Kitabxanalara yeni daxil olan kitablar haqqında operativ olaraq oxuculara informasiyalar verilir

Layihə çərçivəsində müsahibimiz Hacıqabul Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin direktoru Daxil Həsənovdur. O, müsahibəyə kitabxana haqqında məlumat verməklə başladı:

 

- Hacıqabul rayonunda Mədəniyyət Turizm Nazirliyi sisteminə daxil olan 32 dövlət kütləvi kitabxanası fəaliyyət göstərir. Bu kitabxanalardan biri Rayon Mərkəzi Kitabxanası, biri Rayon Uşaq Kitabxanası, 6-sı şəhər qəsəbə kitabxanası, 24-ü isə kənd kitabxana filialıdır. Vəzifəsini rayonun 68 mindən çox əhalisinə kitabla xidmətdə görən Hacıqabul rayon dövlət kütləvi kitabxanaları rayon ərazisindəki bütün kitabxanalardan oxucuların tam istifadəsinə nail olmaqdan ötrü özünün bütün imkanlarından istifadə edir. Hacıqabul Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi 27 avqust 1990-cı ildə yaradılıb. Hacıqabul Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi öz fəaliyyətində ölkə Konstitusiyasını, Mədəniyyət haqqında Kitabxana işi haqqında qanunları, digər qanunvericilik aktlarını, dövlət başçısının fərman sərəncamlarını, Nazirlər Kabinetinin qərar sərəncamlarını, Mədəniyyət Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnaməni, nazirliyin əmr, sərəncam kollegiya qərarlarını, Rayon İcra Hakimiyyətinin əmr sərəncamlarını, habelə Mədəniyyət Turizm Nazirliyi sisteminə daxil olan şəhər, rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi haqqında əsasnaməni rəhbər tutur. Hacıqabul Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi öz işində həmçinin M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın, F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının, Respublika Gənclər Kitabxanasının metodik mərkəz rolunu oynayan respublika əhəmiyyətli kitabxanaların tövsiyələrini əsas götürür. Hacıqabul Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan kitabxanalarda oxuculara xidmət işində açıq rəf üsulundan geniş istifadə olunur. Oxuculara kitabla məlumat-informasiya vasitələrini daha səmərəli çatdırmaqdan ötrü bütün kitabxanalar əhali üçün əlverişli olan saatlarda açıq şəkildə işləyir. Hacıqabul rayon MKS-in fəaliyyətinin əsas predmeti informasiya, elm, mədəni-maarif təhsil işidir. Bura isə ilk növbədə fondların formalaşdırılması, elmi cəhətdən işlənilməsi mühafizəsi, kitabxanalardan istifadə edənlərə kitabxana, informasiya sorğu-biblioqrafiya xidmətlərinin təminatı daxildir. Hacıqabul rayon MKS özünün əsas fəaliyyətinə onun məqsədlərinə müvafiq olaraq fondların komplektləşdirilməsini, sistemləşdirilməsini, elmi texniki cəhətdən işlənməsini, qorunub saxlanmasını, fondlardan tam istifadə edilməsini həyata keçirib. Kitabxanalardan istifadə edənlərə kitabxana, informasiya, biblioqrafiya xidmətlərini təşkil edib. Rayon MKS fonduna daxil olan kitablardan, mətbuat mənbələrindən, habelə müxtəlif informasiya daşıyıcılarından əhalinin kütləvi istifadəsi təşkil edilir. Hacıqabul rayon MKS struktura daxil olan kitabxanalarda informasiya sorğu-biblioqrafiya işləri aparıb, elektron kataloq kartotekaların, habelə informasiya daşıyıcılarını özündə əks etdirən informasiya-axtarış sisteminin yaradılmasını daim təkmilləşdirib. Hacıqabul Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan kitabxanalar rayon əhalisinin kitabxanalardan istifadə etməsini təmin etmək məqsədilə bütün təbliğat vasitələrindən yararlanır. Bunun üçün rayonun ərazisindəki bütün yaşayış məntəqələrində müxtəlif məzmunlu tədbirlər həyata keçirilir. Rayon kitabxanalarına yeni daxil olan kitablar haqqında operativ olaraq oxuculara informasiyalar verilir.İlboyu oxucu sorğuları nəzərə alınmaqla MKS-in kitab fondunun komplektləşdirilməsi, daxil olan ədəbiyyatın kitabxana qaydası ilə işlənməsi, onların kitabxana-filiallar arasında bölüşdürülməsi təşkil edilir. Hacıqabul Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan kitabxanalara metodik biblioqrafik köməkliklər göstərilir. Daimi kitabxanası olmayan yaşayış məntəqələrinə, idarə müəssisələrə kitabla xidmət işi təşkil edilir. MKS-in vahid kitab fondunun uçot hesabatı aparılır. Hacıqabul Rayon Uşaq Kitabxanası, kitabxana-filialların uşaq bölmələri tərəfindən uşaq yeniyetmələrin informasiya ümumi mədəni tələbatının ödənilməsinə, böyüməkdə olan nəslin müstəqil təhsil almasına özünütərbiyəyə, qiraət kitabxana fondlarından istifadə mədəniyyətinin tərbiyə edilməsinə şərait yaradılıb.

- Oxuculara xidmət işini necə təşkil edirsiniz?

