Elçinin "Ədəbi düşüncələr"i yenidən nəşr olunub

Xalq yazıçısı Elçin müasir Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nümayəndələrindən biri olduğu kimi, eyni zamanda görkəmli ədəbiyyatşünas tənqidçidir. Onun Ədəbi düşüncələri oxuculara yaxşı tanışdır. Dünya ədəbiyyatı klassiklərinin, eləcə müasir yazıçıların əsərləri barədə yazılmış qısa esselər yazıçının bəşəri milli ədəbiyüyatla bağlı düşüncələridir. Elçin bəhs etdiyi əsərləri mənəvi dəyərlərə əsaslanaraq, onları müasir elmi-nəzəri səviyyədən mənalandırır. Onun dünyaşöhrətli əsərlər barədə söylədiyi fikirlər, irəli sürdüyü mülahizələr öz orijinallığı dolğunluğu ilə seçilir. İlk dəfə 2002-ci ildə nəşr edilmiş Ədəbi düşüncələr oxucuların da, ədəbi ictimaiyyətin böyük marağına səbəb olmuş, xarici dillərə tərcümə edilmişdir. Türkiyədə aypı-ayrı nəşriyyatlar tərəfindən çap edilmiş Ədəbi düşüncələr qardaş ölkənin universitetlərində öyrənilməkdədir.

 

Bu günlərdə Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi Ədəbi düşüncələri nəfis şəkildə yenidən nəşr etmişdir. Müəllif yeni nəşrə yazdığı ön sözdə deyir: Bu kitaba toplanmış ədəbi qeydlərdə esseciklərdə oxucu yazıçılarla, bədii əsərlərlə, ədəbi hadisələrlə bağlı bir-birindən fərqli fikirlərə, fərqli müqayisələrə, bir-biri ilə üst-üstə düşməyən münasibətlərə, hətta bir-biri ilə zidd mülahizələrə rast gələ bilər bu təbiidir, çünki söhbət müxtəlif vaxtlarda (müxtəlif onilliklərdə!) yazılmış yazılardan gedir. Kitaba bir sıra yeni esselər daxil edilmişdir.

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 15 iyun. S.27.