Güllələnmiş səsin hekayəti

 

Şair, nasir, publisist, radio-tele jurnalist Gəray Fəzli dünyaya payızda göz açsa da, ad gününü baharda qeyd edərdi. Səbəbi aydın idi. Gəray Fəzli 1941-1945-ci illərin bəşər tarixinin ən dəhşətli müharibəsinin iştirakçısı olmuş və bu savaşda dəfələrlə yaralansa da, salamat qalmışdı. Elə bu münasibətlə də qohum-əqrəbası, yaxınları, qələm dostları hər il mayın 9-da onun yanında olur, dünyaya yenidən gəlməsini bayram edirdilər.

...Gəray Fəzli Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Qax rayonunda boya-başa çatmışdı. Orta məktəbin sonuncu sinfində oxuyarkən dava başlayanda onun 17 yaşının tamamına bir neçə ay qalırdı. Gəncliyin romantik dünyası onu həddən artıq duyğulandırdığından müqəddəs yalan deməyə qərar vermişdi. O, rayonun hərbi komissarına yazdığı ərizədə yaşını bir il çoxaltmış və könüllü olaraq əsgərliyə getmək istədiyini bildirmişdi. Beləliklə də hələ gözaltı elədiyi laləyanaqlı bir qıza "sevirəm" kəlməsini deməyə macal tapmamış Gəray anası Nazlı xanımın xeyir-duası ilə birbaşa cəbhəyə gedir. O, hərbi sirlərə də, snayperlik bacarığına da düşmənlə üz-üzə, səngərlərdə yiyələnir. Dəfələrlə düşmən gülləsinə tuş gəlir. Müalicə üçün arxa cəbhəyə göndərilir. Yaraları sağalmamış yenidən döyüş meydanına qayıdır. Nəhayət, müharibənin sonuna yaxın sağ qolundan və boğazından ağır yaralanır. Beləliklə, məktəb illərində məlahətli səsi ilə ürəkləri fəth edən gəncin təkcə bədəni yox, səsi də gülləbaran edilir.

Gərayın bədənində salamat yer qalmadığından müharibə sona yetməmiş yarımcan halda ordudan buraxılır. O, anasının vəfat etdiyini, bacısının yadların himayəsində olduğunu görəndə düşmən qəlpələrinin sızıltılarını unudur və sanki cəbhədən cəbhəyə düşür. Bu "cəbhədən" də qalib çıxmaq üçün özünü səfərbər edir.

Yaralı əsgər toparlanmağa özündə güc tapdı. Həyatda yeganə doğması olan bacısını özgə himayəsindən "azad" etdi. Orta təhsilini başa vuraraq Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna (indiki N.Tusi adına Universitet) daxil oldu. Oranı bitirib Qax rayonuna təyinat aldı. Rayonun Güllük orta məktəbində əvvəlcə dil-ədəbiyyat müəllimi işlədi. Bir qədər sonra həmin təhsil ocağına direktor təyin edildi. Soy adı Alimov olan kənd müəllimi atası Fəzli kişinin adını özünə təxəllüs götürdü. Elə həmin illərdə respublika mətbuatında dərc olunan Gəray Fəzli imzalı şeirləri oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılandı, ədəbi ictimaiyyətin diqqətini çəkdi. 1956-cı ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı cəbhəçi-şairin "Mənim səsim" şeirlər kitabını çap etdi. Çox keçmədi ki, sözügedən kitabdakı "Mənim səsim" şeiri şairin ömür payının ən ağrılı məqamları haqqında ballada kimi dillərə düşdü. Hətta sonralar xalq şairimiz Nəriman Həsənzadə Gəray Fəzli haqqında "İtirilmiş səs" adlı poema da yazdı...

...Gərayın boğazını güllə dəlib keçəndə ona elə gəldi ki, düşmən bədənini yox, nəğmələrini hədəfə alıb. Hələ uşaqlıqdan onun ən böyük arzusu müğənni olmaq idi. Lakin cəbhəçi-şairin müharibədən sonra yaşadığı illər göstərdi ki, insanın səsi, bədəni yaralansa da, onun könül nəğmələri bu və ya başqa şəkildə üzə çıxmalıdır. Bəli, Gəray Fəzli zəngin iç dünyasından gələn şeirlərini, əsərlərini kürsülərdən ürəyi istədiyi kimi oxuya bilməsə də, onun sözlərinə yazılmış mahnıları Rübabə Muradova, Şövkət Ələkbərova, Zeynəb Xanlarova, Yalçın Rzazadə kimi korifeylər, Hüseynağa Hadıyev, Təranə Vəlizadə və başqa tanınmış sənətkarlar oxudular. Gəray hələ kənd həyatı yaşadığı illərdə nəğməkar şair kimi tanındı. Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın ifasında səslənən bu misralar indi də sevən gənclərin qəlbini titrədir:

 

Baxıram arxanca hey gizli-gizli

Sən qəlbi kövrəksən, mən qəlbi sözlü

Sən ismi-pünhansan, mən Gəray Fəzli

Mən səni sevmişəm səndən xəbərsiz

Yaxından xəbərsiz, gendən xəbərsiz.

