Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclası

 

Musiqi kollektivlərinin fəaliyyəti müzakirə olundu

Aprelin 11-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin növbəti kollegiya iclası keçirildi. Dövlət Filarmoniyasının və Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının 2008-2011-ci illərdə fəaliyyətinə həsr olunmuş iclasda əldə olunan uğurlar və qarşıda duran vəzifələr geniş müzakirə olundu.

İclasda açılış nitqi ilə çıxış edən mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev hər iki mədəniyyət müəssisəsinin musiqi kollektivlərinin fəaliyyətinin ölkənin bütün musiqi həyatına, incəsənət aləminə böyük təsir göstərdiyini diqqətə çatdırdı: Bu müəssisələr bugünkü Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin səviyyəsinin göstəricisi, real mənzərəsidir. Burada fəaliyyət göstərən yaradıcı kollektivlər musiqi mədəniyyətimizin dünyada tanınmasında əhəmiyyətli rol oynayırlar.

Nazir son illər ölkəmizdə gedən geniş yenidənqurma işlərinin, aparılan islahatların mədəniyyət sahəsini də əhatə etdiyini vurğuladı. Qeyd olundu ki, ölkəmizin beynəlxalq miqyasda yüksək imicini formalaşdıran amillər arasında mədəniyyət mühüm yer tutur: Bu gün ölkəmizin dünyada təbliği və təqdimatının mühüm hissəsi mədəniyyətlə bağlı olur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev iştirak etdiyi müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə mədəniyyətimizin geniş təqdimatına xüsusi önəm verir. Heydər Əliyev Fondunun bu istiqamətdə müstəsna fəaliyyəti var. Qurumun beynəlxalq tədbir və təqdimatlarında Azərbaycan musiqisi yüksək səviyyədə nümayiş olunur. Ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq mədəni tədbirlərdə, xarici ölkələrdə keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günlərində mədəniyyət və incəsənətimizin təqdim olunmasında musiqiyə böyük yer ayrılır. Təbii ki, bu da musiqi kollektivlərinin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur.

Nazir bildirdi ki, musiqi kollektivlərimiz bu məsuliyyəti dərk edərək daha məhsuldar fəaliyyət göstərirlər: Təkcə son 10 il öncə ilə indiki dövrü müqayisə etdikdə aydın mənzərə yaranır: musiqi kollektivlərimizin çıxışlarının kəmiyyət və keyfiyyəti çox böyük fərqlə dəyişib. Bununla yanaşı, musiqi kollektivlərinin öz işlərinin daha yüksək səviyyədə təşkili üçün lazımi aparılmalı, yeni tərzdə, müasir dövrün tələblərinə cavab verən fəaliyyət sisteminin formalaşdırılması barədə konkret addımlar atılmalıdır. Bu, uzunmüddətli perspektivə hesablanan fəaliyyət mexanizmi olmalıdır. Biz artıq bu gün bilməliyik ki, bir neçə ildən sonra musiqi kollektivlərimizin bazası nədən ibarət olacaq, orada kimlər, hansı potensiallı kadrlar çalışacaq. O kollektivlərin məqsəd və proqramları da indidən müəyyən olunmalıdır.

Nazir müzakirələrin daha səmərəli aparılması üçün iclasa Bəstəkarlar İttifaqının rəhbərliyinin, Bakı Musiqi Akademiyasının və Milli Konservatoriyanın rektorlarının da dəvət olunduğunu diqqətə çatdırdı.

 

