq, Paşaoba və Vəlvələ bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bərğov, Gədik, Gədikqışlaq, İbrahimhaput, İdrisiqışlaq, İsnovqışlaq, Paşaoba və Vəlvələ kəndlərində Vəlvələ bələdiyyəsi;

10) Cağacıq, Xaruşa, Küçeyi, Talabı və Talabıqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cağacıq, Xaruşa, Küçeyi, Talabı, Talabıqışlaq və Toxmar kəndlərində Talabıqışlaq bələdiyyəsi;

11) Cimi, Gömürdəhnə, Qonaqkənd və Ördüc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qonaqkənd qəsəbəsində və Cimi, Gömürdəhnə, Xaşı, Qarovulüstü, Ördüc, Puçuq kəndlərində Qonaqkənd bələdiyyəsi;

12) Çarxaçu, Xaltan, Muçu, Nütəh, Rəngdar və Utuq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çarxaçu, Xaltan, Muçu, Nütəh, Rəngdar və Utuq kəndlərində Xaltan bələdiyyəsi;

13) Çiçi, Səbətlər və Təngəaltı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çiçi, Qənidərə, Raziyələr, Səbətlər, Sırt Çiçi və Təngəaltı kəndlərində Çiçi-Səbətlər bələdiyyəsi;

14) Dağlı və Qələdüz bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dağlı və Qələdüz kəndlərində Dağlı-Qələdüz bələdiyyəsi;

15) Davudoba, Əliməmmədoba, Ərməkiqışlaq, Gənclər, Hacıhüseynli, Hacıqaib, Küpçalqışlaq və Qımılqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Davudoba, Əliməmmədoba, Ərməkiqışlaq, Hacıhüseynli, Hacıqaib, Küpçalqışlaq, Qımılqışlaq, Mirzəqasım, Novonikolayevka kəndlərində və Gənclər qəsəbəsində Hacıhüseynli bələdiyyəsi;

16) Dəlləkli və Vladimirovka bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəlləkli və Vladimirovka kəndlərində Vladimirovka bələdiyyəsi;

17) Əlik və Qrız bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cek, Əlik, Haputlu, Qrız və Qrızdəhnə kəndlərində Əlik bələdiyyəsi;

18) Əski İqrığ və Quba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Quba şəhərində və Əski İqrığ kəndində Quba bələdiyyəsi;

19) Gəray və Susay bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gəray və Susay kəndlərində Susay bələdiyyəsi;

20) Xanəgah, Qamqam, Püstəqasım və Rustov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bad, Bağçalı, Cadarı, Cindar, Dəhnə, Güneyməhlə, Hacıağalar, Xanəgah, Kələbağ, Qalagah, Qamqam, Məckəxacə, Püstəqasım, Rustov, Sofikənd və Yekdar kəndlərində Rustov bələdiyyəsi;

21) İkinci Nügədi və Pirvahid bələdiyyələrinin əhatə etdiyi İkinci Nügədi və Pirvahid kəndlərində İkinci Nügədi bələdiyyəsi;

22) İqrığ və Qacar Zeyid bələdiyyələrinin əhatə etdiyi İqrığ və Qacar Zeyid kəndlərində İqrığ bələdiyyəsi;

23) İsnov, Qorxmazoba və Zərqava bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aspərəsti, Çayqışlaq, Xaspolad, İsnov, Kələnov, Qasımqışlaq, Qorxmazoba, Mahmudqışlaq və Zərqava kəndlərində Zərqava bələdiyyəsi;

24) Küpçal, Küsnət, Qımıl və Üçgün bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Küpçal, Küsnət, Qımıl və Üçgün kəndlərində Küpçal bələdiyyəsi;

25) Qaraçay və Mirzəqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraçay qəsəbəsində və Mirzəqışlaq kəndində Qaraçay bələdiyyəsi;

26) Qarxun, Söhüb və Zıxır bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Adur, Dalıqaya, Gürdəh, Qarxun, Rük, Söhüb və Zıxır kəndlərində Söhüb bələdiyyəsi;

27) Qəçrəş və Qımılqazma bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Küsnətqazma, Qəçrəş və Qımılqazma kəndlərində Qəçrəş bələdiyyəsi;

28) Nöydün və Şuduq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Nöydün və Şuduq kəndlərində Şuduq bələdiyyəsi;

29) Timiryazev və Zizik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Timiryazev və Zizik kəndlərində Timiryazev bələdiyyəsi.