 

Sünbül saçlarında əlim dolaşdı

Ayın yaman gəldi, ilim dolaşdı

Söz deyə bilmədim, dilim dolaşdı

Mən səni sevmişəm səndən xəbərsiz

Oraqdan xəbərsiz, çindən xəbərsiz

 

Həmin illərdə Gəray Fəzli nasir kimi də özünü sınadı. "İldırımlı dağlar" adlı kəskin süjetli romanı onun bu sahədə ilk uğuru oldu. Bundan sonra taleyin hökmü ilə Gərayın şəhər həyatı başladı. Onu ötən əsrin 50-ci illərinin sonunda Azərbaycan Radio və Televiziya Komitəsinə işə dəvət etdilər. O, burada nə az, nə çox 40 ilə yaxın, yəni ömrünün sonuna kimi müxtəlif vəzifələrdə işlədi. Bacarıqlı redaktor kimi tanındı. Sözügedən komitədə işlədiyi illər ərzində neçə-neçə telejurnalistin himayədarı oldu, onların püxtələşməsi üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Bunun nəticəsi olaraq komitədə Gəraya artıq ustad deyə müraciət edirdilər.

Gəray Fəzli Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində gərgin iş qrafiki ilə yüklənməsinə, hər gün iki-üç verilişin efirə, yaxud teleekrana çıxmasına imza atmasına baxmayaraq, yeni-yeni bədii əsərlər ortaya qoymağa da vaxt tapırdı. "Mənim səsim" kitabından sonra "Yeni ünvan" və "Səadətin ünvanı" şeirlər toplularını çap etdirdi, "İldırımlı dağlar" romanından sonra 4 nəsr əsərinin ("Yeddi ulduzlu səma", "Gecə günəşi", "Kəhrəba işığında" və "Bir qəlbin asimanı") müəllifi oldu, "portret cizgiləri" seriyasından sənədli povestlər, oçerklər yazdı. Deyilənlərlə yanaşı, cəbhəçi-yazıçı cəmiyyətdə gündəlik baş verən proseslərə biganə qala bilmirdi, günün ən aktual problemlərinə dair dövrü mətbuatda publisist məqalələri ilə çıxış edirdi.

Gəray Fəzlini yaxından tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, o, təmənnasız bir ömür yaşamışdır. Onun yeganə güvənc yeri şikəst barmaqlarını döyənək edən qələmi idi. O, gözü tox adam idi. Həyatında baş verən irili-xırdalı problemləri təmkinlə həll etməyə çalışırdı. Ailəsi ilə kirayədə yaşayanda da, sonralar heç bir kommunal şəraiti olmayan ikiotaqlı mənzildə ayları, illəri yola salanda da, Hökumət evinin qənşərindəki 16 mərtəbəli binada rahat mənzilə köçəndə də eyni təbdə idi. Başqa sözlə, həyatın hər üzünü görən cəbhəçi-yazıçı İlahinin ona verdiyi ömür payının bütün məqamlarında ləyaqətini qoruyub saxlamağı bacaran, müvazinətini itirməyən şəxsiyyət idi. Yaxşı yadımdadır, Yazıçılar Birliyində növbəti mənzil bölgüsündə Gəray Fəzli "yaddan" çıxmışdı. Cəbhəçi-yazıçı bunu adi hal kimi qəbul edərək zarafatyana demişdi ki, görünür, bu dəfə də kimsəlilərin "bəxti" gətirdi. Vaxt gələr, biz kimsəsizlərə də kömək əlini uzadan tapılar. Bu söhbətdən bir neçə gün sonra Gəraya sözügedən binada mənzil verilir və məlum olur ki, bu işi yazıçını incidən məmurlar kimsəsizlər kimsəsizi ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsi göstərişindən sonra icra ediblər. Sən demə, bu xeyirxah işdə xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin Gəray Fəzlinin kimliyi, sosial vəziyyəti barədə respublikanın rəhbərinə "məlumatı" əhəmiyyətli rol oynayıb. Gəray isə o vaxtlar yazırdı:

 

İstər al qumaşa tutalar məni

İstər yanar oda atalar məni

Səsləyə dənizlər, adalar məni

Sənsən son mənzilim, axır ünvanım

Azərbaycanım.

 

Yeri gəlmişkən, xalqımızın xilaskar oğlu ümummilli lider Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə həyatımızın bütün sahələrinin, o cümlədən ədəbiyyatımızın inkişafında misilsiz uğurlar qazanılması üçün münbit şərait, sağlam ab-hava yaratdı. "Qoy ədalət zəfər çalsın" devizi ilə ölkədə haqqın, ədalətin təntənəsinə nail oldu.

 

 

Ələsgər CABBAROV

 

Azərbaycan.- 2009.- 30 iyul.- S. 6.