Mədəniyyətdə tarixilikmüasirlik kitabı işıq üzü görüb

 

Əməkdar incəsənət xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Timuçin Əfəndiyevin Mədəniyyətdə tarixilikmüasirlik kitabı Təhsil nəşriyyatında nəfis şəkildə çapdan çıxıb. Müəllifin yeni kitabı Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti tarixinə, həmçinin bu sahədə bəzi nəzəri problemlərə həsr olunub. Tanınmış tədqiqatçı əvvəlki əsərlərində olduğu kimi, bu kitabında da mədəniyyət və incəsənət tarixinə ümummilli və ümummədəni konsepsiyadan yanaşıb, qədim zamanlardan başlamış müasir dövrədək olan Azərbaycan mədəniyyətini mərhələlər əsasında şərh edib.

Timuçin Əfəndiyevin Mədəniyyətdə tarixilikmüasirlik kitabında Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif sahələri - teatr, kino, musiqi, memarlıq və təsviri sənət müvafiq fəsillərdə yer alıb. Bütün bunlarla yanaşı, müəllif yeni kitabında buya digər sahələri tədqiq edən ictimai fənlərin - teatrşünaslığın, kinoşünaslığın, musiqişünaslığın, sənətşünaslığın tarixiniözünün tədqiqat obyektinə daxil edib, onların yaranma tarixiinkişaf mərhələləri barədə müfəssəl məlumat verib.

Kitabda həmçinin müəllifin çağdaş Azərbaycan mədəni və elmi fikrində önəmli yer tutan kulturologiya və muzeyşünaslığın inkişaf meyillərinə münasibəti də öz əksini tapıb. Diqqəti cəlb edən əsas məqam ondan ibarətdir ki, müəllif hər iki sahəni həm nəzəri, həm də tarixi baxımdan dolğun işıqlandırmağa nail olub.

Mədəniyyətdə tarixilikmüasirlik kitabında Azərbaycan incəsənətinin dünəni və bu günü haqqında həm əyani, həm də dolğun təsəvvür yaradan çoxsaylı fotoşəkillər, dünya şöhrətli rəssamlarımızın məşhur əsərlərindən nümunələr yeni nəşri daha oxunaqlı edir.

Azərbaycanın çağdaş mədəni həyatında mühüm hadisə olan yeni kitab elm və mədəniyyət xadimləri, təhsil işçiləri, tədqiqatçılar, tələbələr, milli mədəniyyətimiz və incəsənətimizlə maraqlananlargeniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub.

 

 

Mədəniyyət.- 2011.- 16 sentyabr.- S. 6.