Elşad Qoca-50

 

Hörmətli Elşad Qoca!

Sizi - istedadlı yazıçı-publisisti 50 yaşınızın tamam olması münasibətilə təbrik edirik.

Dövri mətbuatda hekayə, tərcümə publisistik yazılarla çıxış etmisiniz. "Oğlum mənim, arxam mənim" adlı ilk kitabınız 1998-ci ildə çap edilib. Kitaba müxtəlif illərdə qələmə aldığınız uşaq nağılları, hekayələri dünyanın tanınmış uşaq yazıçılarının yaradıcılığından dilimizə çevirdiyiniz əsərlər toplanıb. "Cəllad etirafı" (1999) "Sibir dərsi" (2000) adlı kitablarınız 1920-1950-ci illərdə qırmızı bolşevik terrorunun qurbanı olmuş onlarla milli ruhlu ziyalımızın, o cümlədən tanınmış nəsillərdən Şahtaxtinskilər, Topçubaşovlar, Şamxorskilər, Aşurbəyovlar, Makinskilər, Usubbəyovlar digərlərinin acı taleyindən bəhs edir. "Gizli xidmətin sirləri" (2000) tərcümə kitablarınızda gözə görünməyən cəbhədə - kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat xüsusi təyinatlı dəstələrdə çalışmış peşəkar insanların xatirələri oxucularımıza çatdırılmışdır. Vətəndaş yanğısıyla qələmə alıb ardıcıl nəşr etdirdiyiniz irihəcmli "Azərbaycan təhlükəsizlik xüsusi xidmət orqanları" (2000), "Tariximiz taleyimiz" (2001) kitablarında nəhayət, "Azərbaycan xüsusi xidmətləri" (2004) miniatür kitabınızda 1918-1920-ci illərdə öz milli dövlətçiliyini bərpa etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin kəşfiyyat əks-kəşfiyyat orqanlarında çalışmış leytenant Ağalarovun, yesaul Yusupovun, polkovnik İrza bəy Hacıbəylinskinin, Məmmədbağır Nağı bəy Şeyxzamanov qardaşlarının, Ələkbər xan Şahsuvarovun, Məmmədtağı Dadaşovun, Əli Razi Şamçızadənin eləcə Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən ilk kəşfiyyatçılarımız polkovnik Məmməd bəy Əliyev Şahzadə Məmmədin fəaliyyəti çoxsaylı arxiv materiallarına əsasən işıqlandırılır. Hazırda "Körpülü körpülülər" tarixi-publisistik kitabınız tamamlanmaq üzrədir. Kitabda indi "Ermənistan" adlandırılan ərazidə qalmış qədim Körpülü kəndinin onun sakinlərinin keşməkeşli taleyindən bəhs olunur.

Siz Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirmisiniz. "Kənd həyatı", "Günəş", keçmiş "Pioner" jurnalı "Səhər" qəzetində işləmisiniz. "Sərhəd" qəzetinin hərbi müxbiri olmusunuz. Döyüş bölgələrindən yazdığınız reportajlara görə Respublika Həmkarlar İttifaqının təsis etdiyi mükafata layiq görülmüsünüz. Azərbaycan Vətən müharibəsi iştirakçısısınız.

Hörmətli Elşad müəllim!

Sizi bir daha yarıməsrlik yubileyiniz münasibətilə təbrik edir, sizə uzun ömür, cansağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

 

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

 

Ədəbiyyat qəzeti.-2009.-1 may.-S.8.