 

26. Qusar rayonu üzrə:

 

1) Aşağı İmamqulukənd, İmamqulukənd və Suduroba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı İmamqulukənd, İmamqulukənd, Mucuqoba və Suduroba kəndlərində İmamqulukənd bələdiyyəsi;

2) Atlıxan, Avaranqışlaq, Caqarqışlaq, Kuzunqışlaq və Zindanmuruqqışlaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Atlıxan, Avaranqışlaq, Caqarqışlaq, Kuzunqışlaq və Zindanmuruqqışlaq kəndlərində Kuzunqışlaq bələdiyyəsi;

3) Avaran və Xürəl bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Avaran və Xürəl kəndlərində Avaran bələdiyyəsi;

4) Bala Qusar, Bədirqala, Həsənqala və Köhnə Xudat qazmalar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Qusar, Bədirqala, Həsənqala və Köhnə Xudat qazmalar kəndlərində Bala Qusar bələdiyyəsi;

5) Bədişqala və Gündüzqala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bədişqala və Gündüzqala kəndlərində Gündüzqala bələdiyyəsi;

6) Böyük Muruq və Əcəxur bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Böyük Muruq, Əcəxur və Əcəxuroba kəndlərində Əcəxur bələdiyyəsi;

7) Caqar, Kuzun, Laza və Zindanmuruq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Caqar, Çətgün, Kuzun, Laza və Zindanmuruq kəndlərində Kuzun bələdiyyəsi;

8) Cibir və Piral bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cibir və Piral kəndlərində Piral bələdiyyəsi;

9) Çiləgir və Urva bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çiləgir, Urva və Urvaoba kəndlərində Urva bələdiyyəsi;

10) Çubuqlu, Əniqoba, Hiloba, Quxuroba, Ləgərqışlaq və Yasaboba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çubuqlu, Əniqoba, Gicanoba, Hiloba, Xuluqoba, Quxuroba, Ləgərqışlaq və Yasaboba kəndlərində Quxuroba bələdiyyəsi;

11) Düztahir və Gican bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Düztahir və Gican kəndlərində Düztahir bələdiyyəsi;

12) Əvəcük və Köhnə Xudat bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əvəcük və Köhnə Xudat kəndlərində Köhnə Xudat bələdiyyəsi;

13) Gilahoba və Haçatala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gilahoba, Haçatala və Nəcəfkəndoba kəndlərində Gilahoba bələdiyyəsi;

14) Girik, Həzrə və Ləcət bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Girik, Həzrə, Həzrəoba və Ləcət kəndlərində Həzrə bələdiyyəsi;

15) Xuluq və Nəcəfkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Qələnxur, Gilah, Xuluq və Nəcəfkənd kəndlərində Xuluq bələdiyyəsi;

16) Xuray, Suvacal və Yuxarı Ləgər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xuray, Suvacal və Yuxarı Ləgər kəndlərində Xuray bələdiyyəsi;

17) Kufoba, Qaratoba, Qullar, Şirvanovka və Üzdənoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kufoba, Qaratoba, Qullar, Salahoba, Şirvanovka, Torpaqkörpü, Üzdənoba və Zuxuloba kəndlərində Şirvanovka bələdiyyəsi;

18) Qalacıq, Minaxür və Yeni Həyat bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qalacıq, Langi, Minaxür və Yeni Həyat kəndlərində Qalacıq bələdiyyəsi;

19) Qayakənd və Qusar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qusar şəhərində və Qayakənd kəndində Qusar bələdiyyəsi;

20) Quturğan və Sudur bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arçan, Əlix, Kənarçay, Quxur, Quturğan, Sudur və Yerği kek kəndlərində Sudur bələdiyyəsi;

21) Mucuq və Ukur bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mucuq və Ukur kəndlərində Mucuq bələdiyyəsi;

22) Yuxarı Qələnxur, Yuxarı Tahircal və Zuxul bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Yuxarı Qələnxur, Yuxarı Tahircal və Zuxul kəndlərində Yuxarı Qələnxur bələdiyyəsi.

