Xalqa ən böyük və mədəni xidmət kitabla xidmətdir

 

Məlahət Abdullayeva: Kitabxanamız Abşeronda keçirilən tədbirlərin təşkilində yaxından iştirak edərək yeni ədəbiyyat sərgiləri, oxucu konfransları, ədəbi-bədii gecələrin keçirilməsini təşkil edir

Layihə çərçivəsində müsahibimiz Abşeron Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin direktoru Məlahət Abdullayevadır. O, müsahibəyə kitabxana haqqında məlumat verməklə başladı:

- Abşeron Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin əsası 1952-ci ildə Xırdalan qəsəbəsindəki uşaq bağçasının yerləşdiyi binada qoyulub. Sonradan bir neçə binaya köçürülən kitabxana 1975-ci ildə Xırdalan şəhəri, 27-ci məhəllə, 4a saylı binaya yerləşdirilib və bugünədək həmin binada fəaliyyət göstərir. Kitabxana 1977-ci ildən rayonun qəsəbə və kəndlərindəki kitabxanalarla birlikdə Abşeron Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin mərkəzi olub. İndiki Xızı rayonunun qəsəbə və kənd kitabxanaları da vaxtilə Abşeron rayon MKS-in filialları olub və 1992-ci ildə Xızı rayonu ayrılandan sonra Abşeron rayon MKS-in 16 filialı fəaliyyət göstərir. Hazırda mərkəzi kitabxananın 5 şöbəsi var: Kitabişləmə və komplektləşdirmə şöbəsi, Metodikabiblioqrafiya şöbəsi, Vahid fond, Xidmət və abonement şöbəsi və Uşaq şöbəsi.

Rayonun əhalisi hazırda 220491 (daimi əhali - 196842 nəfər, məcburi köçkünlərin sayı - 23649 nəfər) nəfərdir ki, onun da 22720-si kitabxanalarımızdan istifadə edir. Kitab fondu 243255 nüsxə olub ki, onun da 206772 nüsxəsi Azərbaycan, 36445 nüsxəsi rus, 38 nüsxəsi isə digər dillərdədir. Ötən il MKS-ə Prezidentin sərəncamı ilə çap olunankitabxanalara hədiyyə edilən 32 adda 770 nüsxə kitab daxil olub. M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan isə 68 adda 94 nüsxə kitab alınıb. Şəxsən müəllif tərəfindən və digər təşkilatlardan 140 adda 406 nüsxə kitab, 24 jurnal hədiyyə olunub. Müqavilə yolu ilə Kitabxana Kollektorundan il ərzində 45 adda 167 nüsxə, 2000 manat məbləğində kitab, kitabxana texnikası alınıb, inventarqeydiyyat kitabları dəyişdirilib. İl ərzində Mərkəzi Kitabxana 665 adda 1820 nüsxə kitabın qeydiyyatını aparıb, kitablara inventar sayları verib, kataloqlaşdırıb, mərkəz və filiallara sistemli şəkildə paylayıb. Ötən il ərzində 3607 nüsxə kitab silinib. Oxu zalı və Xidmət şöbəsinə il ərzində 594 nüsxə kitab, 1262 qəzet, 96 jurnal daxil olub.

- MKS-in filiallarının işi hansı səviyyədə təşkil edilib?

