Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm qanunvericiliyi: İki cilddə toplu işıq üzü görüb

 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəaliyyət göstərdiyi altı ildə mədəniyyətimizin təbliği və turizm sahəsinin inkişafına təkan verəcək məqsədyönlü işlərlə yanaşı, bu sahədə qanunvericiliyə də zamanın tələblərinə uyğun olaraq çoxsaylı əlavə və dəyişikliklər edilmiş, yeni qanunlar qəbul olunmuş, proqramlar təsdiqlənmişdir.

Həmin sənədlər bu yaxınlarda işıq üzü görən Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm qanunvericiliyi toplusunda (2 cilddə) əksini tapmışdır.

Nəşr Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyi münasibətilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində işıq üzü görmüşdür. Toplunun tərtibatçısı Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin bölmə müdiri Cavid Quliyevdir. Nəşrin məsləhətçiləri hüquq üzrə fəlsəfə doktorları V.Quliyev və E.Əliyev, redaktoru isə əməkdar mədəniyyət işçisi U.Rəhimoğludur.

Müstəqil Azərbaycan tarixində ilk dəfə tərtib edilən Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm qanunvericiliyi toplusu xronoloji baxımdan sistemləşdirilmişdir. Toplu 1994-2011-ci illəri əhatə edir. Nəşrin 1-ci cildi 3 bölməni (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Azərbaycan Respublikasının məcəllələri, qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları), 2-ci cild isə 2 bölməni (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, müxtəlif dövlət orqanlarının aktları) əhatə edir. Vəsait müxtəlif mənbələrdən qanunvericiliyin axtarışına vaxt sərfini azaldacaq, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə təkan verəcək.

 

 

Mədəniyyət.- 2012.- 1 fevral.- S. 4.