Turizmin Qlobal Etik Kodeksi Azərbaycan dilində

 

Dünya Turizm Təşkilatının mühüm sənədlərindən olan Turizmin Qlobal Etik Kodeksi Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Sənəd Birləşmiş Millətlərin Dünya Turizm Təşkilatının XIII Baş Assambleyası tərəfindən 1 oktyabr 1999-cu ildə qəbul edilib. Turizm sahəsində münasibətlərin beynəlxalq səviyyədə tənzimlənməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən Turizmin Qlobal Etik Kodeksinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi təşkilatın internet səhifəsində (http://ethics.unwto.org/en/content/full-text-global-code-ethics-tourism) yerləşdirilib. Turizm sənayesinin bütün nümayəndələrinə, həmçinin turistlərə və turizm sahəsi ilə əlaqəli şəxslərə müvafiq beynəlxalq sənədlə tanış olmaları və ona riayət etmələri tövsiyə olunur.

 

 

Mədəniyyət.- 2013.- 17 may.- S. 2.