- MKS-in 10 qəsəbə 6 kənd filialı fəaliyyət göstərir. 2011-ci ildə Ceyranbatan qəsəbə klubu nəzdində fəaliyyət göstərən Ceyranbatan 2 saylı filial kitabxanasının binası yenidən tikilib istifadəyə verilib. Qobu qəsəbə kitabxanası üçün binanın tikintisinə başlanılıb. Qəza vəziyyətində olan bir neçə filialın yenidən inşası əsaslı təmiri nəzərdə tutulub ki, bu da dövlətimizin kitabxanalara diqqət qayğısının təzahürüdür. Ötən il ərzində qəsəbə kitabxanalarına 294 adda 714 nüsxə, kənd kitabxanalarına 133 adda 362 nüsxə kitab işlənib verilib, qəsəbə kitabxanalarından 2451 nüsxə kitab silinib ki, qəsəbə kitabxanalarının fondu 119343 nüsxə, kənd kitabxanalarının fondu isə 59295 nüsxə olub. Filiallarda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var. Onların azlığı, ixtisaslı kadrların başqa müəssisələrə getməsi işə mənfi təsir göstərir. MKS-ə məxsus avtomobilin olmaması da işə mənfi təsir göstərir. MKS-in bu təminatı filiallara gedişlərin daha da sıx olmasına şərait yaradardı. Buna baxmayaraq filiallara gedişlər təşkil olunur lazımı əlaqələr yaradılır. Filiallarımızda işin yüksək səviyyədə qurulmasına çalışırıq. Abşeron rayonu Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 9 saylı Fatmayı kənd Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi kənd kitabxanası kimi ötən əsrin 50-ci illərində yaradılıb. 10896 nüsxə kitab fondu ilə oxuculara xidmət edən filial kitabxana uyğunlaşdırılmış köhnə binada yerləşmişdi. 2009-cu ildə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin təşəbbüs köməyi ilə 9 saylı Fatmayı kənd filial kitabxanasının binası yenidən tikildi 2010-cu ildə oxucuların istifadəsinə verildi. Kitabxana istilik sistemi, yeni inventar avadanlıqla təmin olunub. Kitabxanaya 2 kompyuter dəsti, üzçıxardan aparat hədiyyə edilib, telefon xətti çəkilib, internetə çıxış təmin olunub. Milli Kitabxanadan 1242 nüsxə kitab pay verilib. Elmi-texniki tərəqqinin inkişaf etdiyi, virtual şəbəkənin kütləviləşdiyi, müasir informasiya texnologiyalarından istifadənin genişləndiyi nəzərə alınaraq kitabxananın avtomatlaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Mərkəzi Kitabxana ayda bir-iki dəfə seminar məşğələləri keçirir, filiallara məsləhət tövsiyələrini verir, kitabxanaçıların ixtisasartırma kurslarında iştirakını təmin edir.

- Kitabın təbliğ olunması üçün etmək lazımdır?

- Mən deyərdim ki, xalqa ən böyük mədəni xidmət kitabla xidmətdir. Doğrudur, ilk baxışdan bu xidmət o qədər nəzərə çarpmır. Ancaq dərinə varanda görürsən ki, bütün xidmətlərin kökündə kitab, kitabxana dayanır. Dekart deyirdi ki, Yaxşı kitabları oxumaq keçmişin ən yaxşı adamları ilə söhbət etmək deməkdir. Bu həm elə bir söhbətdir ki, o adamlar bizə özlərinin yalnız ən yaxşı fikirlərini deyirlər. Böyük, ağıllı adamlar kitabı tacdan qiymətli hesab ediblər. ya taca, digər rütbələrə yol kitabdan keçir. Ağıllı, savadlı, elmli adamın siyasəti güclü uzunömürlü olur. M.Qorki deyib: Əmək bilik ikinci təbiətiyaradır, bu isə sözün dəqiq əsil mənasında mədəniyyətdir. Yaradan insanı digər canlılardan ayırıb ona elmli, savadlı mədəni olmağın yolunu göstərib. Bu yoldan çıxanlar itkiyə, zərərə, məğlubiyyətə uğrayıb. Bu gün elm, texnika o dərəcədə inkişaf edib ki, bilgisayarlar, internerə çıxış çoxunu çaşdırıb. Qoy adını qoyurlarsa qoysunlar, o, elmi, biliyi, yüksək keyfiyyətləri təbliğ edirsə, onun kökündə insana, insanlığa xidmət dayanırsa, qoy olsun. Kitabın adını dəyişib adlandırırlarsa adlandırsınlar, əsası odur ki, mahiyyət, məzmun dəyişməsin. Dünənin bu günə, bu günün sabaha ötürülməsindəki bağlılıq qırılmasın. Kitab biliyə, uğura, kamilliyə yüksəlmək deməkdir.Kitabxanamız rayonda keçirilən seminar tədbirlərin təşkilində yaxından iştirak edir, filial mərkəzin xidmət şöbələrinə ardıcıl olaraq metodiki tövsiyə məsləhətlərini verir, illik rüblük planlarının tutulub həyata keçirilməsində lazımı köməklik göstərir. Mövzu yeni ədəbiyyat sərgilərinin, oxucu konfransları, kitab təqdimatları, ədəbi-bədii gecələrin keçirilməsini təşkil edir, məruzə mühazirələr hazırlayır, MKS-ə daxil olan yeni ədəbiyyat haqqında bülletenləri diqqətə çatdırır. Bir sözlə, mərkəz oxucuların kitaba, kitabxanya cəlb olunmasında yaxından iştirak edir. Kitabxananın nəzdində yaradılmış Od parçası ədəbi birliyinin yaradıcı üzvləri orta məktəb şagirdləri tələbələrin köməyindən ardıcıl istifadə edir. Ədəbi birlik 2001-ci ilin sentyabr ayında Məlahət Yusifqızı Qaramuradlının təşəbbüsü ilə yaradılıb.

 

Anar Miriyev

Palitra.-2012.-14 fevral.- S.7.