Kitab və sənət dünyası

 

Paytaxtın Xətai rayonundakı M.Ə.Sabir adına kitabxana-klubun 25 yaşı tamam olur

Aqillər deyib ki, kitab insanın ən yaxın dostu, sirdaşıdır. Elə bir dost ki, insana həyatı öyrədir, obrazların, hadisələrin güzgüsündə bəlkə də elə özümüzü bizə göstərir. Bu gün az adam tapılar ki, mütaliə ilə məşğul olmasın. Hər birimiz kitabxanalara gedərək bizə lazım olan kitabları oxuyur, bilik və dünyagörüşümüzü artırırıq.

Şəhərimizdə geniş oxucu auditoriyası olan, qabaqcıl fəaliyyəti ilə seçilən çoxlu kitabxana fəaliyyət göstərir. Onlardan biri də Xətai rayonunda yerləşən Mirzə Ələkbər Sabir adına kitabxana-klubdur. Kitabxana-klub Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin 5 oktyabr 1985-ci il tarixli qərarı ilə yaradılıb. 1986-cı ildə kitabxana-kluba böyük ədib Mirzə Ələkbər Sabirin adı verilib.

Mədəniyyət ocağı ikimərtəbəlidir. Burada yaradılmış səliqə-səhman göz oxşayır. Divarlara vurulmuş müxtəlif fotostendlər (Analar yanar ağlar (Xocalı qırğını), Qarabağ şəhidləri və s.), ulu öndər Heydər Əliyevin həyat yolunu əks etdirən Dünya şöhrətli siyasi xadim sərlövhəli guşə, görkəmli şair və yazıçılarımızın portretləri və onların hikmətli sözləri diqqəti cəlb edir.

Mədəniyyət müəssisəsi, adından da göründüyü kimi, əhaliyə iki istiqamətdə - həm kitabxana, həm də klub xidməti göstərir. Burada musiqi dərnəkləri (tar, qarmon, fortepiano, nağara və s.), biçmə-tikmə, xarici dil, toxuma kursları, uşaqlar üçün oyun otağı, rəqs dərnəyi açılıb. Bu cür çoxşaxəli fəaliyyətin başlıca məqsədi isə gələcəyimiz olan uşaqlarda savad, biliklə yanaşı, incəsənətə məhəbbət aşılamaq, onlarda mənəvi-estetik zövqü inkişaf etdirməkdir. Kitabxanada Azərbaycan və rus bölmələri, not-musiqi, biblioqrafiya, kitabişləmə və komplektləşdirmə, təşkilati-metodik şöbələri, qiraət zalı fəaliyyət göstərir. Uşaq və musiqi-not şöbələrinin öz oxu zalları var. Uşaq şöbəsində köhnəlmiş, yararsız hala düşmüş kitabların bərpası ilə məşğul olan Bacarıqlı əllər dərnəyi fəaliyyət göstərir.

Kitabxanada müxtəlif tədbirlər, görüşlər, ədəbi-bədii gecələr, oxucu konfransları, bayramlar mütəşəkkil şəkildə təşkil olunur. Mədəniyyət ocağına baş çəkənlərin çoxu şagird və tələbələr, habelə təqaüdçülər, müxtəlif peşə adamlarıdır. Ümumilikdə oxucu sayı 6 minə yaxındır. Kitab fondu 77 min nüsxə təşkil edir. Kitabsevərlərin artan tələbatını ödəmək üçün kitab fondu müntəzəm olaraq zənginləşdirilir. Prezident İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında sərəncamına əsasən çap olunaraq respublikanın kitabxanalarına hədiyyə edilən nəşrlər latın qrafikalı kitab fondunun özəyini təşkil edir. Kitabxanaya M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan mübadilə yolu ilə, ayrı-ayrı təşkilat və qurumlardan hədiyyə olaraq kitablar daxil olur. Bundan əlavə, kitabxana-klub 10-dan çox qəzet və jurnala abunə yazılıb. Bu da kitabxanaya müraciət edən oxucuları lazım olan materiallarla təmin etməyə xeyli köməklik göstərir.

Hazırda kitabxana-klubda kompyuterləşmə sistemi yaradılıb, internet saytı istifadəyə verilib. Prezidentin sərəncamı ilə kitabxanaya hədiyyə verilmiş kitabları elektron variantda oxumaq mümkündür. Gələcəkdə bütün kitab fondunun online rejimdə oxucuların istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulur. Şair və yazıçılar, sənət adamları, incəsənət ustaları müntəzəm olaraq mədəniyyət müəssisəsinin qonağı olurlar.

Kitabxana-klubun direktoru Firəngiz Bəkirzadə uzun illər bu sahədə çalışmış təcrübəli mütəxəssisdir. Peşəsinin vurğunu olan Firəngiz xanım kitabxana-klubun inkişafı, fəaliyyətinin genişlənməsi üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Əməyi, zəhməti də yüksək qiymətləndirilib, Əməkdar kitabxanaçı adına layiq görülüb, Xalqlar dostluğu ordeni, Əməkdə fərqlənməyə görə və Əmək veteranı medalları ilə təltif olunub. Mədəniyyət müəssisəsi 2008-ci ildə Bakı şəhəri Mədəniyyət və Turizm idarəsi tərəfindən Ən fəal kitabxana diplomu ilə təltif edilib.

Sonda onu da qeyd edək ki, kitabxana-klubun bu günlərdə 25 yaşı tamam olur. Biz də bu əlamətdar tarix münasibətilə mədəniyyət müəssisəsinin kollektivini təbrik edir, işlərində uğurlar arzulayırıq.

 

Sevda Yusubova

 

Mədəniyyət.- 2010.- 6 oktyabr.- S. 15.