İki filarmoniyanın 4 illik fəaliyyəti nəzərdən keçirildi

Sonra söz nazirliyin İncəsənət şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyevaya verildi. M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının və Dövlət Uşaq Filarmoniyasının bugünkü musiqi mədəniyyətimizdə xüsusi yeri olduğunu deyən şöbə müdiri hər iki müəssisənin tarixinə və fəaliyyətinə qısa nəzər saldı. Qeyd olundu ki, ölkəmizin ən böyük konsert müəssisəsi olan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində Ü.Hacıbəyli adına Dövlət Simfonik Orkestri, Q.Qarayev adına Dövlət Kamera Orkestri, Dövlət Xor Kapellası, F.Əmirov adına Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı, Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Dövlət Rəqs Ansamblı, Dövlət Simli Kvarteti, Dövlət Fortepiano Triosu fəaliyyət göstərir.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sistemində fəaliyyət göstərən Dövlət Uşaq Filarmoniyasına gəlincə, bu müəssisənin uşaq və yeniyetmələrin bədii-estetik zövqünün formalaşmasında, istedadlı gənclərin üzə çıxarılmasında, onların yaradıcılıq imkanlarının inkişaf etdirilməsində xüsusi rolu olduğu bildirildi. 1991-ci ildə yaradılan təşkilatda hazırda 1000-dən çox uşaq və yeniyetmə xalq musiqisi, milli rəqs və xor sahəsində ilkin təhsil alır. Uşaq Filarmoniyasının gənc istedadların aşkara çıxarılmasında, onların yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsində məqsədyönlü iş apardığını diqqətə çatdıran şöbə müdiri burada Uşaq-Gənclər Simfonik Orkestri, Uşaq Kamera Orkestri (bədii rəhbər Xalq artisti T.Göyçayev), Uşaq Xalq Çalğı Alətləri Orkestri (bədii rəhbər Xalq artisti A.Paşayev), caz, estrada, xor və rəqs ansambllarının da fəaliyyət göstərdiyini dedi.

Musiqimizin təbliği daim diqqət mərkəzindədir

Şöbə müdiri 2008-2011-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının kollektivlərinin ölkəmizdə və xarici ölkələrdə keçirilən irimiqyaslı beynəlxalq musiqi və incəsənət festivallarının, Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin, beynəlxalq layihələrin və dövlət tədbirlərinin fəal iştirakçısı olduğunu diqqətə çatdırdı. Bildirildi ki, Uşaq Filarmoniyasının kollektivləri mütəmadi olaraq yerli və beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir. Son 4 il ərzində bu kollektivlərin əldə etdiyi uğurlar qeyd olundu. F. Əliyeva nazirliyin təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə aparıcı orkestrlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, mütəmadi olaraq xarici ifaçılar və dirijorlarla birgə prosesinin təşkili məqsədilə kollektivlərin iştirakı ilə reallaşdırılan beynəlxalq layihələr barədə də danışdı.

Şöbə müdiri əldə edilmiş nailiyyətlərlə yanaşı, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası və Dövlət Uşaq Filarmoniyasının fəaliyyətində müəyyən problemlər və çatışmayan cəhətlərin də olduğunu diqqətə çatdırdı. Həmçinin simfonik orkestr, kamera orkestri, xor kapellasında kadr məsələlərində mövcud olan problemlərdən danışdı. Filarmoniya kollektivləri ilə orta ixtisasali təhsil müəssisələri arasında daha sıx əlaqələrin qurulması üçün müvafiq tədbirlər planının hazırlanmasının vacibliyi vurğuladı.

Qeyd edilən məqamlarla bağlı çıxış edən Dövlət Filarmoniyasının direktoru, Xalq artisti Murad Adıgözəlzadə bəzi məsələlərin həlli üçün görülən işlərdən danışdı. Dövlət Uşaq Filarmoniyasının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Fərəh Şəkinskaya son illər həyata keçirdikləri layihələrdən, iştirak etdikləri tədbirlərdən və təşkil etdikləri konsertlərdən söz açdı, filarmoniyanın tərkibində yaradılan yeni caz kollektivi barəsində məlumat verdi.

Kadr məsələsi musiqi məktəblərindən başlayır

Müzakirə olunan məsələlərdən biriuşaq musiqi kollektivlərinə - uşaq xalqsimfonik orkestrlərinə istedadlı musiqiçilərin cəlb olunması, onların yetişdirilməsi, ali musiqi təhsilinə istiqamətləndirilməsi və sonradan daha peşəkar kollektivlərə göndərilməsi ilə bağlı idi. Dövlət Simfonik Orkestrinin baş dirijoru, Xalq artisti Rauf Abdullayev, Dövlət Kamera, Uşaq-Gənclər Simfonik orkestrlərinin bədii rəhbəri, Xalq artisti Teymur Göyçayev, Dövlət Rəqs Ansamblının bədii rəhbəri, Xalq artisti Afaq Məlikova, Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının, Uşaq Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri, Xalq artisti Ağaverdi Paşayev, Dövlət Uşaq Filarmoniyasının bədii rəhbəri, Xalq artisti Oqtay Zülfüqarov, Dövlət Xor Kapellasının bədii rəhbəri, Xalq artisti Gülbacı İmanova qeyd olunan məsələlər haqqında fikirlərini bölüşdülər.

Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti Firəngiz Əlizadə, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, Xalq artisti Siyavuş Kərimi musiqi sahəsində kadr hazırlığı, müasir səsyazma studiyasının fəaliyyəti, gənc musiqiçilərin ali məktəblərə qəbulu və magistratura pilləsində test imtahanının tətbiqi ilə bağlı yaranan bəzi problemlərdən söz açdılar.

Məsələnin həlli üçün konkret təkliflər irəli sürüldü

Sonra kollegiya üzvlərinin fikirləri dinlənildi. Mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva musiqi məktəblərinin alətlərlə təminatı, bəzi alətlər üzrə uşaq ifaçıların az olması barədə danışdı. O, musiqi məktəblərinin nadir alətlər üzrə siniflərə şagird qəbulunu artırmaq üçün müvafiq təbliğat işi aparılmasını və məşhur kollektivlərdə çalışan təcrübəli musiqiçilərin həmin məktəblərdə ustad dərslərinin təşkilini vacib saydı. Nazir müavini uşaqların bəzi alətlərdə ifaçılığa marağını stimullaşdırmaq məqsədilə müəyyən təqaüdlərin verilməsini təklif etdi.

Mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyev səslənən fikirlər ətrafında geniş çıxış edərək, ortaya qoyulan məsələlərin həlli yollarından söz açdı, konkret təkliflər irəli sürərək bütün bu işlərdə nazirliklə yanaşı, yaradıcı kollektivləri də aktiv iştirak etməyə çağırdı. O, hər hansı problemlə bağlı ilk öncə kollektivlərin özlərinin təkliflər verməli olduğunu dedi: Burada səsləndirilən problemlərin həlli istiqamətində nazirlik hər zaman görməyə hazırdır. Sadəcə, hər bir kollektiv bu barədə təkliflərini yazılı şəkildə nazirliyə təqdim etməlidir. Sadalanan elə məsələlər də var ki, onların həllini də oturub nazirlikdən gözləmək olmaz. Problem kimi ortaya atılan səsyazma studiyasının təşkili ilə bağlı məsələyə gəlincə isə, hesab edirəm ki, İncəsənət şöbəsi mütəxəssislərlə birgə təkliflərini hazırlasın. Teatrların inkişafı ilə bağlı proqrama müvafiq olaraq bu məqamı da plana daxil edərək sanballı, müasir tələblərə cavab verən səsyazma studiyasının yaradılması həyata keçirilə bilər. Bu sahədə mütəxəssislər var və düşünürəm ki, onların potensialından istifadə edərək bu problemi həll edə bilərik. Nazir müavini həmçinin musiqi məktəbləri şagirdlərinin böyük kollektivlərin konsertlərində iştirakının vacibliyini diqqətə çatdırdı. Sadalanan problemlərin həlli üçün sistemli aparılmasının zəruriliyi qeyd olundu.

Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Əlikram Əliyev isə musiqi məktəblərində ustad dərslərinin, alətlərin köklənməsi ilə bağlı kursların təşkili üçün geniş maddi təchizatı olan Q.Qarayev adına 8 saylı məktəb binasının əlverişli olduğunu diqqətə çatdırdı.

* * *

 

İşgüzar müzakirə şəraitində keçən kollegiya iclasının sonunda bu kimi tədbirlərin ümumi işin xeyrinə olması nəzərə alınaraq musiqi təhsili müəssisələrinin rəhbərləri ilə birgə görüşün keçirilməsi təklifi də irəli sürüldü. İclasa yekun vuran nazir Əbülfəs Qarayev səslənən fikirlərə münasibət bildirdi.

 

Həmidə Nizamiqızı

 

Mədəniyyət.- 2012.- 13 aprel.- S. 4.