Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olunmuş iki yeni kitab

Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin 125 illiyi təntənəylə qeyd olunduğu yubiley günlərində AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, professor, musiqişünas alim Zemfira Səfərovanın böyük bəstəkara həsr olunmuş iki yeni kitabı işıq üzü görmüşdür.

"Ölməzlik", "Bessmertie", "İmmortalitu" adlanan iri kitabda müəllifin müxtəlif illərdə Bakıda, Moskvada, Türkiyə mətbuatında dərc olunmuş Azərbaycan, rusingilis dilində məqalələri toplanmışdır. Kitabın rəyçisi xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli, redaktoru Nazim İbrahimovdur.

Z.Səfərovanın ötən illərdə yeddi dildə nəşr olunmuş "Üzeyir Hacıbəyli" kitabı indiBelqradda, serb dilində çap edilmişdir. Kitabı serb dilinə Nina Poliç çevirmişdir.

 

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2010.- 24 sentyabr.- S.2.