- Kütləvi tədbirlərin keçirilməsi oxuculara xidmət işinin yüksək səviyyədə təşkili Hacıqabul Rayon Mərkəzi Kitabxanasının işində önəmli yer tutur. İl ərzində burada əhaliyə kitabxana xidmətinin təşkili, oxuculara xidmət işinin təşkili yüksək səviyyədə qurulur. Rayon Mərkəzi Kitabxanasında tarixi, ictimai siyasi hadisələrə, elm mədəniyyət, incəsənət xadimlərinin həyat yaradıcılığına, yubileylərinə, elm sahələri ölkəşünaslığa, diyarşünaslığa dair ədəbiyyatın təbliğinə daha geniş yer verilir. Mərkəzi Kitabxanada il ərzində 20 Yanvar faciəsinin ildönümünə, 2 Fevral Gənclər Gününə, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə, Novruz bayramına, 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə, 9 mayda 1941-1945-ci illər müharibəsində faşizm üzərində Qələbəyə, Xocalı faciəsinə, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olması gününə, 28 May Respublika Gününə, 15 iyun Milli Qurtuluş Gününə, 26 iyun Azərbaycan Gününə, 15 sentyabr Bilik Gününə, 18 oktyabr Müstəqillik Gününə, 12 noyabr Konstitusiya Gününə, 17 noyabr Milli Dirçəliş Gününə, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə aid tədbirlər təşkil edirik. Bunlardan savayı məsələn, ötən il görkəmli uşaq yazıçısı Abdulla Şaiqin anadan olmasının 130 illiyi, şairə Mədinə Gülgünün anadan olmasının 85, Xalq şairləri Səməd Vurğunun Süleyman Rüstəmin yubileylərinə aid kitab-sərgilər təşkil edilib, söhbətlər keçirilib. Rayon Mərkəzi Kitabxanasında şairə Mədinə Gülgünün 85 illiyinə həsr olunan Yora bilməz yollar məni, Xalq şairi Səməd Vurğunun 105 illiyinə aid Demə Səməd Vurğun gəldi-gedərdi adlı sərgilər oxucularımızın böyük marağına səbəb olub. Rayon Mərkəzi Kitabxanasında 20 Yanvar Hüzn Gününə həsr olunmuş 20 Yanvar - qan yaddaşımız adlı oxucu konfransı ədəbi-bədii kompozisiya həmişə maraqla qarşılanır. Bir neçə gündən sonra 20 Yanvarla bağlı daha bir tədbir keçirməyi planlaşdırmışıq. Eyni zamanda 2 Fevral Gənclər Günü münasibətilə Gənclik zaman, Xocalı faciəsinin ildönümünə həsr edilmiş Əsrin faciəsi, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr edilmiş Ana müqəddəsdir, ana əzizdir, Novruz bayramına həsr edilmiş Novruz bayramınız mübarək adlı sərgilər, söhbətlər ədəbi-bədii kompozisiyalar kitabxana oxucularının marağına səbəb olur. Bu il həmin günlər çərçivəsində daha genişmiqyaslı tədbirlər təşkil etməyi planlaşdırmışıq. Xocalı faciəsi 31 mart soyqırımına həsr olunmuş tədbirlərimiz həmişə oxucularımız, ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən xüsusi həssaslıqla izlənilir. 31 mart soyqırımı Hacıqabuldan da yan keçməyib rayon əhalisinin 1972 nəfəri həmin dövrdə qətlə yetirilib.Hacıqabul Rayon Mərkəzi Kitabxanasında Xalq yazıçılarının yubileylərinin keçirilməsi artıq ənənə halını alıb. Məsələn, həmyerlimiz Əzizə Cəfərzadənin anadan olmasının 90 illiyinə aid oxucu konfransı keçirmişik. Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümləri ilə bağlı olaraq kitabxanalarımızda Heydər Əliyevin həyat yaradıcılığı, Heydər Əliyev Azərbaycan, Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin hamisidir, Heydər Əliyev gənclər siyasəti adlı məruzələr oxunur, söhbətlər, sərgilər təşkil edilir. Ulu öndərə edilmiş ümumrayon Kitab bayramı təşkil edirik. Kitab bayramında rayonun İcra Hakimiyyətinin məsul işçiləri əməkdaşları, idarə müəssisələrin işçiləri, məktəblilər, fəal oxucular iştirak edirlər.26 iyun Silahlı Qüvvələr Gününə həsr edilmiş Cümhuriyyət dövründə hərbi quruculuq, Ordu quruculuğunun çətin yolları, Şəhidlər ölmürlər, Qəhrəmanlıq səhifələri adlı oxucu konfransları, ədəbi-bədii gecələr, söhbətlər, kitab sərgiləri, biblioqrafik icmallar hazırlanır. Rayon Mərkəzi Kitabxanasının yerləşdiyi ərazidə onun xidmət etdiyi əhalinin sayı 16 mindən çoxdur. Bu ərazidə müxtəlif dövlət idarələri yerləşir. Qeyd edim ki, ötən il il ərzində Rayon Mərkəzi Kitabxanasının fondundan 2290 nəfər oxucu istifadə edib. İl ərzində həmin oxuculara 39001 ədəd kitab verilib. 2011-ci ildə Mərkəzi Kitabxanaya 381 ədəd kitab daxil olub.

 

 

Anar Miriyev

Palitra.- 2012.- 17 yanvar.- S. 7.