 

27. Lerik rayonu üzrə:

 

1) Ağqışlaq, Durğan, Küman, Laman, Şingədulan və Zenoni bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağqışlaq, Durğan, Küman, Laman, Şingədulan və Zenoni kəndlərində Şingədulan bələdiyyəsi;

2) Almu, Bibiyani, Cəngənəvud, Hamarmeşə, Kıncıvo, Kornədi, Peştətük, Sipyəreqon, Təbrizli və Vizəzəmin bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Almu, Bibiyani, Cəngənəvud, Hamarmeşə, Haran, Kıncıvo, Kornədi, Peştətük, Sipyəreqon, Sivəkəran, Təbrizli və Vizəzəmin kəndlərində Vizəzəmin bələdiyyəsi;

3) Ambu, Barzavu, Blaband, Lüləkəran və Şinəbənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ambu, Barzavu, Blaband, Xəlifəkücə, Lüləkəran, Osnağakücə və Şinəbənd kəndlərində Blaband bələdiyyəsi;

4) Andurma, Anzolu, Çayrud və Rvarud bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Andurma, Anzolu, Çayrud, Piyəkücə, Rvarud və Təngəbin kəndlərində Çayrud bələdiyyəsi;

5) Arta, Çeşman, Zövnə və Züvüc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arta, Çeşman, Zövnə və Züvüc kəndlərində Züvüc bələdiyyəsi;

6) Aran, Boykəndil, Buruq, Ərdəbilə, Kirəvud və Ordahal bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aran, Boykəndil, Buruq, Ərdəbilə, Kirəvud, Lələdulan, Musavar və Ordahal kəndlərində Kirəvud bələdiyyəsi;

7) Aşağı Amburdərə və Kələxan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Amburdərə, Göydərə, Hilədərə, Hüseynabad, Xocadoy, Kələxan, Kəlvəz, Qışlaq, Məhləabad və Yuxarı Amburdərə kəndlərində Kələxan bələdiyyəsi;

8) Babakücə, Küsəkəran, Qələbin, Veri və Veri Əliabadı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Axunahiran, Babakücə, Küsəkəran, Qələbin, Veri və Veri Əliabadı kəndlərində Veri bələdiyyəsi;

9) Biləvər, Bülüdül, Gəndov, Xanəgah və Şivlə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Biləvər, Bülüdül, Geskon, Gəndov, Xanəgah, Kekonu, Osyodərə və Şivlə kəndlərində Osyodərə bələdiyyəsi;

10) Bobla, Bürsülüm və Vov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ancəqov, Bobla, Bürsülüm, Ləkər, Nosovyədi, Vənədi, Vov və Zeynəko kəndlərində Bürsülüm bələdiyyəsi;

11) Bradi, Dəstər və Hamarat bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bradi, Dəstər, Dızdipok və Hamarat kəndlərində Dəstər bələdiyyəsi;

12) Brkandul, Nüvədi və Vistən bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Brkandul, 40-cı kilometr, Nüvədi, Rəzəvül və Vistən kəndlərində Nüvədi bələdiyyəsi;

13) Büzeyir və Pirəsora bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Büzeyir və Pirəsora kəndlərində Pirəsora bələdiyyəsi;

14) Camaşəir, Əliabad, Gürdəsər və Soru bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Camaşəir, Əliabad, Gürdəsər və Soru kəndlərində Əliabad bələdiyyəsi;

15) Cəngəmiran və Pirzəkücə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cəngəmiran və Pirzəkücə kəndlərində Cəngəmiran bələdiyyəsi;

16) Conu, Qəvoy, Loda, Vıjaker və Vılık bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Conu, Hübi, Qəvoy, Qışlaq, Loda, Vıjaker, Vılık və Tülü kəndlərində Conu bələdiyyəsi;

17) Davıdonu, Lərmərud və Nücü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Davıdonu, Haftonu, Lərmərud, Nücü və Vamazğon kəndlərində Nücü bələdiyyəsi;

18) Davradibi, Dico və Tikəband bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Davradibi, Dico, Hücü, Nıso, Təndul, Tikəband və Zardoni kəndlərində Tikəband bələdiyyəsi;

19) Əvilə, Livədirqə, Mastail, Murya və Nüsomurya bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əvilə, Qədimkücə, Livədirqə, Mastail, Murya, Nüsomurya və Yuxarı Bilnə kəndlərində Livədirqə bələdiyyəsi;

20) Günəşli və Noda bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Babagil, Bilnə, Günəşli və Noda kəndlərində Noda bələdiyyəsi;

21) Hıramo və Lerik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Lerik şəhərində və Hıramo kəndində Lerik bələdiyyəsi;

22) Hovil, Qılqılov və Siyov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Akuşəpeştə, Hovil, Xəlifəhoni, Qılqılov və Siyov kəndlərində Siyov bələdiyyəsi;

