Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin 45 yaşı tamam oldu

 

Salman Mümtaz adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin 45 yaşı tamam olub. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1965-ci il 17 iyul tarixli qərarı əsasında yaradılan arxiv ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin, dövlət idarələrinin və yaradıcılıq təşkilatlarının sənədlərini, görkəmli şəxsiyyətlərin şəxsi arxivlərini toplayır, onların mühafizəsi və istifadəsi işini təşkil edir. Burada XIX əsrdən başlayaraq bu günədək ədəbiyyat və incəsənətimizin inkişaf yolunu əks etdirən sənədlər toplanıb.

Arxivdəki qiymətli və nadir sənədlər arasında Mirzə Ələkbər Sabirin 1907-ci ildə Bəhlul jurnalının redaksiyasına göndərdiyi məktub, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hekayələrinin əlyazmaları, Üzeyir Hacıbəylinin 1913-cü ildə Hüseynqulu Sarabskiyə və 1921-1931-ci illərdə Ceyhun Hacıbəyliyə yazdığı məktublar, Səməd Vurğunun məktub və şeirlərinin əlyazmaları və s. böyük maraq doğurur.

Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi bu gün də müntəzəm olaraq ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin, respublikanın mədəniyyət sahəsindəki dövlət idarələri və yaradıcılıq təşkilatlarının sənədlərini dövlət mühafizəsinə qəbul edir. Yaxın gələcəkdə arxivin əsaslı təmiri nəzərdə tutulur.

 

 

Mədəniyyət.- 2010.- 21 iyul.- S. 3.