Yoluğuna inanmadım, şair

 

Ağstafa ilə Qaza şəhərini birləşdirən magistral avtomobil yolunun sağ tərəfində belə bir lövhə vurulub Azərbaycanın alq şairi Hüseyn Arifin ev muzeyi. Həmin muzey Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 1992-ci il tarili 692 saylı qərarına və Mədəniyyət Nazirliyinin 5 fevral 1993-cü il tarili əmrinə əsasən yaradılıb.

Muzey 3 otaqdan ibarətdir. Burada 2000-ə yaın eksponat qorunub salanılır. Muzeyin fond rəhbəri SSRİ maarif əlaçısı, Azərbaycan respublikasının əməkdar müəllimi 83 yaşlı ağsaqqal Mahmud Məmmədovdur. Onu demək olar ki, hər gün burada görmək mümkündür. Burada çalışan 14 nəfər işçi Mahmud müəllimi özlərinin ağsaqqalı sayır. Muzeyin yerləşdiyi ərazi işçilərin diqqəti, gərgin əməyi sayəsində gül-çiçəyə bürünüb əsl cənnəti atırladır. Mahmud müəllimin basdırdığı qozalı çinarlar isə buraya üsusi gözəllik verir, ətrafda təmizlik hökm sürür. Muzeyin elmi işçisi, ali təhsilli mütəəssis Samirə Qurbanova ilə görüşüb tanış oluruq. O deyir:

-Biz Hüseyn Ariflə fər edirik. Onu bizim Ağstafa torpağı yetişdirib. Bir də ona görə fər edirik ki, onu bütün Azərbaycan sevir. Demək, o həm də bütün Azərbaycanın şairidir. Burada 3 qalın rəy kitabı var. Onlardan artıq ikisi dolub. Əgər say sırasına nəzər salsaq muzeyi ziyarət edib Hüseyn Arifi yad edənlərin sayı on minlərlə ölçülər.

Kitabları vərəqləyirik. Respublikanın tanınmış elm, sənət adamlarının demək olar ki, alq şairi haqqında gözəl fikirləri öz əksini tapıb.

Şair bu gün yaşasaydı 87 yaşı tamam olacaqdı. Lakin şair onu sevənləri 68 yaşında tərk etdi. Şair haqqında qısa da olsa onu da qeyd edək ki, bu gözəl insan 1924-cı ildə Ağstafa rayonunun Yenigün kəndində anadan olub. Əvvəlcə Bakı Pedaqoji Tenikumunu, sonralarsa ADU-nun şərqşünaslıq fakultəsini və Moskvada Maksim Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirib. 1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən Müharibəsində iştirak edib.

Dağ kəndi poemasına görə Qızıl Oraq mükafatını alıb, Aşıq Pəri məclisini yaradıb. Şairin onlarla - Sən mənimlə get, Mən inanmadım, Qonşu qız, Dedim, dedi, Şeir deyilmi, Könül deyir yaşa hələ, kimi şeirlərinə bəstələnən mahnılar SSRİ Xalq artisti Zeynəb Xanlarova, Azərbaycan alq artisti Əlibaba Məmmədovun ifalarında alq arasında özünəməsus yer tutub.

Muzeydə şairin vəfalı həyat yoldaşı Məleykə anıma həsr etdiyi belə bir bənd həkk olunub:

 

Haranı bəyənib seçəsi olsam,

Oraya, ey sənəm, sən mənimlə get.

Bir gün bu dünyadan köçəsi olsam,

Tək onda demərəm sən mənimlə get.

 

qədər gözəl, mənalı misralardır.

Muzeydən, onun mehriban işçilərindən ayrılıram. Düşünürəm ki, muzey qədər zəngin olsa da onun otaqlarında bir boşluq hiss olunur. Bu şairin özünün, sözünün, səsinin olmamasıdır. Şairlə görüşə gəlmişdim, təəssüf ki, onun özü ilə yo, ruhu ilə görüşdüm həmin gün. Qəlbimdə qəlbi ilə danışdığım, o saf, adi qeyri-adi qəlbi ilə, onun yoluğuna adamın inanmağı gəlmirdi

 

 

Nisə Rafiqqızı

 

Olaylar.- 2011.- 19 may.- S.11.