23) Qosmalıan və Şonaçola bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çökərə, Digah, Divağac, Hiveri, Hoveri, Qələsər, Qosmalıan, Lələhiran, Şonaçola və Tatoni kəndlərində Qosmalıan bələdiyyəsi;

24) Mistan və Rəzgov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Digov, Digovdərə, Halabın, Xəlifəkənd, Mistan, Pirəsora və Rəzgov kəndlərində Mistan bələdiyyəsi;

25) Molalan və Sors bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Molalan və Sors kəndlərində Molalan bələdiyyəsi;

26) Monidigah və Nisli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həzovi, Jindi, Monidigah, Nisli və Pendi kəndlərində Monidigah bələdiyyəsi;

27) Piran və Zərigümaco bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qışlaq, Piran və Zərigümaco kəndlərində Piran bələdiyyəsi.

 

28. Lənkəran rayonu üzrə:

 

1) Aşağı Nüvədi, Kənarmeşə, Küvənil və Seyidəkəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Nüvədi qəsəbəsində və Kənarmeşə, Küvənil, Seyidəkəran, Şilim kəndlərində Aşağı Nüvədi bələdiyyəsi;

2) Bala Şürük və Gərmətük bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Gərmətük qəsəbəsində və Bala Şürük, Kosalar, Velədi kəndlərində Gərmətük bələdiyyəsi;

3) Bəliton, Günəhir və Türkəncil bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəliton, Günəhir, Horavenc, Qodəsə, Şivlik və Türkəncil kəndlərində Günəhir bələdiyyəsi;

4) Bürcəli, Daştatük və Xanbulan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Apu, Bürcəli, Daştatük, Xanbulan, Rəzvan və Sərinbulaq kəndlərində Xanbulan bələdiyyəsi;

5) Cil, Xarxatan və Şağlaser bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cil, Xarxatan və Şağlaser kəndlərində Şağlaser bələdiyyəsi;

6) Darquba, Kərgəlan və Lüvəsər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Darquba, Kərgəlan, Lüvəsər və Səbir kəndlərində Kərgəlan bələdiyyəsi;

7) Daşdalıqcar və Mamusta bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Daşdalıqcar və Mamusta kəndlərində Mamusta bələdiyyəsi;

8) Dıryan, Gəgiran, Köhnə Gəgir və Tuado bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dıryan, Gəgiran, Jidi, Köhnə Gəgir və Tuado kəndlərində Gəgiran bələdiyyəsi;

9) Digah və Şiləvar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Digah və Şiləvar kəndlərində Şiləvar bələdiyyəsi;

10) Əşlə, Qurumba, Narbağı, Rvo və Şovu bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əşlə, Qurumba, Mollakənd, Narbağı, Rvo, Siyablı, Şovu və Təngivan kəndlərində Rvo bələdiyyəsi;

11) Göyşaban və Ürgə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Göyşaban və Ürgə kəndlərində Göyşaban bələdiyyəsi;

12) Haftoni və Ləj bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Haftoni qəsəbəsində və Xanlıqlı, Ləj, Talışlı kəndlərində Haftoni bələdiyyəsi;

13) Hirkan və Parakənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hirkan qəsəbəsində və Parakənd kəndində Hirkan bələdiyyəsi;

14) Xolmili və Şıxakəran bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xolmili və Şıxakəran kəndlərində Xolmili-Şıxakəran bələdiyyəsi;

15) Moğonojoba, Şürük, Türkəkəran və Tütəpeştə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Moğonojoba, Şürük, Türkəkəran və Tütəpeştə kəndlərində Şürük bələdiyyəsi;

16) Separadi və Tükəvilə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Separadi və Tükəvilə kəndlərində Separadi bələdiyyəsi;

17) Səpnəkəran və Yuxarı Nüvədi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mikolan, Səpnəkəran və Yuxarı Nüvədi kəndlərində Səpnəkəran bələdiyyəsi;

18) Siyavar və Vel bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Siyavar və Vel kəndlərində Siyavar bələdiyyəsi.

 

29. Masallı rayonu üzrə:

 

1) Abasbəyli, Allahyarlı, Xəlfələr və Yeyənkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abasbəyli, Allahyarlı, Xəlfələr və Yeyənkənd kəndlərində Yeyənkənd bələdiyyəsi;

2) Ağakişibəyli və Şərəfə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağakişibəyli və Şərəfə kəndlərində Şərəfə bələdiyyəsi;

3) Alışanlı, Birinci Səmədxanlı, Ətcələr və İkinci Səmədxanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alışanlı, Birinci Səmədxanlı, Ətcələr və İkinci Səmədxanlı kəndlərində Səmədxanlı bələdiyyəsi;

4) Aşurlu, Bədəlan, Çayqıraq və Dəmirçi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşurlu, Bədəlan, Çayqıraq və Dəmirçi kəndlərində Bədəlan bələdiyyəsi;

5) Babakücə, Xanalıyan, Ninəlov və Sığdaş bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Babakücə, Xanalıyan, Ninəlov və Sığdaş kəndlərində Sığdaş bələdiyyəsi;

6) Babaser, Boradigah və Mollaoba bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Boradigah qəsəbəsində və Babaser, Mollaoba kəndlərində Boradigah bələdiyyəsi;

7) Bağıroba və Kolatan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bağıroba, Bala Kolatan və Böyük Kolatan kəndlərində Kolatan bələdiyyəsi;

8) Bala Təklə, Çaxırlı, İmanlı, Kəlbəhüseynli və Sarıcəfərli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bala Təklə, Çaxırlı, İmanlı, Kəlbəhüseynli və Sarıcəfərli kəndlərində Çaxırlı bələdiyyəsi;

9) Banbaşı, Binə Xocavar, Böyük Xocavar və Kosagül bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Banbaşı, Binə Xocavar, Böyük Xocavar və Kosagül kəndlərində Banbaşı bələdiyyəsi;

10) Birinci Tiyaqanı, Məmmədoba və Tüklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Tiyaqanı, Məmmədoba və Tüklə kəndlərində Tüklə bələdiyyəsi;

11) Birinci Yeddioymaq, İkinci Yeddioymaq və Qasımlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Yeddioymaq, İkinci Yeddioymaq və Qasımlı kəndlərində Yeddioymaq bələdiyyəsi;

12) Dadva, Digah, İsgəndərli, Masallı və Seybətin bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Masallı şəhərində və Dadva, Digah, İsgəndərli, Seybətin kəndlərində Masallı bələdiyyəsi;

13) Dəlləkli, Əminli, Xallıcalı, Kürdəbazlı, Qarğalıq və Qədirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəlləkli, Əminli, Xallıcalı, Kürdəbazlı, Qarğalıq, Qədirli və Şəhriyar kəndlərində Qarğalıq bələdiyyəsi;

14) Dəlləkoba və Qızılavar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəlləkoba və Qızılavar kəndlərində Qızılavar bələdiyyəsi;

15) Dəmbəlov, İsi, Qəriblər və Şıxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəmbəlov, İsi, Qəriblər və Şıxlar kəndlərində Qəriblər bələdiyyəsi;

16) Əhmədli, Meşəkənarı və Təzə Alvadı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əhmədli, Meşəkənarı və Təzə Alvadı kəndlərində Təzə Alvadı bələdiyyəsi;

17) Ərəb, Hacıtəpə və Xırmandalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəb, Hacıtəpə və Xırmandalı kəndlərində Xırmandalı bələdiyyəsi;

18) Əzizabad, Qodman və Məmmədrzakücə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əzizabad, Qodman və Məmmədrzakücə kəndlərində Qodman bələdiyyəsi;

19) Güllütəpə, Köhnə Zuvand, Tatyanoba, Yeni Zuvand və Yolağac bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əmirtürbə, Güllütəpə, Köhnə Zuvand, Tatyanoba, Yeni Zuvand və Yolağac kəndlərində Güllütəpə bələdiyyəsi;

20) Həsənli, Köcəkli, Məmmədxanlı və Təkdam bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Həsənli, Köcəkli, Məmmədxanlı və Təkdam kəndlərində Həsənli bələdiyyəsi;

21) Hişkədərə və Mişkəmi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hişkədərə və Mişkəmi kəndlərində Hişkədərə bələdiyyəsi;

22) Hüseynhacılı, Kalinovka və Öncəqala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hüseynhacılı, Kalinovka və Öncəqala kəndlərində Kalinovka bələdiyyəsi;

23) Xoşçobanlı, Ləngan, Masallı qəsəbə, Mollahəsənli, Sığıncaq və Təklə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xoşçobanlı, Ləngan, Mollahəsənli, Sığıncaq, Təklə kəndlərində və Masallı qəsəbəsində Təklə bələdiyyəsi;

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 iyun 2009-cu il

 

Azərbaycan.- 2009.- 25 iyul.- S. 2, 3, 4.